Page 1

Nära

Bankeryds Missionsförsamling Nr 2 2010

SAU:s årskonferens i Värnamo

SAM:s Årsmöte

Offcourse!? anno 2004

juni - augusti

Ann-Britt Grändemark är sjukhuspastor


Info om Församlingsinfo Expeditionstider Måndag-Fredag. 9.00 - 12.00 Adress: Bankeryds Missionsförsamling Ekeforsv 22, 564 33 BANKERYD Tel Exp: 37 23 64, Kyrkan: 37 10 05 Fax 036-37 10 05 Bankgiro 231-1637 www.mission.se bankeryd@mission.se Pastor/Församlingsföreståndare Tomas Lundqvist 37 15 13, 0738-42 58 99 tomas.lundqvist@mission.se Ledig dag: Tisdag Pastor Lotta Högsveden 15 09 25, 0708-81 37 48 lotta.hogsveden@mission.se Ledig dag: Torsdag Ungdomsledare Kajsa Larsson 0708-24 94 78 kajsa.larsson@mission.se Ledig dag: Torsdag

Krisgrupp

Församlingsboken Diakon Staffan Kvist 036 -12 14 77 0736-78 81 77 Telefontid: 10 -12 vardagar i kyrkan (37 23 64) staffan.kvist@mission.se Ordförande Gunnar Holmgren 37 84 99 mpongwekid@yahoo.co.uk

Barnvälsignelse Signe Georgsson dotter till Pia och Anders Georgsson Dop Lydia Karlsson den 14/3 Nya medlemmar Samuel, Linda, Albin och Stina Skog Utflyttade Medlemmar Lotta Klasén till Allianskyrkan Jönköping

SAU Bankeryd Ordförande Eric Stegemyr, 37 17 88 Förskolan Regnbågen Rektor: Ninna Harriott 37 73 70 rektor.regnbagen@mission.se Missionärer Leif & Helena Engkvist SIL PO Box 10 Ukarumpa EHP 444 Papua Nya Guinea l.engkvist@sil.org.pg h.engkvist@sil.org.pg www.lh-engkvist.se

Församlingen har en krisgrupp som vill finnas till hands då en kris inträffat i samhället eller församlingen. Ledningsgruppen: Tomas Lundqvist 37 15 13 Staffan Kvist 0144 - 107 65 Gunnar Holmgren 37 84 99 Margareta Tyngel 37 23 04 Ida Källner 37 18 12

Skjuts till kyrkan? Välkommen att ringa någon av: William Nilsson 37 70 48 Rolf Friberg 37 27 42 Bengt Freding 37 87 70

Redaktionen

Bidrag kan lämnas direkt till redaktionen eller via epost, senast en månad innan utdelning. Redaktionen förbehåller sig rätten att av utrymmesskäl avkorta insända bidrag. nara@mission.se Sammankallande: Pär Broman, Skrivande: Marlene Gustafsson, Anette Nyström. Foto: Lars Kroon. Annons: Jonny Göthberg. Layout: Gustav Källner. Ansvarig utgivare: Tomas Lundqvist Hemsida: Emil Johansson.

nära | 2


Kärleken

är den kraft som bär inom sig kraften att skapa mer kärlek. Något mer än endast en känsla. Bibeln talar om kärleken som en frukt. Alltså något som får växa fram. Ett fruktträd behöver vårdas för att frukten ska bli så fin som möjligt. Beskäras, vattnas, ges näring och ljus. Hur viktig är inte kärleken för oss? Jag läste någonstans…., ..om Moder Teresa. Som ägnade sitt liv åt att tjäna de ”fattigaste av de fattiga”, de obotligt sjuka och utstötta, de döende och de aidsdrabbade. En av hennes viktigaste deviser var att inte bara hjälpa osjälviskt, utan att också göra det med ett leende.Det motto som hon lärde ut till sina medarbetare var ”Tillåt dig aldrig att möta någon som inte blir gladare efter att ha mött dig”. En amerikansk journalist berättade om när han hade suttit bakom Moder Teresa och sett på när hon ömt tvättade en döende, maskäten person. ”Det där skulle jag inte ens göra om jag så fick en miljon dollar” sa journalisten. Moder Teresa gav honom följande korta svar rakt från hjärtat: ”Det skulle inte jag heller”. Därefter tillade hon:

Aspekter på kärlek ”Jag ser Jesus i varje människa. Därför kan jag göra det gratis”. En kärlek till Jesus, som för Moder Teresa var kärleken själv, personifierad. Moder Teresa brukade också säga: ”Vi kan inte göra några stora saker, bara små saker med stor kärlek”. ur Astrids Lindgrens berättelse om Emil i Lönneberga, om vänskapen mellan pojken Emil och drängen Alfred: ”Emil reste sig i sin sotiga skjorta och stod där på taket morsk som en härförare. Han lyfte sin sotiga näve mot himlen, och han skrek så det hördes över hela Lönneberga: ’I denna afton ska snickarboden rivas, och jag skall aldrig sitta där mer’. Då ställde Alfred sig vid bodgaveln rakt nedanför Emil och bredde ut armarna. ’Hoppa, Emil’, sa han. Och Emil hoppade. Mitt i famnen på Alfred. Och sedan gick de bägge två ner till sjön och badade. Det behövde Emil. ’Jag har aldrig sett maken till unge’, sa Lina och gick sprakande arg in och lade sig i sin kökssoffa. Men i Katthultssjön bland vita näckrosor simmade Emil och Alfred omkring i det svala vattnet, och på himlen satt julimånen röd som en lykta och lyste för dem. ’Ja, du och jag, Alfred´, sa Emil. `Ja, du och jag, Emil´, sa Alfred. ’Tror jag det’. ” Hur ser din o min snickarbod ut.? Vad behöver rivas, tas bort, för att kärleken ska få blomma ut i frihet?! ■ Staffan Kvist

Någon att tala med i

Stöd

förtroende vid

påfrestning/kris

och

under

Parsamtal

tystnadsplikt

Föräldracoaching

Terapisamtal

Diakon S t a f f a n nära K v i s| t3 s t a f f a n . k v i s t @ m i s s i o n . s e Banker yds Missionskyr ka 036-372364 www.mission.se


Idrottskonfirmation

Det

är spännande att vara tonåring. Nya möjligheter öppnar sig i livet, man ställs inför nya frågor och funderingar. Det kan handla om liv och död, tro och hopp, kärlek och sex, miljö och natur, gott och ont. En del tonåringar har flera olika platser och tillfällen där de har möjlighet att fundera och samtala om detta. För andra är tillfällena få där man riktigt får chansen att bearbeta frågorna. Vi i kyrkan vill ge möjligheten att få ställa frågorna, jämföra mina tankar med andras tankar och med Bibelns texter. Det är därför vi inbjuder alla som ska börja i åttan till konfirmationsläsning. Då vill vi också undervisa om och ge möjlighet att förstå mer av den kristna tron och vad Jesus lärt oss. Nytt för i år är att Missionskyrkan och Filadefiakyrkan inbjuder till gemensam konfirmationsläsning. Man kan välja KONFIRMATION eller IDROTTSKONFIRMATION. De som väljer Konfirmation träffas på onsdagar efter skolan, fikar tillsammans och fortsätter sedan med lektioner som utgår från boken ”CON DIOS”. En bok med modernt upplägg och fräscha bilder. Men det blir långt ifrån bara att läsa, vi jobbar också med värderingsövningar, grupparbeten, drama, film, musik och mycket mer. Givetvis läser vi också i

Bibeln och ser vad det som står där har att göra med våra liv idag. På hösten blir det en hajk och på våren åker vi på läger ombord på båten SHALOM. Idrottskonfirmationen sker i samarbete med lokala idrottsföreningar. Du som är aktiv idrottare och sportintresserad får kombinera det som du tycker är roligt med det som är viktigt. I läsningen kommer vi att använda oss av ett speciellt konfirmationsmaterial som heter ”DEN VIKTIGASTE MATCHEN” I materialet finns många kopplingar till sportens värld samtidigt som det vill ge en helhetsbild av den kristna tron och Bibelns budskap. Bland de frågor som tas upp är t.ex. människovärde, tillit, respekt, rasism, ansvar, självbild och självförtroende. Givetvis blir det också en hel del aktivt idrottande. Vi räknar också med att under våren åka på läger ombord på båten Shalom. (Dagar och tider för Idrottskonfirmationen är ännu inte fastställd!) Alla som börjar åttan nästa läsår får en inbjudan med posten till att gå konfirmationsläsning.Vi vill uppmuntra dej till att inte missa detta tillfälle. ■ Lotta Högsveden

nära | 4


SAM:s Årsmöte Gullbrannagården 13 – 16/5 2010

Temat

för årets konferens var ”Framtid”. Temat knyter bland annat an till en framtidsutredning som tillsatts och som just nu arbetar för fullt. Många frågor som togs upp i förhandlingarna berörde också framtiden. Beslut togs om att en gemensam teologisk skola formas tillsammans med EFK och Pingst. Detta kommer att bli en verklighet inom de närmaste åren. En ny ordförande för SAM valdes också, Karin Hultberg från Furusjö, hon efterträder Christer Josefsson från Ölmstad som varit ordförande för SAM de senaste nio åren. Karin Hultberg säger om sig själv: “Jag är en bonnadotter uppväxt i ett frikyrkligt och politiskt engagerat hem i Ölmstad. Jag har en pastorsutbildning i botten, men har innan dess också jobbat som såväl ungdomsledare, busschaufför som polkagriskokerska. Numera är jag församlingskonsulent på studieförbundet Bilda. Ordförandeskapet ska bli spännande eftersom jag får jobba med frågor som jag tror på och brinner för. Jag hoppas att vi kan stärka vi-känslan i samfundet de närmaste åren, lyckas vi med det tror jag att många andra bitar kommer att falla på plats automatiskt.”

nära | 5 nära | PB

Nästa år är det också dags för skifte på missionsföreståndarposten. Anders Bengtsson kommer då att avgå efter tio års tjänst och en ny missionsföreståndare ska väljas. Några höjdpunkter från konferensen. Torsdagskvällen då Carin Dernulf, pastor och föreståndare i Centrumkyrkan i Sundbyberg talade och Michael Johnson med band sjöng. Fredagens stora FESTKVÄLL med inslag från många olika länder men också Sverige. De båda tillfällen då vi fick lyssna till Shane Claiborne från USA (bilden). Shane lever i innerstadskommuniteten The Simple Way i Philadelphia. Detta sätt att leva är för oss både annorlunda och utmanande. Shane gav oss glimtar från sin livsberättelse men han hade också en stark utmaning till att bli svaret på våra böner. Alltså att vi själva kan bli svar på de böner vi ber om en förändrad värld. Söndagens högtidsgudstjänst var givetvis också en höjdpunkt då sex nya pastorer ordinerades bland annat Veronica Åsebrant som nu arbetar i Sickla men tillhör Bankeryds Missionsförsamling.■ Text:Tomas Lundqvist Foto: Mikael Celinder


Gudstjänster & Samlingar

Juni

6 söndag 10.00 Friluftsgudstjänst i Parken. Lotta Högsveden. sång MarieLouise Melander & Sven Björklund, Blåsmusik, Barnvälsignelse 13 söndag 10.00 Gudstjänst. Tomas Lundqvist. Sång Tomas Aldeborg 20 söndag 10.00 Gudstjänst. Tomas Lundqvist. Sång Hampus Gerebrant 27 söndag 08.00 Gudstjänst i Granshult. Medtag fikakorg. Lotta Högsveden 28 – 4/7 UV Scoutläger i Munkaskog

Juli

4 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Kjell Olsson Nattvard 7 onsdag 19.30 Bibelstudium i Missionskyrkan – Kjell Olsson 11 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Lotta Högsveden

14 onsdag 19.30 Bibelstudium i Missionskyrkan – Kjell Olsson 18 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Staffan Kvist. Sång Tilda Ylenfors och Maja Johansson. 21 onsdag 19.30 Bibelstudium i Missionskyrkan – Tomas Lundqvist 25 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Tomas Lundqvist. 28 onsdag 19.30 Bibelstudium i Missionskyrkan – Tomas Lundqvist

Augusti

1 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Tomas Lundqvist. Nattvard. Sång Pia Georgsson 8 söndag 10.00 Gemensam gudstjänst i Filadelfiakyrkan. Tomas Lundqvist. 15 söndag 10.00 Gudstjänst med avtackning av Kajsa Larsson. Sång Rebecca Johansson & Arvid Jägenstedt med vänner.

nära | 6

18 augusti 18.30 Ledarfest! Upptakt och festligheter för alla barn och ungdomsledare. Anmälan senast den 15 augusti. 22 söndag 10.00 Gudstjänst. Tomas Lundqvist.Välkomnande av fam Engkvist och ny ungdomsledare. Sång Maria Stegemyr och Carina Johansson. 29 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar. Lotta Högsveden. Sång Clara Göthberg m.fl. Onsdagar (fr. 30/6 - till 4/8) 19.00

Theos/Diesel

Samling vid Filadelfia för alla ungdomar födda 97 och tidigare! Många spännande kvällar väntar..

Barn och ungdomsarbetet startar v. 35. Kaffé på altan i Filadelfia för daglediga i sommar torsdagar kl 11.00 1a juli 15 juli 29 juli 12 aug


ga

Våga leda

En

mycket kall och solig lördagsmorgon satte vi oss i bilen med sikte mot Jönköping. Vi var på väg till Allianskyrkan för att där vara med på en ledardag för unga kvinnor. Arrangörerna för denna dag var SAU, Pingst Ung och KSSB Ung. Våra förväntningar var blandade, det kändes spännande och nytt att få åka på denna dag. Temat för dagen var ”Våga leda” och som inbjuden talare till denna samling var Carin Dernulf 32 år.

Carin berättade om sitt vittnesbörd på ett ödmjukt och härligt sätt. Hon berättade hur hon vandrat tillsammans med Gud genom åren. Hon beskrev hur hon tagit ett steg i taget och fått känna Guds kallelse till pastorstjänsten. När hon var 29 år fick hon förfrågan om hon ville ta över tjänsten som församlingsföreståndare efter Stanley Sjöberg i Centrumkyrkan i Stockholm. Hon svarade ja till den förfrågan efter en ganska lång betänketid.

När vi väl var inne i kyrkan insåg vi att dagens tema var värt att samtala kring, vi var nämligen ett 60-tal kvinnor där. Det var en härlig mix av kvinnor i åldrarna mellan 16-40 år.

Det var mycket inspirerande att höra hennes berättelse, hon hade mycket erfarenheter att dela med sig av.Vi åt sedan lunch tillsammans och samtalade därefter i små grupper.

Vi började dagen med en god fralla och kaffe och som ni säkert förstår så var snacket i och med det i full gång! En stund av bön och lovsång blev det innan det var dags för dagens talare att ta vid.

Vi åkte ifrån denna samling mycket uppmuntrade, mätta och glada!■ Text: Kajsa Larsson & Rebecca Blomstrand foto Andreas Joakimson

Gårdsförsäljning av

BANKERYDSPOTATIS Stommen (Vid hembygdsgården)

Tel: 070-605 81 45

nära | 7


SAU:s årskonferens i Värnamo

Den

23-24 april gick årskonferensen för Svenska Alliansmissionens Ungdoms av stapeln i Värnamo. Det var i Arken (Pingstkyrkan) som det hela höll till. Traditionsenligt är fredagskvällen tonåringarnas och så även i år. Det kommer därför tonårsgrupper från en massa med orter en sådan här kväll och självklart var Diesel på plats. Kvällen inleddes med en svängig konsert av bandet [Lö:Da] från Smålandstenar och därefter gott fika. Avslutningen på kvällen blev en Gudstjänst där bl.a. Cajsa Tengblad talade och dansgruppen Inspirit från Jönköping medverkade. På lördagsförmiddagen fortsatte programmet i Värnamo och då var vi sju personer från vår församling som åkte dit. Ombuden var Sara Bodin, Annika Friberg, Hanna Johansson, Amanda Danling, Anna Björnehäll, Kajsa Larsson och Rebecca Johansson. Mikael Celinder inledde dagen och förhandlingarna med ett bibelstudium om viktiga frågor för alla ombud som enskild person och för SAU som organisation.

Sedan var det då dags för ombudsmötet som innehöll nyval och avtackning av styrelseledamöter. Svenska Royal Rangers berättade om sitt scoutarbete i Sverige och om sitt samarbete med UV-scout. Rapporter från Sydafrikaprojektet Älta SAU gavs, och om metodutvecklingsarbetet och framtidsgruppen på SAU. I slutet av mötet var det tid för diskussion. Då diskuterade vi om hur vi kan stärka SAU:s internationella arbete mera. Och hur vi får deltagarna i vår SAU-verksamhet att fortsätta in i en ledarroll och in i församlingen. Nytt för i år var att konferensen avslutades med en ledarfest. SAU har under året speciellt lyft ledarna och ville helt enkelt göra en fest för att uppmuntra ledare i SAU. Festen bestod av god mat, trevlig underhållning och en avslutande andakt. För underhållningen stod Gallneby & Lundquist, husband, Jonas Sandvall, musiker och Joel Sjövall, standup. Detta var som ni förstår en mycket rolig och trevlig kväll.Vi som var med uppskattade den mycket och vi ser gärna att den återkommer i framtiden. ■ Text: Kajsa Larsson Bild: Andreas Joakimson

nära | 8


Utifrån

en helhetssyn på människan som inte bara en fysisk och psykisk person utan även en person med andliga behov så skapades 1979 en ny lag på svenska sjukhus och fängelser som innebar att det även skulle finnas tillgång till andlig vård. Utifrån detta skapades Sjukhuskyrkan 1981. Ann-Britt Grändemark är sjukhuspastor på Länssjukhuset Ryhov sedan 1987. Jag ber henne berätta om Sjukhuskyrkans verksamhet. ”- Vi finns här när livet gör ont och möter människor i lidande och död.Vårt arbete riktar sig till patienter, anhöriga och personal. När de behöver någon som lyssnar, när de känner sig oroliga och ensamma eller vill ha hjälp i sitt bön och andaktsliv, då finns vi där om de vill.” Ann-Britt berättar att Sjukhuskyrkan består av fyra anställda. Förutom henne själv är det också två präster och vår f d pastor Wille Oskarsson. Tillsammans är de tillgängliga hela året under dygnets alla 24 timmar. Det löser de genom att ligga i beredskap en vecka var förutom sin ordinarie arbetstid. De samarbetar med polisen och får ibland följa med dem och lämna dödsbud efter exempelvis en olycka. Jag undrar då om hon efter så lång erfarenhet fortfarande upplever det lika svårt att komma med ett sådant besked.

Sjukhuskyrkan ”- Det är fortfarande lika svårt men jag har lärt mig att stå ut med vanmakten som jag möter. Och det måste man lära sig för annars går man under.Vi finns med i frågorna som ofta inte har några svar. Men det kan betyda mycket att någon orkar befinna sig nära den vanmakt som man hamnar i vid en kris.” Ann-Britt är särskilt knuten till barnkliniken och kvinnokliniken. Där möter hon mycket lidande i livets början eller som hon själv uttrycker det ”när döden kommer före livet”. Där arbetar hon också med förlossningspersonal. Hon berättar att hon dagen efter intervjun ska hålla i en sådan ”liten” begravning. För mig som till vardags arbetar som förskollärare med barn som är fulla av energi blir kontrasten stor och jag måste fråga henne hur allt det där hon möter har påverkat henne som människa. ”- Det är svårt att säga men jag känner mig ödmjuk inför livet. Allt kan hända på gott och ont och det gör det också - det har jag lärt mig.” Vi i missionsförsamlingen i Bankeryd är med och stöttar Sjukhuskyrkan ekonomiskt. Tillsammans med andra församlingar är det ett viktigt bidrag till en verksamhet som inte alltid syns så mycket utåt men ändå är så betydelsefull för så många! Vilken tillgång att kunna hänvisa till eller ta hjälp av ”då livet gör ont”. ■ Marlene Gustafsson

Hantverkarna

Bröderna ÅSEBRANT - Byggnadsreparationer - Kakel - Plattsättning - Målning - Tapetsering - Trädgård - Marksten

Tel Gunnar 036-378190 Mobil 0709-519830 Tel Lennart 036-377592 Mobil nära 0709-519831 |9


Roland Spjuth

Bibelläraren

Roland Spjuth besökte Bankeryds Missionskyrka 24-25 april till en bibelhelg. Ämnet var ”Att tänka kristet kring livet!” I sammanhanget ställde Nära genom Pär Broman några frågor : Om mig … Jag är född i Lenhovda i södra Småland och växte bokstavligt upp i en liten frikyrka där eftersom min pappa hade ett stort ansvar i församlingen. Så länge jag kan minnas har jag känt en längtan efter att förkunna; kanske på grund av alla färgstarka predikanter som passerade vår församling när jag växte upp. Jag kom sedan till en kris i tonåren som ledde fram till ett personligt beslut att leva som kristen. Redan då fick jag flera vänner som var mycket intresserade av att fördjupa vår förståelse av tron.Vi läste Bibeln, böcker och vi samtalade. Detta gjorde det naturligt för mig att gå vidare och studera teologi. Jag läste min grundutbildning i teologi vid Örebro Teologiska Högskola och var inriktad på församlingstjänst. Men när jag var färdig med min utbildning blev jag kallad att vikariera som lärare på Örebros ettåriga bibelkurs. Upptäckte direkt hur jag älskade att undervisa. Detta

steg ledde sedan vidare till nästa. Jag blev kallad att starta upp en ny bibelskola i Malmö i slutet av 1980-talet. Detta arbete växte och blev en självständig folkhögskola som fick namnet Hyllie Park Folkhögskola. Efter en tid som rektor för den skolan blev mitt engagemang sedan mer och mer överfört till att bygga upp en Skandinavisk teologi- och ledarutbildning som fick namnet SALT. Under denna period genomförde jag också min doktorsexamen i systematisk teologi vid Lunds Universitet. Jag arbetar fortfarande med SALTutbildningen i Malmö men sedan fem år tillbaka delar jag min tid mellan detta och en lektorstjänst vid Örebro Teologiska Högskola. Jag ser det som ett stort privilegium att få arbeta med det jag gör; att på heltid få undervisa motiverade studenter och följa deras träning och mognad för tjänst. Om den nya utbildningen … Det stämmer att jag, Björn Cedersjö och Ulrik Josefsson fick uppdraget att skissa på hur en ny utbildning kan genomföras som är gemensam för Alliansmissionen, pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan. Det finns många viktiga skäl till att satsa på detta.Våra kyrkor står varandra nära i vad vi tror och i fromhet.Vi har mycket att vinna på att berika varandra!

nära | 10

Jesu översteprästerliga bön om enhet stöder verkligen denna strävan efter enhet. Det är också resurskrävande att driva utbildning på högskolenivå idag. Det finns inget ekonomiskt försvar för att varje rörelse bedriver sin egen skola. Men framför allt behöver vi samordna oss för vi behöver satsa mer kraft på att utbilda fler människor för uppgifter i församlingen! Visionen bakom utredningen är att vi inte ska bygga en ny institution på en plats utan att den ska finnas närvarande på flera ställen i Sverige och i nära samverkan med lokala församlingar. Det är ändå församlingarna som sitter på nycklarna till framtiden och det är i församlingar studenter måste leva för att tränas till ledarskap i församlingar. Så vi hoppas verkligen att det finns kvar en utbildningsplats i Jönköping som en förlängning av det som byggts upp vid Korteboskolan. Men som en del av en större helhet. Om mitt skrivande … Det mesta av min tid ägnas åt arbetet som lärare och utbildare. Det blir därför mindre tid för skrivande. Jag fick ju möjlighet att skriva min avhandling som behandlar relationen mellan skapelse och frälsning. För några år sedan publicerade jag en bok om hur kristna tänkt kring etik och moral genom historien.


Boken fick det mindre spännande namnet Kristen moralhistoria. Undertiteln säger mer, sökandet efter det goda livet. Människor tror att kristen moral mest handlar om lagar och förbud. Jag försöker visa att kristen moral snarare handlar om vår längtan efter ett helt och gott liv. Samt hur vi som kristna kan leva tillsammans för att stödja varandra så att vi kan röra oss mot det vi längtar efter. Att tolka tidens tecken … Jag var i Bankeryd för att tala om ”tänka kristet”; att försöka utmana många av de invanda föreställningar vi har om livet och som inte stämmer med en kristen förståelse av livet. Jag tänker själv mycket på vad jag har för bilder av karriär, pengar, identitet, kärlek och frihet. Och vad betyder det om vi tar Jesu ord på allvar? Får livet en annan riktning då? När jag själv försöker tolka tidens tecken koncentrerar jag mig på dessa frågor om ”livets innehåll”. Alltså inte så mycket på de yttre händelserna som askmoln, jordbävningar eller vad som är vilddjurets märke. Jag

försöker vara observant i min situation på vad som leder mig bort från det liv Jesus erbjuder och vad som hjälper mig. Tränar vi upp en sådan ”moralisk kompass” i våra liv tror jag vi har lättare att reagera rätt på de saker vi möter.

– samhällsfunktioner – sjukvårdsinrättningar ja, bekvämligheter som ingen vill vara utan…

Tack för att jag fick komma till Bankeryd. Det var första gången och jag uppskattar alla människor jag mötte här.

Allas vår erfarenhet är att man i dag måste förvärva/kämpa för den. Bibelns Gud är genom Jesus ännu densamme och erbjuder oss sin frid som övergår allt förstånd.

Tack själv Roland! Med Din undervisning och söndagens predikan ledsagade Du lyssnarna på en resa mellan ”hemmet” i bondesamhället till ”viss förskingring” i och med industrisamhället – konsumtionssamhället – ”offentligasektornsamhället” – till ett högteknologiskt dito. Bondesamhället med dess trygghet – förnöjsamhet ofta gudsförtröstan, vad avser arbets -/måltids -/fritidsgemenskap – ”kyrkan mitt i byn”… Industrialiseringen – arbetsplatser utanför hemmet, konsumismen, offentlig sektor med institutioner

nära | 11

Frågan är vad det blev av förnöjsamheten – gudsförtröstan!?

Vi erbjuds hjälp att bära andens frukter; kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, osv… enligt Gal. 5. Allt för att vi skall kunna leva i världen men inte av världen – i väntan på ”vårt saliga hopps fullbordan” – då Jesus kommer tillbaka.■ Pär Broman


Boktips för hängmattan

”D

en oemotståndliga revolutionen – vägen till ett alternativt liv” Författare: Shane Claiborne. Förlag: Cordia. (svensk översättning) Kan köpas på A6 Din Bok. Vem är Shane Claiborne, jo en av grundarna till The Simple Way, en

kristen kommunitet som lever tillsammans med hemlösa i ett av de fattigaste områdena i norra Philadelphia. Hans egen andliga resa har lett honom att arbeta med leprasjuka tillsammans med Moder Teresa i Calcutta, att besöka familjer i Irak mitt under USA:s bombningar och att organisera och delta i en mängd aktioner för att visa på de fattigas och hemlösas situation i USA. I den här boken ställer han viktiga frågor kring kyrkan och samhället och utmanar läsarna att lämna en likgiltig ”lagomkristendom” och leva ut en tro som kan förändra världen rösterom boken: Magnus Malm ur förord: ”Välkommen till en

nära | 12

läsupplevelse. Boken är skriven på en snärtig amerikansk slang (jag är tacksam att jag slapp översätta den) av en kille på 30 år. Gång på gång tänker jag att han gjort en häpnadsväckande innehållsrik resa för att vara så ung. och att han har ett häpnadsväckande öppet och barmhärtigt hjärta för att vara så radikal…I stället för teoretiska resonemang utifrån ”skapelseplanet” talar Shane Claiborne utifrån en djup kärlek till Jesus som person.” Författaren har också skrivit ”Bli det du ber”, men tillsammans med Jonathan Wilson-Hartgrove, utgiven på svenska av Libris förlag. För övrigt; när denna utgåva av Nära når läsarna – har enligt planeringen för SAM:s årskonferens i Gullbranna 13 – 16 maj Shane Claiborne medverkat på konferensen -. ■

”M

ed blicken fäst på Jesus” Hebreerbrevet

Författare: Tommy Wasserman. Förlag: Libris. Kan köpas på A6 Din Bok. Vem är Tommy Wasserman, jo han är lärare i Nya testamentet vid Örebro teologiska högskola, och det är i dess närhet som kommentarserien NTB, Nya


Boktips för hängmattan testamentets budskap, vuxit fram. ”Jag har följt NTB från början, säger han. Ganska tidigt blev jag tillfrågad om att skriva Hebreerbrevet, och för något år sedan kunde jag avsätta tid och börja skriva på allvar.” Tommy säger: ”Jag har lagt mycket krut på de problematiska texterna,” Libris förlag säger: - Hans bidrag till Libris stora kommentarserie är Med blicken fäst på Jesus, en bok om Hebreerbrevet som många läsare nog tycker är en ganska svår bibeldel – men som också fångar och utmanar -. . ■

”P

å alla sidor”

Författare: Karen Kingsbery. Förlag: Semnos förlag. Utgiven april 2010. Om boken: Efter att ha upplevt den smärtsamma förlusten och sorgen efter sin mamma, en bruten relation med sin syster samt separationen från den kvinna han älskade, fyller Jordan Billey sin själs tomrum med vrede och hat. Men Faith Ewams börjar bryta ner murarna kring Jordans hjärta, och han upptäcker att någonting känns märkligt bekant med henne… /…../ För Bethany, Pennsylvania, en småstad som ingen kunde ana skulle hamna i centrum för nationens blickar. Men det har den. Allt på grund av en älskad, hundra år gammal staty av Jesus Kristus, som står i mitten av stadsparken. En staty som måste bort eftersom den anses djupt kränkande för dem som inte tror på Gud…

nära | 13

Kommer kärleken att räcka till när striden rasar på alla sidor? Spännande läsning va!? Håll till godo! Författarinnan har bland flera böcker också skrivit ”Funnen”/ samma förlag och utg. 2010.■ Text: Pär Broman Bild från Libris & Cordia & Semnos


Offcourse -självklart!!

OffCourse

är en

gemensam satsning mellan Filadelfia, Mission- och Svenska kyrkan i Bankeryd. Det brukar vara fyra samlingar om året som är mycket välbesökta och uppskattade. En av de ansvariga är Kajsa Larsson, ungdomsledare i Missionskyrkan. Hon berättar att det brukar vara olika teman vid varje samling, i höstas handlade temat om att Lita på Gud och Salt och ljus. I vår har det varit Ung i världen och Skillnad. Tanken bakom ”OC” är att utrusta kristna ungdomar med

en grund att stå på, säger Kajsa. -Off course betyder ju självklart, men kan också betyda ur kurs, OC vänder sig till alla ungdomar som vill uppleva gemenskap med andra. Off Course har funnits sen 2004, och vi hoppas givetvis på en fortsättning, avslutar Kajsa.

nära | 14

Den 17 april var det alltså dags för vårens sista OffCourse. Kyrksalen var nästan fullsatt när lovsångsbandet började spela. Sedan var det dags för ett gäng tjejer –Inspirit- som bjöd på häftig dans. Under kollekten spelade två killar från Linköping, kollekten gick för övrigt till kostnader kring OffCourse. Arash Gilan höll i predikan och talade om hur man kan göra skillnad i världen och runt omkring sig, genom att våga visa vem man är och att leva som en kristen. Arash berättade en hel del om sig själv och sin uppväxt,


han kom till Sverige från Iran och har levt som kristen sedan 15 år tillbaka. Nu jobbar han för Ny generation och bor i Uppsala. Efter att mötet avslutats fanns det goda baguetter eller godis att köpa. Ansvariga för fikat är den grupp som har det övriga ansvaret för städning och fika i kyrkan den veckan som OC inträffar.

Under fikat passade jag på att fråga några som var där vad det bästa med OffCourse är, jag fick följande svar: Jakob tyckte att gemenskapen man känner är bäst, det är bra musik och bra talare. Dansen var också bra, det är bra med nåt som bryter av. Simon hade stora förväntningar på modevisningen som skulle ske efter fikat. Elin och Emma tycker

nära | 15

det är roligt att träffa mycket folk, att det är en härlig stämning och fin gemenskap. Det är häftiga möten och alla är så glada. Jag hade en härlig känsla i magen när jag gick från kyrkan den kvällen och jag hoppas ”off course” att det blir fler OC framöver.■ Text :Anette Nyström Foto: Emil Johansson


Offcourse -självklart!!

Boktips för hängmattan

Idrottskonfirmation

Offcourse!?

Våga leda

BANKERYDS NYA GYM ÖPPNAR I SEPT 2010

GYM -AEROBIC - SPINNING - MASSAGE :1 9/m5å0 n i 24 mån

nära | 16

Är du intresserad av att bli medlem / instruktör? Hör av dig till 036-377140 Adress: Sjöåkravägen 25, Bankeryd

Nära 2010 2, jun- aug  

Nära 2010 2, jun- aug

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you