Page 43

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

TEKNIK

Merujuk kemahiran guru melaksanakan kaedah mengajar yang dilaksanakan berdasarkan objektif

Pengendalian yang benarbenar berlaku dalam bilik darjah

Digunakan dalam langkah pengajaran

Perlu ambil kira faktor latar belakang murid dalam menentukan teknik yang dipilih

LATIHAN Pemilihan kaedah dan teknik adalah untuk mencapai hasil pengajaran yang paling maksima. Ianya hendaklah sesuai dengan tajuk, tahap kebolehan murid dan situasi bilik darjah. Berdasarkan kefahaman anda mengenai kaedah-kaedah dan teknik yang telah dijelaskan. 1. Senaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah tikrar. 2. Berikan satu contoh pengajaran ayat kefahaman bagi tahun satu hingga tahun enam menggunakan kaedah yang disarankan.

29

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement