Page 23

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM)

INDUKTIF PEMUSATAN MURID

DEDUKTIF

PENDEKATAN DALAM P&P PENDIDIKAN ISLAM

EKLEKTIK

BERSEPADU

QUDWAH HASANAH

TEMATIK

Rajah 3 : Pendekatan Dalam P&P Pendidikan Islam

1.4.2.1 Pendekatan Bersepadu Dalam pendekatan ini, guru melaksanakan semua unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum secara bercantum atau bersatu. Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan di antara satu sama lain. Di bawah rancangan KBSR konsep kesepaduan

diamalkan

mengggunakan

strategi

penggabungjalinan

penyerapan. Ianya bertujuan untuk menjalin dan mengadunkan ilmu, nilai, kemahiran belajar dan penggunaan bahasa yang baik.

9

dan

unsur-unsur

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement