Page 4

Innehåll  Foto: Anders Edström Frejman

8

September 2016

Polisens nya helikoptrar

26

Stensäker kommunikation

18

Därför blir åkeriradion digital

29

Hett just nu

24

Maskiner blir allt mer pratsamma

Nästan en halv miljard kostade polisens nya helikopterflotta om sju Bell 429 med den bästa tänkbara polisiära utrustning som är möjlig att köpa för pengar. Men så används de även flitigt, i allt från skurkjakter till effektiva eftersök.

Att transportera gods och varor från a till b har alltid varit åkeriernas levebröd. Läs om hur steget till ett gemensamt digitalt komradionät kan ta lastbilar och trafikledning in i en effektivare och tryggare framtid.

En bullrande stenkross kanske inte känns som sinnebilden för intelligens. Men med superrobust kommunikationsteknik, elektroniska vågar och molntjänster kan maskiner på bergtäkter nu rapportera in hur mycket som produceras. Helt automatiskt dessutom.

Sensornoder för Internet of Things och Navigatorer med fokus på förarens medvetenhet.

Internet of Things, IoT, är allt annat än en fluga. I sin krönika skriver Ulf Seijmer om skarpa tillämpningar av IoT som både skapar verkliga värden och leder till besparingar.

8 Nästa nummer av SKEF News kommer i december 2016

Radiotest och komponenter för telekom

Perfekta instrumentet för test av digital radio

Alla komponenter du behöver för test och DAS

Fullmatatd med funktioner och automatiska testrutiner. AM/FM, P25, P25 Phase 2, DMR (MOTORBO™), NXDN™, dPMR, ARIB T98, PTC.

DC - 6000 MHz. Topprestanda samt lågt PIM. Stort utbud av kopplare, hybrider, splitter, kablage, avslutare, dämpare, Bias-tee, DC-block, Duplex/Diplex filter, combiner, adapters, SUB-system.

RF & MIKROVÅG

4

Skef News nummer 3 2016

VATTEN, MILJÖ, GEOTEKNIK

GIVARE, INSTRUMENT, KALIBRERING

KALIBRERINGSTJÄNSTER

amtele.se

www.skef.se

SKEF NEWS 2016 Nr 3  

Internet of things är här för att stanna, digital åkeriradio skapar trygghet och effektivitet, nya helikoptrar ger Polisen örnkoll och inför...

SKEF NEWS 2016 Nr 3  

Internet of things är här för att stanna, digital åkeriradio skapar trygghet och effektivitet, nya helikoptrar ger Polisen örnkoll och inför...

Advertisement