Page 1

Впровадження нових моделей навчального середовища Круглий стіл для вчителів математики, фізики


План:  1. Навчальне середовище нового типу,

особливості його створення і використання (Манзарук С.М.);  2. Сучасні можливості науковопедагогічної бібліотеки м.Миколаєва на допомогу вчителям математики, фізики ( Радутная Н.В., Тимченко К.О.);


План:  3. Із досвіду створення інформаційно-

-

навчального середовища: Ніколенко С.І., вчитель фізики, вчительметодист Першої української гімназії ім. М.Аркаса; Герасименко О.В., вчитель математики,вчитель вищої категорії ЗОШ№18;


План:  4. Горбунов С.В., вчитель фізики,

вчитель вищої категорії, ст. вчитель ММЛ ім. проф. Александрова;  5. Із досвіду створення та використання віртуального навчального середовища на уроках математики (Єлізарова В.Г., вчитель ек. л. №2);  6. Підведення підсумків.


Навчальне середовище те, що дозволяє нам вчитись. Включає в себе навчальні матеріали (бібліотеку, медіа – теку), людей що дають знання (вчителів), та людей що знання здобувають (учнів). В цьому середовищі проходить обмін знаннями між вчителями, учнями, створення та використання нових навчальних матеріалів.


 Оснащення навчальних закладів

найсучаснішою технікою, яке відбувається в Україні останнім часом, є позитивним фактором, але й одночасно ставить перед освітянами нові завдання, викликає появу нових проблем .


 Не можна сподіватись, що навіть за

наявності найсучасніших засобів навчання, у т.ч. електронних навчальних посібників, інтерактивних дощок, автоматично, без жодних зусиль, відбудеться швидке і ефективне впровадження сучасних технологій навчання усіх без винятку навчальних дисциплін.


 Необхідною умовою ефективного

використання засобів навчання нового покоління є розробка і доведення до кожного вчителя-предметника відповідних методик навчання.


 Інформаційно-навчальне середовище –

це освітня система, основу якої складають інформаційні та психологопедагогічні технології, комп’ютерні засоби і спеціальне програмне забезпечення, як інструментарій управління навчально-виховним процесом.


 Виділимо основні дидактичні вимоги,

що пред'являються до здійснення професійно-педагогічної діяльності із застосуванням засобів інформаційних технологій:


 мотивованість в доцільності використання

різних засобів інформаційних технологій в навчальному процесі;  чітке визначення ролі, сфери, місця і часу використання засобів інформаційних технологій;  взаємозв'язок засобів інформаційних технологій з іншими видами технічних засобів навчання;


 органічне поєднання що пред'являється

за допомогою засобів інформаційних технологій навчання матеріалів із змістом і логікою заняття;  облік психолого-педагогических аспектів використання інформаційних технологій в навчанні;


 комплексне з'єднання традиційних

форм навчання з інформаційними технологіями навчання і побудова на цій основі цілісної ефективної дидактичної системи; відповідність методики навчання із застосуванням засобів інформаційних технологій загальної стратегії проведення навчального заняття;


 забезпечення стійкого зворотного зв'язку

в навчанні між викладачем і навчаним; забезпечення високого ступеня індивідуалізації і диференціації навчання. ВІДКРИТЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (сторінка міського м/о вчителів математики, фізики) знімає деякі бар’єри обміну знаннями

Vstyp  

Впровадження новихВпровадженнянових моделей навчальногомоделейнавчального середовищасередовища Круглий стіл для вчителівКруглийстілдлявчител...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you