Page 1

Комплексно – цільове управління


Комплексно – цільове управління • Цільовий підхід дає змогу докладно розібратися в складній ієрархії проблем і досягнень, виділити головну мету і конкретні окремі підцілі, які працюють на неї, визначати черговість реалізації цілей.


ОЗНАКИ Конкретне розв’язання перспективних проблем

Мобільність

Активний вплив на соціальні процеси

Орієнтація на майбутнє

Варіативність


Цільова програма – це управлінський проект,

в якому • • • -

органічно поєднуються: Теоретичне обґрунтування конкретної проблеми Алгоритм діяльності Опис організаційно – педагогічного, науково – методичного, адміністративного забезпечення


Процес розробки цільової програми Діагностика Вивчення теоретичних надбань Аналіз стану системи Розробка стратегії вирішення проблеми Опис результату, який прогнозується Створення робочої групи для розробки алгоритму діяльності § Складання програми та її експертна оцінка § § § § § §


Структура цільової програми

•Вступ •Теоретичне обґрунтування •План діяльності •Перелік необхідних умов реалізації •Прогнозовані результати


Процес реалізації програми Етапи Розподіл функціональних обов’язків серед виконавців програми

Створення системи контролю за процесом та результатами реалізації

Створення системи стимулювання та мотивації виконавців

Аналіз результатів на кожному етапі і корекція змісту


Цільові програми поділяються За змістом

Навчальні

Виховні

Управлінські


Цільові програми МЗОШ № 56


Цільові програми Управлінські Мотива ція Навчальні ь т с Виховні і н п у аст

Сім’я ола та шк

Н

Здоров

Юна Я– н ин я д а м гро

обдарованість

Діяльність

Спілкува

ння

’я


Цільова програма “НАСТУПНІСТЬ”


Збереження наступності забезпечує • Скорочення терміну адаптації першокласників • Можливість моніторингу індивідуального розвитку кожної дитини • Можливість коригування методик навчання дітей з врахуванням вікових особливостей


Реалізація цільової програми Співпраця з ДНЗ

Організація дошкільної освіти Адаптація

Профілізація старшої школи


Модульна організація навчально – виховного процесу • • • • • • •

Принципи: Модульність Динамічність Проблемність навчання Індивідуалізація Усвідомлення перспективи Паритетність Духовність


Система проектування

Граф – схема навчального курсу

Установчо – технологічна карта теми

Проект модульного уроку


Моніторинг результатів


Цільова програма “Я – громадянин” • Запровадження окремих навчальних курсів та предметів; • Інтегрування елементів громадянської освіти у зміст шкільних предметів; • Організація позакласної та позашкільної діяльності ; • Демократизація шкільного життя, упровадження системи учнівського самоврядування;


Мотивація,

її формування, корекція й розвиток лежать в основі шкільних успіхів та негараздів


Цільова програма “Мотивація” • Як досягти, щоб учні бажали вивчати

предмет? • Як досягти, щоб учні бажали навчатися? • Як досягти, щоб їх не примушувати пізнавати, а виявляли бажання пізнати нове?


Засідання педради Цільова програма

Проблемні групи

МЕТОДИЧНІ Об'єднання


Морально - психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий «внутрішній двигун»; прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності; пошук відповідей на запитання «чому?», «навіщо?», «заради чого?».


Фактори успішності вчителя § § § § § §

СОЦІАЛЬНІ УМОВИ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІКРОКЛІМАТ СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ


ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ


20

19

20 18 16 14 12

7

Ряд1

10 8

3

6 4 2 0 ВК

І

ІІ

спеціаліст


Умови професійного зростання педагогів

ПЛАНУВАННЯ Перспективний план

Річний план школи

План методичної роботи

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Педагогічна рада

Методична рада

Методичні обєднання

Проблемні групи

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ Творча самореалізація

ТЛ


Структура методичної роботи МЗОШ № 56 ПЕДАГОГІЧНА

РАДА

Методична рада

Психологічна служба Методоб’єднання класних керівників

Творча лабораторія ПТ Творча лабораторія КМ Лабораторія «Творчість»

Проблемні групи за віковими категоріями Творча лабораторія ІКТ

Педконсиліум

Методичні Початкова

школа

Математика Інформатика

об’єднання

вчителів Історія

Укр. мова Укр. літер. Світ. літер. Музика

Іноземна мова

Правознавство

Етика

Форми взаємодії Самоосвіта

Природничі предмети

Трудове навчання ОЗВ, ОБЖ ОТМ

Фізична культура


Комплексно – цільове управління • Зумовлює інноваційні зміни в діяльності педагогічного колективу • Стимулює розвиток школи на основі нової філософії освіти, яка коротко формулюється “Більше діла!”

З досвіду роботи ЗОШ 56  

матеріали семінару

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you