Page 1

Skelager Kirke

www.skelagerkirke.dk

2012

april maj juni

Indhold: Krucifiks

2

Kirkens fødselsdag

3

Kalender

4-5

Indsamlingsresultat

6

Familiegudstjeneste

6

Musikgudstjeneste

6

Babysalmesang

6

Konfirmandindskrivning

7

ValgĂĽr

7

Klezmerduo

8


Krucifiks Da Skelager Kirke var under opførelse, var der tale om, at der på altret skulle stå et krucifiks af samme kunstner (Valdemar Foersom Hegndal), som fremstillede det gyldne krucifiks til moderkirken Vejlby Kirke. Af forskellige årsager løb projektet ud i sandet, og da ønsket om et billedligt udtryk for kristendommens kerneindhold blev påtrængende nogle år efter kirkens indvielse, tænkte vi i farver. Tankerne blev konkretiserede i erhvervelsen af Arne Haugen Sørensens altertavle Opstandelse. Den har vi været utroligt glade for, siden den blev hængt op i 1997, og vi troede sådan set, at ”nu (var) kirken færdig”, som elektrikeren sagde, da han så den.

2

Kirkens fødselsdag søndag den 29.april Men da vi hørte, at Haugen Sørensen var begyndt at fremstille bronzekrucifikser, genfødtes interessen fra tidligere. Et krucifiks ville nu kunne supplere altertavlen og fuldende korets udtryk. En skønne dag kom Arne Haugen Sørensen så kørende til Skelager Kirke og hev en tung genstand ud af bilens bagagerum. ”Genstanden” er det bronzekrucifiks på marmorsokkel, som nu står på altret og smukt balancerer med altertavlen i den asymmetriske opstilling. Kunsthistorisk opdeler man fremstillinger af Kristus på korset i henholdsvis den lidende og den sejrende Kristus. I julen var der en kirkegænger, der bemærkede, at han på dette krucifiks da ikke ser særlig lidende ud. Nej, men vel heller ikke overmodig stolt og triumferende. Han er både lidende og sejrende. Dermed har kunstneren Arne Haugen Sørensen nok en gang rørt ved kristendommens kerne: At sejren findes i lidelsen, at der er liv i døden, at det ophøjede findes i det lave, magten i

magtesløsheden. Tornekronen bliver en glorie. Det, som synes adskilt, holdes sammen i korsets arme. Haugen Sørensen har udtalt, at hans religiøse billeder ikke er ”hængehovedbilleder”. Selv om Kristus tilsyneladende hænger med hovedet på såvel krucifiks som altertavle, får han os til at løfte vore hoveder i glæde over livets sejr. Det er det drama, som vi nok en gang skal gennemleve i passions- og påsketiden. Dramaet, som begynder med indtoget i Jerusalem palmesøndag, fortsætter i forræderi og nederlag skærtorsdag og langfredag - for at ende med opstandelsens jubel påskemorgen. Herfra fortsætter fortolkningen i vores liv. KFP

Fotos i kirken: Torben Hvid, Annelise Søndengaard

Søndag den 29.april, 3.søndag efter påske, fylder Skelager Kirke 22 år. Programmet for dagen ser således ud: Kl.10.00 Gudstjeneste, hvor Skelagerkoret synger Lisbeth Smedegaard Andersens aprilsalme fra samlingen ”Himlens lys i dine hænder.” Desuden opfører koret Schuberts ”Gott ist mein Hirt,” Salme 23 i Det Gamle Testamente. Efter gudstjenesten er der en let anretning i sognegården.

Kl. 12.00 holder salmedigteren og kunsthistorikeren Lisbeth Smedegaard Andersen foredrag om Arne Haugen Sørensens kirkekunst under titlen ”Hvor ordene ikke rækker”. Arne Haugen Sørensen er en af vore mest betydelige kirkekunstnere. Siden de første altertavler omkring 1990 har han udsmykket mange kirker både med glasmosaikker, keramik og altertavler, der med deres dristige farver taler ind i gamle og nye kirkerum og understreger det dramatiske aspekt i Bibelens beretninger. Dertil kommer hans markante evne til at nytolke de gamle kristne motiver, så man får øjnene op for nye sider i evangeliet. I foredraget vil der blive vist eksempler på den udvikling, der er sket siden den første kirkeopgave i 1989 og frem til nogle af de nyeste værker.

Lisbeth Smedegaard Andersen er kunsthistoriker, præst og foredragsholder. Flere af hendes salmer optræder i Den Danske Salmebog, og hun har udgivet en række bøger, bl.a. ”Arne Haugen Sørensens kirkekunst – hvor ordene ikke rækker.”

3


2.søndag efter påske

1.søndag efter påske Johannes 21,15-19 Karin Friis Plum

Palmesøndag Markus 14,3-9 Bo Holm Skærtorsdag Johannes 13,1-15 Annemarie Ross Langfredag Lukas 23,26-49 Karin Friis Plum Påskedag Matthæus 28,1-8 Karin Friis Plum 2.påskedag Johannes 20,1-18 Annemarie Ross

Bededag Karin Friis Plum Bededag Musikgudstjeneste Annemarie Ross Se andetsteds i bladet 4.søndag efter påske Johannes 8,28-36 Karin Friis Plum 5.søndag efter påske Johannes 17,1-11 Karin Friis Plum Kristi Himmelfart Lukas 24,46-53 Karin Friis Plum 6.søndag efter påske Johannes 17,20-26 Annemarie Ross Pinsedag Johannes 14,15-21 Karin Friis Plum

Maj

Familiegudstjeneste med spisning Tema: Kirken den er et gammelt hus Karin Friis Plum Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe Annemarie Ross 3.søndag efter påske Johannes 14,1-11 Karin Friis Plum

kaffe

2.søndag efter Trinitatis

10.00 Gudstjeneste Søndag den 17.juni

Klezmer Duo

3.søndag efter Trinitatis Karin Friis Plum

Torsdag den 28.juni

Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe 14.00 Gudstjeneste Annemarie Ross

Udendørskoncert

Søndag den 24.juni 10.00 Gudstjeneste Søndag den 24.juni kl.15-17

10.00 Gudstjeneste Annemarie Ross

Søndag den 10.juni

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 3.juni

Trinitatis Matthæus 28, 16-20 Karin Friis Plum 1.søndag efter Trinitatis Karin Friis Plum

Juni

14.00 Gudstjeneste Karin Friis Plum

Mandag den 28.maj

2.pinsedag Johannes 6,44-51 10.00 Gudstjeneste Annemarie Ross Eftermiddagsgudstjeneste med Torsdag den 31.maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 27.maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 20.maj

10.00 Gudstjeneste

Torsdag den 17.maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 13.maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 6.maj

19.30 Gudstjeneste

Fredag den 4.maj

10.00 Konfirmation

Fredag den 4.maj

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 29.april

14.00 Gudstjeneste

Torsdag den 26.april

17.00 Gudstjeneste

Onsdag den 25.april

10.00 Gudstjeneste Johannes 10,22-30 Annemarie Ross med konfirmation

Søndag den 22.april

9.30 og 11.30 Gudstjeneste med konfirmation

Søndag den 15.april

10.00 Gudstjeneste

Mandag den 9.april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 8.april

10.00 Gudstjeneste

Fredag den 6.april

19.30 Gudstjeneste

Torsdag den 5. april

10.00 Gudstjeneste

Søndag den 1.april

2012 April

Kun for konfirmander og pårørende

Kirkens fødselsdag, se andetsteds i bladet

Kalender

Skelager


Indsamlingsresultat

Musikgudstjeneste

Konfirmandindskrivning

Søndag den 4.marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp i Skelager Sogn. 17 indsamlere, fordelt på 20 ruter, samlede 17.729 kr. ind til Sogneindsamlingens kampagne mod sult.

Søndag den 4.maj, Bededag kl.19.30, er der musikgudstjeneste, hvor Asker Stig Nielsen, baryton, og Kern Westerberg, obligat violin, medvirker. Som præludium, motet og postludium hører vi fra Johann Sebastian Bach’s kantate ”Ich habe genug”. Efter gudstjenesten er der varme hveder og kaffe/the i sognegården. Der er ingen altergang denne aften. AmR

Torsdag den 31.maj holder vi indskrivning til næste sæsons konfirmandundervisning.

Familiegudstjeneste Forårets sidste familiegudstjeneste finder sted

Babysalmesang

onsdag den 25.april kl.17. Temaet er: Kirken den er et gammelt hus. Der er mulighed for spisning bagefter. Voksne 20 kr. Børn 10 kr.

Næste hold babysalmesang begynder torsdag den 26.april kl.10 Tilmelding til kirkekontoret tlf.86785132 eller mail skelager.sogn@km.dk.

6

I tidsrummet kl.16-18 kan forældre og børn møde op i sognegården og udfylde en blanket med de nødvendige oplysninger. Der bliver også lejlighed til at stille evt. spørgsmål til undervisningen og konfirmationen. Man bedes medbringe barnets dåbsattest. Konfirmationsdagen er for Vorrevangsskolen søndag den 7.april, for Børnenes Friskole søndag den 14.april 2013.

Sognepræst (kbf.): Karin Friis Plum, Skelagervej 47, Tlf. 86 10 98 99 e-mail: Træffes i kirken tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdage tillige kl. 17-18 Tlf. 86 78 50 22 Overenskomstansat Sognepræst: Annemarie Ross Tlf. 86 21 70 42 e-mail: annemarie.b.ross@mail.dk Træffes i kirken tirsdag kl. 10-12 Tlf. 86 78 50 44

Ulønnet hjælpepræst: Bo Holm Tlf. 86 23 00 82 Træffes efter aftale Skelager Kirkes kontor: Skelagervej 49, Tlf. 86 78 51 32 www.skelagerkirke.dk e-mail: skelager.sogn@km.dk Åbent mandag-fredag kl. 10-12, torsdage tillige kl. 16-18 Kordegn: Jesper Solhøj Kirketjener: Ove Vangsgaard Træffes i kirken mandagfredag kl. 10-12, tlf. 86 78 50 99

e-mail: ktskelager@mail.dk Organist: Anne-Marie Meineche Kirkesanger: Hans Henrik Deichmann Menighedsrådsformand: Thorkild Steenberg Ladefogedvej 15 Tlf. 86 78 38 01 Kirkeværge: Jens Gjelstrup Skelagervej 268 Tlf. 86 78 50 01 Fødsler: Fødsler anmeldes til kirkekontoret af jordemoderen. I kan som ugifte forældre er-

Valgår Allerede nu vil vi henlede opmærksomheden på, at der er menighedsrådsvalg til efteråret. Der afholdes orienteringsmøde i sognegården onsdag den 12.september, hvor også generalsekretæren for Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard til inspiration vil holde foredrag om Folkekirkens fremtid. Han har fornylig skrevet bogen ”Den tredje reformation.” Hvis du er interesseret i det kirkelige arbejde i Skelager Sogn, så mød op og meld dig eventuelt til at deltage i menighedsrådets arbejde. Mere i næste nummer. klære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserkæring”. Dette kan I også gøre med digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Brug hjemmesiden www.personregistrering.dk Dåb og navngivelse: Navngivelse ved erklæring eller dåb skal finde sted seneste 6 måneder efter barnets fødsel og foretages ved henvendelse til kirkekontoret. Dødsfald: Anmeldes senest efter to dage til kirkekontoret. Ofte er bede-

manden behjælpelig hermed. Kirkelige handlinger som Vielse, dåb, og begravelse: Aftales med kirkekontoret. Kirkebil: Beboere, der ønsker befordring til gudstjeneste i Skelager Kirke, kan rekvirere bil ved henvendelse til kirketjeneren Tlf. 86 78 50 99 Redaktion: Karin Friis Plum Layout: Jens Brejnrod Tryk: Linde Tryk

7


Klezmerduo Udendørskoncert ved Skelager Kirke søndag den 24.juni kl.15-17 Igen i år er der mulighed for at høre klezmermusik ved udendørskoncerten i Skelager Kirkes gård. Klezmerduo, som består af Ann-Maj-Britt Fjord (harmonika, sang) og Henrik Bredholt (sopransax,dulcimer, tuba, sang) kommer og spiller og synger for os. Klezmermusikken har sine rødder i Østeuropa og er nært beslægtet med balkan- og sigøjnermusik. Klezmer er præget af det jødiske miljø og den jødiske historie. Det er musik, som rummer længsel og smerte, men som samtidig insisterer på håbet og glæden. Den ler med det ene øje, mens det andet græder. Der er gratis adgang til koncerten, som rykker indendørs, hvis det regner. Øl og vand kan købes.

Eksempler på klezmer-sange – en vemodig og en munter: Kinder-yorn, zise kinder-yorn Eibik blaybt ir vakh i mayn zikorn Ven ikh trakht fun ayer tsayt Vert mir azoy bang un leid Oy, vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn Mine kære barndomsår Så klart står I prentet i min erindring Når jeg tænker tilbage på min barndom går det op for mig, hvor hurtigt tiden den går Det får mig til at blive bedrøvet Un mir zainen ale brider Oy, oy ale brider Un mir zingen freilekhe lider Oy, oy, oy For vi er alle brødre Vi er glade og fulde af liv Og vi synger og vi danser Oy, oy, oy KFP

Skelager Kirke 2 2012  
Skelager Kirke 2 2012  

Skelager Kirke blad 2. kvartal 2012