Page 1

Skelager Kirke

www.skelagerkirke.dk

2011

okt nov dec

Indhold Bede, banke, råbe, græde

2

Gener – Himmel eller Helvede?

3

Kalender

4-5

Alle Helgen

6

Familiegudstjenester

6

Baby-salmesang

6

Jul i børnehøjde

7

KFUM-spejderne

7

Violin-koncert

8

Advents-koncert

8


Bede, banke, råbe, græde Bede, banke, råbe, græde er de kristnes største kunst sådan hedder det i en gammel salme (DDS 583). Faktisk er det siden Brorsons dage blevet en endnu større og vanskeligere kunst. Mange har ikke lært at bede aftenbøn, da de var børn, og det falder i det hele taget nutidens mennesker svært at bede såvel Gud som mennesker om noget. I kirken beder vi fælles bønner, hvor vi siger ’vi’, men mange har brug for at sige ’jeg’ og lægge stemme til deres private problemer og taknemmelighed. I bønnen lægger vi vort liv i Guds hånd. Også det har vi, som gerne selv vil have styr på vores situation, vanskeligt ved. Derfor oplever vi i disse år, at mange kommer til præsten for at 2

lære at bede, ligesom der udgives salmer og bønner som aldrig før. En af de bønnebøger, som er kommet for nylig, er Simon Grotrians Domkirkeperlen. Grotrians bønner er personlige henvendelser til Gud, som giver stemme til alment menneskelige følelser som angst og bekymring, men også håb og glæde. Sproget er dog ikke hverdagsagtigt, men rummer nye ord og formuleringer som f.eks krabbesyn, humørøksehug, kotungt og Judaslæbestift. Disse sproglige smagsoplevelser er lige til at falde ned i og løftes op af. Man tvinges til at le ad sine private ’kaktusfølelser’, for ’der er altid nøglehuller i korset’. Kære Gud, tak for himlen i blodet, dine fugle, der nipper sirligt til verden, det er sådan, du passer på os, når vi rejser os før solopgangen og øser stjernetegnene i et glas. Tak for denne forvandlingskugle, idet stråleeksplosionen farver verden lilla, og alt kan åbenbares rundt om hjørnet. Vi

placeres på halsen med rebussamlinger af jonglerende trolde, farerne ligger bag os som en tiger under dynen, og om aftenen, når vi daler i sengens fængsel, tænder du et fjernsyn med vener. Amen. Kristus, lad mig leve, så jeg kan omfavne træerne og bønnen ile til vejrs som en kat. Den skal være rød som dét mærke, du satte på ligklædet, rød som håbet. Flokken af hovedhår tørrer støvet af min himmel, profeterne sejler i en øjenhule bort fra trykkerierne, hvor de hvide blade stables. Kotungt længes jeg mod noget, der er fuldkommen usynligt, også på denne dag. Så ankommer toget med skuespillere, der i tavshed lægger masker under dørene. Jeg ser det hele: klapsalver fryser ved solnedgangsklokken som at bede, og bønnen er aldrig forgæves. Amen. Domkirkeperlen læst af KFP

Forsiden: Under renoveringen af kirken var vi højt oppe og fik taget dette billede


Gener – Himmel eller Helvede? Foredrag ved Mickey Gjerris om bioteknologi, etik og kristendom onsdag den 16.november kl.19 (obs!) i Skelager Sognegård

tage fat om fremtidens muligheder og diskutere dem for at se, hvad man som menneske og kristen kan mene om dem.

Mickey Gjerris er teolog og ansat som lektor i bioetik ved Københavns Universitet. Fra 1.januar 2011 er han medlem af Det Etiske Råd.

Stamceller, kloning, designerbabyer og organer fra grise til mennesker. Det er blot nogle af de løfter, som medierne er fulde af, når der fortælles om den fremtid, som venter lige om hjørnet. En fremtid, hvor mennesket vil opnå en helt ny form for magt over sin egen biologi og fremtid. Men er der hold i disse løfter? Og hvad med vores tro og værdier? En lang række af mulighederne rummer etiske problemstillinger og sætter spørgsmålstegn ved vore vante forestillinger om mennesket. Kan man forstå mennesket som skabt, når alt reduceres til biologi? Og kan man hævde, at naturen er andet og mere end et køleskab, når det nu er alt, hvad videnskaben kan få øje på? Der er masser af etik og masser af tro på spil, når vi skal tage stilling til, hvad vi vil med vores liv og vores krop i den fagre nye verden. Mickey Gjerris vil 3


Skelager

Kalender 2011 Oktober Søndag den 2. oktober

10.00 Gudstjeneste

15.søndag efter Trinitatis, Matthæus 6,24-34 Karin Friis Plum

10.00 Gudstjeneste

16.søndag efter Trinitatis, Lukas 7,11-17 Karin Friis Plum

15.00 Koncert

Koncert med tre violiner

Søndag den 16.oktober

17.søndag efter Trinitatis, Lukas 14,1-11 Karin Friis Plum

Søndag den 9.oktober

10.00 Gudstjeneste Søndag den 23.oktober

10.00 Gudstjeneste Onsdag den 26.oktober

17.00 Gudstjeneste Torsdag den 27.oktober

14.00 Gudstjeneste Søndag den 30.oktober

10.00 Gudstjeneste

18.søndag efter Trinitatis, Matthæus 22,34-46 Anne m arie Ro ss Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning. Tema: Alle Helgen. Karin Friis Plum Eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende kaffe Anne m arie Ro ss 19.søndag efter Trinitatis, Markus 2,1-12 Karin Friis Plum

November Søndag den 6.november

10.00 Gudstjeneste

Alle Helgens dag, Matthæus 5,1-12 Karin Friis Plum

10.00 Gudstjeneste

21.søndag efter Trinitatis, Johannes 4,46-53 Karin Friis Plum

Onssdag den 16.november

Etiske problemstillinger

Søndag den 13.november

19.00 (obs) Sogneaften med Mickey Gjerris Søndag den 20.november

10.00 Gudstjeneste Torsdag den 24.november

14.00 Gudstjeneste Søndag den 27.november

10.00 Gudstjeneste Onsdag den 30.november

17.00 Gudstjeneste

Sidste søndag i kirkeåret, Matthæus 25, 31-46 Anne m arie Ro ss Eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende kaffe Anne m arie Ro ss 1.søndag i advent, Lukas 4,16-30 Karin Friis Plum . Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning. Tema: Advent. Karin Friis Plum

December Søndag den 4.december

10.00 Gudstjeneste

2.søndag i advent, Matthæus 25,1-13 Anne m arie Ro ss

15.00 Koncert

Adventskoncert med Skelager- koret

Søndag den 11.december

3.søndag i advent, Lukas 1,67-80 Bo Ho lm

10.00 Gudstjeneste Tirsdag den 13.december

10.00 Gudstjeneste med Luciaoptog Onsdag den 14.december

10.00 Gudstjeneste Torsdag den 15.december

8.30 Gudstjeneste Torsdag den 15.december

10.00 Gudstjeneste Fredag den 16.december

10.00 Gudstjeneste Søndag den 18.december

10.00 Gudstjeneste Lørdag den 24.december

10.00 Gudstjeneste 14.00 Gudstjeneste 16.00 Gudstjeneste Søndag den 25. december

10.00 Gudstjeneste Mandag den 26.december

10.00 Gudstjeneste

Gudstjeneste med Lucia-optog Karin Friis Plum Gudstjeneste for vuggestuebørn Anne m arie Ro ss Gudstjeneste for Vorrevangskolen Karin Friis Plum . Gudstjeneste for børnehavebørn Karin Friis Plum . Gudstjeneste for børnehavebørn Karin Friis Plum . 4.søndag i advent, Johannes 3,25-36 Karin Friis Plum . Julegudstjeneste på Lokalcentret Skelager Karin Friis Plum Juleaften, Luk. 2,1-14 Karin Friis Plum Juleaften, Luk. 2,1-14 Karin Friis Plum Juledag, Johannes 1,1-14 Karin Friis Plum 2.juledag, Matthæus 10,32-42 Anne m arie Ro ss


Familiegudstjenester

Alle Helgen

- med mulighed for efterfølgende spisning

Søndag den 6.november mindes vi de døde, der som levende har været til stede i vores liv. Ved gudstjenesten kl.10 synger vi salmer og læser tekster fra Bibelen, som passer til dagen. Efter prædikenen oplæser vi navn og alder på alle afdøde i Skelager Sogn i det forgangne år. Også de bisatte eller begravede fra Skelager Kirke med bopæl i et andet sogn vil blive nævnt. Vi sender en personlig invitation til de afdødes pårørende, så vi kan være sammen i sorg og taknemmelighed over dem, som har levet iblandt os. Gudstjenesten kan suppleres med en tur på kirkegården for at pynte gravene med blomster og lys. I de senere år er Alle Helgen også blevet knyttet til den gamle Allehelgens-

Onsdag den 26.oktober kl.17. Tema: Alle Helgen (KFP) Onsdag den 30.november kl.17. Tema: Advent (KFP)

Babysalmesang Et nyt hold baby-salmesang begynder torsdag den 27. oktober. Forløbet er over 8 gange, og børnene skal være 2-10 måneder. For yderligere orientering, se hjemmesiden. Tilmelding til kirkekontoret tlf.86785132 eller mail: skelager.sogn@km.dk. 6

fest, hvis formål er at forsone os med døden. Det er sket ved inspiration fra de halloween-traditioner med både kristne og hedenske elementer, som er kommet til os fra USA. Da alt jo bliver helliget af at komme ind i kirkens rum, holder vi Allehelgensfest, måske med græskarhoveder og spøgelser, ved familiegudstjenesten onsdag den 26.oktober. Man må meget gerne medbringe sit eget udskårne græskar. KFP


KFUM- spejderne KFUM-spejderne (for både drenge og piger) låner lokaler i sognegården hver mandag aften.

Tlf.28555951 Se også www.skelagerspejderne.dk

Ulvene (1.-4.klasse) mødes hver mandag kl.18.00-19.30 Troppen (5.klasse og op) mødes hver mandag kl.19.0021.00 Kontaktperson er Stig Thomsen. Mail: famthomsen@privat.dk Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, tlf. 86 10 98 99 e-mail:kfplum@stofanet.dk Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdage tillige kl. 17-18 tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat sognepræst: Annemarie Ross, Tlf.86 21 70 42 e-mail: annemarie.b.ross@mail.dk Træffes i kirken tirsdag kl. 10-12 tlf. 86 78 50 44 Ulønnet hjælpepræst: Bo Kristian Holm

Julen i børnehøjde

tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Jesper Solhøj Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandag-fredag kl. 10-12. tlf. 86 78 50 99 e-mail: ktskelager@mail.dk Kirkeassistent: Nikolaj Lauritzen

Som sædvanlig indbyder vi vuggestuer, børnehaver, dagplejer og hjemmepassede børn til julegudstjenester med krybbespil i december.

Fredag den 16.december kl.10: For børnehavebørn alder 3-6 år (KFP)

Onsdag den 14.december kl.10: For vuggestuebørn alder 0-3 år (AmR) Torsdag den 15.december kl.10: For børnehavebørn alder 3-6 år (KFP)

Organist: Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf.: 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup Skelagervej 268 Tlf.: 86785001 Fødsler: Fødsler anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen. I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for bar-

net sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Dette kan I også gøre med digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Brug hjemmesiden www.personregistrering.dk Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald: Anmeldes senest efter to dage til kirkekontoret. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed.

Kirkelige handlinger som vielse, dåb og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren tlf. 86 78 50 99. Redaktion: Karin Friis Plum Layout: Jens Brejnrod Tryk: Linde Tryk

7


Koncert med 3 violiner Koncert med tre violiner i Skelager Kirke søndag den 9.oktober kl.15 Tvillingerne Kern og Birk Westerberg på 18 år og deres 14-årige lillesøster, Kirse, er alle vokset op med klassisk violinmusik. De begyndte som 4-årige at spille violin efter Suzukimetoden på Århus Musikskole. Efter mange års undervisning er de nu optaget på et 3-årigt konservatorieforberedende kursus og spiller desuden i Jysk Ungdoms Strygeorkester. Deres violiner har bragt

Skelager- koret

dem til mange koncerter og kurser i ind og - udland, de har deltaget i adskillige konkurrencer og vundet mange priser. Ved koncerten i Skelager Kirke vil de tre unge violinister både optræde som solister og som violintrio. Anne-Marie Meineche er akkompagnatør. Repertoiret er sammensat af værker af bl.a. Strauss, Mozart, Rachmaninoff, Dvorak og Gade. Programmet i detaljer kan ses på Skelager Kirkes hjemmeside. Der er gratis adgang. A-MM

Søndag den 4.december kl.15 synger Skelager Koret advent velkommen. Det bliver et både højtideligt og humoristisk program , som bl.a. indeholder Brahms’ Liebeswalzer, flere Christmas Carols, danske julesalmer og et par rytmiske

sjælere. Entré 25 kr., som går til sognets julehjælp. Der sælges glögg og æbleskiver i sognegården efter koncerten. A-MM

Skelager Kirkeblad 4, 2011  

Kirkeblad for Skelager sogn, Århus, Nordre provsti. Nr. 4 2011