Page 58

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 

Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut

Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin

Semasa Sesi Pengajaran 

Mulakan dengan set induksi yang menarik untuk merangsang mereka

Pilih pelajar secara sukarela dan menunjukkan komitmen yang baik

Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian dan peranan mereka dalam simulasi tersebut

Murid diminta memahami tugas yang diberikan kepada mereka

Berikan tugasan kepada murid lain yang tidak mengambil bahagian

Selepas sesi Pengajaran 

Lakukan soal jawab bersama pelajar mengenai tajuk dipelajari

Adakan sesi perbincangan untuk mengesan tahap kefahaman

Beri peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan dan soalan

Berikan mereka aktiviti susulan

Guru membuat penilaian sama ada objektifnya tercapai atau tidak

c.Kaedah Amali Menyediakan bahan pembelaajaran secara langsung melalui proses atau cara melakukan sesuatu. Ciri-ciri yang terkandung dalam kaedah amali ialah merangsang daya ingatan murid melalui perlakuan dan latihan kemahiran, murid berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran, pengalaman secara langsung terhadap proses dengan bimbingan guru dan ianya sesuai dengan tajuk-tajuk tertentu sahaja. 44

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement