Page 30

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

Perlakuan guru sering menjadi ikutan murid-murid

Sebagai ‘role model’ perlakuan begini amat tidak sesuai dilakukan oleh guru

Guru hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan

Guru perlu Cuba kita fikirkan, mengapa guru perlu menggunakan strategi Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan menarik? kebersihan setiap masa

Guru perlu Mengamalkan kebersihan setiap masa

16

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement