Page 24

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

Kecintaan terhadap ilmu

Kesinambungan Di Peringkat Rendah

Kepelbagaian Aktiviti

BBMK Perkembangan Potensi

Pelaksanaan Konsep Bersepadu Dalam P&P Pendidikan Islam

Gabungjalin Perentasan

Mengaitkan Dengan Masyarakat

Penerapan Nilai

Kurikulum Dengan Kokurikulum

Rajah 4 : Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Pendekatan Bersepadu

1.4.2.2 Pendekatan Induktif Pendekatan ini menggunakan cara

pengajaran dengan memperlihatkan

bahagian-bahagian kecil (khusus) sampai kepada

perkara-perkara besar atau

umum. Contohnya : Guru akan meminta murid- murid menyenaraikan jenis air yang mereka tahu. Kemudian meminta mereka untuk mengkategorikannya pula mengikut jenis-jenis yang asli dengan yang tidak. Contoh air milo dengan air paip.

Kemudian kita membimbing murid mengaitkan air yang asli dengan air

mutlak dan hukumnya.

10

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement