Page 1

Avond Wandel 4-Daagse Heerde

29 mei t/m 1 juni 2018 Avond Wandel Vierdaagse Heerde 39e editie Organisatie: Skeelerclub Oost Veluwe


Hartelijk welkom bij de 39e editie van de Avond4daagse Heerde. De organisatie is in handen van Skeelerclub Oost Veluwe en zij wil beginnen met een woord van dank uit te spreken naar al onze vrijwilligers.

Dank zij de “heren van de routes” kunt u dit jaar weer prachtige routes door de gemeente Heerde te voet af leggen. U kunt kiezen uit 3, 5 of 10 km routes. De 3 km route is ook voor rolstoelers toegankelijk. Let op: op donderdagavond vertrekken wij niet vanaf de Skeelerclub maar vanaf de camping aan de Mussenkampseweg 28a. Komt u met de auto dan graag de aanwijzingen van de verkeersregelaars volgen. Ons grootste wandelpubliek bestaat uit scholieren van de diverse basisscholen in onze prachtige gemeente. Als het goed is hebben zij extra les op school gehad over de do’s en dont’s van de avondvierdaagse. Zo zijn spuitbussen en vuurwerk verboden. Als organisatie hopen wij natuurlijk dat iedereen zich aan de regels houdt en ook zijn/haar eigen afval opruimt. Het meenemen van beatboxen en harde muziek is verboden. : Zorg ervoor dat je aan de kant van de openbare weg loopt en geef het verkeer ook de gelegenheid om jou , houd je hier dus aan, ook voor je eigen veilig te passeren. veiligheid. Op drukke oversteekplaatsen hebben wij verkeersregelaars. Luister goed naar de instructies en geef ze ook eens een woord van dank voor hun vrijwillige inzet �

Een vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Is dit niet mogelijk dan graag gebruik maken van de parkeerplaatsen van de voetbalvereniging vv Heerde/de Gemzen. U kunt dan via de 1e Hoornerveenseweg naar het veld lopen waar gestart gaat worden.

Vrijdagavond zal het defilé plaatsvinden in het centrum van Heerde. De burgemeester / afgevaardigde van de gemeente zal aanwezig om het defilé af te nemen. In navolging van vorig jaar hebben wij er voor gekozen een goed doel te koppelen aan de wandel 4-Daagse Heerde. Dit jaar is gekozen voor de Veluwse Wens Ambulance. Tijdens het defilé willen wij aandacht vragen voor gezond wandelen en voor mensen in de omgeving die dat niet kunnen om wat voor reden dan ook. De organisatie hoopt dat er in 2018 i.p.v. een snoep traktatie een donatie gedaan kan worden. Deze kunnen zij dan met het defilé schenken aan het goede doel. Wilt u ook iets betekenen in de organisatie? Of weet u tips en tops? Een mailtje naar a4d@skeelerhuus.nl volstaat. Overige informatie en foto’s kunt u vinden op de website van de skeelerclub: www.skeelerhuus.nl. Volg ons ook op Facebook via: wandelvierdaagse Heerde Veel wandelplezier en tot de volgende editie. Namens de Avondvierdaagse commissie


Skeelerclub Oost Veluwe Kommerseweg 2a Heerde Postadres: Mullershofstede 16 8171 KP Vaassen rekeningnummer NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents

Dinsdag 29 en woensdag 30 mei Skeelerclub Oost Veluwe, Kommerseweg 2a, Heerde Donderdag 31 mei vanaf camping de Mussenkamp, Mussenkampseweg 28a Heerde. De rolstoelers hebben alternatieve startlocaties op donderdag. Vrijdag 1 juni van Meursweide Heerde Let op: Parkeerverbod aan de Kommerseweg. Kom zo veel mogelijk op de fiets Of parkeer op het parkeerterrein van vv Heerde/ de Gemzen en wandel via 1e Hoornerveenseweg naar het startveld.

Hebt u gebruik gemaakt van de digitale voorinschrijving voor uw groep dan heeft u per mail de starttijd ontvangen. Om praktische redenen starten we met de groepen die de langste afstand moeten afleggen. De Skeelerclub bepaalt de startvolgorde ter plekke. Op 1 juni hanteren wij, in verband met het defilé, afwijkende starttijden. Zie hiervoor het stukje verderop bij Defilé. Wij vragen van de groepsbegeleider zich aan- en af te melden bij het startbureau.

10 km tussen 18.00 en 18.15 5 km tussen 18.15 en 18.30 uur 3 km tussen 18.30 en 18.45 uur

Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij het Inschrijfbureau.( 29 en 30 mei clubhuis SKOV, 31 mei tent camping de Mussenkamp en vrijdagavond 1 juni bij de organisatie in de Sportlaan (dragen herkenbaar hesje). Afmelden is op de laatste avond niet nodig. Zo kunnen wij de gegevens juist verwerken en

weten wij welke groepen nog onderweg zijn. Dit komt de logistiek ten goede. Na aanmelding kunt u uw groep verzamelen bij het betreffende startbord. Dank alvast voor uw medewerking. U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen.

Deelnemers ontvangen een medaille. Bij inschrijving heeft u aangegeven voor de hoeveelste keer u meeloopt. Bij een groepsinschrijving zullen deze op woensdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau locatie SKOV Kommerseweg. Individuele lopers ontvangen deze donderdagavond bij het inschrijfbureau camping de Mussenkamp.

De routes kunnen gelopen worden aan de hand van de beschrijvingen in dit boekje, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van gekleurde bordjes van 9 x 9 cm. Splitsingen van de verschillende afstanden worden duidelijk aangegeven. Verwijderd u deze bordjes niet. wit rechtdoor - geel linksaf - rood rechtsaf

Voorinschrijving € 4,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Na-inschrijving € 5,50 per deelnemer (inclusief herinnering) Helaas kunnen wij aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden om wat voor reden dan ook, niet voldoen. Wij hopen op uw begrip. De aanmeldingen worden definitief zodra het inschrijfgeld overgemaakt is op rekeningnummer: NL77 RABO 0149 0212 24 t.n.v. Stichting Skeelerevents.

Digitaal voorinschrijven is gebruikelijk voor groepen van scholen en instellingen via www.skeelerhuus.nl (mogelijk van 1 april t/m 14 mei). Persoonlijk inschrijven kan op donderdagavond 24 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van de Skeelerclub aan de Kommerseweg 2a om u (of uw groep) in te schrijven.


Na-inschrijving is mogelijk voor individuen op dinsdag 29 mei bij het startbureau in het Skeelerhuus. Tussen 17.45 en 18.15 uur.

De contactpersoon van de school heeft doorgekregen op welke positie zij een drinkpost kunnen plaatsen. Laat het rustpunt netjes achter!

Gedurende de hele Avondvierdaagse verleent de EHBO-Heerde haar medewerking. U herkent de EHBO-Heerde aan een geel hesje met het EHBOlogo. Telefoon medische spoedzaken: 112 Telefoon spoed Huisartsenmaatschap Heerde: (0900) 333 63 33

Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de A4D organisatie en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk.

Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Deze avond starten wij vanaf de Heerd/ van Meursweide. De starttijden op vrijdagavond zijn als volgt: 18.00-18.20 uur 10 km 19.00-19.15 uur 5 km 19.30 uur 3 km met muziek naar Sportlaan De wandelaars verzamelen zich – na het lopen van de route- in de Sportlaan. Wij verwachten dat alle afstanden tegen 19.45 uur hier terug zijn.

Vanaf deze plek vertrekken we rond 20.00 uur, onder muzikale begeleiding, richting de Dorpsstraat waar het defilĂŠ wordt afgenomen. Op het dorp staan tevens de tonnen voor de donatie aan het goede doel.


