Page 1

Skelager Kirke

www.skelagerkirke.dk

2014

januar februar marts

Indhold:

Nyaars- Morgen

2

Døbebrønden

3

Kalender

4-5

Indsamling

6

Fastelavn

6

Familiegudstjenester

6

Babysalmesang

6

Kordegneskift

7

Har du brug for

7

I krig og kristendom

8


Nyaars-Morgen Et af de mærkeligste digte, skrevet på dansk, er Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs NyaarsMorgen. Det handler ikke om en januarmorgen med tømmermænd efter nattens fyrværkeri og champagne, ej heller om nytårsforsætter om en ny og sundere livsstil, men om livets storladne kamp mellem lyset og mørket. ”Guds Fred og God-Morgen! Paa Mark og paa Fjeld! Forvundet er Sorgen, Mig pinde i Kveld, I Midnattens Mørke, Da Hel-Hanen goel; Da Mulmet i Størke Sig værged mod Soel: Da Natten med Dagen, Michael med Dragen, Mig tykdes at kæmpe om Nord!” Kampen mellem nat og dag bliver i mytologiske billeder til en kamp mellem det gode og det onde. Grundtvig skrev digtet efter en dyb personlig krise, men i de mange (!) strofer binder han sin egen situation sammen med sit folks historie og når frem til en afklaring af sin kristendomsforståelse.

2

Det overordnede tema er slagsmålet mellem mørke og lys, varme og kulde, som er vores eksistensgrundlag, både som enkeltmennesker og som folk. Lyset og mørket bølger frem og tilbage i versene, som bevæger sig fra det dybeste mørke til den lyseste glæde ”Nu synger det Døde. Nu blomstrer det Øde! Nu Bjergene springer med Fryd.” I digtet udfolder hele skaberværket sig, og kristendommen indføres i Norden på ny. Skræller vi alt det personlige og tidsbundne fra, bliver digtet til et udsagn om, at det kan blive nyt år, hvor og når som helst lyset og glæden bryder frem i den personlige historie og i fællesskabets liv i kirke og samfund. Digtet er fornylig blevet oversat til engelsk af Kristian Schultz Petersen. Det er hans oversættelse, Simon Kvamm og Nephew har anvendt i sangen New Year’s Morning på CD’en DanmarkDenmark: ”Sing low over forest Sing high over water: God’s peace over people of the north New Year’s Morning New Year’s Morning”

KFP

Forsiden: Træerne ved kirken har fået nye og sælsomme frugter (foto: Torben Hvid)


Døbebrønden Dåben er den centrale handling i kristendommen. Ved dåben træder vi ind i kirken, og det er dåben, der efterfølgende holder os fast på troen. Vi døbes i vand. Livgivende vand, som føles vådt og som kan ses og høres, når det risler og plasker. Ganske hverdagsagtigt fylder vi dåbskanden med tempereret vand ved vandhanen og hælder det derfra i døbefonten. Døbebrønden, som børnene kalder den. En ønskebrønd, en vaskebrønd. Med vandet udtrykker vi, at det gamle menneske druknes eller vaskes væk, og et nyt dukker frem. Efter dåben med de tre håndfulde vand trækkes proppen op, vandet løber ud af døbefonten og blander sig med vandet i jorden, som vi ikke kan leve uden. Forinden er der sket noget. Det almindelige vand bliver helliget og forbundet med ånd, når Guds ord lyder over det. Gud giver os sit løfte om, at han vil være med os ”alle dage indtil verdens ende”. Han vil aldrig forlade os, selv om vi skulle forlade ham. Dåben er forbundet med trosbekendelsen, som der skal svares ja til. Det er ikke nogen eksamen eller edsaflæggelse, ingen garanti mod tvivl, men ja’et betyder, at det vil vi gerne tro. Troen er et vidt rum, vi kan vokse og bevæge os i. Der er nogen, der mener, at man først kan tilslutte sig troen på Gud, når man er voksen eller halvvoksen og bevidst, men troen er ikke nogen personlig intellektuel overbevisning. Derfor døber vi spædbørnene, og også de voksne dåbsbørn bliver døbt efter barnedåbsritualet. Vi kan jo aldrig blive tilstrækkeligt færdige og afklarede. Hvis vi skulle døbes

på vores egen tro, kunne vi vente til evig tid. Troen er også fællesskabets tro. Derfor døbes vi i gudstjenesten til fællesskab med menigheden, og ved hver eneste dåb mindes alle de tilstedeværende om, at de også er Guds børn. Forældre og faddere skal huske os på, at vi er døbt og hvad det vil sige at være et Guds barn. Vi døber og fortæller derefter, hvad Jesus har lært os, som det lyder i dåbsbefalingen. Ikke omvendt, dåben er gratis. Det vigtigste i dåbsoplæringens ”pensum” er fadervor, salmer og bibelhistorie. I Skelager Kirke har vi i det forgangne år døbt 30 børn og voksne. Det er ikke mange i forhold til fødselstallet, men en del bliver døbt i forældrenes hjemsogne. Andre fravælger dåben af ideologiske eller religiøse årsager. Det har endvidere betydning for vores dåbstal, at vi har mange udenlandske studerende i sognet, som får børn, mens de er her og derefter drager tilbage til hjemlandet. Barnet får ved dåben Guds navn oven i sit familienavn. ”O, skriv dit navn i deres hjerte”, synger vi i dåbssalmen. Der spørges ikke: ”Hvad skal barnet hedde? ”men: ”Hvad er barnets navn?” fordi vi i vores del af kirken har navngivningen knyttet til dåben. Og hvad hedder de så, de navngivne og døbte? Ja, vi følger trenden med bedsteforældres og oldeforældres navne, nogle navne går igen i hver generation, og en del forældre forbereder deres børn på et internationalt liv. I vuggestuen mødes de så: Ole, Lucas, Sofus, Bertram, Maggie, Lilly, Oliver, Nora, Marie, Vilje, Liam, Alexander, Agnes, Anna, Victor……. KFP

3


Søndag den 16.februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 9.februar

19.30 Foredrag

Onsdag den 5.februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 2. februar

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 30. januar

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 29.januar:

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 26.januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 19.januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 12.januar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 5.januar

16.00 Gudstjeneste

Onsdag den 1.januar

Kalender

Sidste søndag efter Helligtrekonger Johannes 12,23-33 Annemarie Ross Septuagesima søndag

Peter Tudvad om Dietrich Bonhoeffer

4.søndag efter Helligtrekonger Matthæus 14,22-33 Karin Friis Plum

Februar

Nytårsdag Matthæus 6,5-13 Annemarie Ross Helligtrekongers søndag Johannes 8,12-20 Karin Friis Plum 1.søndag efter Helligtrekonger Markus 10,13-16 Karin Friis Plum 2.søndag efter Helligtrekonger Johannes 4,5-26 Karin Friis Plum 3. søndag efter Helligtrekonger Lukas 17,5-10 Karin Friis Plum Familiegudstjeneste med spisning. Annemarie Ross Tema: Kyndelmisse-lysfest Eftermiddagsgudstjeneste m. kaffe Karin Friis Plum

2014 Januar

Skelager


10.00 Gudstjeneste

Søndag den 30.marts

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 27.marts

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 26.marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 23.marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 16.marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 9.marts

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 2.marts

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 27.februar

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 26.februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 23.februar

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 16.februar

10.00 Gudstjeneste

HUSK Sogneindsamling Søndag den 9.marts 2014

Karin Friis Plum Midfaste søndag Johannes 6,24-35 Karin Friis Plum

Fastelavns søndag Lukas 18, 31-43 Annemarie Ros 1.søndag i fasten Lukas 22,24-32 Karin Friis Plum 2.søndag i fasten Markus 9,14-29 Karin Friis Plum 3.søndag i fasten Johannes 8, 42-51 Bo Holm Familiegudstjeneste med spisning. Annemarie Ross Tema: Maria og englen Gabriel Eftermiddagsgudstjeneste

Marts

Annemarie Ross

Annemarie Ross Septuagesima søndag Matthæus 25,14-30 Karin Friis Plum Seksagesima søndag Markus 4,26-32 Karin Friis Plum Familiegudstjeneste Karin Friis Plum Tema: Englenes himmelstige Eftermiddagsgudstjeneste

Tøndeslagning efter gudstjenesten


Sogneindsamling 2014 Søndag den 9.marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Nødhjælpen arbejder - foruden den akutte katastrofehjælp - med at sikre fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder og ruste dem til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå gentagelser af hungerkatastroferne. Meld dig som indsamler til Torben Hvid, torbenhvid@hotmail.com /tlf. 51163251, eller mød op på dagen kl.11 i sognegården. Vi har også brug for dig!

Babysalmesang Næste hold babysalmesang begynder torsdag den 23.januar kl.10. Tilmelding til kirkekontoret. Efterfølgende hold begynder torsdag den 3.april.

6

Familie/spaghetti-gudstjenester Vi fortsætter vore velbesøgte familiegudstjenester. Ordet ”familie” henviser til, at gudstjenesten er for alle aldre og alle slags liv, men sproget er lidt mere enkelt end ved en søndagshøjmesse. Gudstjenesterne kaldes også ”spaghetti-gudstjenester” eller ”Gud og mad”, for efter en halv times gudstjeneste i kirken er der mulighed for fællesspisning i sognegården. Voksne 20 kr., børn 10 kr. Onsdag den 29. januar kl.17: Kyndelmisse/lysfest. Onsdag den 26. februar kl.17: Englenes himmelstige. Medbring gerne en engel (papir, stof etc.) til himmelstigen, så den kan blive rigtig flot. Onsdag den 26.marts kl.17: Maria og englen Gabriel.

Fastelavn Søndag den 2.marts er det Fastelavns Søndag. Vi fejrer ”aftenen før fasten”, som ordet betyder, med en festlig gudstjeneste kl.10. Efter gudstjenesten er der fastelavnsboller i sognegården og tøndeslagning udenfor. Kom gerne udklædt!


Har du brug for – eller bare lyst til - en snak? Måske er du for nylig flyttet hjemmefra og bor nu som studerende på ét af vore mange kollegier her i Skelager? Det kan også være, at du har boet her længe og er et helt andet sted i livet? Uanset alder og livssituation, så er du meget velkommen til at kontakte en af præsterne i sognet, hvis du skulle have brug for – eller bare lyst til – en lille snak om stort eller småt. Vi er der for det samme - og har altid kaffe på kanden… AmR Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, Tlf. 86 10 98 99 e-mail:kfplum@stofanet.dk Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12 Tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat Sognepræst: Annemarie Ross Tlf. 86 21 70 42 e-mail: annemarie.b.ross@mail.dk Træffes i kirken onsdag kl. 10-12 Tlf. 86 78 50 44

Kordegneskift Kordegnen er den person, man møder, når man henvender sig til kirkekontoret for at melde dåb, navneændring eller hvad det måtte være af personlige sager. Det er også kordegnekontoret, der meldes fødsler og dødsfald til. Kordegnen koordinerer tillige kirkens aktiviteter, betaler regningerne og fører regnskab over udgifter og indtægter. I 10 år har Jesper Solhøj varetaget arbejdet, men han har nu truffet beslutning

Ulønnet hjælpepræst: Bo Holm Tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, Tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Anna Mette Bladt Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandag-fredag kl. 10-12

tlf. 86 78 50 99 e-mail: ktskelager@mail.dk Organist Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf. 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup Rønnehaven 4 8520 Lystrup Tlf. 30 73 08 23 Fødsler: Fødsler anmeldes til kirkekon-

om at gå på efterløn. Vi takker ham for hans flid, tålmodighed og imødekommende væsen i de forgangne år. Ny kordegn er Anna Mette Bladt, som i forvejen er et kendt ansigt, da hun i en del år har været vikar på kordegnekontoret. Velkommen! Vi glæder os til fortsat samarbejde. KFP

toret af jordemoderen. I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserkæring”. Dette kan I også gøre med digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Brug hjemmesiden www.personregistrering.dk Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted seneste 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald:

Anmeldes senest efter to dage til kirkekontoret. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed. Kirkelige handlinger som Vielse, dåb, og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren Tlf. 86 78 50 99 Redaktion: Karin Friis Plum Layout: Jens Brejnrod Tryk: Linde Tryk

7


I krig og kristendom –

et foredrag af Peter Tudvad om den tyske teolog og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer onsdag d. 5. februar kl. 19.30 i Skelager Sognegård Peter Tudvad er mest kendt som Søren Kierkegaard-forsker. Han har været medarbejder på Søren Kierkegaards Skrifter, udsendte i 2004 Kierkegaards København og senest i 2012 romanen om Søren Kierkegaards liv: Forbandelsen. Nu er Peter Tudvad blevet fascineret af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som må betragtes som en noget anderledes person end Kierkegaard, men alligevel har de engagementet til fælles. Tudvad har en bog om Bonhoeffer undervejs, og det er frugterne af dette arbejde, han vil dele med os. Han skriver selv denne introduktion til sit foredrag: ”Den tyske kirkes historie i Det Tredje Rige er et pinligt eksempel på, hvor let også kristne kan forføres af store ord og små mænd. En af de alt for få, der ikke lod sig lede i fristelse, var teologen og præsten Dietrich Bonhoeffer. Hans kamp mod nazismen og dens medløbere i kirken begyndte allerede to dage efter Hitlers magtovertagelse. I en direkte radiotransmission kaldte han føreren en forfører, hvorefter programmet prompte blev afbrudt. Men intet kunne skræmme Bonhoeffer, der frygtløst gik i brechen for jøder og andre forfulgte, selv om Gestapo snart kom på sporet af hans illegale arbejde. Dette endte imidlertid med hans arrestation den 5.april 1943 – og hans henrettelse på Hitlers personlige ordre den 9.april 1945. Bonhoeffer efterlod sig ikke bare sit livs lysende eksempel, men også et af de største teologiske forfatterskaber i det 20.århundrede.”

Af gode magter (Dietrich Bonhoeffer julen 1944) Trofast og tavst omgivet af gode magter, sælsomt bevaret og trøstet – sådan vil jeg leve disse dage med jer og med jer gå ind i et nyt år. Endnu vil det gamle pine vore hjerter, endnu trykkes vi af onde dages tunge byrde, ak Herre, giv vore skræmte sjæle den frelse, som du skabte os til. Og rækker du os den tunge, bitre kalk, med lidelse, fyldt til øverste rand, så modtager vi den taknemmeligt uden skælven af din elskede og gode hånd. Lad lysene, som du bragte i vores mørke, brænde klart og varmt i dag, hvis det kan lade sig gøre, før os da sammen igen! Vi ved det, at dit lys skinner i natten. Sælsomt beskyttet af gode magter venter vi trøstig, hvad der end kommer. Gud er hos os hver morgen og hver aften, og ganske sikkert på enhver ny dag.

Skelagernyt 1 2014  

Skelager Kirke Kirkeblad Skelager sogn