Page 40

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

Peringatan: Metodologi dan Psikologi Pendidikan Tilawah al-Qur’an hendaklah diterapkan secara maksimum dan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar tidak mudah jemu, cepat ingat dan tidak mudah lupa, belajar dalam keadaan tidak tertekan dan berlumba-lumba untuk menghafaz. Tanamkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara guru dan murid. Guru-guru al-Qur’an hendaklah menjaga personaliti mereka. Antaranya ialah boleh membaca dengan baik, fasih dan bertajwid serta menjadi contoh bacaan kepada anak-anak didiknya. Selain itu, mereka mestilah ikhlas dan mempunyai keperibadian yang luhur.

Aktiviti Pembelajaran: Berdasarkan kepada panduan dan teknik hafazan di atas, cuba anda susun langkah-langkah secara terperinci bagaimana anda hendak mengajar manamana ayat dari ayat-ayat hafazan yang anda mengajar di sekolah.

2.7

Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an (Ayat Kefahaman)

Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk

pengajaran dan pembelajaran

Asuhan Tilawah al-Qur’an (ayat kefahaman ini). Antaranya seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut:

26

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement