Page 26

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

Memperkenal teori/rumus, prinsip, hukum atau peraturan barui

Pilih teori/rumus, prinsip, hukum atau peraturan yang telah diketahui

Murid mengukuhkan pemahaman tentang konsep

Gunakan contohcontoh berkaitan

Rajah 6 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Deduktif

Ciri-ciri pendekatan deduktif: 1.

Mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi

2.

Menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu

3.

Memulakan penyusunan isi daripada keseluruhan yang lebih kompleks

4.

Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal

1.4.2.4 Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik ialah cara pengajaran dengan menggunakan kedua-dua pendekatan (induktif dan deduktif) secara serentak. Ia merupakan gabungan pendekatan-pendekatan pengajaran

dan

yang

pembelajaran.

digunakan

untuk

melaksanakan

Dalam

pendekatan

ini

sesuatu

pengajaran

dan

pembelajran boleh bermula menggunakan pendekatan induktif iaitu dengan mencari contoh ataupun huraian, kemudiannya diikuti dengan pembinaan konsep dan seterusnya membuat huraian atau contoh yang berkaitan. Pendekatan eklektik ini amat sesuai digunakan dalam situasi pelajar yang mempunyai ragam belajar yang berbeza.

12

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement