Page 36

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

2.5.2 Musyafahah Kaedah musyafahah dilaksanakan dengan guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid, kemudian murid itu mengikuti bacaan guru secara individu. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru.

2.5.3 Tikrar Kaedah ini adalah serupa dengan kaedah latih-tubi. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid berulang-kali supaya murid dapat menanggapi sebutan dan bacaan guru dengan baik. Murid pula berulang-kali mengulangi sebutan dan bacaan di bawah bimbingan guru dengan betul sehingga guru berpuas hati dengan sebutan dan bacaan murid. Kaedah tikrar dilaksanakan dengan cara; 1. Murid mengulangi bacaan guru. Selepas guru membaca, murid-murid ikut. 2. Murid mengulangi bacaan murid. Selepas seorang murid membaca, murid-murid lain ikut. 3. Murid membaca beramai-ramai mengikut kumpulan, kumpulan lain mendengar sahaja. 4. Seorang murid membaca, murid lain mendengar sahaja. Peringatan: Kaedah bacaan secara talaqqi dan musyafahah merupakan kaedah yang paling praktikal digunakan dalam pengajaran al-Qur’an. Kaedah ini bertepatan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW. menerima wahyu pertama di Gua Hira`. Nabi Muhammad SAW.

mengambil al-Qur’an daripada malaikat Jibril AS. secara

talaqqi dan musyafahah; iaitu malaikat Jibril membacanya dahulu dan didengar 22

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement