Page 1

Avond Wandel 4-Daagse Heerde

16 t/m 19 mei 2017 Avond Wandel Vierdaagse Heerde 38e editie Organisatie: Skeelerclub Oost Veluwe


Hartelijk welkom bij de 38e editie van de Avond4daagse Heerde. De organisatie is in handen van Skeelerclub Oost Veluwe en zij wil beginnen met een woord van dank uit te spreken naar al onze vrijwilligers. Ook heten wij de nieuwe vrijwilligers van harte welkom bij de organisatie en wij hopen dat het zo goed bevalt dat u volgend jaar ook weer van de partij wilt zijn.

Dank zij de “heren van de routes” kunt u dit jaar weer prachtige routes door de gemeente Heerde te voet af te leggen. U kunt kiezen uit 3, 5 of 10 km routes. De 3 km route is ook voor rolstoelers toegankelijk. Let op: op donderdagavond vertrekken wij niet vanaf S.K.O.V. maar vanaf de camping aan de Mussenkampseweg 28a. Komt u met de auto dan graag de aanwijzingen van de verkeersregelaars volgen. Ons grootste wandelpubliek bestaat uit scholieren van de diverse basisscholen in onze prachtige gemeente. Als het goed is hebben zij extra les op school gehad over de do’s en dont’s van de avondvierdaagse. Zo zijn spuitbussen en vuurwerk verboden. Als organisatie hopen wij natuurlijk dat iedereen zich aan de regels houdt en ook zijn/haar eigen afval opruimt. : Zorg ervoor dat je aan de kant van de openbare weg loopt en geef het verkeer ook de gelegenheid om jou , houd je hier dus aan, ook voor je eigen veilig te passeren. veiligheid. Op drukke oversteekplaatsen hebben wij verkeersregelaars. Luister goed naar de instructies en geef ze ook eens een woord van dank voor hun vrijwillige inzet ☺

Een vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Is dit niet mogelijk dan graag gebruik maken van de parkeerplaatsen van de voetbalvereniging/de Gemzen. U kunt dan via de 1e Hoorneveenseweg naar het veld lopen waar gestart gaat worden.

Vrijdagavond zal het defilé plaatsvinden in het centrum van Heerde. De burgemeester / afgevaardigde van de gemeente zal aanwezig om het defilé af te nemen. Nieuw dit jaar is dat wij tijdens het defilé aandacht willen vragen voor gezond wandelen en voor mensen in de omgeving die dat niet kunnen om wat voor reden dan ook. De kinderen hebben bepaald voor welk goed doel zij willen lopen en i.p.v. een snoep traktatie een donatie willen. Deze kunnen zij dan met het defilé schenken aan het goede doel. Wilt u ook iets betekenen in de organisatie? Of weet u tips en tops? Een mailtje naar a4d@skeelerhuus.nl volstaat. Overige informatie en foto’s kunt u vinden op de website van de skeelerclub: www.skeelerhuus.nl. Volg ons ook op Facebook via: wandelvierdaagse Heerde Veel wandelplezier en tot de volgende editie. Namens de Avondvierdaagse commissie


medewerking. Skeelerclub Oost Veluwe Kommerseweg 2a Heerde Postadres: Mullershofstede 16 8171 KP Vaassen rekeningnummer NL 15 RABO 0396 5097 89 t.n.v. Stichting Skeelerevents

Dinsdag 16 en woensdag 17 mei Skeelerclub Oost Veluwe, Kommerseweg 2a, Heerde Donderdag 18 mei vanaf camping de Mussenkamp, Mussenkampseweg 28a Heerde Vrijdag 19 mei van Meursweide Heerde Let op: Parkeerverbod aan de Kommerseweg. Kom zo veel mogelijk op de fiets Of parkeer op het parkeerterrein van SEH/Gemzen en wandel via 1e Hoorneveenseweg naar het startveld.

Hebt u gebruik gemaakt van de digitale voorinschrijving voor uw groep dan heeft u per mail de starttijd ontvangen. Om praktische redenen starten we met de groepen die de langste afstand moeten afleggen. De Skeelerclub bepaald de startvolgorde ter plekke. Op 19 mei hanteren wij, in verband met het defilé, afwijkende starttijden. Zie hiervoor het stukje verderop bij Defilé. Wij vragen van de groepsbegeleider zich aan- en af te melden bij het startbureau.

10 km tussen 18.00 en 18.15 5 km tussen 18.15 en 18.30 uur 3 km tussen 18.30 en 18.45 uur

U kunt routes lopen van 3, 5 of 10 kilometer. Eerstgenoemde afstand is rolstoelgeschikt. Op de laatste avond wordt het defilé gelopen.

Deelnemers ontvangen een medaille. Bij inschrijving heeft u aangegeven voor de hoeveelste keer u meeloopt. Bij een groepsinschrijving zullen deze op woensdag uitgereikt worden door het inschrijfbureau locatie SKOV Kommerseweg. Individuele lopers ontvangen deze donderdagavond bij het inschrijfbureau camping de Mussenkamp.

De routes kunnen gelopen worden aan de hand van de beschrijvingen in dit boekje, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van gekleurde bordjes van 9 x 9 cm. Splitsingen van de verschillende afstanden worden duidelijk aangegeven. Verwijderd u deze bordjes niet. wit rechtdoor - geel linksaf - rood rechtsaf

Voorinschrijving € 4,00 per deelnemer (inclusief herinnering) Na-inschrijving € 5,00 per deelnemer (inclusief herinnering) Helaas kunnen wij aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgelden om wat voor reden dan ook, niet voldoen. Wij hopen op uw begrip.

Digitaal voorinschrijven is gebruikelijk voor groepen van scholen en instellingen via www.skeelerhuus.nl (mogelijk van 1 t/m 29 april). Persoonlijk inschrijven kan op maandagavond 8 mei tussen 19.00 en 20.00 Vriendelijk vragen wij aan de groepsbegeleiders hun uur in de kantine van de Skeelerclub aan de groep/klas iedere avond aan- en af te melden bij het Kommerseweg 2a om u (of uw groep) in te schrijven. Inschrijfbureau.( 16 en 17 mei clubhuis SKOV, 18 mei tent camping de Mussenkamp en vrijdagavond 19 Na-inschrijving is mogelijk voor individuen op 16 mei bij het startbureau in het Skeelerhuus. Tussen 17.45 mei bij de organisatie in de Sportlaan (dragen herkenbaar hesje). Zo kunnen wij de gegevens juist en 18.15 uur. verwerken en weten wij welke groepen nog onderweg zijn. Dit komt de logistiek ten goede. Na aanmelding kunt u uw groep verzamelen bij het betreffende startbord. Dank alvast voor uw


De contactpersoon van de school heeft doorgekregen op welke positie zij een drinkpost kunnen plaatsen. Laat het rustpunt netjes achter!

Gedurende de hele Avondvierdaagse verleent de EHBO-Heerde haar medewerking. U herkent de EHBO-Heerde aan een rode jas met het EHBO-logo. Telefoon medische spoedzaken: 112 Telefoon spoed Huisartsenmaatschap Heerde: (0900) 333 63 33

Als deelnemer aan de Avondvierdaagse onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van de KWBN Nederland, alsmede aan de aanwijzingen van de officials van de A4D organisatie en vanzelfsprekend, de politie. U loopt voor uw eigen risico. Hoewel vele verkeersregelaars zich inzetten voor uw veiligheid bij een oversteek of gevaarlijke verkeerssituatie, vragen wij u zelf ook alert te zijn op uw eigen veiligheid en die van uw medewandelaars. SKOV is hiervoor niet aansprakelijk.

Iedere deelnemer is, mits hij/ zij voorkomt op de deelnemerslijst, collectief verzekerd tegen W.A. voor aan derden toegebrachte schade. De organisatie van de A4D is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen.

Deze avond starten wij vanaf de Heerdt/ van Meursweide. De starttijden op vrijdagavond zijn als volgt: 18.00-18.20 uur 10 km 19.00-19.15 uur 5 km 19.30 uur 3 km met muziek naar Sportlaan

De wandelaars verzamelen zich – na het lopen van de route- in de Sportlaan. Wij verwachten dat alle afstanden tegen 19.45 uur hier terug zijn. Vanaf deze plek vertrekken we rond 20.00 uur, onder muzikale begeleiding, richting de Dorpsstraat waar het defilÊ wordt afgenomen. Op het dorp staan tevens de tonnen voor de donatie aan het goede doel.


Dinsdag Dinsdag Route 03 km Start Skeelerhuus

1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA T-spllitsing Eerste Hoornerveenseweg 3. LA T-splitsing Veldweg Splitsing met de 5 en 10 km 4. RD 3-sprong 5. RA 3-sprong Eeuwlandseweg 6. RD 4-sprong Zwolseweg oversteken LET OP!

7. RA 4-sprong Fietspad op 8. RA 4-sprong en direct 9. LA Rotonde oversteken LET OP! 10. RA Molenweg 11. RA 3-sprong Veldkampseweg 12. RA T-splitsing Veldweg 13. LA 3-sprong Eerste Hoornerveenseweg 14. LA Hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren

Dinsdag Route 05 km Start Skeelerhuus

1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg 3. LA T-splitsing Veldweg Splitsing met de 03 lm 4. LA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 5. RAH Y-splitsing Heideweg 6. LA 4-sprong 7. RD zijpaden negeren 8. RA na slagboom 9. RD 3-sprong 10. RD 3-sprong 11. RD 3-sprong 12. RA 3-sprong Heuveltje op

13. RD zijpaden negeren tot 4-sprong met uitzicht over heide rechts 14. LA 4-sprong Splitsing met de 10 km 15. RA 4-sprong 16. RA 4-sprong fietspad op 17. RD na slagboom Hier gelegenheid voor drinkpauze 18. RA 3-sprong Veldweg 19. RD 3-sprong 20. RD 3-sprong 21. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg 22. LA hek door naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Dinsdag Route 10 km Start Skeelerhuus

1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. RA 1e Hoornerveenseweg 3. LA T-splitsing Veldweg Splitsing met de 03 km 4. LA 3-sprong 2e Hoornerveenseweg 5. RAH Y-splitsing Heideweg 6. LA 5-sprong 7. RD zijpaden negeren 8. RA na slagboom 9. RD 3-sprong 10. RD 3-sprong 11. RD 3-sprong 12. RA 3-sprong Heuveltje op 13. RD zijpaden negeren tot 4-sprong met uitzicht over heide rechts 14. LA 4-sprong Splitsing met de 05 km 15. RD 4-sprong oversteken 16. LA pad in bij paaltje met rood plaatje met witte pijl 17. RA T-splitsing 18. RD zijpaden negeren 19. LA T-splitsing fietspad op

Op P-plaats gelegenheid voor drinkpauze 20. Na rust terug langs slagboom en direct 21. LA 3-sprong en direct 22. RD 3-sprong 23. RD 3-sprong 24. RD op 5-sprong en rechter pad volgen 25. LA 4-sprong bij bankje en beton fietspad en direct 26. RD 4-sprong 27. RA 3-sprong 28. RA 4-sprong beton fietspad 29. LA T-splitsing (fietspad buigt af naar Rechts) 30. RAH Y-splitsing 31. RD 4-sprong 32. RD 3-sprong 33. RA 3-spromg 34. LA 4-sprong zijpaden negeren 35. LA T-splitsing 36. RA T-splitsing voor slagboom 37. LA T-splitsing fietspad 38. RD na slagboom 39. RA 3-sprong Veldweg 40. RD 3-sprong 41. RD 3-sprong 42. RA 3-sprong 1e Hoornerveenseweg Startkaart inleveren


Woensdag Woensdag Route 03 km Start Skeelerhuus 1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. LA 1e Hoornerveenseweg 3. LA Kommerseweg 4. RA Kamperzijweg 5. LA Beeklandseweg 6. RD 4-sprong LET OP! Splitsing met de 05 en 10 km 7. LA T-splitsing Kamperzijweg 8. LA T-splitsing Beeklandseweg 9. LA T-splitsing Sportlaan 10. RD Rotonde oversteken LET OP! 11. RD 3-sprong 12. RD 3-sprong 13. LA 1e Hoornerveenseweg Startkaart inleveren

Woensdag Route 05 km Start Skeelerhuus 1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. LA 1e Hoornerveenseweg 3. LA Kommerseweg 4. RA Kamperzijweg 5. LA Beeklandseweg LET OP! Splitsing met de 3 km 6. RA T-splitsing Kamperzijweg 7. LA Fietspad langs Kamperweg 8. RD 3-sprong 9. RD 3-sprong 10. RA 4-sprong Rhijnsburglaan LET OP! 11. RA 4-sprong Zuppeldseweg 12. RD 3-sprong 13. LA 3-sprong W. van Dommelenstraat Splitsing met de 10 km 14. LA smal paadje in 15. LA T-splitsing De Sa 16. RD 4-sprong Durst Brittlaan 17. LA 4-sprong Meester Nijhofstraat 18. RD Zijwegen negeren 19. LA T-splitsing Hier gelegenheid voor drinkpauze 20. RA fiets-/voetpad op 21. RD Kamperweg oversteken LET OP! 22. RD Molenkampweg 23. RD 3-sprong 24. LA 3-sprong Korenbloemweg 25. RA 3-sprong Klaverweg 26. RA T-splitsing Roggeweg 27. LA 3-sprong Korenweg 28. LA T-splitsing Beeklandseweg 29. RD Zijwegen negeren 30. LA Sportlaan 31. RD Rotonde oversteken LET OP! 32. RD 3-sprong 33. RD 3-sprong 34. LA 1e Hoornerveenseweg Startkaart inleveren


Woensdag Route 10 km Start Skeelerhuus 1. Vanaf de bomenlaan naar 1e Hoornerveenseweg 2. LA 1e Hoornerveenseweg 3. LA Kommerseweg 4. RA Kamperzijweg 5. LA Beeklandseweg LET OP! Splitsing met de 3 km 6. RA T-splitsing Kamperzijweg 7. LA Fietspad langs Kamperweg 8. RD 3-sprong 9. RD 3-sprong 10. RA 4-sprong Rhijnsburglaan LET OP! 11. RA 4-sprong Zuppeldseweg 12. RD 3-sprong 13. LA 3-sprong W. van Dommelenstraat Splitsing met de 5 km 14. LA 3-sprong Hein Dijkslagstraat 15. RD 3-sprong 16. LAH 3-sprong 17. RD 4-sprong 18. RAH bocht naar rechts 19. LA 3-sprong Terpweg 20. RA T-splitsing Terpweg 21. LA 3-sprong Terpweg 22. LA 3-sprong Zuppeldseweg 23. RD 4-sprong 24. LA 3-sprong Jan van Riemsdijklaan 25. LA T-splitsing Elburgerweg viaduct over

26. LA 4-sprong Steenvoortseweg Hier gelegenheid voor drinkpauze 27. RD Zijwegen negeren 28. LA 4-sprong Wezeweg 29. RD Zijwegen negeren 30. RAH Y-splitsing Engweg 31. LA 4-sprong Fietspad oude spoorbaan 32. RD Zijwegen negeren 33. LA 4-sprong Oldekampshof (na de tennisbanen) 34. RA T-splitsing Elburgerweg 35. LA 3-sprong Meester Nijhofstraat 36. RD Zijwegen negeren 37. LA T-splitsing en direct RA fietspad op 38. RD Kamperweg oversteken LET OP! 39. RD Molenkampweg 40. RD 3-sprong 41. LA 3-sprong Korenbloemweg 42. RA 3-sprong Klaverweg 43. RA T-splitsing Roggeweg 44. LA 3-sprong Korenweg 45. RD Zijwegen negeren 46. LA T-splitsing Beeklandseweg 47. RD Zijwegen negeren 48. LA Sportlaan 49. RD Rotonde oversteken LET OP! 50. RD 3-sprong 51. RD 3-sprong 52. LA 1e Hoornerveenseweg 53. LA naar Skeelerhuus Startkaart inleveren


Donderdag Donderdag Route 03 km

Donderdag Route 05 km

Start camping de Mussenkamp

Start camping de Mussenkamp

1. LA vanaf de camping Mussenkampseweg 2. LA T-splitsing Kooiweg 3. RD Zijwegen negeren, gaat over in zandweg 4. RD Fietspad op Splitsing 05 en 10 km 5. LA 4-sprong 6. RAH Y-splitsing 7. RD 3-sprong 8. LAH Meest linkse pad op Ysplitsing 9. RD 3-sprong 10. LA T-splitsing 11. RD 4-sprong 12. RA T-splitsing 13. LA T-splitsing 14. LA T-splitsing 15. RA 3-sprong 3km 16. LA 4-sprong Brede zandweg 17. LA 4-sprong Fietspad oude spoorbaan 18. RD 4-sprong Fietspad 19. LA 4-sprong Zwarteweg 20. RD 3-sprong

Startkaart inleveren

1. 2. 3. 4.

LA vanaf de camping Mussenkampseweg LA T-splitsing Kooiweg RD Zijwegen negeren, gaat over in zandweg RD Fietspad op Splitsing 3 km 5. RD 4-sprong 6. RA 3-sprong 7. RD zijwegen negeren 8. LA T-splitsing 9. RD 4-sprong 10. RA 4-sprong 11. RA 3-sprong langs slagboom 12. RD zijpaden negeren 13. LA T-splitsing 14. RD 4-sprong 15. LA 4-sprong Brede zandweg 16. RD 4-sprong langs slagboom 17. LA 4-sprong Fietspad op 18. RD 4-sprong 19. RD 4-sprong 20. RD 4-sprong 21. RD 3-sprong 22. RD Fietspad volgen tot 4-sprong van fietspaden 23. LA 4-sprong van fietspaden 24. RD Fietspad volgen tot aan slagboom en wit hek Hier gelegenheid voor drinkpauze 25. RA 4-sprong langs wit hek 26. LA meest linker pad (bos in) 27. RD 3-sprong 28. RD 3-sprong 29. RD 3-sprong 30. RD 3-sprong 31. RA 3-sprong 3km 32. LA 4-sprong Brede zandweg 33. RD 3-sprong en door klaphek 34. LA 4-sprong Fietspad oude spoorbaan 35. RD 4-sprong Fietspad 36. LA 4-sprong Zwarteweg 37. RD 3-sprong Startkaart inleveren


Donderdag Route 10 km Start camping de Mussenkamp 1. 2. 3. 4.

LA vanaf de camping Mussenkampseweg LA T-splitsing Kooiweg RD Zijwegen negeren, gaat over in zandweg RD Fietspad op Splitsing 3 km 5. RD 4-sprong 6. RA 3-sprong 7. RD zijwegen negeren 8. LA T-splitsing 9. RD 4-sprong 10. RA 4-sprong 11. RA 3-sprong langs slagboom 12. RD zijpaden negeren 13. LA T-splitsing 14. RD 4-sprong 15. LA 4-sprong Brede zandweg 16. RD 4-sprong langs slagboom Splitsing 5 km 17. RD 4-sprong 18. RD 3-sprong 19. RA 4-sprong 20. LA 4-sprong 21. RA T-splitsing 22. LA Fietspad op 23. LA 3-sprong 24. RD 3-sprong 25. RD 3-sprong 26. RA 3-sprong Speelweide op Hier gelegenheid voor drinkpauze 27. RD klinkerweg oversteken richting huisje en schaapskooi 28. RD 3-sprong 29. LA T-splitsing voor waterplas 30. RD 5-sprong Paal met gele kop 31. LAH 3-sprong

32. RAH 3-sprong 33. RAH 3-sprong pad voor Pluizenmeer langs 34. RD 4-sprong bij bord klaverbladroute Rabobank 35. LA T-splitsing 36. LA 4-sprong 37. RD 3-sprong 38. RD 3-sprong 39. RD 3-sprong 40. RD 5-sprong Paal met witte N 41. RD 3-sprong 42. RD 3-sprong 43. RD 4-sprong 44. RD 4-sprong 45. RD 4-sprong 46. RD Heide op 47. Bocht naar links aanhouden, pad langs zandweg 48. RD 5-sprong langs slagboom 49. RD 3-sprong 50. LA T-splitsing Fietspad op 51. RD Fietspad volgen tot aan slagboom en wit hek 52. RA 4-sprong langs wit hek 53. LA meest linker pad (bos in) 54. RD 3-sprong 55. RD 3-sprong 56. RD 3-sprong 57. RD 3-sprong 58. RA 3-sprong 59. LA 4-sprong Brede zandweg 60. LA 4-sprong Fietspad oude spoorbaan 61. RD 4-sprong Fietspad 62. LA 4-sprong Zwarteweg 63. RD 3-sprong Startkaart inleveren

Gezond wandelen in 2017…. Doe jij ook mee! Als organiserende organisatie en scholen zien wij helaas een trend waarin het lijkt of de kinderen lopen voor snoepgoed i.p.v. een medaille. Wij willen hier graag – samen met de deelnemers- verandering in brengen en hebben een ludieke actie bedacht. Wij vragen de deelnemers om aan ouders/verzorgers/opa’s en oma’s te vragen of zij i.p.v. snoepgoed een bijdrage in een enveloppe/zakje willen doen. Op de laatste avond willen wij dan tijdens het defilé op het dorp - bij de burgemeester - een aantal tonnen neerzetten waar de kinderen deze bijdrage zelf in kunnen doneren. Na afloop zal de opbrengst worden gedoneerd aan een tweetal gekozen doelen en via de media onder de aandacht gebracht worden. Na overleg zijn wij tot de volgende goede doelen gekomen: Schoolzwemmen in de Gemeente Heerde en het Fonds Sport Gehandicapten.


ROUTE VOOR ROLSTOELERS Donderdag Route 03 km Start Brinkhoven 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LA vanaf Brinkhoven RA fietspad RD Brinklaan oversteken LET OP! LA T-splitsing Fietspad richting Jumbo RA T-splitsing Stationsstraat en direct LA Soerelseeweg RD Zijwegen negeren RD Marktstraat RD Veerstraat Verder met route Philadelphia

DONDERDAG 18 MEI Donderdag Route 03 km Start Philadelphia 10. LA vanaf Philadelphia 11. RD Kanaalstraat 12. RD 3-sprong 13. RD 3-sprong 14. RD 3-sprong 15. LA fietspad van Meurspark 16. RA Einde fietspad 17. LA Dorpsstaat 18. RAH Stationstraat 19. LA 4-sprong Schoolstraat 20. RD 4-sprong Brinklaan oversteken LET OP!


Vrijdag Vrijdag Route 3 km Start De Heerd 1. LA vanaf van Meursweide ri Marktstraat 2. RA T-splitsing Marktstraat 3. LA 3-Sprong Veerstraat 4. RA Bloemstraat 5. RD zijwegen negeren 6. LA T-splitsing Postweg 7. LAH Vosbergerweg 8. RA T-splitsing Zwolseweg 9. LA 3-sprong Sportlaan 10. Opstellen op het fietspad voor het defilé

Vrijdag Route 05 km Start De Heerd 1. LA vanaf van Meursweide 2. RA T-splitsing Marktstraat 3. RD 3-sprong en direct 4. LA 3-sprong Hogepad 5. RD Zijwegen negeren 6. RA T-splitsing Vosbergerweg 7. LA 4-sprong fietspad Kasteelweg 8. RD 4-sprong Wiekenweg LET OP! 9. RA T-splitsing Wiekenweg 10. LA T-splitsing Molenweg 11. RA 3-sprong Veldkampseweg 12. LA T-splitsing Veldweg 13. RD rotonde oversteken Opstellen voor het defilé

Route van het defilé: 11. RA Molenkampweg 12. LA Kamperweg 13. Rotonde half rond 14. RA Stationsstraat 15. RD Dorpsstraat volgen 16. RA na Ijssalon Gustoso van Meurs park in 17. RD Breed asfaltpad op Finish de Heerd

Vrijdag Route 10 km Start De Heerd 1. RA van Meurslaan vanaf van Meursweide 2. RD 4 sprong Kanaalstraat 3. LAH Vicarielaan 4. RD 3-sprong 5. LA 3-sprong De Bleike (richting Looierspad) 6. RA Smal paadje tussen huisnurs 12 en 14 door 7. RD hekjes door 8. RA T-splitsing Schelpenpaadje 9. LAH met de bocht mee Landgoed Bonenburg 10. RD 3-sprong 11. LA 3-sprong 12. RD 3-sprong 13. RA 3-sprong 14. RA 3-sprong en direct RD 15. RD 3-sprong 16. RAH Y-splitsing 17. LA T-splitsing Bonenburgerlaan LET OP! 18. RA langs hek Landgoed Bonenburg 19. LA 3-sprong 20. LA 3-sprong door klaphek 21. LA T-splitsing na klaphek Oenerweg 22. RD 3-sprong 23. LA 4-sprong Griftdijk 24. RD 4-sprong Brede zandweg LET OP! 25. RD Zijwegen negeren 26. LA 3-sprong bruggetje over 27. LA 3-sprong Klinkerweg Doelbeekseweg 28. RA 3-sprong Doelbeekseweg 29. LA 3-sprong Kanaalstraat 30. RA 4-sprong van Meurslaan 31. RA T-splitsing Marktstraat 32. RD 3-sprong en direct 33. LA 3-sprong Hogepad 34. RD Zijwegen negeren 35. RA T-splitsing Vosbergerweg 36. LA 4-sprong fietspad Kasteelweg 37. RD 4-sprong Wiekenweg LET OP! 38. RA T-splitsing Wiekenweg 39. LA T-splitsing Molenweg 40. RA 3-sprong Veldkampseweg 41. LA T-splitsing Veldweg 42. RD rotonde oversteken Opstellen voor het defilé


Kies uw goede doel hieronder En doneer tijdens het DefilĂŠ


KOM SKEELEREN BIJ SKEELERCLUB OOST VELUWE Al weer voor het vierde jaar is de organisatie van de AvondWandel4Daagse in handen van Skeelerclub Oost Veluwe, een club die zoals de meesten zullen weten erg actief is. Zo actief dat in 2018 zelfs het Wereldkampioenschap Skeeleren op de baan in Heerde georganiseerd gaat worden. Skeeleren een leuke en flitsende sport, wat ook de sport voor JOU kan worden. Kom eens gratis kennis maken met de sport en train een maand gratis mee, misschien ontdek je een nieuwe sport.

Ook volwassenen kunnen bij ons terecht. Maandag 22 mei gaan we weer van start met onze skeelercursus voor volwassenen, in 6 lessen leert u de belangrijkste vaardigheden van het skeeleren. De cursus wordt afgesloten met een toertochtje over de openbare weg. U zult zien hoeveel plezier u hebt tijdens deze cursus. Lekker buiten sporten, gezond bewegen. Meer informatie? Kijk eens op www.skeelerhuus.nl of stuur een mail naar info@skeelerhuus.nl.


Wandelmagazine 2017  

Magazine met alle informatie over de Avond Wandel 4-Daagse Heerde 2017.

Wandelmagazine 2017  

Magazine met alle informatie over de Avond Wandel 4-Daagse Heerde 2017.

Advertisement