Page 11

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PIM 3102 / PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM Kandungan modul ini dibahagi kepada 5 tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. INTERAKSI

1

2

TAJUK/TOPIK ANALISIS STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH  Difinisi Strategi  Jenis-jenis Strategi  Kepentingan dan kesan pemilihan strategi yang sesuai dalam pengajaran  Definisi Pendekatan  Jenis-jenis pendekatan  Kepentingan dan kesan pemilihan pendekatan yang sesuai dalam pengajaran KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN  Definisi Kaedah  Definisi Teknik Pemilihan kaedah dan teknik  Ayat Bacaan  Ayat Hafazan  Ayat Kefahaman

JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

4

8

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN:

3

 ASAS ULUM SYAR’YYAH  ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH  PELAJARAN JAWI Pemilihan kaedah dan teknik  Akidah  Ibadah  Sirah  Adab dan Akhlak Islamiah  Pelajaran Jawi ix

8

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement