Page 1

Інновації у змісті і структурі, формах і методах управління закладом освіти Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Директор: Зінченко Діна Єгорівна


Модель стратегії управління ЗОШ №3 Аналіз попередніх результатів (рефлексія), моніторинг всіх ланок діяльності

Образ майбутнього результату

Цілі

Бажаний результат

Завдання Програма розвитку

SWOT-PESTLE аналіз

Сильні сторони Можливості

Мета (розвиток школи)

Слабкі сторони Можливі проблеми

Обмеження та ризик

З урахуванням можливих змін -

Управління •Колективне •Колегіальне •Учнівське самоврядування

Управління; Розвиток персоналу; Науково - методична діяльність; Навчально-виховний процес; Психологічна служба; Матеріально-технічна база; Місце і роль школи в соціумі, який постійно змінюється; Зв’язки з громадськістю; Співпраця з медичною службою.

GAP-аналіз відхилень

Рефлексія: діагностика, регулювання, та корекція діяльності (щорічно – день регуляції та корекції річного плану ДРК)

Зміни

Моніторинг


У вихідному стані для планування підґрунтям є: * аналіз навколишнього середовища школи – PESTLE-аналіз; * аналіз внутрішньої ситуації в школі – SWOT-аналіз, який заснований на моніторингу та GAP-аналізі прогалин та відхилень; * сам навчальний заклад – Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, - як система, що має «вбудовану» у неї інформацію; * комплекс документів про Миколаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №3; * когнітивні динамічні моделі предметних галузей та методик викладання, управлінських технологій, виховних методик, інформаційних та педагогічних інноваційних відомостей у свідомості кожного члена педагогічного колективу школи;


У вихідному стані для планування підґрунтям є: * вибір стратегії розвитку школи з альтернативних стратегій через форму групового вибору кращої ідеї; * визначення місії школи, її стратегічних цілей та завдань відповідно до обраної стратегії; * розробка програми розвитку школи, перспективного плану розвитку, перспективного плану профільного навчання, перспективного плану роботи з обдарованими учнями, річного плану, інших планів та проектів педагогічного, учнівського, батьківського колективів, психолога для реалізації завдань школи; * організація виконання програми, планів, проектів, моніторинг по всім напрямам з наступним GAP-аналізом, корекцією та регуляцією річного плану; * оцінювання отриманих результатів.


SWOT – аналіз всіх напрямків діяльності внутрішнього середовища школи:

Strengths – сильні сторони, Weaknesses – слабкі сторони, Opportunities – можливості, Threats – небезпеки.


PESTLE – аналіз політичних (Political), економічних (Economic), соціальних (Social), технологічних (Technical), юридичні (Loading) і природоохоронні (Ecology) умови, у яких існує школа, створюється «Дерево проблем» та «Дерево цілей».


PESTLE-аналіз – дозволяє урахувати зміни та звідси – передбачити можливі ризики та шляхи виходу з неочікуваних ситуацій.


GAP-аналіз – метод аналізу інформації, вивчає стратегічне розходження між бажаним і реальним результатами.


Уча с у п ть уч р н УЧ оцес ів ІНН і Я

Очікувані результати батьками ь Рівен их льн навча ь у 48% нен досяг середній – учнів атковий ч та по

ток х и в Роз тивни нів ні уч и ког стей лас к о і н н іль здіб оф Пр

ь ніст их т у с Від кативн й уні ком ібносте зд

ти Кар тку ви я р о з остей нн и н і б і зд вм ат к в то цю и зв ра Ро півп с

УЧНІ

ПРОФІЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

«ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ» ПСИХОЛОГОПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ БАТЬКІВ

ПРЕДМЕТНІ МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Використання вчителями інтерактивних технологій

ШМВ Організація самовряду вання

Психологопедагогічні дослідження розвитку

ВЧИТЕЛІ

БАТЬКИ


Для побудови «Дерева проблем» та «Дерева цілей» для визначення основних напрямків стратегічних цілей в управлінській діяльності використовується нова інформаційна технологія – програма Mind Manager.


Управління інновацією Засідання 1. Визначення проблеми та прийняття рішень

Засідання 2. Аналіз виконання рішень. Виконання плану, програми

Засідання 3. Підведення підсумків

ПЕДАГОГІЧНА РАДА УХВАЛЕННЯ

Кардинальні зміни

КОРЕКЦІЯ Управлінські рішення

Планування та цілеспрямування впровадження інтерактивних методів

Організація виконання КОНТРОЛЬ

АНАЛІЗ

Проблема

РЕФЛЕКСІЯ


Задача управлінської діяльності Координувати роботу Методичної служби

Професійне зростання

Психологічної служби

Навчальновиховного процесу

Батьківського комітету

Учнівського самоврядування

Створення творчого мікроклімату

Становлення допрофільних та реалізація профільних інтересів учнів

Залучення батьків до співпраці зі школою

Співпраця учнів з вчителями

Впровадження здоров'язберігаючих технологій в навчальновиховний процес – як шлях до формування здорової нації

З досвіду ЗОШ 3  
З досвіду ЗОШ 3  

матеріали семінару

Advertisement