Page 57

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 

Ibadah Haji

Sembelihan dan aqiqah

Peranan Hakim menjatuhkan hukuman

Perkahwinan

Jenis-jenis solat

Kaedah ini merujuk kepada guru mewujudkan satu situasi yang hampir sama dengan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya, di dalam keadaan terkawal dan selamat. Contohnya masalah disiplin, adab sopan, peraturan-peraturan, persitiwa-peristiwa yang berlaku samada di sekolah, jalanraya, pasaraya dan sebagainya. Penggunaan

kaedah

ini

melibatkan

murid-murid

menjalankan

aktiviti

pembelajaran dengan cara melakonkan sesuatu situasi atau peristiwa secara berpura-pura dalam keadaan yang terkawal. Melalui lakonan murid-murid dapat menunjukkan cara bagaimana sesuatu masalah diselesaikan. Secara spesifik kaedah ini membantu / melatih murid-murid menguasai 

Kemahiran komunikasi dan bersosial

Mengubah sikap negatif dan membina sikap positif,

Kemahiran berfikiran secara kritis dan kreatif

Perkaitan isi pelajaran dengan aspek afektif (emosi)

Langkah Pengajaran Menggunakan Kaedah simulasi Sebelum sesi pengajaran 

Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara

Berikan penerangan tentang tunjuk cara

Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar

43

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement