Page 1

Agenda for årsmøtet 2010 Skedsmo Skiklubb

Årsmøte 19. mai kl 19.00 i Tærudhallen

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 1


Dagsorden: 1.

Åpning

2.

Godkjenne stemmeberettigede medlemmer

3.

Godkjenne den oppsatte dagsorden

4.

Valg av møteleder og referent

5.

Valg av to årsmøtedeltagere til å undertegne protokollen

6.

Årsmelding

7.

Regnskap for sesongen 2009/2010

8.

Budsjett for sesongen 2010/2011

9.

Fastsette kontingent – se styrets forslag

10. Innkomne forslag 11. Valgkomiteens innstilling 12. Eventuelt

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 2


Sak 6. Årsmeldingen Styret Sportslig leder. Rennkomiteen. Løypekomiteen. Hyttekomiteen. Anleggskomiteen. Årsmelding fra styret Styrets sammensetning for inneværende sesong: Funksjon

Navn

Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Anders Skogvold Stig Hemstad Hanne Larder Ada Helen Scheldrup Lena Øverbye Kristian Holm Thomas Sutcliffe Nina Finstad Hans Petter Helsør Magne Osmundsen Terje Ågren

Andre sentrale verv Løypekomite Sportslig leder

Bjørn Gjerde Paul Benco

Valgt til 2010 2010 2011 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Status På valg På valg Ikke på valg På valg På valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg

Andre opplysninger

Trener Trener Leder rennkomite Hovedtrener juniorer Utøver Hallvaktansvarlig Webansvarlig Leder anleggskomite Leder hyttekomite

I år fyller Skedsmo Skiklubb 35 år. Klubben ble stiftet 27. mai 1975, og nåværende medlemmer 377 i tallet - har mye å takke alle dem som har bidratt til skiklubbens utvikling gjennom disse årene. 35 år etter at klubben ble stiftet har vi igjen en begivenhetsrik sesong bak oss. Det har vært en flott vinter med mye snø og velpreparerte løyper i Romeriksåsen – både kommunens innbyggere og mange andre besøkende har vi sett på vei opp Ringdal, i Kollerløypa, i Jordmyrløypa, i Rundtjernløypa, i Marthinsenløypa, på Busterudvangen og Ringdalshytta. SSKs innsats for løypekjøring, vaffelsteking på Ringdalshytta og legging av klopper i sommerløypa langs Høgsmåsan er veldig viktig i et helse- og friluftsperspektiv. Dette bidrar sterkt til den positive profilen og goodwillen skiklubben har i ulike deler av befolkningen i Skedsmo og inn mot kommuneadministrasjonen. Denne posisjonen mener styret at vi kan utnytte enda sterkere i tiden fremover – det er mange som enten vil samarbeide, eller ha en tilknytning til et sosialt og sportslig langrennsmiljø. Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 3


Et nytt tiltak som er iverksatt er et løypemerkingsprosjekt i samarbeid med Skedsmo Nord Rotaryklubb. I inneværende sesong er det også gjort forbedring av medlemsregisteret gjennom ”vasking” og innhenting av informasjon om det enkelte medlem. Det ble gjort i fjor høst og i forkant av medlemsfaktureringen i oktober. Før og gjennom sesongen har vi lagt mye arbeid i å utvikle vår egen hjemmeside og publisert mer aktuelt stoff og relevant informasjon til medlemmene og andre. Målet er å gjøre nettet til hovedkanal for informasjon og nyheter, og på den måten også effektivisere kommunikasjonen internt i klubben. Nedenfor vises trafikkutviklingen på - http://www.skedsmoskiklubb.org de senere årene:

På årsmøtet i fjor orienterte det nyvalgte styret at det i påfølgende sesong ville fokusere på følgende mål/tiltak: 1. 2. 3. 4.

SSK skal ha en positiv økonomisk drift SSK skal sikre gode løype- og turmuligheter og annen relevant anleggsutvikling SSK skal sikre stor idrettsglede og sportslig engasjement i treningsgruppene SSK skal øke inntektsgrunnlaget gjennom videreutvikling av klubbens egne skirenn og andre arrangementer

Oppsummert har styret jobbet med disse målene gjennom sesongen. Selv om vi på langt nær har nådd helt frem, er styrets oppfatning at Skedsmo Skiklubb er en robust klubb med stort potensial til å utvikle seg videre fremover. Klubben opprettholder høy deltakelse på treningsgruppene, klubben har en sunn økonomisk drift, og klubben har en egenkapital som åpner for enkelte investeringer hvis det skulle bli aktuelt.

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 4


Nå er det opp til det nye styret å utvikle klubben videre, men noen anbefalte satsninger/tiltak vil vi likevel dele: 1. Øke SSK synlighet gjennom en sterkere markedsføring og andre tiltak for å rekruttere nye medlemmer 2. Forsterke og forbedre sponsorarbeidet 3. Etablere et sportslig utvalg bestående av trenere og/eller lagledere. Hensikten er å sikre bedre samarbeid og koordinering på tvers av treningsgruppene, samt tydeliggjøre SSKs sportslige ambisjoner og plan. 4. Jobbe videre med prosjektet ”Ny Ringdalshytte” 5. Etablere prosjektet ”Nytt klubbhus” – inkludert garasje og verksted for løypemaskin – og starte en dialog med Skedsmo kommune rundt dette.

Årsmelding fra sportslig leder Skedsmo skiklubb har i sesongen som nettopp har gått over i historien, opplevd mye aktivitet i de ulike treningsgruppene. Vinteren har for andre år på rad spilt på lag med oss – ja i år har forholdene vært enda bedre enn fjoråret! Og konsekvensene av hvit vinter er åpenbare. Nye medlemmer, forbedring av skiferdigheter for den enkelte, og stor entusiasme og skiglede er noen av stikkordene for 2009/2010 sesongen. Men tilrettelagte forhold i form av snø og preparerte løyper er ikke det eneste skiklubben vår har å tilby sine utøvere! Vi har et betydelig tilbud innenfor de fleste årstrinn, noe hele 8 treningsgrupper i aldersspennet fire til nitten år, pluss to selvdrevne ”veterangrupper”, forteller alt om. Aktivitetene i sommerhalvåret kan med ett ord oppsummeres med allsidighet. Sykling, svømming, løping, klatring, orientering, ballspill, rulleski. Både i allidrettsgruppene (4-10 år) og ungdomsgruppene skal det være rom for å oppleve mestringsfølelse for de fleste. Trenerne i SSK består per dags dato av dyktige og engasjerte foreldretrenere på gruppene opp til 13 år, og en kompetent fagperson som trener for de to eldste juniorgruppene. Slik har det vært i klubben i rundt fem sesonger (kontinuitet), og resultatet av denne modellen har nå blitt synliggjort gjennom økt tilsig i flere av treningsgruppene. Dette har ikke bare skjedd blant de yngre gruppene men også i de to eldste, noe som er det stikk motsatte av hva man opplever ellers i ungdomsidretten i Norge. Klubbens juniortrener vektlegger fokuset på langsiktig arbeid, gjennom individuell oppfølging og en helhetstenkning der treningsmiljøet og ”hele” utøveren står i sentrum. Dette er noe Skedsmo skiklubb kan holde fram og være stolt av! Når det gjelder samlinger bør nevnes skitunnel i Torsby, familiesamling på Budor (for alle), og januarsamling på Geilo der utøvere fra 11 år deltok. Deltagelsen på samlingene har vært veldig bra. Dette har ført til at aktiviteten har blitt gjennomført med høyt trykk, og at det er blitt en sammensveiset gjeng. De eldste og de yngste. Samlingene er kanskje blitt det beste læringsstedet. Her må man ta ansvar for seg selv, ha orden på utstyr, lage maten, smøre skiene osv. Det blir vanligvis gjennomført 6 økter på en samling. Så her blir det jobbet godt. Deltakelse på renn og øvrige konkurranser har det også vært i stort monn. Klubben har vært representert i Hovedlandsrennet, Ungdommens holmenkollrenn, Birken, og selvsagt KM og øvrige kretsrenn. Isolert sett kan det med første øyekast virke som om resultatene i form av plasseringer ikke har vært helt som man skulle ønske, men når man kikker litt ekstra godt bak disse resultatlistene, vil man finne mange utøvere som har gjort store forbedringer i løpet av Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 5


sesongen. Dette forteller at det er mye bra og grundig arbeid som utføres i de ulike treningsgruppene, og at framtiden ser riktig så lys ut dersom arbeidet som er påbegynt får lov til å fortsette i årene framover! Avslutningsvis vil jeg på samme måte som tidligere år rette en stor takk til alle trenerne i klubben som har lagt ned store mengder av tid og svette for at klubbens utøvere skal oppleve bl.a. samhold, idrettsglede og mestringsfølelse. Håper at flest mulig av dere opplever at den innsatsen dere bidrar med gir så mye tilbake at dere velger å fortsette. Kommende sesong vil forhåpentligvis bli enda bedre!

Årsmelding fra Rennkomiteen Terrengløpet Tærudløper’n ble arrangert for tredje gang lørdag 20. september 2009. Dette ble arrangert for alle klubbene i kretsen og samlet ca 110 deltagere. Arrangementet ble meget vellykket i flotte løyper fra 0,5 til 6 km. Været var til dels skiftene og avsluttet med regn under premieutdelingen på grusbanen i Tæruddalen. Flotte snøforhold og alle tiders løyper sørget for at vi fikk gjennomført de 3 planlagte karusellrennene denne vinteren også. Torsdag 21. januar ble det arrangert renn i klassisk stil, hvor 164 små og store gikk over målstreken. Torsdag 4. februar ble andre karusellrenn arrangert. Denne gangen deltok 153 jenter og gutter på crossrenn som ble arrangert i utfordrende og morsomme løyper i Tæruddalen. Siste karusellrenn ble denne sesongen arrangert torsdag 18. februar. Rennet ble arrangert i fristil og 147 passerte målstreken. Det ble gjennomført premieutdeling i samlingssalen på ungdomsskolen for alle karusellrennene i etterkant av siste karusellrenn, noe som var en suksess. Takker alle for god dugnadsånd. Et forbedringspotensiale for karusellrennarrangementet vil være å unngå innbetaling av rennavgift. Dette er mye arbeid, som kan løses for klubbens medlemmer med å øke treningsavgiften i klubben. Tærudklassikeren ble gjennomført lørdag 13. mars 2010 i fristil. God planlegging, flott løypearbeid, samt dugnadsånd fra de som stilte, sørget for at 116 deltagere fra hele kretsen kunne kose seg i Tæruddalen. Klassikeren ble nok en gang en suksess, så takk til alle involverte. Med kun 5 medlemmer i rennkomiteen ble dette et krevende arrangement. Planlagte renn og konkurranser 2010/2011: Tærudløper’n: Tærudklassikeren:

Lørdag 12. September. Terrengløp – alle klubbene i kretsen inviteres. Skirenn for hele kretsen. Dato ikke fastsatt, men rennkomiteen vil anmode om en lørdag i begynnelsen av mars 2011.

Karusellrenn:

Det planlegges fortsatt med tre karusellrenn til vinteren – Ett i klassisk stil og to i fristil, hvor av ett arrangeres som crossrenn. Det anbefales at disse fortsatt arrangeres på torsdager, samt at premieutdelingen avholdes på det siste karusellrennet. Dato for karusellrennene fastsettes når vi ser hvordan snøforholdene blir. Kan bli arrangert på kort varsel.

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 6


Oppsummering Rennkomiteen har i sesongen 2009/2010 bestått av 5 faste medlemmer. Dette er marginalt i forhold til dagens arrangementsplan, og gjør at komiteen har ingen robust-/utholdenhet, noe som gjør seg spesielt gjeldende innenfor tidtaking og startfunksjonen. Det antydes at flere i rennkomiteen vil gi seg med bakgrunn i arbeidsmengden som har vært det siste året. Det anmodes derfor om aktiv hjelp til å rekruttere nye medlemmer til rennkomiteen. Dersom dette ikke lykkes bør antall arrangement reduseres. Med dagens rennkomité er det ikke potensial til å utvide antall arrangement. Rennkomiteen retter en stor takk til Løypekomiteen, ved Bjørn Gjerde og Tore Hanssen Medlemmer i rennkomiteen: Lena Øverbye (leder), Astrid Pedersen, Knut Kvale, Reidar Uttian og Dag Berger

Årsmelding Løypekomiteen Årets sesong har vært en av de bedre på mange år, med kontinuerlig kjøring fra slutten av desember og frem til påske. Totalt ble det kjørt ca 230 timer i løpet av sesongen 2009/2010. Løypemaskinen har gått bra i hele vinter med unntak av noen små tekniske problemer, men vi har klart å holde en kontinuerlig drift. Det har etter endt sesong blitt utført periodisk service på løypemaskinen. Som tidligere år er drivstoff sponset av Håkensen maskin. Inneværende år er det brukt ca 2000 liter. Denne avtalen er videreført for sesongen 2010/2011 Det har blitt utført vedlikehold/service på snøskuter og slede. Skuteren har vært utlånt til Skedsmo kommune for kjøring av løyper i parker og for skoler/barnehager Vil med dette rette en stor takk til følgende sjåfører på maskinen i vinter, Bjørn Michelsen, Gunnar Sørensen, Stein Lekvold, Tore Hansen og Hans-Jørgen Engen

Årsmelding fra Hyttekomiteen Ringdalshytta ble åpnet første helg i september, og hadde søndagsåpent frem til over jul. Vi har gjennomført to dugnader på hytta, en oppstartsdugnad med vasking av hytta og vedkløyving, og en ren vedkløyving og stabling av ved. Det var en håndfull engasjerte som møtte opp på hver av disse dugnadene. Hyttevaktene består av frivillige i klubben som har en til to vakter i sesongen, med noen ildsjeler som stiller opp på flere vakter når det trengs. Hytta har også vært utleid til skoler og medlemmer i klubben ved noen anledninger, samt at et jaktlag har benyttet hytta som base under elgjakta. Høsten bød på relativt laber omsetning pga. mye dårlig vær. I januar startet vi sesongen for fullt med åpent både lørdag og søndag. Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 7


Vi hadde utfordringer med kulden; vannet frøs og aggregatene ville ikke starte, men litt ut i januar fikk vi løst de fleste problemene og driften kom skikkelig i gang. Kulden i starten av året la en liten demper på aktivitetene, men det var bra besøk til tross for temperaturer mellom -10˚C og -20˚C. Omsetningen har vært meget bra, med omsetningsrekord på en søndag i februar på ca. kr 16 000. Total omsetning for sesongen har vært på kr 193 554, utgiftene til varer og drift har vært på kr 66 812, noe som gir et overskudd på kr 126 742. Hyttekomiteen sender en stor takk til alle de frivillige hyttevaktene, og løypekomiteen som har vært til uvurderlig hjelp med å frakte varer til og fra hytta.

Årsmelding fra Anleggskomiteen I fjor ble det lagt ned en betydelig innsats i anleggskomiteen, og legging av klopper på vestsida av Høgsmåsan ble fullført. I tillegg har det vært arbeidet med utvidelsen av Ringdalshytta. Det har vært avholdt møte med Gjerdrum Allmenning. GA er positive og fastholder sin prinsippbeslutning om å gi SSK en 40 års leiekontrakt. Endelig signering gjenstår. En foreløpig ramme for utvidelse av Ringdalshytta er estimert til 0,8 mill kr, men fortsatt er ikke prosjektet fullfinansiert. Vi har rimelig kontroll på ca. 0,5 mill kr gjennom Skedsmo kommune og Sparebankstiftelsen. Fra kommunens side ble det gitt bevilgninger i 2009-budsjettet til følgende anlegg som berører SSK: 1. Påbygging av Ringdalshytta (0,34 mill kr) 2. Utbedring av lysløypa i Tæruddalen (2,8 mill kr) Etter bl.a. samtale med leder for Skedsmo Idrettsråd, Erik Hernes, er det viktig at SSK starter opp – ”utløser” midlene for utbedring av Ringdalshytta i løpet av neste sesong (2010/2011). Basert på SSKs egenkapital kan klubben nå påta seg et økonomisk delansvar i tillegg til dugnadsinnsats, for å sikre at planene blir gjennomført. Nåværende leder av anleggskomiteen har valgt å fratre sitt engasjement i klubben.

