Page 16

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) 6. Sila serahkan tugasan anda kepada pensyarah semasa mendaftar pada sesi berikutnya. 7. Anda dikehendaki membuat rujukan lain yang berkaitan dengan tajuk ini bagi meluaskan lagi pengetahuan dan berhubung dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk mendalami setiap unit.

1.2. Kerangka Tajuk

BERPUSATKAN GURU

strategi BERPUSATKAN BAHAN

BERPUSATKAN MURID

Rajah 1 : Strategi P&P Dalam Pendidikan Islam

2

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement