Page 13

gör det möjligt att i efterhand samla in bevismaterial att använda i samband med en rättegång. Till exempel är det vanligt att stöldgods eller knark dumpas genom rutan under en flykt. Genom att dokumentera och GPS-positionera sådana händelser kan åklagarens arbete underlättas. – Om vi kan dokumentera att knark till exempel kastats ut genom höger bakruta och vi kan filma vem som kliver ut ur samma dörr vid ett gripande så skulle innehavet i bästa fall kunna knytas till den individen. Jagar helst från luften Han berättar att polisen generellt låter helikoptern ”jaga” istället för att markpatruller ska provocera eller stressa fram farliga situationer på marken. – Istället styrs markpatrullerna med hjälp av detaljerad information från helikoptern så att de kan ligga steget före och ”möta” den flyende. Tidigare ropade ledningscentralen upp de bilar som de visste låg närmast. Nu kan polispatrullerna på ett bättre sätt positionera sig eftersom de får kontinu-

Polishelikoptrarna har pejlutrustning som bland annat används när man bistår sjöräddningen. Foto: Anders Edström Frejman

Fakta

Helikopterns kameror Den första Bell-helikoptern från 1964 hade en fast monterad helt manuell Hasselblad-kamera som manövrerades av piloten. Piloten ”siktade” med ett enkelt hårkors bredvid kameran. 2016 års upplaga av polishelikopter kan sägas vara en superavancerad flygande plattform för brottsbekämpning, spaning och eftersök. Kamerahuvudet som hänger under nosen på Bell 429 innehåller förutom en lasermätare även tre kameror: Video, IR och lowlight-kamera. Den infraröda kameran (IR) är egentligen två, eftersom den kan hantera två olika delar av det infraröda delen av ljusspektrat. Därför talar man om att man förutom IRkamera även har en SWIR (Short Wave Infra Red). Helikopterns personal kan med hjälp av de fyra kamerorna se i ett betydligt större spann av ljusspektrat än man kunde tidigare, och självklart med avsevärt högre bildkvalitet. IR-kameran och videokameran kan dessutom steglöst kombineras i en och samma videoström. Beroende på det ljusförhållande som råder för tillfället kan operatören välja hur videoströmen ska vara sammansatt av dessa två. Till exempel för att kunna skilja en ”busbil” från en följande radiobil med blåljus.

www.skef.seKamerahuvudet som hänger under nosen innehåller förutom en lasermätare även tre kameror: Video, IR och low-light-kamera. Den senare tar en svartvit bild som är bra vid gryning och skymning. Foto: Anders Edström Frejman

erliga rapporter över radion om exakt hur det man följer rör sig. Bra räckvidd Videolänken har lång räckvidd. Det är till exempel inga problem att länka en videoström från Uppsala till polishuset i centrala Stockholm. Ännu så länge använder man ingen videoöverföring via mobilnätet även om den möjligheten finns. Det beror främst på säkerhetsaspekter och att man idag når långt med den nya digitala videolänken.

Kartöverlagringssystemet kommer från Churchill Navigation, värmekamerorna från Flir, strålkastaren från Thomen, pejlutrustning från SAR DF. Den senare används för att pejla det Farkost-ID från nödsändare som aktiveras och skickas via satellit till Bodö eller Paris när fartyg till sjöss kapsejsar respektive flygplan råkar ut för ett haveri. För att hitta farkostens exakta position behöver man dock pejla på slutet. – Det händer rätt ofta att vi får pejla för sjöräddningscentralens räkning. Till Skef News nummer 3 2016

13

SKEF NEWS 2016 Nr 3  

Internet of things är här för att stanna, digital åkeriradio skapar trygghet och effektivitet, nya helikoptrar ger Polisen örnkoll och inför...

SKEF NEWS 2016 Nr 3  

Internet of things är här för att stanna, digital åkeriradio skapar trygghet och effektivitet, nya helikoptrar ger Polisen örnkoll och inför...

Advertisement