Sak 7. Regnskap for sesongen 2009/2010 Etter to år med underskudd, endte vi i år opp med et lite overskudd. Hovedgrunnene til dette er en fantastisk vinter som har gitt store inntekter på Ringdalshytta, kombinert med at våre yngste medlemmer har fått redusert sine rammer som skulle gått til aktiviteter. I inneværende sesong har SSK formelt vært arbeidsgiver for en hovedtrener i 50 % stilling med hovedfokus på juniorene i klubben. Styret har måttet se seg nødt til å tilby hovedtreneren en annen avtale enn dagens når denne utløper i juni. Dette skyldes to forhold: 1) klubbens økonomi og 2) klubbens stilling som arbeidsgiver. Dagens ordning belaster klubbens økonomi vesentlig og klubben har ikke sterk nok økonomi til å kunne drive på samme måte i lengden. Til det er inntektsgrunnlaget for svakt og variabelt. Vi risikerer å måtte bruke oppsparte midler hvis andre inntektskilder ikke ”slår” til – for eksempel en mild vinter og eller et svakt sponsormarked. Arbeidsgiveransvaret medfører også en god del administrativt ekstraarbeid (terminoppgaver, feriepenger, halvskatt i desember, lønns- og trekkoppgave etc). I tillegg kommer oppfølging av Helse-, miljø og sikkerhet for arbeidstakeren. I sum blir dette en utfordring når ansvaret faller på et styre som jobber på dugnad, og ikke et profesjonelt arbeidsgiverapparat. Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 8


Styret ønsker imidlertid å videreføre et samarbeid med nåværende hovedtrener, men da basert på en mer ordinær honoraravtale (engasjement) til en lavere økonomisk ramme. I skrivende stund er ikke situasjonen avklart og vi er i dialog med nåværende hovedtrener samtidig som andre alternativer utredes.

Resultatregnskap Kontonavn

Tentativt

2009/2010 Budsjett

Medlemskontingent Innt. egne arrangementer Ringdalshytta salg Dugnad / Hallvakter Tilskudd fra AIK / NIF / NSF Driftstilskudd lysløype Refusjon grunnleie Grasrotandelen Sponsorinntekter Avsetninger Gaver fra privatpersoner

253 625 69 626 193 554 36 260 32 435 15 000 22 932 21 437 15 938

235 000 22 000 150 000 45 000 18 000 0 0 0 20 000

1 850

0

18 625 47 626 43 554 -8 740 14 435 15 000 22 932 21 437 -4 062 0 1 850

INNTEKTER

662 656

490 000

172 656

638 133

Startkontingenter Div.utg. egne renn Veterangruppe Samlinger 11-16 år Familie/fellessamlinger Aktiviteter 5-10år Halleie / Treningslokaler Treningsmateriell Hovedtrener Trenergodtgjøring andre trenerressurser Utdanning og kurs Administrasjon Avskrivning på scooter Grunnleie Ringdalshytta, drift Løypemaskin/Scooter/Lysløype Årskontingent Akershus skikrets Div.utg. Fondsbruk Bankgebyrer/renteinnt/rentekostn

-28 422 -17 530

-45 000 -7 000

-37 242 -18 397 -8 763 -7 273 -25 100 -254 203 -56 117 -500 -19 848 -10 000 -22 934 -66 812 -79 755 -5 000 0 0 1 293

-30 000 0 -40 000 -6 000 -6 000 -204 214 -45 500 -5 000 -28 000 0 0 -60 000 -27 000 -4 000 -2 000 20 614 -900

16 578 -10 530 0 -7 242 -18 397 31 237 -1 273 -19 100 -49 989 -10 617 4 500 8 152 -10 000 -22 934 -6 812 -52 755 -1 000 2 000 -20 614 2 193

-47 905 -10 000 -10 000 -35 000 -20 000 -40 000 -7 273 -35 000 -182 784 -60 000 -5 000 -27 428 -10 000 -23 000 -50 000 -70 600 -5 000 -2 000 0 -1 800

SUM KOSTNADER

-656 603

-490 000

-166 603

-642 790

6 053 16 053

-4 657 5 344

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT LIKVIDITETSRESULTAT (u/avskrivninger)

6 053 16 053

Avvik Note 5

6

4

1

2010/11 Budsjett 250 000 50 000 150 000 45 000 29 800 15 000 23 000 20 000 20 000 35 333 0

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 9


Eiendeler Anleggsmidler Scooter Omløpsmidler Varelager, premier Utestående fordringer Beholdning kasse (vekslepenger) Beholdning bank Sum

Note

30 000,00

16 583,00 990,00 4 000,00 464 790,20 516 363,20

7 2

Egenkapital og gjeld Årsresultat (overskudd) Egenkapital per. 30.04.2008 Avsetninger Skyldig trenerhonorar 09/10 Sum

-6 053,11 -454 643,09 -35 333,00 -20 334,00 -516 363,20

3

Noter til regnskapet 2009/10 1. Scooteren er avskrevet med kr 10 000, slik at den nå ligger med en verdi på kr 30 000 i balansen. Det antas at gjenværende levetid på scooteren er tre år, og at vi derfor bør avskrive med kr 10 000 for de resterende årene. Likviditetsmessig har ikke dette noen betydning. 2. Utestående fordringer er utestående startkontingenter for Tærudklassikeren 3. Avsetninger: a. kr 20 000 til treningsmateriell for neste sesong b. kr 5 333 til mottatte, men ikke betalte regninger c. kr 10 000 til løypemerking 4. Vi har mottatt kr 10 617 mindre i sykepengerefusjon fra NAV enn kalkulert. Dette er bokført som trenerhonorar denne sesongen, men saken følges opp overfor NAV, og en eventuell korrigering vil bli bokført i neste regnskapsår. 5. Medlemskontingenter inkluderer også treningsavgifter. Vi har til sammen 377 betalende medlemmer, og av disse har 134 også betalt treningsavgift. 6. Sponsorinntektene er drivstoff fra Håkensen Maskin 7. Varelageret (premier) består av et større antall små krystallglass. Det har vært registrert ønsker om andre/mer varierte premier.

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 10


Sak 8. Budsjett for sesongen 2010/2011 Se siste kolonne i regnskapet.

Sak 9. Fastsette kontingent – se styrets forslag Endring av treningsavgift Treningsavgiften økes med kr 100 for å inkludere karusellrennene i treningsavgiften. Unntak gjøres for seniorgruppen som ikke deltar på disse rennene. Endring av medlemskapsavgift Enkeltmedlemskap og støttemedlemskap økes med kr 50. Øvrige medlemskapsavgifter foreslås uendret.

Sak 10. Innkomne forslag TRENERHONORAR PÅ TRENINGSGRUPPENE 4 T.O.M. 14 ÅR – SUBSIDIÆRT 4 T.O.M. 12 ÅR Forslag: 1. Skedsmo skiklubb avskaffer ordningen med kontantbeløp som trenerhonorar for foreldretrenere og andre i barne- og yngste ungdomsgruppe. 2. Honoraret erstattes med obligatorisk tildeling av Skedsmo skiklubbs skidress, og fritak for kostnader på samlinger med aktuell treningsgruppe. Begrunnelse: Ut i fra tilbakemeldinger fra majoriteten av nåværende aktive trenere, er det ikke et trenerhonorar pålydende kr. 3 500,- som er motivasjonen for å trene andres barn - eventuelt i tillegg til sine egne. Ved å erstatte dagens ordning vil man 1) Synliggjøre klubben gjennom en sikring av at trenerne profilerer SSK ved å bruke klubbens skidress. 2) Tilrettelegge for at trenerne prioriterer å delta på samlinger. Samtidig blir selvsagt intensjonene om å påskjønne trenerne for den viktige jobben de har tatt på seg ivaretatt! Sportslig hilsen Paul Benco

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 11


Sak 11. Valgkomiteens innstilling Valgkomiteens innstilling til styret i SSK på årsmøtet 2010:

Funksjon Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Navn Tommy Dignes Hans Petter Helsør Hanne Larder Ingeborg Eriksen Terje Solberg Arne Erik Hurum Kristian Holm Thomas Sutcliffe Nina Finstad Terje Ågren

Valgt til 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011

Status Ny Ikke på valg Ikke på valg Ny Ny Ny Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg

Velkommen!

Skedsmo Skiklubb, Postboks 179, 2021 SKEDSMOKORSET. Org nr 988938874. E-post: post@skedsmoskiklubb.org Side 12

Årsmøte 2010  

Årsmøtedokumenter for Skedsmo Skiklubb 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you