Dinsdag Dinsdag Route 03 km Start Skeelerhuus 1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg Splitsing met de 5 en 10 kilometer 3. RA T-splitsing Veldweg 4. RA 3-sprong Kommerseweg 5. RD 3-sprong 6. RD 3-sprong

Dinsdag Route 05 km Start Skeelerhuus

1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg Splitsing met de 3 kilometer 3. LA T-splitsing Veldweg 4. RD Zijwegen negeren 5. RA T-splitsing Koerbergseweg 6. LA 3-sprong 7. LAH Y-splitsing Veldweg 8. RA 3-sprong bospad bij bord “voetpad� 9. RD 3-sprong 10. LAH Y-splitsing Bord Veluwe Zwolse Bos 11. RD 4-sprong 12. RD 4-sprong 13. RA voor bosmeertje

7. RA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 8. RD 3-sprong 9. RA T-splitsing Veldweg 10. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 11. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren

14. RD 3-sprong na houten brugje 15. RD 4-sprong 16. RD 4-sprong Splitsing met de 10 km 17. LA T-splitsing 18. RD 3-sprong 19. RD 3-sprong 20. RA 3-sprong 21. LA T-splitsing 22. RD Zijwegen negeren 23. LA 4-sprong betonpad op Hier gelegenheid voor drinkenpauze 24. RA 3-sprong (c.a. 25 meter voor bouwland) 25. LA 4-sprong gaat over in verharde weg Heideweg 26. LAH T-splitsing 2e Hoornerveenseweg 27. RA T-splitsing Veldweg 28. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 29. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Dinsdag Route 10 km Start Skeelerhuus

1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg Splitsing met de 3 kilometer 3. LA T-splitsing Veldweg 4. RD Zijwegen negeren 5. RA T-splitsing Koerbergseweg 6. LA 3-sprong 7. LAH Y-splitsing Veldweg 8. RA 3-sprong bospad bij bord “voetpad� 9. RD 3-sprong 10. LAH Y-splitsing 11. RD 4-sprong 12. RD 4-sprong 13. RA voor bosmeertje 14. RD 3-sprong na houten brugje 15. RD 4-sprong Splitsing met de 5 kilometer 16. RA 4-sprong 17. RD Zijwegen negeren 18. LA na slagboom 19. LA 4-sprong Zandweg 20. RD 3-sprong 21. RA 4-sprong verderop heuvel op 22. RD 3-sprong 23. RD 3-sprong 24. RD 4-sprong 25. RA 4-sprong 26. LA 3 -sprong na huis 27. RD Zijwegen negeren

Links op de P-plaats drinkenpost voor de 10 km (Pompstation) 28. RD 4-sprong zandpad en fietspad 29. LAH Y-sprong smal bospad 30. RD 4-sprong 31. RD 3-sprong 32. LA 4-sprong 33. RD 4-sprong zandweg en fietspad 34. RD 3-sprong 35. RA 3-sprong 36. RD 4-sprong 37. RD 3-sprong 38. LA 3-sprong langs heide 39. RA T-splitsing langs heide 40. LA T-spllitsing 41. RD 4-sprong 42. LA 4-sprong 43. RD 3-sprong 44. RA 3-sprong 45. RD 4-sprong 46. LA 4-sprong 47. RD Zijwegen negeren 48. RA 4-sprong 49. RD 3-sprong 50. LA T-splitsing fietspad op 51. RD langs slagboom 52. RA 3-sprong (ca 25 meter voor bouwland) 53. LA 4-sprong gaat over in verharde weg Heideweg 54. LAH T-splitsing 2e Hoornerveenseweg 55. RA Veldweg 56. RA 1e Hoornerveenseweg 57. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Woensdag Woensdag Route 03 km Start Skeelerhuus 1. Over het terrein van de skeelerclub naar de uitgang via het hek Splitsing met de 5 en 10 kilometer 2. LA 3-sprong Kommerseweg 3. RA 3-sprong Kamperzijweg 4. LA T-splitsing Beeklandseweg 5. RD 4-sprong oversteken LET OP! 6. RA T-splitsing Kamperzijweg 7. LA 4-sprong Kamperweg 8. RD 3-sprong 9. LA 4-sprong Klaproosweg 10. RD zijwegen negeren 11. RA T-splitsing Kamilleweg 12. LA 4-sprong Klaverweg 13. RD 3-sprong 14. RA T-splitsing Roggeweg 15. LA 3-sprong Korenweg 16. LA T-splitsing Beeklandseweg 17. RAH 3-sprong 18. LA T-splitsing Sportlaan 19. RD rotonde oversteken LET OP! 20. RD 3-sprong 21. RD 3-sprong 22. LA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 23. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren

Woensdag Route 05 km Start Skeelerhuus 1. Over het terrein van de skeelerclub naar de uitgang via het hek Splitsing met de 3 kilometer 2. RA T-splitsing Kommerseweg 3. RD 3-sprong 4. RA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 5. RAH Bocht naar rechts 6. LA 3-sprong Heideweg 7. RD 5-sprong 8. RD 3-sprong 9. LA 3-sprong 10. LAH 3-sprong 11. RA 3-sprong 12. RA T-splitsing 13. RD Zijwegen negeren 14. RA T-splitsing 15. RD 3-sprong Splitsing met de 10 km 16. RA T-splitsing 17. RD 4-sprong Fietspad op 18. RD 3-sprong 19. RD 4-sprong Gelegenheid voor drinkpauze 20. RD 3-sprong 21. RD 3-sprong 22. RA 3-sprong Veldweg 23. RD 3-sprong 24. RD 3-sprong 25. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 26. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Woensdag Route 10 km Start Skeelerhuus 1. Over het terrein van de skeelerclub naar de uitgang via het hek Splitsing met de 3 kilometer 2. RA T-splitsing Kommerseweg 3. RD 3-sprong 4. RA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 5. RAH Bocht naar rechts 6. LA 3-sprong Heideweg 7. RD 5-sprong 8. RD 3-sprong 9. LA 3-sprong 10. LAH 3-sprong 11. RA 3-sprong 12. RA T-splitsing 13. RD Zijwegen negeren 14. RA T-splitsing 15. RD 3-sprong Splitsing met de 5 km 16. LA scherpe bocht 17. RD 4-sprong 18. LA 4-sprong Fietspad op 19. LA T-splitsing 20. RA 3-sprong 21. LA T-splitsing 22. RD 3-sprong 23. LAH 2e pad op 5-sprong 24. LA 4-sprong

25. RD 3-spong 26. RA T-splitsing 27. RD 3-sprong 28. RA 4-sprong Fietspad op 29. LA 4-sprong 30. RA T-splitsing Brede zandweg 31. RD 3-sprong 32. RD 4-sprong 33. RD 3-sprong 34. RA 3-sprong 35. RD 3-sprong 36. LA 4-sprong 37. RA 4-sprong 38. RD 4-sprong langs heide 39. LA 4-sprong 40. RD 3-sprong 41. RD 3-sprong 42. RA 3-sprong langs heide 43. RA T-splitsing 44. RD Zijwegen negeren 45. LA 4-sprong fietspad op Koerbergseweg 46. RD 3-sprong 47. RD 4-sprong 48. RD 3-sprong 49. RD 3-sprong 50. RA 3-sprong Veldweg 51. RD 3-sprong 52. RD 3-sprong 53. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 54. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Donderdag Donderdag Route 03 km

Donderdag Route 05 km Start camping de Mussenkamp

Start camping de Mussenkamp 1. LA vanaf de camping Mussenkampseweg 2. LA T-splitsing Kooiweg 3. RA 3-sprong Horsthoekerbeek 4. RD Zijwegen negeren 5. LA T-splitsing Wezeweg Splitsing met de 5 en 10 km 6. RD 3-sprong brede zandweg langs wit hek 7. RD 3-sprong 8. RD 4-sprong 9. RD 4-sprong (wegwijzer Sprengen/Wandelroute) 10. LA 4-sprong voor slagboom, brede zandweg op 11. RD 3-sprong 12. RD 3-sprong 13. RD 3-sprong 14. RD 4-sprong 15. RD 4-sprong 16. LA 4-sprong 17. RA 4-sprong 18. LA 4-sprong Betonpad. Gaat over in verharde weg Kooiweg 19. RD Kooiweg volgen 20. RAH Y-splitsing Mussenkampseweg 21. RA Camping de Mussenkamp Startkaart inleveren

1. 2. 3. 4. 5. 6.

LA vanaf de camping Mussenkampseweg LA T-splitsing Kooiweg RA 3-sprong Horsthoekerbeek RD Zijwegen negeren LA T-splitsing Wezeweg RA 3-sprong Renderklippenpad Splitsing met de 3 kilometer 7. LA 3-sprong Bospad 8. RD 4-sprong 9. RD 3-sprong 10. RA 3-sprong 11. RD 4-sprong 12. LA T-splitsing Betonpad 13. RD zijpaden negeren Splitsing met de 10 kilometer 14. LA Klinkerweg Links op grasveld gelegenheid voor drinkpauze 15. RD zandweg volgen Splitsing met de 10 kilometer 16. LA T-splitsing gravelpad 17. RAH Y-splitsing 18. RA T-splitsing Betonpad 19. LA 3-sprong Smal bospad 20. RD 4-sprong 21. RD 4-sprong Brede zandweg 22. RA 4-sprong 23. LA 4-sprong Betonpad. Gaat over in verharde weg Kooiweg 24. RD Kooiweg volgen 25. RAH Y-splitsing Mussenkampseweg 26. RA Camping de Mussenkamp Startkaart inleveren Verklaring afkortingen LA – Linksaf RA – Rechtsaf RD – Rechtdoor LAH – Links aan houden RAH – Rechts aan houden P-plaats – Parkeer plaats


Donderdag Route 10 km Start camping de Mussenkamp 1. LA vanaf de camping Mussenkampseweg 2. LA T-splitsing Kooiweg Splitsing met de 3 kilometer 3. RA 3-sprong Horsthoekerbeek 4. RD Zijwegen negeren 5. LA T-splitsing Wezeweg 6. RA 3-sprong Renderklippenpad 7. LA 3-sprong Bospad 8. RD 4-sprong 9. RD 3-sprong 10. RA 3-sprong 11. RD 4-sprong 12. LA T-splitsing Betonpad 13. RD zijwegen negeren Splitsing met de 5 km 14. RA 4-sprong met klinkerweg Betonpad volgen 15. RD 4-sprong 16. LA 4-sprong en direct 17. RA voor bankje langs 18. LA T-splitsing 19. LA T-splitsing voor pluizenmeer langs 20. LA H Y-splitsing 21. RAH Y-splitsing 22. RD 4-sprong 23. RD 5-sprong Heide op 24. LAH Y-splitsing 25. RD Langs de schaapskooi en gebouw 't Spiekertje 26. RA T-splitsing Klinkerweg Drinkpauze Links op grasveld 27. Na de rust Klinkerweg/Zandweg vervolgen Splitsing met de 5 km 28. RA 5-sprong Verhard gravelpad 29. RD 3-sprong 30. RD 5-sprong gravelpad volgen

31. LA 3-sprong Breed graspad 32. RD 5-sprong (2e pad van links) 33. RA 4-sprong 34. LA 3-sprong 35. RA T-splitsing 36. LA T-splitsing Verhard gravelpad 37. RD 3-sprong 38. RD 4-sprong Paal met witte N 39. RD 4-sprong 40. LA 4-sprong Brede zandweg 41. RD 4-sprong Bij schuren links en rechts 42. RD 5-sprong Heide op 43. RD 3-sprong 44. RA 4-sprong 45. RD 3-sprong 46. LA T-splitsing 47. RD 3-sprong Paal met witte N 48. RA 3-sprong Trap af 49. RA T-splitsing Betonpad 50. LA 3-sprong Smal bospad 51. RD 4-sprong 52. RD 4-sprong Brede zandweg 53. RA 4-sprong 54. LA 4-sprong Betonpad. Gaat over in verharde weg Kooiweg 55. RD Kooiweg volgen 56. RAH Y-splitsing Mussenkampseweg 57. RA Camping de Mussenkamp Startkaart inleveren Verklaring afkortingen LA – Linksaf RA – Rechtsaf RD – Rechtdoor LAH – Links aan houden RAH – Rechts aan houden P-plaats – Parkeer plaats Verklaring kleuren Geel – Links Rood – Rechts Wit - Rechtdoor


ROUTE VOOR ROLSTOELERS Donderdag Route 03 km

Start Philadelphia 1. LA Kanaalstraat vanuit Philadelphia 2. LA 3-sprong Griftstraat 3. RD 4-sprong Voetpad op 4. LA 4-sprong Fuchsiastraat 5. RD 4-sprong Dahliastraat 6. LA 4-sprong Rozenstraat 7. LA T-splitsing Bloemstraat 8. LA T-splitsing Veerstraat 9. RA 3-sprong Zompweg 10. RA T-splitsing Zwolseweg en direct 11. LA Korte Soerelseweg 12. RA 3-sprong Emmalaan 13. RD 3-sprong 14. LA 4-sprong Julianalaan 15. RD 4-sprong (doodlopende weg) 16. LA T-splitsing Stationsstraat 17. RA 3-sprong fietspad langs de Jumbo 18. RA Oversteken bij Huisartsenpost LET OP! 19. RD fietspad volgen 20. LA T-splitsing terrein Brinkhoven op Brede weg volgen Zijwegen negeren

Ga verder met punt 22 van route Brinkhoven

Start Brinkhoven 21. RA vanuit Hanzeheerd Brinkhoven weg volgen Zijwegen negeren 22. RA 4-sprong 23. LA 3sprong Brinklaan oversteken LET OP! 24. RAH richting Dorpsstraat 25. LA T-splitsing Dorpsstraat 26. RA 3-sprong Bonenburgerlaan 27. RAH 3-sprong Bonenburgerlaan volgen 28. LA 3-sprong Kanaalstraat 29. LAH Kanaalstraat 30. RAH Kanaalstraat Ga verder met punt 2 van route Philadelphia


Vrijdag Vrijdag Route 3 km Start De Heerd 1. LA vanaf van Meursweide ri Marktstraat 2. RA T-splitsing Marktstraat 3. LA 3-Sprong Veerstraat 4. RA 3-sprong Bloemstraat 5. RD zijwegen negeren 6. LA T-splitsing Postweg 7. LAH Vosbergerweg 8. RA T-splitsing Zwolseweg 9. LA 3-sprong Sportlaan 10. Opstellen op het fietspad voor het defilé

Vrijdag Route 05 km Start De Heerd 11. LA vanaf van Meursweide 2. RA T-splitsing Marktstraat 3. RD 3-sprong en direct 4. LA 3-sprong Hogepad 5. RD Zijwegen negeren 6. RA T-splitsing Vosbergerweg 7. LA 4-sprong fietspad Kasteelweg 8. RD 4-sprong Wiekenweg LET OP! 9. RA T-splitsing Wiekenweg 10. LA T-splitsing Molenweg LET OP! 11. RA 3-sprong Veldkampseweg 12. LA T-splitsing Veldweg 13. RD rotonde oversteken

Route van het defilé: 1. RD Sportlaan 2. RD 3-sprong 3. RD 3-sprong 4. RA Emmalaan 5. RD zijwegen negeren 6. RA T-splitsing Soerelseweg 7. LA T-splitsing Stationsstraat 8. RD 4-sprong Dorpsstraat 9. RA na IJssalon Gustoso van Meurs park in 10. RD Breed asfaltpad op Finish De Heerd

Vrijdag Route 10 km 1. RA van Meurs laan 2. RD 4-sprong 3. LA 3-sprong Doelbeekseweg 4. RD Zijwegen negeren 5. RA T-splitsing brug over 6. RA 3-sprong bospad langs de Grift 7. LA 3-sprong 8. RA 3-sprong 9. RD 3-sprong 10. LA T-splitsing 11. RA 3-sprong Planken brugje over 12. RA T-splitsing 13. LA T-splitsing 14. RD 4-sprong oversteken Griftdijk LET OP! 15. RA 4-sprong 16. RD 3-sprong 17. RA 3-sprong Klaphek door, graspad 18. RA T-splitsing na klaphek 19. RA T-splitsing 20. LA na slagboom graspad voor lint langs 21. RA Oversteken LET OP! 22. RAH Y-splitsing (Rechts langs bankje) 23. RD Zijwegen negeren 24. LAH Y-splitsing 25. LA T-splitsing 26. RA T-splitsing 27. RD 3-sprong 28. LA Hekjes door 29. RAH op P-plaats 30. RD weg oversteken trottoir op Vicarielaan 31. RD 3-sprong 32. RAH Kanaalstraat 33. RD van Meurslaan 34. vanaf hier 5 km route 35. RA T-splitsing Marktstraat 36. RD 3-sprong en direct 37. LA 3-sprong Hogepad 38. RD Zijwegen negeren 39. RA T-splitsing Vosbergerweg 40. LA 4-sprong fietspad Kasteelweg 41. RD 4-sprong Wiekenweg LET OP! 42. RA T-splitsing Wiekenweg 43. LA T-splitsing Molenweg LET OP! 44. RA 3-sprong Veldkampseweg 45. LA T-splitsing Veldweg 46. RD rotonde oversteken 47. Opstellen voor Defilé


Veluwse Wens Ambulance Het goede doel voor 2018 Stichting Veluwse Wens Ambulance laat wensen in vervulling gaan van mensen die wonen in de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en omgeving Zwolle.

‘Een gezond mens heeft 1000 wensen, iemand die ernstig ziek is vaak nog maar 1’.

Stichting Veluwse Wens Ambulance maakt deel uit van de “Samenwerkende Wens Ambulances’ welke op dit moment bestaat uit 6 stichtingen. Naast onze grote groep vrijwillige chauffeurs en begeleiders hebben wij ook een promotie team welke onze stichting onder de aandacht brengt. Dit doen zij o.a. op markten, open dagen maar ook tijdens presentaties bij verenigingen en spreekbeurten op scholen.

Nog één keer het ouderlijk huis zien? Naar familie toe? Of die club bezoeken waar u altijd zo graag kwam? Het lijken wensen die heel eenvoudig te vervullen zijn, maar voor mensen die niet lang meer te leven hebben, is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij aan bed gekluisterd zijn en zittend vervoer niet meer mogelijk is. De Stichting Veluwse Wens Ambulance speelt daarop in en maakt dit wel mogelijk. Samen met onze vrijwilligers kunnen wij deze (laatste) wensen

Stichting Veluwse Wens Ambulance is op 4 juni 2014 gestart en bestaat nu bijna 4 jaar. In deze 4 jaar zijn wij gegroeid van in het eerste jaar 4 ritten bij de opstart tot aan 130 ritten afgelopen jaar. Nog steeds groeien wij omdat wij meer en meer bekender worden onder de mensen en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en hospices. Als stichting zijn wij compleet afhankelijk van giften en donaties. Iedereen betrokken bij onze stichting doet dit geheel vrijwillig wat inhoud dat ook het bestuur geheel op vrijwillige basis werkt.

geheel kosteloos in vervulling laten gaan. Voor het vervullen van die ene wens kan de inzet van een Wens Ambulance zo belangrijk zijn! Vanuit die gedachte probeert Stichting Veluwse Wens Ambulance iets te betekenen. Wij werken daarbij met professionele vrijwilligers welke bestaan uit chauffeurs met basiskennis Eerste Hulp en begeleiders welke een Verzorgende IG opleiding hebben, of gelijkwaardig, of verpleegkundigen zijn. Per wensaanvraag wordt er door ons team van coördinerend verpleegkundigen beoordeeld wat er aan begeleiding nodig is. Wij staan voor kwaliteit, comfort en professionaliteit.

Het bestuur bestaat uit 5 personen en daarnaast telt de stichting ruim 130 vrijwilligers op dit moment. Voor meer informatie over ons en/of het indienen van een wensaanvraag kunt u kijken op onze website www.veluwsewensambulance.nl. Ook zijn wij op Facebook te vinden onder Veluwse Wens Ambulance.

Doe je best en help doneren aan de Veluwse Wens Ambulance.


Wandelmagazine 2018  

Infomatie over de Avond Wandel 4-Daagse Heerde

Wandelmagazine 2018  

Infomatie over de Avond Wandel 4-Daagse Heerde

Advertisement