Page 33

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 2.3. Definisi 2.3.1 Definisi Kaedah Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik. Ia merupakan langkah-langkah atau peringkatperingkat pengajaran yang tersusun rapi dan berurutan bagi mencapai objektif pengajaran

dan

pembelajaran.

Dalam

menerangkan

sesuatu

prosedur

pengajaran dan pembelajaran guru boleh menggunakan kaedah yang sesuai terutama kaedah-kaedah yang dapat memenuhi keperluan murid. Perancangan prosedur tersebut boleh dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: 

Kenalpasti terlebih dahulu apa yang akan digunakan.



Tentukan bahan yang hendak disampaikan mengikut peruntukan masa.



Tetapkan langkah-langkah mengikut aktiviti yang diperkenalkan.



Susun langkah secara berperingkat

2.3.2 Definisi Teknik Teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah atau cara menjalankan pelbagai langkah dalam pengajaran.Ia merangkumi aktiviti, perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran. Ia juga ditakrifkan sebagai kemahiran guru dalam mengelolakan kaedah dan cara menjalankan pelbagai langkah dalam aktiviti pengajaran. Ia memberi penekanan bagaimana

menggunakan

sumber-sumber

pengajaran

serta

menimbang

langkah-langkah pengajaran.

Dalam menjalankan apa sahaja kaedah / teknik prinsip-prinsip di bawah boleh dijadikan panduan: 19

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement