Page 102

(PIM 3102 : PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM) ďƒ˜ Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan murid seperti yang berikut: - karangan - laporan projek/kerja kursus/folio - latihan dan ujian bertulis - huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta. Instrumen Penilaian Penulisan ďƒ˜ Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut: - kemahiran menulis - menyusun idea - penggunaan tanda baca - perbendaharaan kata - mengaplikasi - mentafsir - menilai ďƒ˜ Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara yang berikut mestilah diambil kira: - soalan menepati kemahiran yang akan diuji - bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami - bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan - aras kesukaran soalan dipelbagaikan - skema pemarkahan disediakan ďƒ˜ Soalan yang digunakan dalam penilaian penulisan yang biasa dijalankan ialah: - soalan subjektif - soalan objektif

Guru perlu mempelbagaikan soalan yang merangkumi soalan kognitif peringkat rendah dan peringkat tinggi. Soalan yang 88

berperingkat dapat menilai

Profile for SK GANDA TEMENGOR .

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Pedagogi Pendidikan Islam  

Program pensiswazahan guru

Advertisement