Page 1

Avond Wandel 4-Daagse Heerde

14mei t/m 17 mei 2019 Avond Wandel Vierdaagse Heerde 40e editie Organisatie: Skeelerclub Oost Veluwe


Hartelijk welkom bij de 40e editie van de Avond4daagse Heerde. De organisatie is in handen van Skeelerclub Oost Veluwe en zij wil beginnen met een woord van dank uit te spreken naar al onze vrijwilligers.

Dank zij de “heren van de routes” kunt u dit jaar weer prachtige routes door de gemeente Heerde te voet af leggen. U kunt kiezen uit 3, 5 of 10 km routes. De 3 km route is ook voor rolstoelers toegankelijk. Let op: op donderdagavond vertrekken wij niet vanaf de Skeelerclub maar vanaf Jeugd met een Opdracht Heidebeek aan de Mussenkampseweg 32. Komt u met de auto dan graag de aanwijzingen van de verkeersregelaars volgen. Ons grootste wandelpubliek bestaat uit scholieren van de diverse basisscholen in onze prachtige gemeente. Als het goed is hebben zij extra les op school gehad over de do’s en dont’s van de avondvierdaagse. Zo zijn spuitbussen en vuurwerk verboden. Als organisatie hopen wij natuurlijk dat iedereen zich aan de regels houdt en ook zijn/haar eigen afval opruimt. Het meenemen van beatboxen en harde muziek is verboden. : Zorg ervoor dat je aan de kant van de openbare weg loopt en geef het verkeer ook de gelegenheid om jou , houd je hier dus aan, ook voor je eigen veilig te passeren. veiligheid. Op drukke oversteekplaatsen hebben wij verkeersregelaars. Luister goed naar de instructies en geef ze ook eens een woord van dank voor hun vrijwillige inzet �.

Een vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Is dit niet mogelijk dan graag gebruik maken van de parkeerplaatsen van de voetbalvereniging vv Heerde/de Gemzen. U kunt dan via de 1e Hoornerveenseweg naar het veld lopen waar gestart gaat worden.

Vrijdagavond zal het defilé plaatsvinden in het centrum van Heerde. De burgemeester / afgevaardigde van de gemeente zal aanwezig zijn om het defilé af te nemen. Wilt u ook iets betekenen in de organisatie? Of weet u tips en tops? Een mailtje naar a4d@skeelerhuus.nl volstaat. Overige informatie en foto’s kunt u vinden op de website van de skeelerclub: www.skeelerhuus.nl. Volg ons ook op Facebook via: wandelvierdaagse Heerde

Veel wandelplezier en tot de volgende editie. Namens de Avondvierdaagse commissie


Organisatie: Skeelerclub Oost Veluwe Kommerseweg 2a Heerde Postadres: Mullershofstede 16 8171 KP Vaassen rekeningnummer NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents Startplaatsen Dinsdag 14 en woensdag 15 mei Skeelerclub Oost Veluwe, Kommerseweg 2a, Heerde Donderdag 16 mei vanaf Jeugd met een Opdracht Heidebeek, Mussenkampseweg 32 Heerde. De rolstoelers hebben alternatieve startlocaties op donderdag. Vrijdag 17 mei van Meursweide Heerde Let op: Parkeerverbod aan de Kommerseweg en bij de Action en bouwmarkt. Kom zo veel mogelijk op de fiets. Of parkeer op het parkeerterrein van vv Heerde/ de Gemzen en wandel via 1e Hoornerveenseweg naar het startveld. Starttijd groepen Om praktische redenen starten we met de groepen die de langste afstand moeten afleggen. De Skeelerclub bepaalt de startvolgorde ter plekke. Op 17 mei hanteren wij, in verband met het defilé, afwijkende starttijden. Zie hiervoor het stukje verderop bij Defilé. Wij vragen van de groepsbegeleider zich aan te melden bij de organisatie, aanwezig op het voetbalveld/vertrekpositie. Afmelden na afloop in het clubhuis.

startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op het voetbalveld. Na afloop inleveren in clubhuis. startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op het voetbalveld. Na afloop inleveren in clubhuis. startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV bij Jeugd met een Opdracht. Na afloop inleveren bij de vrijwilligers op het startbureau, hier aanwezig. (Instellingen lopen deze avond een route vanaf de zorginstelling) startkaart afhalen bij de 2 vrijwilligers van SKOV op de van Meursweide. Na afloop is inleveren niet nodig i.v.m. het defilé. Als uw groep compleet is meldt de begeleider zich bij de SKOV vrijwilliger, haalt de startkaart op en kan vertrekken als de organisatie dit aangeeft. Afstanden U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen. Herinnering Deelnemers ontvangen een medaille. Bij inschrijving heeft u aangegeven voor de hoeveelste keer u meeloopt. Bij een groepsinschrijving zullen deze op woensdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau locatie SKOV Kommerseweg. Individuele lopers ontvangen deze donderdagavond bij het inschrijfbureau Heidebeek.

Routeaanduiding De routes kunnen gelopen worden aan de hand van de beschrijvingen in dit boekje, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van gekleurde bordjes van 9 x 9 cm. Splitsingen van de verschillende afstanden worden duidelijk Melding Inschrijfbureau Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun aangegeven. Verwijderd u deze bordjes niet. groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij de organisatie. Zo kunnen wij de gegevens juist verwer- Verklaring afkortingen in de routes ken en weten wij welke groepen nog onderweg zijn. LA – Linksaf RA – Rechtsaf Dit komt de logistiek ten goede. (Let op; de instellingen starten vanaf de hoofdingang RD – Rechtdoor LAH – Links aan houden van SKOV. Zij kunnen de startkaart in het clubhuis RAH – Rechts aan houden ophalen. ) P-plaats Parkeerplaats Starttijden: 10 km tussen 18.00 en 18.15 5 km tussen 18.15 en 18.30 uur 3 km tussen 18.30 en 18.45 uur


Verklaring kleuren Geel – 03 km Rood – 05 km Blauw – 10 km Inschrijfkosten Voorinschrijving € 4,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Na-inschrijving € 5,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Helaas kunnen wij aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden om wat voor reden dan ook, niet voldoen. Wij hopen op uw begrip. De aanmeldingen worden definitief zodra het inschrijfgeld overgemaakt is op rekeningnummer: NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents.

Digitaal voorinschrijven is gebruikelijk voor groepen van scholen en instellingen via www.skeelerhuus.nl (mogelijk van 15 maart t/m 1 mei). Persoonlijk inschrijven kan op donderdagavond 19 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van de Skeelerclub aan de Kommerseweg 2a om u (of uw groep) in te schrijven.

Na-inschrijving is mogelijk voor individuen op dinsdag 14 mei bij het startbureau in het Skeelerhuus. Tussen 17.45 en 18.15 uur.

De scholen bepalen zelf waar zij de drinkposten indelen. Let wel op de veiligheid van de overige wandelaars. Na afloop de plek schoon achterlaten. In het kader van minder plastic afval willen wij vragen of de scholen hier ook aandacht aan willen besteden. Kinderen kunnen bv zelf een drinkbeker meenemen naar de post of kartonnen bekers gebruiken

Gedurende de hele Avondvierdaagse verleent de EHBO-Heerde haar medewerking. U herkent de EHBO-Heerde aan een geel hesje met het EHBOlogo. Telefoon medische spoedzaken: 112 Telefoon spoed Huisartsenmaatschap Heerde: (0900) 333 63 33

Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de A4D organisatie en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk. Weersomstandigheden Wij volgen de adviezen van het KNMI op

Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Deze avond starten wij vanaf de Heerd/ van Meursweide. De starttijden op vrijdagavond zijn als volgt: 18.00-18.20 uur 10 km 19.00-19.15 uur 5 km 19.30 uur 3 km met muziek naar Sportlaan De wandelaars verzamelen zich – na het lopen van de route- in de Sportlaan. Wij verwachten dat alle afstanden tegen 19.45 uur hier terug zijn. Vanaf deze plek vertrekken we rond 20.00 uur, onder muzikale begeleiding, richting de Dorpsstraat waar het defilé wordt afgenomen.


Dinsdag Dinsdag 03 km Gele Route Start Skeelerhuus 1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg Splitsing met de 5 en 10 kilometer 3. RA T-splitsing Veldweg

4. RA 3-sprong Kommerseweg 5. RD 3-sprong 6. RD 3-sprong 7. RA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 8. RD 3-sprong 9. RA T-splitsing Veldweg 10. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 11. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren

Dinsdag 05 km Rode Route Start Skeelerhuus 1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg Splitsing met de 3 kilometer 3. LA T-splitsing Veldweg 4. RD Zijwegen negeren 5. RA T-splitsing Koerbergseweg 6. LA 3-sprong 7. LAH Y-splitsing Veldweg 8. RA 3-sprong bospad bij bord “voetpad� 9. RD 3-sprong 10. LAH Y-splitsing Bord Veluwe Zwolse Bos 11. RD 4-sprong 12. RD 4-sprong 13. RA voor bosmeertje

14. RD 3-sprong na houten brugje 15. RD 4-sprong 16. RD 4-sprong Splitsing met de 10 km 17. LA T-splitsing 18. RD 3-sprong 19. RD 3-sprong 20. RA 3-sprong 21. LA T-splitsing 22. RD Zijwegen negeren 23. LA 4-sprong betonpad op RUST Koerbergseweg 24. RA 3-sprong (c.a. 25 meter voor bouwland) 25. LA 4-sprong gaat over in verharde weg Heideweg 26. LAH T-splitsing 2e Hoornerveenseweg 27. RA T-splitsing Veldweg 28. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 29. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Dinsdag 10 km Blauwe Route Start Skeelerhuus

1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg Splitsing met de 3 kilometer 3. LA T-splitsing Veldweg 4. RD Zijwegen negeren 5. RA T-splitsing Koerbergseweg 6. LA 3-sprong 7. LAH Y-splitsing Veldweg 8. RA 3-sprong bospad bij bord “voetpad� 9. RD 3-sprong 10. LA 3-sprong bord Veluwe Zwolse Bos 11. RD Zijpaden negeren 12. RA vlak voor bosmeertje 13. RD 3-sprong na houten brugje 14. LA T-splitsing en direct 15. RA 3-sprong Splitsing met de 5 kilometer 16. RA 4-sprong 17. RD Zijwegen negeren 18. LA na slagboom 19. LA 4-sprong Zandweg 20. RD 3-sprong 21. RA 4-sprong verderop heuvel op 22. RD 3-sprong 23. RD 3-sprong 24. RD 4-sprong 25. RA 4-sprong 26. LA 3-sprong na huis 27. RD Zijwegen negeren

RUST Links op de P-plaats (Veluwe Pompstation) 28. RD 4-sprong met zandpad en betonpad en direct 29. LAH Y-sprong smal bospad 30. RD 4-sprong 31. RD 3-sprong Na bocht naar Links 32. LA 4-sprong 33. RD 4-sprong met zandweg en betonpad 34. RD 4-sprong 35. RD 3-sprong 36. RA 3-sprong 37. RD 4-sprong 38. RD 3-sprong 39. LA 3-sprong langs heide 40. RA T-splitsing langs heide 41. LA T-splitsing 42. RD 4-sprong 43. LA 4-sprong 44. RD 4-sprong Met onduidelijk smal paadje rechts en brede weg links 45. RA 3-sprong 46. RD 4-sprong 47. LA 4-sprong 48. RD Zijwegen negeren 49. RA 4-sprong 50. RD 3-sprong 51. LA T-splitsing betonpad op 52. RD langs slagboom 53. RA 3-sprong (ca 25 meter voor bouwland) 54. LA 4-sprong gaat over in verharde weg Heideweg 55. LAH T-splitsing 2e Hoornerveenseweg 56. RA Veldweg 57. RA 1e Hoornerveenseweg 58. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Woensdag Woensdag Route 03 km Start Skeelerhuus 1. Over het terrein van de skeelerclub naar de uitgang via het hek Splitsing met de 5 en 10 kilometer 2. LA 3-sprong Kommerseweg 3. RA 3-sprong Kamperzijweg 4. LA T-splitsing Beeklandseweg 5. RD 4-sprong oversteken LET OP! 6. RA T-splitsing Kamperzijweg 7. LA 4-sprong Kamperweg 8. RD 3-sprong 9. LA 4-sprong Klaproosweg 10. RD zijwegen negeren 11. RA T-splitsing Kamilleweg 12. LA 4-sprong Klaverweg 13. RD 3-sprong 14. RA T-splitsing Roggeweg 15. LA 3-sprong Korenweg 16. LA T-splitsing Beeklandseweg 17. RAH 3-sprong 18. LA T-splitsing Sportlaan 19. RD rotonde oversteken LET OP! 20. RD 3-sprong 21. RD 3-sprong 22. LA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 23. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren

Woensdag Route 5 km Start Skeelerhuus 1. Over het terrein van de skeelerclub naar de uitgang via het hek Splitsing met de 3 kilometer 2. RA T-splitsing Kommerseweg 3. RD 3-sprong 4. RA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 5. RAH Bocht naar rechts 6. LA 3-sprong Heideweg 7. RD 5-sprong 8. RD 3-sprong 9. LA 3-sprong 10. LAH 3-sprong 11. RA 3-sprong 12. RA T-splitsing 13. RD Zijwegen negeren 14. RA T-splitsing 15. RD 3-sprong Splitsing met de 10 km 16. RA T-splitsing 17. RD 4-sprong Fietspad op 18. RD 3-sprong 19. RD 4-sprong Gelegenheid voor drinkpauze 20. RD 3-sprong 21. RD 3-sprong 22. RA 3-sprong Veldweg 23. RD 3-sprong 24. RD 3-sprong 25. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 26. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Woensdag Route 10 km Start Skeelerhuus 1. Over het terrein van de skeelerclub naar de uitgang via het hek Splitsing met de 3 kilometer 2. RA T-splitsing Kommerseweg 3. RD 3-sprong 4. RA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 5. RAH Bocht naar rechts 6. LA 3-sprong Heideweg 7. RD 5-sprong 8. RD 3-sprong 9. LA 3-sprong 10. LAH 3-sprong 11. RA 3-sprong 12. RA T-splitsing 13. RD Zijwegen negeren 14. RA T-splitsing 15. RD 3-sprong Splitsing met de 5 km 16. LA scherpe bocht 17. RD 4-sprong 18. LA 4-sprong Fietspad op 19. LA T-splitsing 20. RA 3-sprong 21. LA T-splitsing 22. RD 3-sprong 23. LAH 2e pad op 5-sprong 24. LA 4-sprong

25. RD 3-spong 26. RA T-splitsing 27. RD 3-sprong 28. RA 4-sprong Fietspad op 29. LA 4-sprong 30. RA T-splitsing Brede zandweg 31. RD 3-sprong 32. RD 4-sprong 33. RD 3-sprong 34. RA 3-sprong 35. RD 3-sprong 36. LA 4-sprong 37. RA 4-sprong 38. RD 4-sprong langs heide 39. LA 4-sprong 40. RD 3-sprong 41. RD 3-sprong 42. RA 3-sprong langs heide 43. RA T-splitsing 44. RD Zijwegen negeren 45. LA 4-sprong fietspad op Koerbergseweg 46. RD 3-sprong 47. RD 4-sprong 48. RD 3-sprong 49. RD 3-sprong 50. RA 3-sprong Veldweg 51. RD 3-sprong 52. RD 3-sprong 53. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 54. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Donderdag Donderdag 03 km Gele Route

Donderdag 05 km Rode Route Start Heidebeek

Start Heidebeek 1. LA T-splitsing Bomenlaan in 2. RD Zijpaden negeren 3. LA 3-sprong na wildroostertje 4. RAH en direct weer 5. LAH langs weide 6. RA T-splitsing 7. LA 3-sprong 8. RA 3-sprong 9. RD 4-sprong 10. RD 4-sprong 11. RD 4-sprong en direct 12. LAH Y-splitsing na bankje 13. LA T-splitsing 14. RA T-splitsing Betonpad Splitsing met de 5 en 10 km 15. RD 4-sprong na wit hek Kooiweg 16. RA 3-sprong Klippenweg 17. LA 3-sprong 18. LAH 3-sprong Eigen weg 19. RA 3-sprong langs speeltuintje 20. LA langs speeltuintje 21. LA Tussen zwarte hekjes door Startkaart inleveren

1. LA T-splitsing Bomenlaan in 2. RD Zijpaden negeren 3. LA 3-sprong na wildroostertje 4. RAH en direct weer 5. LAH langs weide 6. RA T-splitsing 7. LA 3-sprong 8. RA 3-sprong 9. RD 4-sprong 10. RD 4-sprong 11. RD 4-sprong en direct 12. LAH Y-splitsing na bankje 13. LA T-splitsing 14. RD 4-sprong met betonpad 15. RA 4-sprong RUST P-Plaats bij de Scouting 16. LA pad het dichtst bij de groene lantaarnpaal 17. RA 4-sprong 18. RD 3-sprong 19. RD 4-sprong 20. RD 4-sprong 21. RD 4-sprong 22. RD 3-sprong Links langs de spreng 23. RD 3-sprong Paal met rode kop 24. RD 3-sprong 25. LA 4-sprong 26. LA T-splitsing en direct 27. RAH Y-splitsing 28. RA 4-sprong langs slagboom en paal met rode kop 29. RA 4-sprong Betonpad 30. RD 4-sprong en direct 31. RD 3-sprong 32. RA 4-sprong Verderop langs slagboom 33. RD Zijpaden negeren 34. RD Gaat over in Wezeweg 35. RA 3-sprong Horsthoekerbeek 36. RA T-splitsing Kooiweg 37. LA 3-sprong Klippenweg 38. LA 3-sprong 39. LAH 3-sprong Eigen weg 40. RA 3-sprong langs speeltuintje 41. LA langs speeltuintje 42. LA Tussen zwarte hekjes door Startkaart inleveren


Donderdag 10 km Blauwe Route Start Heidebeek 1. LA T-splitsing Bomenlaan in 2. RD Zijpaden negeren 3. LA 3-sprong na wildroostertje 4. RAH en direct weer 5. LAH langs weide 6. RA T-splitsing 7. LA 3-sprong 8. RA 3-sprong 9. RD 4-sprong 10. RD 4-sprong 11. RD 4-sprong en direct 12. LAH Y-splitsing na bankje 13. LA T-splitsing 14. LA T-splitsing Betonpad langs Kooiweg Splitsing met de 3 en 5 km 15. RD Zijpaden negeren 16. RA Trap op bij grote 4-sprong met bankje en ANWB-Paddestoel 17. LA T-sprlitsing Boven op 18. RA 3-sprong Route klompenpad 19. RD 3-sprong 20. RD 4-sprong Route klompenpad 21. LA 5-sprong 2e pad (Langs de bosrand en links heide) 22. RD 5-sprong Breed graspad 23. RA 4-sprong 24. RD 4-sprong 25. RD 4-sprong 26. LA 4-sprong Paal met blauwe en rode Plaat 27. LA T-splitsing 28. RD 3-sprong

29. RA 3-sprong en direct 30. LAH verhard pad 31. RD Dellenweg oversteken LET OP! RUST op Picknick plaats 32. Na Rust Dellenweg oversteken LET OP! 33. RD langs de slagboom 34. RD 3-sprong 35. LA 4-sprong 36. RD 5-sprong 2e pad van Links Paal met wit/zwart plaatje 37. LA 4-sprong 38. RA 3-sprong 39. RD 4-sprong 40. RA 4-sprong Heide op. Paal met gele kop 41. LA 3-sprong Klompenproute 42. RD 3-sprong 43. RD 3-sprong 44. RA 3-sprong Langs gebouwtje 't Spieker 45. LA verhard pad Richting sprengen 46. RD Zijpaden negeren 47. LA 4-sprong Beton pad 48. RD 4-sprong en direct 49. RD 3-sprong 50. RA 4-sprong Verderop langs slagboom 51. RD Zijpaden negeren 52. RD Gaat over in Wezeweg 53. RA 3-sprong Horsthoekerbeek 54. RA T-splitsing Kooiweg 55. LA 3-sprong Klippenweg 56. LA 3-sprong 57. LAH 3-sprong Eigen weg 58. RA 3-sprong langs speeltuintje 59. LA langs speeltuintje 60. LA Tussen zwarte hekjes door Startkaart inleveren


Donderdag Route 03 km Start Philadelphia 1. RA Kanaalstraat Vanuit Philadelphia 2. LA 4-sprong Kanaalstraat 3. RD 3-sprong 4. RA 3-sprong Kanaalstraat 5. RA T-splitsing Bonenburgerkaan 6. RD Zijwegen negeren 7. LA T-splitsing Dorpsstraat 8. RD 3-sprong en direct 9. RA naar oversteekplaats 10. LAH naar oversteekplaats LET OP! 11. RA T-splitsing Brinklaan 12. LA 3-spromg Brinkhoven 13. RAH 3-sprong en direct 14. RAH 3-sprong 15. Ga verder met nummer 17 Donderdag Route 03 km Start Hanzeheerd Brinkhoven 16. LA vanuit Hanzeheerd Brinkhoven 17. RA Fietspad

18. RAH fietspad volgen 19. Oversteken bij oversteekplaats LET OP! 20. LA T-splitsing Brinklaan fietspad volgen langs JUMBO supermarkt 21. LA T-splitsing Stationsstraat 22. RA direct na 't Station Wilhellminalaan 23. RD 4-sprong Julianalaan 24. RA 4-sprong Emmalaan 25. RD 3-sprong 26. LA 3-sprong 27. RA T-splitsing Zwolseweg en direct 28. LA 3-sprong Zompweg 29. LA T-splitsing Veerstraat 30. RA 3-sprong Bloemstraat 31. RA 3-sprong Rozenstraat 32. RA 4-sprong Dahliastraat 33. RD 3-sprong 34. RD 4-sprong Fuchsiastraat 35. RA 4-sprong Voetpad op voor bordje woonerf 36. RD 4-sprong Griftstraat 37. RA T-splitsing Kanaalstraat 38. Ga verder met nummer 2


Vrijdag Vrijdag 03 km Gele Route Start De Heerd 1. LA vanaf van Meursweide ri Marktstraat 2. RA T-splitsing Marktstraat 3. LA 3-Sprong Veerstraat 4. RA 3-sprong Bloemstraat 5. RD zijwegen negeren 6. LA T-splitsing Postweg 7. LAH Vosbergerweg 8. RA T-splitsing Zwolseweg 9. LA 3-sprong Sportlaan 10. Opstellen op het fietspad voor het defilé Vrijdag 05 km Rode Route Start De Heerd 1. LA vanaf van Meursweide 2. RA T-splitsing Marktstraat 3. RD 3-sprong en direct 4. LA 3-sprong Hogepad 5. RD Zijwegen negeren 6. RA T-splitsing Vosbergerweg 7. LA 4-sprong fietspad Kasteelweg 8. RD 4-sprong Wiekenweg LET OP! 9. RA T-splitsing Wiekenweg 10. LA T-splitsing Molenweg LET OP! 11. RA 3-sprong Veldkampseweg 12. LA T-splitsing Veldweg 13. RD rotonde oversteken 14. Opstellen voor Defilé Route van het defilé: 11. RD Sportlaan 12. RD 3-sprong 13. RD 3-sprong 14. RA Emmalaan 15. RD zijwegen negeren 16. RA T-splitsing Soerelseweg 17. LA T-splitsing Stationsstraat 18. RD 4-sprong Dorpsstraat 19. RA na IJssalon Gustoso van Meurs park in 20. RD Breed asfaltpad op Finish De Heerd

Vrijdag 10 km Blauwe Route Start De Heerd 1. RA vanaf van Meursweide 2. RD 4-sprong Vicarielaan 3. RD 3-sprong 4. RD 3-sprong 5. LA 3-sprong De Bleike 6. RA Smal paadje 7. LAH op P-plaats 8. RA Tissen hekjes door en direct RA 9. LAH “Landgoed Bonenburg” 10. RD 3-sprong en direct 11. RD 3-sprong 12. LA 3-sprong na de weilanden en direct 13. RA 3-sprong 14. RA T-splitsing en direct 15. RD 3-sprong 16. RD 3-sprong 17. RAH Y-splitsing 18. LA 3-sprong bij bankje 19. RD Bonenburgerlaan oversteken LET OP! 20. LA Achter het lint langs 21. RA langs het “Landgoed Bonenburg” 22. LA 3-sprong voor bankje 23. LA 3-sprong door klaphek 24. LA 3-sprong na klaphek Oenerweg 25. RD 3-sprong 26. LA 4-sprong Griftdijk 27. RD 4-sprong Zandweg “Landgoed Bonenburg” 28. RD Zijpaden negeren 29. LA Brugje over 30. RD 3-sprong 31. LA 4-sprong Kanaalstraat 32. RD Zijwegen negeren 33. LA 4-sprong Fietsstraat van Meurslaan 34. RA T-splitsing Marktstraat 35. RD 3-sprong en direct 36. LA 3-sprong Hogepad 37. RD Zijwegen negeren 38. RA T-splitsing Vosbergerweg 39. LA 4-sprong fietspad Kasteelweg 40. RD 4-sprong Wiekenweg LET OP! 41. RA T-splitsing Wiekenweg 42. LA T-splitsing Molenweg LET OP! 43. RA 3-sprong Veldkampseweg 44. LA T-splitsing Veldweg 45. RD rotonde oversteken 46. Opstellen voor Defilé


Profile for Jannes Wolff

Wandelmagazine 2019  

Informatie over de Wandel4Daagse Heerde 2019

Wandelmagazine 2019  

Informatie over de Wandel4Daagse Heerde 2019

Advertisement