Page 45

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 5.Semak jawapan anda berdasarkan jawapan yang diberikan oleh pensyarah dan buat perbandingan. 6.Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 7.Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit. Peringatan: Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan untuk meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

3.2. Kerangka Tajuk

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYAR’YYAH

AKIDAH IBADAT SIRAH

KAEDAH DAN TEKNIK

KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH KAEDAH PENGAJARAN ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH

31

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement