Page 1

Skelager Kirke

www.skelagerkirke.dk

2011

juli aug sep

Indhold Sommergrønne sjæle

2

Konfirmation

3

Kalender

4-5

Dåbsjubilæum

6

Familiegudstjenester

6

Baby-salmesang

6

Skelager-koret

7

Praktiske oplysninger

7

Hvor ordene ikke rækker

8


”Med tro og håb og kærlighed i sommergrønne sjæle…” Det er sommer og ferietid – og det er dejligt at være midt i det alt sammen, uanset om vi skal af sted på ferie eller nyder det hele hjemme. De lange lyse nætter og de nyopgravede kartofler er dejlige og dage, hvor vi kan spise jordbær og lade os varme igennem af solen er det også. Det ”lader” alt sammen vores krop op - giver den energi, kraft og styrke på ny. Men det er ikke kun vores krop, der har brug for at ”lade op” i løbet af sommeren. Vores sjæl og ånd har det også. Det kan f.eks. ske gennem naturoplevelser, skøn musik, en god bog, samvær med mennesker vi holder af, men en vej til ”opladning” - til ro og fred indeni - er også kirken. Er man på sommerferie, er det derfor også altid en god idé at besøge en eller flere af de kirker, man ser undervejs, men man kan også altid lægge vejen forbi vores egen smukke kirke. Der er åbent mandag til fredag kl.10-12 og selvfølgelig også hver søndag mellem 10 og 11! Hvilken kirke vi end går ind i, indbydes vi til en stille stund, hvor vi får lov bare at være til – sammen med Gud og med hinanden. Der forventes

2

intet af os, og vi kan komme som vi er. Uanset hvilke udfordringer vi står i til hverdag - lyder det fra vor Herre selv: ”Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder – og jeg vil give jer hvile” (Matt.kap.11 v.28). I Guds nærhed henter vi derfor fred, fornyet glæde og livsmod. Af den grund er det godt også at tænke Gud med i ferien, at lade ham være med til at farve vores sommer – sammen med alt det andet dejlige… Dét er netop, hvad præsten og salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen også gør i sin smukke sommersalme ”Belyst af solen daler støv” fra 1993: 1.Belyst af solen daler støv i stuens vindueskarme; men vi er gået udenfor i byens sommervarme. Nu synger alt i tak til Gud og børn og blomster springer ud og vore sjæle grønnes. 2. For livet hegnes ikke mer’ af død og tjørnehække men tusindfryd og engelsød gror frodigt i hver sprække. Selv fandens mælkebøttes pragt slår rødder i Guds skabermagt og mulden i min have.

3. Min vinters stumhed lister bort i hvide juninætter og finder form i bønnens ord, så tunge tanker letter og ser med ny forundring ind i Jesu Kristi milde sind: han bærer vore sorger. 4. Vi lukker ikke døren til og låser, som vi plejer, så somrens lyde når herind; på gaden børn, der leger. Det er som om Guds Helligånd går sammen med os, hånd i hånd og gir os nye øjne 5. som ser i sommerdagens spejl et glimt af Kristi rige, hvor vi skal se ham selv igen og leve som hans lige, så vi kan bo på dette sted med tro og håb og kærlighed i sommergrønne sjæle. God sommer!

AmR


Konfirmation 2011 Søndag den 1.maj blev to hold fra Vorrevangskolen konfirmeret i Skelager Kirke Søndag den 8.maj blev et hold fra Børnenes Friskole konfirmeret i Skelager Kirke

3


10.00 Gudstjeneste

Søndag den 7. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 31. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 24. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 17. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 10. juli

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 3. juli

7.søndag efter Trinitatis, Lukas 19,1-10 Karin Friis Plum

august

6.søndag efter Trinitatis, Matthæus 5,20-26 Karin Friis Plum

5.søndag efter Trinitatis, Lukas 5,1-11 Karin Friis Plum

4.søndag efter Trinitatis, Lukas 6,36-42 Karin Friis Plum

3.søndag efter Trinitatis, Lukas 15,1-10 Annemarie Ross

2.søndag efter Trinitatis, Lukas 14,16-24 Annemarie Ross

2011 juli

Kalender

Skelager


14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 29. september

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 28. september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 25.september

14.00 Dåbsjubilæum

Lørdag den 24.september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 18.september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 11.september

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 4. september

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 31. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 28. august

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 25. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 21. august

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 14. august

Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe Karin Friis Plum

14.søndag efter Trinitatis, Lukas 17,11-19 Karin Friis Plum. Høstgudstjeneste Familiegudstjeneste med efterfølgende spisning. Annemarie Ross Tema: ”Høst”

Dåbsjubilæum Karin Friis Plum Annemarie Ross

Annemarie Ross

Lukas 10, 23-27

13.søndag efter Trinitatis

12.søndag efter Trinitatis Markus 7, 31-37 Bo Holm

11.søndag efter Trinitatis, Lukas 18,9-14 Karin Friis Plum

september

Familiegudstjeneste med mulighed for spisning Annemarie Ross Tema: ”Vor Gud er så stor!”

10.søndag efter Trinitatis Lukas 19,41-48 Karin Friis Plum

Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe Karin Friis Plum

9.søndag efter Trinitatis, Lukas 16,1-9 Annemarie Ross

8.søndag efter Trinitatis, Matthæus 7,15-21 Karin Friis Plum


Familiegudstjenester Vi fortsætter vore velbesøgte og livlige familiegudstjenester: Onsdag den 31. august kl.17: ”Vor Gud er så stor!”

for fællesspisning bagefter. Voksne 20 kr., børn 10 kr.

Onsdag den 28. september kl.17: ”Høst”. Gudstjenesten varer 30 minutter, og der er mulighed

Babysalmesang for børn 3-10 måneder og deres voksne. Et nyt hold begynder torsdag den 25.august kl.10. Forløbet er på 8 gange, hvor der bliver sunget, vugget og gjort fagter for børnene. Der bliver også lidt orgelmusik hver gang. Deltagelse er gratis. Tilmelding til kirkekontoret, 6

tlf.86785132, eller mail: skelager.sogn@km.dk. A-MM

Dåbsjubilæum Lørdag den 24.september kl.14 holder vi gensyns-gudstjeneste for alle børn, der blev døbt i Skelager Kirke i 2006. Forældre, faddere, bedsteforældre og søskende er naturligvis også velkomne. Nogle bor her stadig, andre er flyttet, og børn, som er døbt i andre kirker, er flyttet hertil. Nogle har været her siden, andre ikke. Alle er de velkomne.

Vi holder en kort gudstjeneste, og bagefter er der kage og saftevand i sognegården. Der vanker også en gave til jubilarerne. Man kan – af hensyn til traktementet - tilmelde sig til kirkekontoret, tlf.86785132 eller mail skelager.sogn@km.dk, senest mandag den 19.september. AmR og KFP


Skelager- koret Vi begynder en ny sæson tirsdag den 23.august kl.19.30. Vi vil gerne invitere flere sangglade kvinder til at deltage. De eneste forudsætninger er, at du kan lide at synge og at du kan eftersynge en given melodi. Vi synger sange i alle genrer, dog med overvægt til den klassiske side i 2-4-stemmige arrange-

Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, tlf. 86 10 98 99 e-mail:kfplum@stofanet.dk Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdage tillige kl. 17-18 tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat sognepræst: Annemarie Ross, Tlf.86 21 70 42 e-mail: annemarie.b.ross@mail.dk Træffes i kirken tirsdag kl. 10-12 tlf. 86 78 50 44 Ulønnet hjælpepræst: Bo Kristian Holm

menter. I efteråret arbejder vi frem mod adventskoncerten. Desuden deltager vi i gudstjenesten et par gange om året. Evt. spørgsmål kan rettes til korlederen, tlf.86175585. A-MM

tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Jesper Solhøj Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandag-fredag kl. 10-12. tlf. 86 78 50 99 e-mail: ktskelager@mail.dk Kirkeassistent: Nikolaj Lauritzen

Organist: Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf.: 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup Skelagervej 268 Tlf.: 86785001 Fødsler: Fødsler anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen. I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for bar-

net sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Dette kan I også gøre med digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Brug hjemmesiden www.personregistrering.dk Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted senest 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald: Anmeldes senest efter to dage til kirkekontoret. Ofte er bedemanden behjælpelig hermed.

Kirkelige handlinger som vielse, dåb og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren tlf. 86 78 50 99. Redaktion: Karin Friis Plum Layout: Jens Brejnrod Tryk: Linde Tryk

7


Hvor ordene ikke rækker Lisbeth Smedegaard Andersen, hvis sommersalme Annemarie citerer i sin klumme, har som kunsthistoriker udgivet en bog om Arne Haugen Sørensens kirkekunst: ”Hvor ordene ikke rækker.” Arne Haugen Sørensen er jo den kunstner, som har malet vores altertavle, Opstandelsen, som er afbildet på forsiden af dette blad. I bogen kommenterer Smedegaard Andersen den og alle de andre kunstværker, Arne Haugen Sørensen har beriget vore kirker med. Hun citerer kunstneren selv: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Så smukke og enkle lyder ordene, når man er nået til vejs ende og ikke længere kan grine sig ud af det. Der er trøst i de ord for dem, der bliver tilbage, men øjnene mangler et billede at finde ro og hvile i. Noget der kan få os til at acceptere vores urimelige menneskelige lod og se den i en større sammenhæng. Give os

tro og tillid. Et billede, der siger: Frygt ikke, du er i gode hænder. Det er sådan et opstandelsesbillede, jeg igen og igen har forsøgt at lave.” Det er sådan et billede, vi har fået i Skelager, og som både menigheden og mange besøgende gennem årene har fundet trøst i og glæde ved, siden det blev ophængt i 1997. For nylig er Haugen Sørensen blevet optaget af Emmaus-motivet, som også Rembrandt blev ved med at fortolke. Det er den bibelske fortælling om de to disciple, som på vandring fra Jerusalem til Emmaus møder den opstandne Kristus uden at genkende ham. Først da de sidder ved bordet, og Jesus bryder brødet, går det op for dem, hvem han er. Så forsvinder han for deres øjne, men forbliver i deres hjerter, sådan som han bliver virkelighed for os i nadveren. KFP

Emmaus. Humlum Kirke

Skelager kirke 3 2011  

Kirkeblad for Skelager kirke. nr. 3 2011

Skelager kirke 3 2011  

Kirkeblad for Skelager kirke. nr. 3 2011

Advertisement