Page 1

Nära

Bankeryds Missionsförsamling Nr 3 2013

BAS2013

Scoutlägret GrUVan 2013

Församlingen 50år! juni - augusti

Therese är vår nya ungdomsledare

BAS2013 ungdomsläger . Läs mer på sidan 18-19


Info om Församlingsinfo Expeditionstider Måndag-Fredag. 9.00 - 12.00 Adress: Bankeryds Missionsförsamling Ekeforsv 22, 564 33 BANKERYD Tel Exp: 37 23 64, Kyrkan: 37 10 05 Fax 036-37 10 05 Bankgiro 231-1637 www.mission.se bankeryd@mission.se Pastor/Församlingsföreståndare Tomas Lundqvist 37 15 13, 076-645 99 31 tomas.lundqvist@mission.se Ledig dag: Tisdag Pastor Daniel Sander 076 645 98 97 daniel.sander@mission.se Ledig dag: Torsdag

Redaktionen

Församlingsboken

Ungdomsledare Therese Axelsson 076-645 99 01 therese.axelsson@mission.se Ledig dag: Torsdag

Utflyttade medlemmar Elin Engkvist Susanne Nygren

Diakon Staffan Kvist 076 871 99 39 Telefontid: 10 -12 vardagar i kyrkan (37 23 64) staffan.kvist@mission.se Ordförande Gunnar Holmgren 37 84 99 mpongwekid@gmail.com

Krisgrupp

SAU Bankeryd Ordförande Samuel Skog 37 08 04 Förskolan Regnbågen Förskolechef Malin Axelsson 37 73 70 forskolechef.regnbagen@mission.se

Församlingen har en krisgrupp som vill finnas till hands då en kris inträffat i samhället eller församlingen.

Skjuts till kyrkan?

Välkommen att ringa någon av: William Nilsson 37 70 48 Bengt Freding 37 87 70

Bidrag kan lämnas direkt till redaktionen eller via epost, senast en månad innan utdelning. Redaktionen förbehåller sig rätten att av utrymmesskäl avkorta insända bidrag. nara@mission.se Sammankallande: Sam Gunnarsson, Skrivande: Marlene Gustafsson, Anette Nyström, Hanna Johansson. Foto: Lars Kroon. Layout: Gustav Källner. Ansvarig utgivare: Tomas Lundqvist Annons: Lars-Erik Malengård Upplaga: 3400 ex

Välkommen till vår toppen fräscha klubb i Bankeryd. Du hittar oss på Sjöåkravägen 25. Tel: 036-18 50 71

nära | 2

Ledningsgruppen: Tomas Lundqvist 37 15 13 Staffan Kvist 0144 - 107 65 Gunnar Holmgren 37 84 99 Margareta Tyngel 37 23 04 Ida Källner 37 18 12


Året var 1963

Å

ret var 1963.. Sverige befann sig i ett kraftigt expansivt läge, framtidstron var stark och vi var som land i en ständig positiv förändring, på väg framåt. Statsministern i Sverige hette detsamma som han hetat sexton år, Tage Erlander. Erik ”Karlsson på taket” regerade på rallyvägarna, och Jonny Nilsson gjorde detsamma på skridskobanorna. Popmusiken slog igenom och den engelska gruppen The Beatles fick sitt stora genombrott. 1963 var också det år då den första James Bond filmen hade premiär och allt fler unga män skaffade sig långt hår. Barbiedockan lanserades i Sverige och Stig Wennerström avslöjades som spion för Sovjetunionen. 1963 var också året då mångas framtidsdrömmar gick sönder, den 22 november mördades USA:s president John F Kennedy, skjuten med en kula genom huvudet. Det har nu gått 50 år sedan allt detta hände. Men 1963 var också det år då tre små Missionsförsamlingar i Bankeryd blev en, och beslut togs om att bygga en ny kyrka på Ekeforsvägen. Detta

innebär alltså att Bankeryds Missionsförsamling i år firar 50 år, vilket givetvis ska firas! Det där med att fylla 50 verkar vara något alldeles speciellt. De flesta av er har säkert någon gång sett bilden på ålderstrappan. Det börjar med födelsen sedan går det upp mot toppen vid 50 år, sedan går det steg för steg utför.. Men 50 åringar idag är ju inte som de var förr, brukar vi ofta påpeka. Förr var det en relativt ålderstigen man eller kvinna som firade jubileum med silverkrycka och gräddtårta. Idag (säger vi) är ju alla 50 åringar så mycket yngre till utseendet, pigga och alerta med framtidstro och stor förväntan på kommande dagar. Det senare omdömet skulle man nog också kunna ge om jubilaren Bankeryds Missionsförsamling. Det känns inte som att vi nu vid fyllda 50 bara vill se tillbaka, utan att vi lika mycket ser framåt. Idag är församlingen medlemsmässigt större än någonsin och massor med barn och ungdomar finns med i församlingens många barn och ungdomsgrupper. Medelåldern i församlingen är 47 år och det finns gott om

småbarn i familjerna.

ALLA att komma till Missionskyrkan.Varje dag serveras kaffe med dopp mellan kl. 16.00 – 20.00. En konstutställning med lokala konstutövare pågår hela veckan, liksom en utställning om församlingens historia, Varje dag är det också olika samlingar och seminarier dit alla är välkomna (se program). Men det tar inte slut där, under tio veckor efter jubileet fortsätter vi med ”Två miljoner steg för Bankeryd” (läs mer om det på sidan 12). ■

En sak som från början präglat Bankeryds Missionsförsamling är att vi inte bara vill finnas till för vår egen skull, utan för alla i Bankeryd. Detta innebär att under de 50 år som gått är det tusentals ungdomar som varit med i församlingens olika grupper. Stora delar av Bankeryds befolkning har någon gång varit i Missionskyrkan ex. på konsert, julmarknad, skolavslutning, bröllop, begravning, gudstjänst, sammanträde, utställning eller kanske t.o.m. en 50 års VÄLKOMNA TILL fest. Många har också varit MISSIONSKYRKAN! i vår sporthall för att spela innebandy eller volleyboll Hälsar Tomas Lundqvist eller kanske på skolgymnastik. pastor och föreståndare Vår målsättning är att i Missionskyrkan Missionskyrkan ska få fortsätta att vara en kyrka där ni alla ska känna er välkomna och där man kan få många olika behov bemötta, både till Ande, Kropp och Själ! Hela vecka 37 (9 – 15/9) kommer vi att fira de 50 åren. Och då inbjuder vi

nära | 3


Bankeryds missionsförsamling 50 år

Vid

mitten av 1800-talet påverkades Jönköpingstrakten av en stark väckelse. Folk gick långa vägar till olika kyrkor för att lyssna till s.k. ”väckta” präster och Bankerydsbor gick då ofta hela vägen in till Jönköping av denna anledning.

växa började man sända ut predikanter till bygderna runt staden, s.k. kolportörer reste på ”predikoturer”, ofta över 50 platser enligt en turlista. Några dagar i förväg skickades bud att kolportören var på väg. Den lokala organisationen var då förberedd med logi och lämplig samlingslokal.

Då längtan efter att få höra Guds ord fortsatte att

Vanligtvis uppläts ett hem, kanske ett större

lantbrukarhem, för dessa samlingar. Sommartid kunde man vara utomhus, men de flesta predikoturer förlades till höst och vår, då hemmen många gånger inte räckte till. Centrum i Bankeryd var vid den tiden en triangel mellan kyrkan, Granshult och Klerebo. Här fanns många gårdar, smedjor och Bankeryds första småskaliga industrier. Flera sådana

kolportörssamlingar hölls därför i Klerebo, som låg förhållandevis centralt, då stationssamhället var glest befolkat före 1900. När samlingarna ibland kunde locka upp emot 100 åhörare, beslöts i Bankeryd, liksom på många andra platser, att bygga ett missionshus. Det första uppfördes i vägkorsningen vid Bodh 1886 och kallades

Missionshuset vid stationen. Carl Wilson med en grupp ungdomar framför missionshuset vid stationen 1918.

K tr ge nära | 4

H A


och hade på eget initiativ byggt ett missionshus vid gruvan i Spexeryd. Detta beslöt Bankerydsborna att köpa och lät vintern 1899 montera ner det och frakta virket till Bankeryd med häst och släde, samt delvis med tåg.Vid en ståtlig invigning sommaren därefter fick detta namnet Elim.

Predikantbricka, som överlämnades till den som var i tur att ta emot resepredikanten. Bodhs missionshus. På platsen finns en minnesplakett uppsatt. Detta första missionshus blev dock för litet och ersattes snart av en större byggnad strax intill. De som bodde i området runt kyrkan och i Granshult tyckte dock att vägen upp till Bodh var både

lång och brant, varför de beslöt att bygga ett eget missionshus vid socknens då viktigaste vägkorsning, Björnebergsvägen – Målskogsvägen. Disponent Erik Räf som nyss flyttat från Ödestugu och Spexeryds gruvor till Attarps gård i Bankeryd var själv engagerad i den nyevangeliska rörelsen

När de första industrierna etablerade sig vid Bankeryds station i början av 1900-talet, byggdes även ett stort antal bostadshus där. Bankeryd fick på så sätt ett nytt centrum. Även här tillkom ett missionshus. Där Björkängens förskola finns idag, övertog missionsvännerna en gelbgjutarlokal när smeden hastigt emigrerat till Amerika. Denna lokal kallades allmänt Missionshuset vid stationen. Efter hand kom dessa tre missionshus att samverka allt mer, man anställde gemensam pastor, alternerade med sina

gudstjänster mellan de tre missionshusen och startade gemensamt ungdomsarbete. Med tiden upplevdes missionshusen tämligen primitiva, de värmdes med ved- eller fotogenkamin, hade utedass och saknade lämpliga lokaler för den typ av verksamhet som bedrevs, t.ex. serveringar och ungdomsarbete. Därför beslöts 1963 att slå samman de tre lokala församlingarna och bilda Bankeryds missionsförsamling, samtidigt som man sålde de tre missionshusen och beslöt bygga ny Missionskyrka utmed Ekeforsvägen, som invigdes i december 1964 och sedan dess utvidgats vid två tillfällen, senast 1995. Missionsförsamlingen firar därför 50 årsjubileum hösten 2013. ■ Text och foto: Ulf Petersson

Kom in och träffa den tredje generationen Husqvarna Automower®

nära nära| |55

036-14 32 90


Sven var med från starten

Jag

träffar Sven Petersson en Sven läser ur ett mötesprotokoll som måndagseftermiddag för att han sparat från den 22 augusti 1961 få veta hur han upplevde beslutet och där de beslutar om att ta vara på Svens genomförandet av starten av vår förside´ och gå hem till sina respektive amling, missionskyrkan i Bankeryd. Sven församlingar och ta upp frågan där. Ett börjar med att visa in mig till sin dator gemensamt församlingsmöte för de tre och där tittar vi igenom 183 bilder från församlingarna hölls i Elim den 5 juni tiden kring starten 1963 och byggna1963 där de närvarande medlemmarna tionen av kyrkan som idag är vår försbeslöt att fullfölja sammanslagningen. amlingsvåning. Svartvita Dock skulle Ekets försNamn: Sven Petersson bilder på många männisamling vara kvar som Ålder: 88 år kor som jag aldrig träffat tidigare. Jag undrar om men som ändå genom År i församlingen: 70-75 år det var mycket diskussina beslut och sitt arsioner mellan församlingsbete skulle få betydelse för alla oss som medlemmarna innan beslutet kunde tas kommit och fått ta del av församlingen men Sven minns det som att det endast många år senare. Sven berättar och kan var någon som var emot förslaget. årtal och namn utan att tveka. Sven som suttit med i styrelsen i 39 år, och varit kassör i 29 av dessa, minns - Det var så att vi var en församlingatt kostnadsberäkningen för den nya skrets med fyra missionshus med en kyrkan var 630 000 kronor. Det var en gemensam pastor; Bodhs missionshus, Elim, Bankeryds missionsförsamling och stor summa för en församling som då var 130 medlemmar. Men genom att ge Eket. Jag satt med i församlingskretsens löftesoffer och genom att mycket av arstyrelse och vi började prata om hur vi betet genomfördes av församlingsmedskulle göra med missionshuset vid stalemmarna själva började kyrkan byggas tionen som var väldigt otidsenligt och och stod klar 1964. inte hade några ungdomslokaler. Redan -Det var många som undrade vad vi 1961 gav jag ett förslag om att vi skulle skulle ha den stora kyrkan till men bilda en ny gemensam församling och församlingen växte och bara tio år bygga en gemensam kyrka. senare hade församlingen vuxit från 130 medlemmar till 251, berättar Sven. Det var framförallt tack vare det fina ungdomsarbete som församlingen alltid haft, fortsätter Sven. På de svartvita bilderna ser vi, och Sven berättar om hur det första spadtaget tas under pompa och ståt med blåsorkestern som spelar.Vi ser på

nära | 6

bilderna hur bönderna kommer och bereder marken med sina traktorer och hur några män hugger träd som de senare gör till virke. Hur de baxar upp material på tunga skottkärror på brädor upp utmed de höga väggarna.Vi ser hur de bockar koppar plåten till taket, hur det ordnas fika och mat till arbetarna. Allt detta arbete som medlemmarna lägger ner utöver sina vanliga jobb. När vi tittar på bilder från invigningen frågar jag Sven om han kommer ihåg något speciellt från den dagen. -Visst gör jag det, säger Sven och ler. Det var första advent 1964 och det var ett riktigt busväder. Mitt under gudstjänsten går strömmen och allt släcks ner.Vi fick tända många ljus för det tog en stund innan strömmen kom tillbaka. -Det blev lite kaotiskt i köket också inflikar Svens fru, Ulla-Brita, som var med och ordnade för festen efter gudstjänsten. Allt ordnade sig ändå till sist. Jag frågar Sven vad församlingen har betytt för honom under alla dessa år. -Framförallt har det varit mitt andliga hem, säger Sven utan att tveka. Sedan är jag glad och tacksam för det förtroendet jag fått genom åren. Det var ju också tufft ibland när det drog sig till bokslut under min tid som kassör. Det är många jular som jag med viss hjälp av min fru skulle få siffrorna att stämma och faktiskt gjorde det alltid det till sist. Jag känner mig inte så förvånad över det när jag ser hur Sven fortfarande har ordning på sina papper och protokoll från alla dessa år. Jag blir nyfiken


Vad församlingen har betytt för dig? på hur han upplever att församlingslivet förändrats genom åren. -Ja, inte känner man igen sig. Bland annat så predikades det alltid över dagens text i kyrkoåret förr. Däremot så är nog ungdomsarbetets olika grenar ganska sig likt.Vi har alltid satsat mycket på det men jag tycker vi har blivit bättre på det diakonala arbetet under de senare åren.Vår församling har vuxit hela tiden och vi är nu över 500 medlemmar och jag tror att det beror på att vi aldrig haft några inre splittringar i församlingen utan en god enighet, avslutar Sven. När jag lämnar Sven och Ulla-Brita känner jag mig så glad över vår lilla pratstund. Som inflyttad församlingsmedlem hade jag ingen historia kring min egen församling. Jag känner beundran och tacksamhet till Sven och alla de som vågade satsa och tro att det var möjligt att fylla en stor kyrka.Vad är drivkraften att lägga ner så mycket tid och engagemang som inte banar väg för att tjäna pengar eller personlig vinning. Jag tror att det stavas kärlek. ■ Text och foto: Marlene Gustafsson

Jag

vet alla de bästa gömställena för kurragömma, jag vet var de bästa saxarna finns och jag vet exakt hur många lampor det finns i kyrksalens tak. Detta vet jag för att jag har växt upp i kyrkan. Den är som mitt andra hem. Jag har tillbringat så ofantligt många timmar i denna byggnad. Att jag växt upp i en kristen familj har aldrig betytt att jag har varit tvungen eller känt mig tvingad att gå till kyrkan vilket jag tycker är bra. Man ska låta sina barn själva välja om de vill för då blir kyrkan en roligare plats att komma till. Blir man alltid tvingad kan man lätt bli anti och aldrig vilja komma tillbaka.

till den jag är idag. En glad och social tjej som längtar efter att komma närmare Gud och allt han har att erbjuda i mitt liv. Jag tror att alla timmar i kyrkan även har gjort mig till en person som är ganska trygg i sig själv, jag vet vad jag vill och inte vill.

Att veta att jag i min församling har massa folk som tror på samma sak som jag och kan stötta mig i min tro är viktigt. Ibland tvivlar man och då behöver man människor som stötar och som man kan prata med, förebilder av alla dess slag.

Namn: Amanda Danling Ålder: 18 år År i församlingen: 18år

Jag har under två år varit hjälpledare på konfirmationen i kyrkan. Med det hoppas jag att jag kan få ha varit en förebild åt konfirmanderna och att jag har hjälp de växa i sin tro. Det är viktigt att både ha förebilder men också vara en åt andra personer, kristna eller icke kristna.

Med mina nyss fyllda 18 år vet jag knappt vad det betyder för mig att vara med i en församling. Det är inget jag reflekterar och tänker över så mycket.Vad kyrkan är för mig är vänner och så mycket skratt. Alla sena dieselkvällar som slutat i skrattanfall och glädjetårar är något jag kommer att minnas resten av mitt liv. Dessa kvällar har gjort mig

nära | 7

För att nu svara på frågan jag fick, vad församlingen betyder för mig skulle jag nog svara trygghet. Att veta att man aldrig är ensam och bli påmind om det. Att det finns förebilder i församlingen och personer som mer än gärna ber för mig är något som är viktigt i mitt liv. Jag önskar att jag kunde få bli en förebild som kan påverka och vara en stor del i någon annans liv som de förebilder jag har påverkat mitt. ■ Text och foto: Amanda Danling


Så var det då…

Rut

var med då det begav sig, för 50 år sedan Hur har församlingen utvecklats när det bestämdes att tre små sedan sammangåendet? missionsförsamlingar – Det finns en sådan energi (Bodh, Elim och Stationen) Namn: Rut Miller i den här församlingen! skulle bli en församling. Ålder: 83 år Det är alltid mycket folk Eller som hennes man År i församlingen: 50 år på gudstjänsterna och stor Sven sa: ”Vi ska inte (1957-2007) uppslutning om det händer slås ihop utan vi ska gå nåt. Det finns ”pelare” i samman”. För det var så det var, tre den här församlingen som alltid har olika missionsförsamlingar med 40 ställt upp och som håller än idag. medlemmar var som tyckte det var Dessutom tror jag att både vår förskola dags att gå samman och sträva efter och vår scoutverksamhet leder till en en större gemenskap, mer centralt i livaktig församling. samhället. Med gemensamma krafter byggdes kyrkan, en byggfirma från Vad är skillnaden mellan dåtidens Bottnaryd ledde arbetet men många och dagens samlingar? timmar från frivilliga blev det. 1964 var –Det är mer sånger på engelska, det kyrkan färdigbyggd och fick då namnet kan vara svårt att hänga med i. Musiken Missionskyrkan, eftersom det tidigare överhuvudtaget har utvecklats och hetat Missionshus. Sammanlagt var det förändrats, förr var det mest mandolin 120 medlemmar i den nya församlingen och gitarr, nu är det mer trummor och som idag har ökat till 530 medlemmar. sånt. -Jag är så imponerad av de här människorna som drev den här gemensamma visionen, att de vågade stå på sig och tro på att det skulle fungera, säger Rut.

Vad tror du om församlingen i framtiden? –Jag tror det är viktigt att man bevarar bönen och förbönen, det Med 50 års erfarenhet av en församling är mycket det som sitter hon inne med mycket kunskap. Jag församlingen bygger på. ställde följande frågor: När gick du med i församlingen och hur gick det till? –Jag gick med i församlingen 1957 på flyttningsintyg från Allianskyrkan i Jönköping.

Har du något speciellt minne du vill dela från din tid i församlingen? –Det finns så många minnen, men något som jag verkligen

nära | 8

uppskattade var församlingsdagarna i Gullbranna och Mullsjö. Det var så roligt och alla var en enhet. Man pratade och umgicks med varandra och lärde känna många som man inte pratat med förr. Det är det som kan vara svårt med en större församling, att man inte lär känna alla. Församlingsdagarna är viktiga för alla, främst för de som kanske inte syns eller märks i vanliga fall. Om du får synas växer du som person. –Något annat som jag minns med glädje är när vi införskaffade den nya orgeln. Det var min mans dröm att vi skulle skaffa en ny orgel. Jag minns speciellt invigningen av den, det var så fint. 2005 flyttade Rut till Jönköping och hon är sedan 2007 medlem i Immanuelskyrkan. -Men det är alltid lika roligt att komma till Missionskyrkan, det är där jag känner mig hemma! avslutar hon. Tack Rut för att jag fick komma och prata med dig, och tack för kaffet!■


Bankeryds Missionsförsamling är mer än en förening!

Först

kan man tro att en Mis- Jesus upptäcker vi en grund för livet sionsförsamling, som som börjar med kärlek, nåd och barmden i Bankeryd, är som vilken förening härtighet. som helst. Och till viss del är det också så.Vi talar ibland om de tre klassiska Ibland har detta ”egentliga” skymts av folkrörelserna, arbetarrörelsen, nykannat ovidkommande. Kanske detta för terhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. den enskilde ofta handlat om kollektiva Föreningar som bildades för att man synpunkter om hur man är som mänville något och att man insåg betydelsen niska, eller att man upplevt att kyrkan av att göra detta gemensamt med andra handlat mest om krav. Om detta ber vi som hade samma övertygelse som om förlåtelse. man själv hade. Ofta bildades dessa föreningar trots förbud eller andra Från kyrkans begynnelse har det för former av trakasserier. Så småningom dess enskilda medlemmar blivit så att följde andra föreningsbildningar, inte den tro man tagit till sig har fått betyminst idrottsrörelsen. Det är svårt att delse i livet. Den enskilde har föreställa sig vårt land ofta tagit konNamn: Stig-Arne Tengmer utan den betydelse sekvenser av dessa folkrörelser och Ålder: 63år sin övertygelse. föreningar har haft. År i församlingen: 8 år Så har berättelserna om Jesus Men Bankeryds Missionsförsamling är blivit synliga och levande för samtidigt något mer är en förening. Den allt fler. Idag kanske detta är en del av den kyrka som vuxit fram i främst får sitt uttryck i att spåren efter det Jesus sade och gjorde. vi trots den kultur vi lever Ytterst (och innerst) har Missionskyri, som är så starkt individukan ingen annan uppgift eller ärende än alistiskt inriktad, så vill vi att berätta om Jesus. På olika sätt har vi ändå mötas tillsammans som söker oss dit gjort en erfarenhet med andra för att bekänna av att det Jesus säger och gör också och fördjupas i vår tro. idag spelar en viktig roll i livet. Ibland av Dessutom vill många av oss helt avgörande betydelse. Berättelserna försöka gestalta något av om honom förändrar och förvandlar. det Jesus gav uttryck för.Vi Berättelserna får liv när vi upptäcker gör det genom att engagera att ytterst är det inte hur lyckad eller oss i barn- och ungdomsarmisslyckad jag är, eller vem jag är, eller bete, i diakoniverksamhet, i hur jag ser ut, eller vad jag gjort eller sång- och musikgrupper. inte gjort, som spelar roll. I mötet med

nära | 9

Bankeryds Missionsförsamling är en del av den stora berättelsen om Gud, om Jesus. Jag fick vara en del av dess historia under några år på 1980-talet. Det är inte minst mötet med enskilda människor i Bankeryd som lever kvar i minnet. Men också minnet av en kyrka som ägde förmågan att vara en del av det samhälle man levde i och som därför kunde möta många med berättelsen om Jesus. ■ Pastor i Bankeryds Missionsförsamling mellan åren 1981- 1989. Stig-Arne Tengmer


Gudstjänster & Samlingar 1 söndag 10.00 Gudstjänst. Tomas Lundqvist, Daniel Sander. Sång Ulrica Lundén. Dop och Nattvard

6 Fredag ”Styrelsekick off” på Gransnäs stiftsgård 8 söndag 10.00 Gudstjänst. Daniel Sander. Sång & Musik Marie-Louise Melander och PerGunnar Argus, Sven Björklund.

9 – 15 JUBILEUMSVECKA Församlingen firar 50 år! ”Konstutställning” med lokala förmågor pågår hela veckan – kom och se! Dessutom utställning med bilder, text, film m.m. Måndag till och med fredag 16.00 – 20.00 Serveras det kaffe/Te med dopp i Vättersalen. 9 måndag 18.15 Mini UV Lägerbål föräldrasamling 10 tisdag 18.15 UV Medi Lägerbål Föräldrasamling

19.00 Missionsseminarium. Föredrag om församlingens missionärer och missionsarbete förr, nu och vad vi tror om framtidens arbete. Leif Engkvist 12 torsdag 19.00 ”Bod, Elim och Bankeryds station blir ett” Göran Åberg och Ulf Petersson 13 fredag 19.00 ”Visionsseminarium” Bankeryds Missionsförsamling om 25 år. Visionsrådet medverkar 20.00 DIOS med inbjudna gäster. 14 lördag 11.00 Andakt på Ekåsen 18.00 ”FESTKVÄLL” med servering. (Speciellt program för barnen) 15 söndag 10.00 Jubileums Gudstjänst! Församlingens körer och anställda m.fl. 19 torsdag 19.00 OM & MÄN med Andreas Sturesson och Ola Nilsson

Syföreningarna Bods,Vättersalen jämna v kl 19.00 Ansv. Gudrun Johansson, 71 54 30 Kvälls,Vättersalen udda v kl 19.00 Ansv. Inger Karlsson, 37 77 46

UV Scout åk. 3-5 Scoutstugan kl 18.15 Ansv. Tobias Haag, 12 82 15 Da capo Kyrksalen kl 19.00-20.30 udda veckor, Ansv. Anna Aldeborg, 16 85 85.

nära nära || 10 10

Tisdag

Club Elit åk. 6-7 ”Diesel-rummet” kl 18.15 Ansv. Ulrika Hyltbring, 37 85 34

Måndag

Mini-UV åk. 1-2 Scoutstugan kl 18.15 Ansv. Eva Junvik, 37 40 47 och Clas Gustafsson, 37 77 65

22/ 9 – 1/12 TVÅ MILJONER STEG FÖR BANKERYD – Bön & samhällsprojekt 22 söndag 10.00 Gudstjänst Daniel Sander, Anders Georgsson. Inbjuden gäst Leif Karlsson – Kommundelsrådet. Sång och musik Tomas Aldeborg med team. 26 torsdag 11.00 Bibelstudium för daglediga 29 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar Tomas Lundqvist, Eric Stegemyr. Sång av barnkören Sing It. Inbjuden gäst Susanne Malmqvist – Nyarpsskolan.

OKTOBER

6 söndag 10.00 Gudstjänst. Ola Nilsson. Helena Engkvist, Daniel Sander. Inbjuden gäst Anne-Lene Henning – Spira. Sång & musik av ”Bluesbröderna”. Barnvälsignelse. 6 söndag 18.00 Nattvardsgudstjänst 9 onsdag 11.00 Daglediga/RPG medverkan av ”Norra Mo mandoliner” servering Konfirmationsläsning åk. 8 Missionskyrkan kl 16.00 Sing It 6-12 år Kyrksalen kl 17.30 Ansv. Anna Granath, 19 08 21 XL-innebandy Ekeforshallen kl 20.30 Ansv.

Onsdag

SEPTEMBER

11 onsdag 11.00 RPG/Daglediga ”Bod, Elim och Bankeryds station blir ett” Göran Åberg och Ulf Petersson


13 söndag 10.00 Gudstjänst Tomas Lundqvist, Gun-Britt Karlsson. Sång av kören Da Capo. Inbjuden gäst Marie Bertilsson – Ekåsen. Sänds i Närradio. 17 torsdag 11.00 Bibelstudium för daglediga 20 söndag 10.00 Gudstjänst Daniel Sander. Sång av Jonathan & Lisa Lilliedahl. Gäst: chef på Vårdcentralen Bankeryd. Nattvard 17.00 Fredsgudstjänst i Filadelfiakyrkan 24 torsdag 18.00 “VI HAR EN TONÅRING!” En kväll för alla tonårsföräldrar med författaren, föreläsaren och skolpsykologen ALF B. SVENSSON 27 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar UVScouter och ledare, Therese Axelsson. Sång av Raise Your Voice. Inbjuden gäst 18.00 Faddergala för Flickskola i Pakistan. Sång av Da Capo och Sing It m.fl. Kvartett.

NOVEMBER

2 lördag 18.00 Allhelgonagudstjänst. Tomas Lundqvist. Sång, musik av Niklas Björnehälls, Sven Björklund och Marie-Louise Melander. Minnesstund. 3 söndag 10.00 Gudstjänst Daniel Sander, Tomas Tyngel. Sång o musik av Sofia och Niklas Corneskog. Inbjuden gäst. Nattvard 7 torsdag 19.00 OM & MÄN med Jonas Edman – Olympisk gulmedaljör tränare för Skidskyttelandslaget m.m.

10 söndag 10.00 Gudstjänst Tomas Lundqvist. Sång och musik av Andreas Alnervik och elever från Kungsgymnasiet. Inbjuden gäst 13 onsdag 11.00 Daglediga/RPG ”Prästen och hans resväska” Kyrkoherde Mats Löwing berättar.

24 söndag 10.00 Gudstjänst Daniel Sander. Sång av Chorus. Representant för Naturskyddsföreningen 18.00 Nattvardsgudstjänst

DECEMBER 1 söndag 10.00 Adventsgudstjänst. Tomas Lundqvist Adventskör

7 lördag Julmarknad till förmån för barn- och ungdomsarbetet. Skattkammaren HT det år du fyller 4-11 år Scoutstugan kl 10.00 Ansv. Ansv. Anneli Tyngel tel. 37 14 91, Anna-Frida Kånåhols tel. 37 87 45

DIOS åk. 7Missionskyrkan/Filladelfia varannan vecka kl 20.00 Ansv. Jenny Timmer, tel 070 718 62 90

nära| |11 11 nära

Fredag

Torsdag

Vandra med GGG (Goa Gubbars Gemenskap) Den 2:a och 4:de torsdagen i månaden. Parkeringen vid Missionskyrkan 09.30. Ansv. Stig Augustsson 374008. ■

17 söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar Tomas Lundqvist. Sång Peter Johansson. Inbjuden gäst Ulla Murath Familjecentralen Bankeryd.

28 torsdag 11.00 Bibelstudium för daglediga

9 lördag 11.00 Andakt på Ekåsen

Bibelstudium för daglediga Lilla salen kl 11.00 tredje torsdagen i månaden. Ansv. Tomas Lundqvist Innebandy åk. 1-6 Ekeforshallen -Torsdag 18.00 åk 1 - 3 Torsdag 19.00 åk 4 - 6 Ansv. Pär Nordin tel. 378222

16 lördag 18.00 ”Guldet blev till sand” En kväll om att återvinna det verkliga livet. Per Ewert och Lina & Johannes Häger. En föreställning i två akter. Servering

X 2000 12-14 år Loftet kl 10.00 Enl. sep. program Ansv Eric Stegemyr tel. 37 17 88 och Mattias Kånåhols, 37 87 45 Raise your voice Kyrksalen kl 18-19-tiden Ansv. Anneli Jägenstedt, 37 17 28

Söndag

12 lördag 11.00 Andakt på Ekåsen


Två miljoner steg för Bankeryd! Bön & Samhällsprojekt

B

ankeryd, är ett mycket bra samhälle att leva och bo i. Så tycker många, och för de flesta är det säkert sant. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Det finns alltid mer som man kan göra för att förbättra och det finns alltid områden som behöver utvecklas. I ett samhälle som vårt känns det viktigt att vi alla hjälps åt, att vi stöttar och hjälper varandra på de sätt vi kan. I höst gör vi ett litet försök att på några olika sätt bidra till en fortsatt positiv utveckling i Bankeryd.Vi kallar det för ”Två miljoner steg för Bankeryd”. Väldigt många Bankerydsbor gillar att på olika sätt hålla igång sin kropp, och det är utan tvekan så att det är nyttigt att röra på sig. Fysisk aktivitet påverkar både kropp och själ på ett positivt sätt, det är något som all forskning entydigt visar. Hur gör man då? Ja, många gillar att gå (med eller utan stavar). Andra tycker bättre om att jogga eller springa kortare eller längre sträckor. För att uppmuntra till att fortsätta, eller kanske börja gå eller springa.Vill vi inbjuda alla som vill att under tio veckor ( 23/9 – 30/11) i höst vara med i satsningen ”Två miljoner steg för Bankeryd”.

Det går till så att man går eller springer x antal steg och sedan rapporterar antal steg man gått eller sprungit via e post eller sms till Missionskyrkan. För att veta hur många steg det har blivit så finns ju enkla stegräknare som man kan använda. För den som har en s.k. ”Smart telefon” kan man ladda ner en App så sköter den stegräknandet. Många har ju erfarenhet av det här från sina arbetsplatser, där man kanske tävlat i antal steg med andra arbetsplatser. Men den här satsningen är inte någon tävling bara ett sätt att få fler att vara med.Varje söndag rapporteras sedan hur många gemensamma steg vi lyckats att ta under veckan. När man sedan är ute och går eller springer kan man också få god tid att tänka och fundera. Eller kanske rentav tid till att be.Vi tror att det finns en Gud som hör oss när vi ber, så att be är en fantastisk möjlighet som vi alla har. Så varför inte använda tiden när man går eller springer också till bön? Vad ska man då be för eller be om? Under tio veckor kommer vi att varje söndag ha en inbjuden gäst i Missionskyrkan. En gäst som i sitt

vardagsliv finns på en arbetsplats, i en förening eller liknande i Bankeryd eller Jönköping. De här tio gästerna kommer att bli intervjuade i gudstjänsten om sitt arbete och den situation som just nu är aktuell ex på. Ekåsens äldreboende, Nyarpsskolan, Kulturhuset Spira, i Kommundelsrådet o.s.v. Sedan får varje gäst också möjlighet att dela med sig av något som kan vara en önskan, ett problem, en vision eller liknande. Något som sedan alla de som är med i ” Två miljoner steg..” kan ta med sig i sina böner när man är ute på promenaden eller joggingturen under veckan som kommer. Då blir det hela något som kan få beröra hela människan, både Ande, själ och kropp! Och i sin förlängning tror vi också att det kommer att påverka Bankeryd på ett positivt sätt. Varför kallar vi det då ”Två miljoner steg”? Man behöver ju alltid en målsättning, men om det blir fler steg (vilket vi hoppas) så är det ju bara bra. Det får gärna bli både tre och fyra miljoner steg för Bankeryd under hösten 2013. ■ Text:Tomas Lundqvist Foto: Gustav Källner

22 sep – 1 dec nära | 12


Att spela spel och livsspelet

M

änniskorna runt omkring oss skulle förmodligen ha trott att vi var fullkomligt tokiga. Om de inte hade sett oss på det här viset förut. Jo, för all del, det kanske de tycker ändå, men på något sätt har de accepterat oss.Vi är naturligtvis glada amatörer och vi går oftast ur kampen segrande var sin gång. - Vad vi gör? Sa jag inte det? Nej, förlåt mig, jag var väl lite upptagen i min tankevärld! Jo, vi spelade schack förstås! Detta lika urgamla, som stimulerande och intressanta spel. Du har väl provat på att spela någon gång? Annars vill jag varmt rekommendera det. Ett mycket behagligt sätt att koppla av. Det slog mig att schackspelet på sätt och vis

till sin ide egentligen är lite krigisk. Det handlar om att besegra sin motståndare. Att göra motståndarens kung “schack matt”. Låt vara att det är på ett förhållandevis fredligt sätt men ändå ... Idyllen vid schackbrädet är tyvärr långt från verkligheten! Men ... jag kom att tänka på en annan sak! Tillsammans satt vi, delar av min familj och mina svärföräldrar, och spelade en annan sorts schack. Kinaschack. Den invigde vet att detta spel i all sin banalitet kan roa och förnöja både ung och äldre. Vad som slog mig var att kinaschackets ide, som ju även den bygger på att man ska besegra motståndarna, innehåller en mycket fin sak. Med hjälp av både mina egna och de andras spelkulor ska jag försöka komma över spelplanen så snabbt

det går. Jag har alltså störst chans att vinna om mina spelkulor kan hoppa över så många andra som möjligt. Omedvetet sitter jag där och hjälper mina medspelare att vinna.Visst blir det rörigt och svårt att komma fram ibland men knutarna löses så småningom upp och kulorna börjar hoppa långa sträckor. Med hjälp av de andra! Och trevligt kan det varal Är det inte så här vi borde fungera tillsammans? Istället för att i rädsla hota varandra och göra handlingar värre och grymmare för varje dag, kan vi hjälpa varandra. I medveten eller omedveten hjälpsamhet låta våra livsmedvandrare få segra, övervinna. Kanske är det förståndigt att ta vara på en sådan enkel lärdom.Vi lever i en värld som obarmhärtigt slår ut de svaga. De som så väl behöver någon att få stöd

av.Världen har bara plats för starka, maktfullkomliga och kalla individer, tycks det, eller ... ? Varför inte låta gemenskapen mellan dig och dina vänner bli en plats där värme, omtanke och osjälviskhet är byggstenar. Där kommer ett gemenskapens hus att byggas. Med öppna fönster och dörrar. Med mjuka mattor på golven så att ingen slår sig vid fall. Och det bästa, ett sådant hus blir aldrig färdigt, det finns ständigt något att göra, att förbättra och ändra. Jag kom sist i kinaschacket, men det gjorde inget! De andra hade säkert nytta av mina i mitt tycke urdumt placerade kulorl ■ Text: Sam Gunnarsson

Hantverkarna

Bröderna ÅSEBRANT :1 9/m5å0 n i 24 mån

- Byggnadsreparationer - Kakel - Plattsättning - Målning - Tapetsering - Trädgård - Marksten nära | 13

Tel Gunnar 036-378190 Mobil 0709-519830 Tel Lennart 036-377592 Mobil 0709-519831


Scoutlägret GrUVan 2013

Även

i år var det äntligen dags igen för scoutläger i en hel vecka, något som både ledare och scouter hade sett fram emot. Årets läger gick under namnet Gruvan och hölls i byn Hjulfhult utanför Hestra under vecka 26. I år var det cirka 700 deltagare från åtta olika kårer som på lägret kallades byar. Från Bankeryd, som även var den största kåren, var det cirka 140 scouter och ledare som åkte på scoutlägret. De åtta byarna hade egna namn och

vilket exempelvis innebar att lägerrop. Bankeryd kallades man byggde ett kök till sin Facklan och det fanns även patrull av slanor och rep. På byar som hette Diamant, kvällen var Koppar och Järnet m.fl. det invigning av lägret Gud min fader, du är nära. och sedan Vart jag går så är du med. På tishade BankdagsmorUtav dig vill jag få lära, erydskåren gonen sanning, rättvisa och fred. det första samlades Tack för livet som du gett mig, lägerbålet Bankerydrymd och skogar, jord och hav. med spex och skåren för Gör mig sådan du vill ha mig. lekar. att åka ut till Använd mig varenda dag. lägret. När Amen Varje förmiman kom

UV-scoutbönen

fram var det dags att bygga upp lägret,

ddag var det bibelstudium i form av ett

nära | 14

drama. I år handlade dramat om uv-scoutbönen. Efter dramat gick man hem till sin by och diskuterade vad man hade sett och bad tillsammans i sin patrull. De två följande dagarna hade man projekt på programmet. Projekt innebar att man i sin by gjorde olika aktiviteter, exempelvis tillverkades egna skottkärror som avslutades med ett skottkärrerace. På fredagen var det dags för en stor spårning som gick


ut på att man var ute i skogen hela dagen och samlade poäng på olika stationer.Vinnaren av årets spårning blev patrullen Minigrisen/Vargen ifrån Bankeryd!

Vad har varit det bästa på lägret?

”Gemenskapen och att träffa nya vänner” ”Vattenkriget en eftermiddag var jättekul” ”Att få vara med alla kompisar och så var marknaden väldigt rolig” ”Det bästa var lägerbålen och marknaden” ”Man har träffat nya kompisar ifrån andra kårer”

Under lägret hade man även en insamling till ett projekt som heter Barn hjälper Barn. Pengarna som samlades in kommer att gå till flera olika behövande bland annat till fattiga och föräldralösa barn i Sydafrika och Mocambique.

På lördagen var det marknad där scouterna kunde köpa våfflor, åka såp-rutschkana,

spela på chokladhjul och mycket mer. Pengarna som kom in under dagen gick till årets insamling.

Lägret avslutades på söndagen med en avslutningsgudstjänst dit även alla föräldrar var välkomna. Efter gudtjänsten revs allt och sedan var

Under Vill du veta mer om årets scoutläger ? veckan Gå in på lägrets blogg lagades det www.uv-scout.se/gruvan2013 mycket mat över det korvgrillning och utdelnöppen eld. Skrabbelucker och ing av lägermärken. Scouterna den egen panerade fisken åkte hem något trötta och hörde till favoriterna. Lägrets men glada över ännu ett väder var mycket växlande lyckat scoutläger! ■ mellan regn och sol. Text och foto: Hanna Johansson

nära | 15


Välkommen till oss Therese!

Från

och med augusti har vi en ny ungdomsledare i församlingen. Hon började med en rivstart, nämligen att vara med på tonårslägret i Gullbranna, så många har Namn: Therese Kristina Axelsson redan träffat henne. Här Ålder: 23 år kommer lite fakta om vår Kommer från: Valdshult nyanställda! Utbildning: Livsmedelsprogrammet i Sävsjö och Bibel- och efterföljelse på Liljeholmens folkhögskola Jobbat som: Kock och ungdomsledare

Beskriv dig själv med tre ord. Kärleksfull, positiv, energisk Vilka är dina bästa respektive sämsta egenskaper? Bästa: inspirerad att se möjligheterna i livet Sämsta: svag för choklad Vad har du för fritidsintressen? Träffa vänner, vara i naturen och pyssla Vad kan vi som församling förvänta oss av dig? En glad tjej som brinner för Jesus och andra människor. Hoppas du kommer att trivas hos oss! ■

Jönköpingsvägen 9b, tel 036-470-66 Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lunchstängt 13-14

nära | 16


Tack Emma för allt!

I

oktober 2011 anställdes en ny ungdomsledare i Bankeryds Missionsförsamling. Det var Emma Wennstig som kom till oss. Emma är uppvuxen i Blekingska Asarum, när man hör hennes dialekt kan man i alla fall ana att hon kommer ”söderifrån”. Vi hade gärna sett att Emma stannade kvar lite längre hos oss, men hon känner att det nu är dags att dra vidare till annan tjänst och senare studier. Men vi gläds över att hon kommer att finnas kvar här i Bankeryd ytterligare en tid framöver.

När Emma kom till Bankeryd hade hon en gedigen bakgrund. I Asarum hade hon varit engagerade i sin hemförsamlings ungdomsarbete. Hon hade sedan gått två olika ettåriga bibelskolor och hon hade också erfarenheten av ett års kamratstödjarpraktik i Södertälje. Under de två år som Emma har varit hos oss i församlingen har det hänt mycket, inte minst för Emma rent personligt. Hon har hunnit att både förlova sig och sedan i september förra året gifta sig med Rickard Moensjö. Så

sedan ett år tillbaka är det alltså inte Emma Wennstig som varit ungdomsledare i Bankeryds Missionsförsamling, utan Emma Moensjö. Emma har gjort en stor insats, inte minst bland våra tonåringar där hon satsat mycket tid och kraft på Club Elit (samlingar för de som går i klass 6 och 7), DIOS (tonårssamlingar fredagar), konfirmandgrupperna, cellgrupper för tjejer o.s.v. Emma har också flera gånger predikat i gudstjänster och varit ledare för små och stora samlingar. Nu i vår tog hon

nära | 17

också initiativ till en kvinnofrukost som blev mycket uppskattad. Som ungdomsledare får man ge sig in i många olika typer av uppgifter och Emma har tagit sig an alla utmaningar med stort engagemang och ansvar. Det är många som kommer att sakna Emma, men vi förstår att hon nu vill gå vidare. Bankeryds Missionsförsamling säger ett stort tack till Emma för de här två åren och vi önskar henne lycka till och Guds välsignelse i framtiden. ■ Tomas Lundqvist


Under

vecka 32 samlades nästan 1000 ungdomar och ledare på Gullbrannagården som är en camping utanför Halmstad. Det var dags för det årliga tonårslägret eller BASlägret 2013 som det kallades i år. Jag hade förmånen att få vara en av nio ledare för det stora och fantastiska Bankerydsgänget. Totalt var vi 68 stycken ifrån Bankeryd! På söndagens eftermiddag rullade bussen från Bankeryd in på Gullbrannagårdens parkering.Vi ledare hade

kommit ner innan och stod nu och väntade otåligt och förväntansfullt. När tonåringarna kom fram var det dags att sätta upp alla tält och sedan väntade kvällsmat och invigning. Maten under veckan serverades av Gullbrannagårdens kök och var mycket god. Dagarna började med väckning som vi ledare stod för, något som vi ledare nog uppskattade mer än tonåringarna. Sedan var det bibelstudium som stod på schemat. Under tre dagar på lägret fick man välja mellan

sex olika bibelstudium. Ämnen som till exempel ledarskap, församlingen, evolutionen, Martin Luther King och Guds kallelse var bara några av dem man kunde välja mellan.

alkohol och en dag var det frågelåda där man fick sms:a in frågor om kristen tro. Sista dagens temasamling handlade om helande och under denna samling fick många deltagare bli helade.

På eftermiddagen var det aktivitetstid. Den innebar att man kunde gå ner till stranden, vilket var mycket populärt, men man kunde också baka, fotografera, spela fotboll, såpabandy och backklättring för att bara nämna några få.

På kvällen var det alltid gudtjänst med olika talare och lovsångsbandet Army for God. Efter gudtjänsten var det nattcafé med spex och lekar. Nattcaféerna var ett väldigt uppskattat inslag under lägret och de hölls av Bankerydsbördiga Jeff, Arvid och Felix.

Klockan fem varje dag var det temasamling. Dessa handlade om relationer,

nära | 18

Under lägret var det också två mycket uppskattade


konserter. Ett av Sveriges främsta coverband DuoJag spelade en kväll de främsta radiohitsen och sista kvällen spelade duon Monobrothers elektronisk dansmusik. Under veckan hade lägret också en insamling som gick till Mocambique. Totalt samlades det in nästan 120 000 kronor! Pengarna kommer gå till föräldralösa barn och ungdomar så att dekan få åka på läger och få en fosterfamilj. I början av veckan hade vi fantastiskt väder med sol och värme, men på torsdagen vräkte regnet ner stundtals

och många tält fick tömmas och flyttas på grund av vattenmassorna. Under lägret fick också vår nya ungdomsledare Therese chansen att lära känna oss ungdomar och Emma fick passa på att umgås med oss då lägret var hennes sista arbetsvecka. På fredagen avslutades lägret med en gudstjänst och fika innan vi ledare fick vinka av tonåringarna när bussen rullade åter hem igen till Bankeryd. ■ Text och foto: Hanna Johansson

nära | 19


Baksidan Bankeryds Missionsförsamling firar 50 år under hela vecka 37 (9 - 15/9).

50år

Det ska vi fira!

Massor av olika program & aktiviteter som: Utställningar, café, festkväll, seminarier, jubileumsgudstjänst, filmer, foton, framtidsvisioner m.m.

Någon att tala med i förtroende och under tystnadsplikt

Stöd vid påfrestning / kris, Parsamtal, Föräldracoaching, Terapisamtal D i a k o n S t a f f a n K v i s t staffan.kvist@mission.se 036-372364 Banker yds Missionskyrka www.mission.se

dJulmarknad

D

et lackar mot jul!

Tro det eller ej, men det är bara tre månader kvar tills vi firar advent. Och som traditionen bjuder så blir det julmarknad i Missionskyrkan även i år. Närmare bestämt lördagen den 7 december kl. 10.00, lägg det datumet på minnet. För som alla tidigare år kommer vi att erbjuda en hel massa, bland annat sångframträdanden, ostkakeförsäljning, lotterier, fikaservering och matservering. Det kommer också att finnas

en extra stor barnloppis med kläder, leksaker och vintersport till fyndpriser. Det går även att fynda böcker och skivor för den som är intresserad av det. På eftermiddagen är det dags för auktionen som brukar vara fylld med bra-att-ha saker. Handelsboden kommer som vanligt att sälja hembakat bröd, kakor, godis, sylt och annat smått och gott. Ett mer detaljerat program kommer i nästa nummer av NÄRA, men boka som sagt in den 7 december så ni inte missar årets julmarknad.■

d Barnloppis!

Om ni vill skänka saker till barnloppisen går det bra att lämna in dem till kyrkan från och med måndagen den 2 december.

nära | 20

“Singit” övar en sista gång innan uppträdandet på julmarknaden 2012. Foto: Gustav Källner

Nära 3 2013, Sep-Nov