Page 28

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

1.5 RUMUSAN

STRATEGI

Kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif

Lebih mengambil kira objektif jangka panjang

Mengambil kira segala aspek pembelajaran

PENDEKATAN

Cara mengajar berdasarkan objektif

berlandaskan teori, prinsip atau model tertentu

Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan

14

Mendokong sesuatu teori

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement