Page 55

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) Bagi pembelajaran ibadah, kaedah ini sangat praktikal dilakukan kerana ia melibatkan ibadah amali, dengan ini pelajar mampu mempraktikkan ibadah tersebut di luar waktu pengajaran. Antara contoh tajuk memerlukan kaedah tunjuk cara ialah:

1. Cara menyucikan najis 2. Jenis solat 3. Tayammum 4. Haji 5. Mandi Wajib 6. Wudhu’ Kaedah ini telah dilakukan oleh malaikat Jibril ke atas nabi Muhammad saw ketika baginda diajar berwudhu’ dan melakukan solat. Tujuan kaedah ini dilaksanakan ialah: -

Pelajar dapat melihat dengan jelas perkara yang belaku

-

Pelajar dapat melakunkan semula dengan cara yang betul dan sah

-

Memotivasikan pelajar melakukan ibadah di luar waktu sekolah

Langkah-langkah Pengajaran ibadah dengan kaedah Tunjuk Cara Sebelum Sesi Pengajaran 

Tentukan objektif dan kandungan tunjuk cara

Berikan penerangan tentang tunjuk cara

Sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar

Pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai bagi kaedah tersebut

Pastikan keadaan pelajar selesa dan keselamatannya terjamin 41

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement