Page 1

Make the FS&M Business stand out 16 april 2013


Vraagarticulatie Positionering afdeling Facility Management & Services en haar mensen Ontplooiing en enthousiasmeren van zelf-initiatief bij FS&M-medewerkers


Achtergelegen doel Stimuleren van innovatieve ideeen om het gebruikerscomfort te optimaliseren en daarmee het aanzien van Facility Management & Services te verhogen


Doelgroep Afdeling Facility Management & Services Ca. vijf tot tien personen Diverse leeftijden en karaktereigenschappen


Plan van aanpak Gefaseerde aanpak fase 1: absorberen fase 2: inspireren fase 3: richting fase 4: anders denken fase 5: nazorg


Gefaseerde aanpak fase 1: absorberen fase 2: inspireren fase 3: richting fase 4: anders denken fase 5: nazorg

com m unicatie

Plan van aanpak


Fase 1 - Absorberen Objectieve orientatie middels 1/1 gesprekken Workshop met beeldensessie, recepten met allergie bijlsuiter, Insights, etc. Doel: inventarisatie meningen en wensen van alle betrokkenen


Fase 2 - Inspireren Aanwakkeren passie voor het vakgebied en de innovatieve toepassing hiervan binnen Deloitte, middels workshop ‘Storytelling’ Doel: inspireren, motiveren en enthousiasmeren voor eigen afdeling en vakgebied


Fase 3 - Richting Richting gevende workshop om de strategie van de afdeling te bepalen en afspraken met elkaar te maken, ondermeer door het invullen van de 12 fasen cirkel. Doel: richting bepalen van de afdeling en de samenwerking met ICT-collega’s


Fase 4 - Anders denken Theatraal programma over omdenken van Ja-maar naar Ja-en. Doel: medewerkers FM&S op een (meer) pro-actieve manier tegen zichzelf, elkaar en de organisatie aan laten kijken.

Beer op de weg?! Give him a hug!


Fase 5 - Nazorg Evaluatie op regelmatige basis om organisatiecomfort te polsen en bij te sturen. Doel: waar nodig bijsturen van de werkzaamheden


Fase 1 t/m 5 - Communicatie Communiceren van een update per fase (uitkomsten, afgesproken punten, etc.) middels diverse communicatiemiddelen, zoals bulletin en social media. Doel: informatie overdracht, betrokkenheid en stimuleren.


Resultaat Optimalisatie samenwerking FM&S en management. Bepalen van de identiteit van de afdeling. Elkaar stimuleren en enthousiasmeren voor andere manier van denken en doen.


Budget indicatie Voorbereiding Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Communicatie


It takes time to make your business stand out


Presentatie Skenn  

Presentatie voor een opdrachtgever van Skenn.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you