Page 1

Skelager Kirke

www.skelagerkirke.dk

2013

april maj juni

Indhold: Du, som gi’r os liv og gør os glade 2 Kirkens fødselsdag

3

Folkekirkens nye logo

3

Kalender

4-5

Menighedsrådet – Hvad vil vi? 6 Sogneindsamling 2013

6

Babysalmesang 6 Familiegudstjeneste 6 Konfirmandindskrivning 7 Livet holder ikke ferie

7

Musikgudstjeneste 8 Klezmer Duo

8


”Du, som gi’r os liv og gør os glade…” Det er dejligt, at det endelig er blevet forår! Efter en lang og mørk vinter, er solens stråler igen fulde af kraft, lys og varme, og alt vækkes på ny til live: Blomsterne folder sig ud i et væld af smukke farver - og buske, træer og bøgehække springer ud med nye, spæde, friske og lysegrønne blade. Altsammen vidner det om vores Skaber, der har skabt det alt sammen – fra det største til det mindste - et vidnesbyrd, der ikke kan andet end fremkalde tak fra vores side. Hans Anker Jørgensen’s salme ”Du, som gi’r os liv og gør os glade” fra 1982 (nr.369 i Den danske Salmebog) udtrykker netop denne tak. Det gør den bl.a. ved netop at slå fast, at det er Gud, der står bag det hele. På samme tid, så udtrykker den dog også, hvor goldt og koldt der ville være på jorden, hvis Gud ikke var her med sin livgivende kraft. 1.vers lyder derfor sådan her:

2

”Du, som gi’r os liv og gør os glade, du, som holder af os, som vi er, du, som åbner bøgehækkens blade, du, som skaber blomst og bi og bær, uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde”. Samtidig er salmen også en bøn til Gud om, at han, på samme måde som han helt konkret skaber nyt liv og forår rundt omkring os i øjeblikket, også må skabe forår indeni os, hvis vores sind skulle have svært ved at slippe vintermørket og lukke solstrålerne, glæden og livsmodet ind. Og Gud hører denne bøn. Det fortalte Påsken, som vi netop har fejret. Her hørte vi nemlig, hvordan Jesus blev korsfæstet og begravet Langfredag. Det var kulden og mørket. Påskemorgen stod han dog op af graven igen - til lys, glæde og liv for os alle - alle fremtidige dage. Dén fantastiske forårsmorgen er på den måde også vores pant på, at der, efter vinter kommer vår – altid - og det uanset hvilken vinter vi end måtte befinde os i. Med tanke på dét

Folkekirken har fået sit eget logo

livsbekræftende budskab, kan vi derfor også - med et begrundet og levende håb - synge og bede med på salmens sidste vers, hvis ord er følgende: ”Du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade!” Man kan høre melodien til ”Du, som gi’r os liv og gør os glade” på internettet på adressen: www.dendanskesalmebogonline.dk. AmR

Forsidebillede: Folkekirkens nye logo

Før første gang får Folkekirken et logo, som skal give en fælles visuel identitet. Det er Jacob Jensen Design, der står for designet i samarbejde med en gruppe medlemmer af folkekirken. Mandatet til firmaet var, at logoet både skulle værne om traditionerne og udtrykke mangfoldigheden i kirken. Resultatet er blevet et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors (som for øvrigt er russisk, red.), og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, der gør den enkelte

til en del af det kristne fællesskab. De mange små symboler skal afspejle, at troen kan have mange former, og helheden fastslår, at det sker indenfor en klar fælles ramme. Det er meningen, at logoet skal kunne anvendes i forbindelse med de forskellige kirkers egne udtryk. Skelager Kirke har som bekendt sit eget logo. Indtil videre er det usikkert, om det er muligt og ønskeligt at sammenholde dettes enkle streg med det nye fælles logo. KFP

Skelager Kirkes fødselsdag søndag d. 21. april Den 21. april er det Skelager Kirkes 23 års fødselsdag. Den holdes ikke præcis på dagen, som er den 6.maj, men vi har siden kirkens og sognets tilblivelse i 1990 valgt at fejre den årlige fødselsdag på en søndag, nemlig kirkeårets 3.søndag efter påske, samme søndag

som kirken blev indviet. Vi fejrer fødselsdagen med en festlig gudstjeneste, hvor Skelagerkoret medvirker. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et enkelt traktement. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.

3


”Du, som gi’r os liv og gør os glade…” Det er dejligt, at det endelig er blevet forår! Efter en lang og mørk vinter, er solens stråler igen fulde af kraft, lys og varme, og alt vækkes på ny til live: Blomsterne folder sig ud i et væld af smukke farver - og buske, træer og bøgehække springer ud med nye, spæde, friske og lysegrønne blade. Altsammen vidner det om vores Skaber, der har skabt det alt sammen – fra det største til det mindste - et vidnesbyrd, der ikke kan andet end fremkalde tak fra vores side. Hans Anker Jørgensen’s salme ”Du, som gi’r os liv og gør os glade” fra 1982 (nr.369 i Den danske Salmebog) udtrykker netop denne tak. Det gør den bl.a. ved netop at slå fast, at det er Gud, der står bag det hele. På samme tid, så udtrykker den dog også, hvor goldt og koldt der ville være på jorden, hvis Gud ikke var her med sin livgivende kraft. 1.vers lyder derfor sådan her:

2

”Du, som gi’r os liv og gør os glade, du, som holder af os, som vi er, du, som åbner bøgehækkens blade, du, som skaber blomst og bi og bær, uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde”. Samtidig er salmen også en bøn til Gud om, at han, på samme måde som han helt konkret skaber nyt liv og forår rundt omkring os i øjeblikket, også må skabe forår indeni os, hvis vores sind skulle have svært ved at slippe vintermørket og lukke solstrålerne, glæden og livsmodet ind. Og Gud hører denne bøn. Det fortalte Påsken, som vi netop har fejret. Her hørte vi nemlig, hvordan Jesus blev korsfæstet og begravet Langfredag. Det var kulden og mørket. Påskemorgen stod han dog op af graven igen - til lys, glæde og liv for os alle - alle fremtidige dage. Dén fantastiske forårsmorgen er på den måde også vores pant på, at der, efter vinter kommer vår – altid - og det uanset hvilken vinter vi end måtte befinde os i. Med tanke på dét

Folkekirken har fået sit eget logo

livsbekræftende budskab, kan vi derfor også - med et begrundet og levende håb - synge og bede med på salmens sidste vers, hvis ord er følgende: ”Du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade!” Man kan høre melodien til ”Du, som gi’r os liv og gør os glade” på internettet på adressen: www.dendanskesalmebogonline.dk. AmR

Forsidebillede: Folkekirkens nye logo

Før første gang får Folkekirken et logo, som skal give en fælles visuel identitet. Det er Jacob Jensen Design, der står for designet i samarbejde med en gruppe medlemmer af folkekirken. Mandatet til firmaet var, at logoet både skulle værne om traditionerne og udtrykke mangfoldigheden i kirken. Resultatet er blevet et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske dagmarkors (som for øvrigt er russisk, red.), og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er dåben, der gør den enkelte

til en del af det kristne fællesskab. De mange små symboler skal afspejle, at troen kan have mange former, og helheden fastslår, at det sker indenfor en klar fælles ramme. Det er meningen, at logoet skal kunne anvendes i forbindelse med de forskellige kirkers egne udtryk. Skelager Kirke har som bekendt sit eget logo. Indtil videre er det usikkert, om det er muligt og ønskeligt at sammenholde dettes enkle streg med det nye fælles logo. KFP

Skelager Kirkes fødselsdag søndag d. 21. april Den 21. april er det Skelager Kirkes 23 års fødselsdag. Den holdes ikke præcis på dagen, som er den 6.maj, men vi har siden kirkens og sognets tilblivelse i 1990 valgt at fejre den årlige fødselsdag på en søndag, nemlig kirkeårets 3.søndag efter påske, samme søndag

som kirken blev indviet. Vi fejrer fødselsdagen med en festlig gudstjeneste, hvor Skelagerkoret medvirker. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et enkelt traktement. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.

3


Skelager

Kalender 2013 April

Mandag den 1.april

10.00 Gudstjeneste Søndag den 7.april

10.00 Gudstjeneste Søndag den 14. april

10.00 Gudstjeneste Søndag d. 21. april

10.00 Gudstjeneste Onsdag den 24. april

17.00 Gudstjeneste Torsdag den 25. april

14.00 Gudstjeneste Fredag den 26. april

10.00 Gudstjeneste

2.påskedag Lukas 24,13-35 Annemarie Ross 1.søndag efter påske Johannes 20,19-31 Karin Friis Plum

Konfirmation 2.søndag efter påske Johannes 10,11-16 Annemarie Ross Konfirmation 3.søndag efter påske Johannes 16,16-22 Karin Friis Plum

