Page 1

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ ПРОЦЕС МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18 МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Керівник проекту Колечко Н.К.


МЕТА ПРОЕКТУ: РОЗВИТОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ; ПРИЩЕПЛЕННЯ ВМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ; ВИХОВАННЯ ЯСКРАВОЇ ОСОБИСТОСТІ, ЩО МИСЛИТЬ КРИТЕРІЯМИ МОРАЛЬНОСТІ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ; ІНТЕГРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС.


МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У грудні 2008 року Миколаївська загальноосвітня школа № 18 отримала 60 Класмейтів для учнів (активація відбулася у березні 2009 року);


ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ:  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ;  КРЕАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ДІТЕЙ;  МИСЛЕННЯ, ПАМ’ЯТІ, УВАГИ;  КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ, САМООЦІНКИ;  ВПЛИВУ КОМП´ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАН ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ЗДОРОВ‘Я УЧНІВ.


Використання Класмейтів в навчальній діяльності

Створення навчальних проектів

Розв‘язання задач, логічних вправ

Віртуальні екскурсії музеями світу

Математичні диктанти, усна лічба

Хвилинки релаксації

Анкетуван ня

Віртуальні подорожі земною кулею

Малювання, креслення

Навчальна діяльність

Вікторини, кросворди

Ілюстрація процесів, які відбуваються у природі

Пояснення нового матеріалу

Подолання утруднення

Каліграфічні вправи

Робота зі словом, реченням

Тестова перевірка знань

Аудіювання


ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСМЕЙТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА УРОКАХ: 1. НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ; 2. МАТЕМАТИКИ; 3. АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ; 4. РОСІЙСЬКОЇ МОВИ; 5. УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ; 6. ЧИТАННЯ; 7. ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ; 8. У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ.

ZOSH_18  

Керівник проектуКерівникпроекту Колечко Н.К.КолечкоН.К. МЕТА ПРОЕКТУ:МЕТАПРОЕКТУ: МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАБЕЗ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you