Kirkens fødselsdag

Familiegudstjeneste med spisning Annemarie Ross Tema: ”Bed en sten!” Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe Karin Friis Plum Bededag Matthæus 3,1-10 Karin Friis Plum

Konfirmation

Fredag den 26. april

Musikgudstjeneste

19.30

Annemarie Ross 4.søndag efter påske Johannes 16,5-15 Annemarie Ross

Søndag den 28.april

10.00 Gudstjeneste

Maj

Søndag den 5.maj

10.00 Gudstjeneste Torsdag den 9.maj

10.00 Gudstjeneste Søndag den 12. maj

10.00 Gudstjeneste Søndag den 19. maj

10.00 Gudstjeneste Mandag den 20.maj

10.00 Gudstjeneste Søndag den 26.maj

10.00 Gudstjeneste Torsdag d. 30. maj

14.00 Gudstjeneste

5.søndag efter påske Johannes 16, 23b-28 Karin Friis Plum Kristi Himmelfartsdag Markus 16,14-20 Karin Friis Plum 6.søndag efter påske Johannes 15,26-16,4 Annemarie Ross Pinsedag Johannes 14,22-31 Karin Friis Plum 2.pinsedag Johannes 3,16-21 Annemarie Ross Trinitatis søndag Johannes 3,1-15 Karin Friis Plum Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe Karin Friis Plum

Juni Søndag den 2.juni

10.00 Gudstjeneste Søndag den 9.juni

10.00 Gudstjeneste Søndag den 16.juni

10.00 Gudstjeneste Søndag den 16.juni

15.00-17.00 Søndag den 23.juni

10.00 Gudstjeneste Torsdag den 27.juni

14.00 Gudstjeneste Søndag den 30.juni

10.00 Gudstjeneste

1.søndag efter Trinitatis Lukas 16,19-31 Karin Friis Plum 2.søndag efter Trinitatis Lukas 14,16-24 Karin Friis Plum 3.søndag efter Trinitatis Lukas 15,1-10 Karin Friis Plum

Udendørskoncert med Klezmerduo ved Skelager Kirke 4.søndag efter Trinitatis Lukas 6,36-42 Annemarie Ross Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe Annemarie Ross 5.søndag efter Trinitatis Lukas 5,1-11 Bo Holm


Menighedsrådet Hvad vil vi? Vi fortsætter og slutter præsentationen af menighedsrådet med Jens Gjelstrup. Ligesom næsten alle de øvrige menighedsrådsmedlemmer har han boet mange år i Skelager Sogn – og på flere forskellige adresser. Nogle har endda boet her, før kirken blev bygget, og sognet blev selvstændigt. De kan huske de forskellige etaper af byggeriet - som f.eks. dengang kirken var rød, inden den blev kalket. Jens: Jeg valgte at gå ind i rådet for at bakke op om kirken og dens aktiviteter. Jeg er blevet valgt som kirkeværge. Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og har ansvar for, at kirken (og kirkegården, hvis vi havde en sådan) holdes ved lige. Jeg synes, det er et interessant arbejde at værne om kirkens bygninger, som er ramme om vore gudstjenester og aktiviteter. Nu har vi fået renoveret kirken indeni, det har været et stort arbejde, og vi er i gang med at få den malet fin og hvid uden på. Jeg er i forældregruppen hos KFUMspejderne, som låner kirkens lokaler og som deltager i forskellige arrangementer. Min yndlingssalme er ”Lille Guds barn, hvad skader dig?”

6

Sogneindsamling Skelagers bidrag til sogneindsamlingen blev ganske fint på trods af det lidt ”kølige” resultat på landsplan: 22 personer med kolde næser og røde kinder samlede 17.699 kr. ind, fordelt på 15 ruter. Det er kun lidt mindre end resultatet sidste år. Vi mødes igen i 2014!

Babysalmesang Næste hold babysalmesang begynder torsdag den 25.april kl.10-11. Hvis du er i tvivl om, hvad det går ud på, så se hjemmesiden. Forløbet strækker sig over 8 gange, og børnene skal helst være 2-10 måneder gamle. Man melder sig til kirkekontoret tlf.86785132 mail: skelager.sogn@km.dk

Familiegudstjeneste Den sidste familiegudstjeneste i foråret finder sted onsdag den 24.april kl.17. Temaet er ”Bed en sten!” Familiegudstjenesterne med mulighed for fællesspisning, som afholdes den sidste onsdag i måneden, begynder igen til august.

Konfirmandindskrivning -torsdag den 23.maj kl. 16-18 i konfirmandstuen Så er det tid for indskrivning til næste sæsons konfirmationsforberedelse. Vi holder indskrivning torsdag den 23.maj kl.16-18 i konfirmandstuen, sådan så vi tidligt kan få et overblik over, hvor mange der bliver på holdene. I kan naturligvis også kontakte kirkekontoret eller sende en mail, men vi vil da gerne se jer, både børn og forældre, og måske har I også spørgsmål til undervisningen og konfirmationen. Medbring venligst barnets dåbsattest. Konfirmationsdagene i 2014 er: Søndag den 27.april for Vorrevangsskolens elever og søndag den 4.maj for elever fra Børnenes Friskole. AmR og KFP Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, Tlf. 86 10 98 99 e-mail:kfplum@stofanet.dk Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12 Tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat Sognepræst: Annemarie Ross Tlf. 86 21 70 42 e-mail: annemarie.b.ross@mail.dk Træffes i kirken onsdag kl. 10-12 Tlf. 86 78 50 44

Ulønnet hjælpepræst: Bo Holm Tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, Tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Jesper Solhøj Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandag-fredag kl. 10-12

Livet holder ikke ferie Trods diverse ferier, der nærmer sig, holder kirken ikke lukket. Kirkerummet er åbent hver formiddag undtagen lørdag, endvidere når der er gudstjenester og aktiviteter i kirken og sognegården. Vi ville gerne kunne holde kirkedøren åben 24/7, men det er desværre ikke muligt. Ring og lav en aftale, hvis I vil ind på andre tidspunkter. Præsterne holder naturligvis ferie som alle andre, men vi sørger for, at der altid er en præst hjemme i sognet, som man kan kontakte, enten via kirkekontoret eller via vores mailadresser og telefonnumre. Se under praktiske oplysninger. Livet holder ikke ferie, så I er velkomne til en samtale om små og store spørgsmål, sorger og glæder. AmR og KFP

tlf. 86 78 50 99 e-mail: ktskelager@mail.dk Organist: Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf. 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup Skelagervej 268 Tlf. 86 78 50 01 Fødsler: Fødsler anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen.

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserkæring”. Dette kan I også gøre meddigital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Brug hjemmesiden www.personregistrering.dk Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted seneste 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald: Anmeldes senest efter to dage

til kirkekontoret. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed. Kirkelige handlinger som Vielse, dåb, og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren Tlf. 86 78 50 99 Redaktion: Karin Friis Plum Layout: Jens Brejnrod Tryk: Linde Tryk

7


Menighedsrådet Hvad vil vi? Vi fortsætter og slutter præsentationen af menighedsrådet med Jens Gjelstrup. Ligesom næsten alle de øvrige menighedsrådsmedlemmer har han boet mange år i Skelager Sogn – og på flere forskellige adresser. Nogle har endda boet her, før kirken blev bygget, og sognet blev selvstændigt. De kan huske de forskellige etaper af byggeriet - som f.eks. dengang kirken var rød, inden den blev kalket. Jens: Jeg valgte at gå ind i rådet for at bakke op om kirken og dens aktiviteter. Jeg er blevet valgt som kirkeværge. Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og har ansvar for, at kirken (og kirkegården, hvis vi havde en sådan) holdes ved lige. Jeg synes, det er et interessant arbejde at værne om kirkens bygninger, som er ramme om vore gudstjenester og aktiviteter. Nu har vi fået renoveret kirken indeni, det har været et stort arbejde, og vi er i gang med at få den malet fin og hvid uden på. Jeg er i forældregruppen hos KFUMspejderne, som låner kirkens lokaler og som deltager i forskellige arrangementer. Min yndlingssalme er ”Lille Guds barn, hvad skader dig?”

6

Sogneindsamling Skelagers bidrag til sogneindsamlingen blev ganske fint på trods af det lidt ”kølige” resultat på landsplan: 22 personer med kolde næser og røde kinder samlede 17.699 kr. ind, fordelt på 15 ruter. Det er kun lidt mindre end resultatet sidste år. Vi mødes igen i 2014!

Babysalmesang Næste hold babysalmesang begynder torsdag den 25.april kl.10-11. Hvis du er i tvivl om, hvad det går ud på, så se hjemmesiden. Forløbet strækker sig over 8 gange, og børnene skal helst være 2-10 måneder gamle. Man melder sig til kirkekontoret tlf.86785132 mail: skelager.sogn@km.dk

Familiegudstjeneste Den sidste familiegudstjeneste i foråret finder sted onsdag den 24.april kl.17. Temaet er ”Bed en sten!” Familiegudstjenesterne med mulighed for fællesspisning, som afholdes den sidste onsdag i måneden, begynder igen til august.

Konfirmandindskrivning -torsdag den 23.maj kl. 16-18 i konfirmandstuen Så er det tid for indskrivning til næste sæsons konfirmationsforberedelse. Vi holder indskrivning torsdag den 23.maj kl.16-18 i konfirmandstuen, sådan så vi tidligt kan få et overblik over, hvor mange der bliver på holdene. I kan naturligvis også kontakte kirkekontoret eller sende en mail, men vi vil da gerne se jer, både børn og forældre, og måske har I også spørgsmål til undervisningen og konfirmationen. Medbring venligst barnets dåbsattest. Konfirmationsdagene i 2014 er: Søndag den 27.april for Vorrevangsskolens elever og søndag den 4.maj for elever fra Børnenes Friskole. AmR og KFP Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, Tlf. 86 10 98 99 e-mail:kfplum@stofanet.dk Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12 Tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat Sognepræst: Annemarie Ross Tlf. 86 21 70 42 e-mail: annemarie.b.ross@mail.dk Træffes i kirken onsdag kl. 10-12 Tlf. 86 78 50 44

Ulønnet hjælpepræst: Bo Holm Tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, Tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Jesper Solhøj Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandag-fredag kl. 10-12

Livet holder ikke ferie Trods diverse ferier, der nærmer sig, holder kirken ikke lukket. Kirkerummet er åbent hver formiddag undtagen lørdag, endvidere når der er gudstjenester og aktiviteter i kirken og sognegården. Vi ville gerne kunne holde kirkedøren åben 24/7, men det er desværre ikke muligt. Ring og lav en aftale, hvis I vil ind på andre tidspunkter. Præsterne holder naturligvis ferie som alle andre, men vi sørger for, at der altid er en præst hjemme i sognet, som man kan kontakte, enten via kirkekontoret eller via vores mailadresser og telefonnumre. Se under praktiske oplysninger. Livet holder ikke ferie, så I er velkomne til en samtale om små og store spørgsmål, sorger og glæder. AmR og KFP

tlf. 86 78 50 99 e-mail: ktskelager@mail.dk Organist: Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf. 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup Skelagervej 268 Tlf. 86 78 50 01 Fødsler: Fødsler anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen.

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserkæring”. Dette kan I også gøre meddigital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Brug hjemmesiden www.personregistrering.dk Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted seneste 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald: Anmeldes senest efter to dage

til kirkekontoret. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed. Kirkelige handlinger som Vielse, dåb, og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren Tlf. 86 78 50 99 Redaktion: Karin Friis Plum Layout: Jens Brejnrod Tryk: Linde Tryk

7


Musikgudstjeneste Bededag den 26.april kl.19.30 Ved gudstjenesten medvirker: Michael H.Lund, saxofonist, Anne-Marie Meineche, organist, Annemarie Ross, præst. Præludium: I.P.E.Hartmann: ”Prelude”. Efter prædikenen: “Trois melodies gregoriennes”. Postludium: Wilhelm Peterson-Berger: Vid Frösö kyrka”. Efter gudstjenesten er der kaffe og varme hveder i sognegården. AmR

Udendørskoncert med Klezmerduo ved Skelager Kirke søndag den16. juni kl.15-17. Jo, de har været her før, endda flere gange. Men hver gang er det en fornøjelse at møde dem. Så hvorfor ikke invitere Klezmer-duo igen og høre de gamle jødiske sange om livet og kærligheden? Det har vi gjort. Klezmer-duo består af Ann-Maj-Britt Fjord (harmonika, sang) og Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang). Parret spiller jødisk klezmermusik, en musik, som har sine rødder i Østeuropa og er nært beslægtet med balkan- og sigøjnermusik. Klezmer er præget af det jødiske miljø og den jødiske historie. Det er musik, som rummer længsel og smerte, men som samtidig insisterer på håbet og glæden. Den lér med det ene øje, mens det andet græder. Der er gratis adgang til koncerten, som rykker indendørs, hvis det regner. Øl og vand kan købes. KFP

Skelagerkirke 2, 2013  

Kirkeblad for Skelager Kirke, nr. 2, 2013