Page 1

Укладач: Ватульова О.Г., методист початкової освіти науково – методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради Відповідальний за випуск: Удовиченко О.О., директор науково – методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради

Погоджено науково-методичною радою Миколаївського науково-методичного центру протокол № 4 від 13.04.2011 року

Інформаційно-методичний вісник «Початківець» №28 містить нормативноправові документи: перелік навчальних програм, програм для курсів за вибором, нову програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також рекомендації вчителям щодо перевірки учнівських робіт. Адресовано керівникам методичного об’єднання вчителів початкових класів.

«Початківець»: Інформаційно – методичний вісник для вчителів початкових класів №28 /Миколаїв: НМЦ, 2010 р. -18с.

Навчальні програми 1


2010-2011 навчальний рік Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року): "Програми для середньої загальноосвітньої школи", 1—4 класи. (К.: Початкова школа, 2006); "Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів", 1 —4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (X.: Ранок, 2006); "Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп", 1-4 класи, авт. Майєр В.І. (X.: Ранок, 2006); "Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів", 1-4 класи, авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (X.: Ранок, 2006). Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів: "Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров'я", 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006; "Математика", 1—4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006; "Я і Україна. Навколишній світ" за науково-педагогічним проектом "Росток", 1-4 класи, авт. ПушкарьоваТ.О., 2006; "Математика", 1-4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007; "Українська мова", 2-4 класи, авт. Кальчук М.І. та ін., 2008. У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 р. № 469): "Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова)", 1-4 класи. (X.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008);

"Програми для початкових класів розвивального навчання Б.Д.Ельконіна "Розвиваюче навчання", 2008).

загальноосвітніх шкіл. Система — В.В.Давидова" (X.: ННМЦ

Перелік програм курсів за вибором 2


Шановні колеги! Звертаємо вашу увагу. Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. З цією метою можна скористатися чинними навчальними програмами: "Російська мова", 2-4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М. (Т: Мандрівець, 2010); "Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів", авт. Гісь О.М. (Т.: Мандрівець, 2010); "Дорога в дивосвіт", 1-4 класи, авт. Поліщук Н.А. (Т.: Мандрівець, 2010); "Абетка харчування", 1—4 класи, авторів Ващенко О.М., Свириденко С.О., Чорновіл О.В. (Т.: Мандрівець, 2010); "Християнська етика в українській культурі", 1-4 роки навчання, авт. Чернуха, В.Г., Бєлкіна Е.В. (Т.: Мандрівець, 2009); "Основи християнської етики", 1-4 класи, авт. Жуковський В.М. та ін. (Острог: в-во Національного університету "Острозька академія", 2010); "Програма морально-етичного виховання учнів у початковій школі", 14 класи, авт. Слотвинська Л.М. (Т.: Мандрівець, 2010); "Народна вишивка", 2-4 класи, авт. Свінціцька Л.М. (Т.: Мандрівець, 2010); "Абетка театрального мистецтва", 1-4 класи, авт. Петренко Л.Б. (Т.: Мандрівець, 2010); "Основи театральної грамоти", авт. Самсоненко Л.М. (Т.: Мандрівець, 2010). "Риторика", 1-4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д. (Т.: Мандрівець, 2009); "Поетика", 2—4 класи, авт. Петровська Т.В. (Т.: Мандрівець, 2009); "Зарубіжна література", 2—4 класи, авт. Мовчун А.І. (К.: АВДІ, 2007, 2009; Т.: Мандрівець, 2009); "Логіка", 2, 3,4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007; Т: Мандрівець, 2009); 3


"Елементи геометрії", 3-4 класи, авт. Седеревіче-не А.О., НивидомаЛ.І. (Т.: Мандрівець, 2009); "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів", 2-4 класи, авт. Коршунова О.В. (X.: Весна, 2007, 2008, 2009; Т.: Мандрівець, 2009); "Сходинки до інформатики", 2—4 клас, авт. Рів-кінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. (К.: Світич, 2007; Т.: Мандрівець, 2009); "Основи комп'ютерної грамотності", авт. Рів-кінд Ф.М., Ривкінд Й.Я. (Т.: Мандрівець, 2009); Початковий курс економічних знань "Цікава економіка", авт. Кашуба Л.В. (Т: Мандрівець, 2009); "Права дитини", для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009); "Азбука споживача", 1-2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва ПІ. (Т.: Мандрівець, 2009); "Основи споживчих знань", 1-4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (К.: Навчальна книга, 2008); "Хореографія", 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Т.: Мандрівець, 2009). Жоден з курсів не може бути нав'язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу. Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану. Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Нова програма «Впевнений старт» - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку Міністерством освіти і науки України після обговорення, доопрацювання та схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 4


старт» надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ № 1111 від 23.11.2010). Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за наступними розділами:  «Фізичний розвиток»;  «Пізнавальний розвиток»;  «Мовленнєвий розвиток»;  «Художньо-естетичний розвиток»;  «Ігрова діяльність». У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей. Ця програма рекомендована для всіх, хто здійснює освітню діяльність дітей старшого дошкільного віку. При цьому, педагоги вільні у вияві творчого підходу до вибору методів і прийомів виховного процесу.

Щорічний регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» стартував «...можна жити і бути щасливим, не оволодівши математикою. Але не можна бути щасливим, не уміючи читати.

5


Той, кому недоступне мистецтво читання, — невихована людина, етичний неук». В. Сухомлинський У жовтні 2010 року було проведено міський етап щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу». У конкурсі взяли участь учні 4-х класів 15 загальноосвітніх навчальних закладів міста (ЗНЗ№4, 6, 18, 22, 28, 45, 51,52, 54,59, 60, 64,65, ММК, АДТ), Навчальні заклади №4, 22, 45, 64, 65, АДТ постійно беруть участь у цьому конкурсі, що пояснюється великою зацікавленістю учнів та вчителів. На конкурс представлено 33 учнівські роботи. Найбільш вдалі роботи продемонстрували учні ЗНЗ № 6,22, 28,54, 60, 65, ММК, АДТ. Роботи учнів ЗНЗ № 6, 59, 60, 65, ММК, АДТ були цікаво ілюстровані, що надало їм особливого Журі у складі Крохіної В.В.(ММК), Блащук Т.Л.(ЗНЗ №20), Блавицької М.В.(ЗНЗ №18), Павлової Н.В.(ЗНЗ №7), Алексеєнко С.М.(ЗНЗ №13) визначило переможців. Ними стали учні АДТ, ЗНЗ № 6,22. Місця розподілили так: № п/п

1

Прізвище, ім’я учня

ЗНЗ №…

Місце

Бродзинська Олена

АДТ

І

22

ІІ

2 Терещенко Ігор 3

6

ІІІ

Прізвище, імя, по батькові вчителя Голубчик Володимир Філенко Миколаївна

Катерина Тетяна

Годунова Ольга Альбещенко Анатоліївна

Ірина

Щиро вітаємо переможців і бажаємо подальших успіхів в інтелектуальних конкурсах

Інформація про проведення ІІ етапу ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів початкових класів м. Миколаєва

6


Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.11.10 №1/9775 «Про проведення ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», наказу управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від 11.11.10 № 844 «Про проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2010-2011 навчальному році» 27 листопада 2010 року в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №17 відбувся міський етап ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів 3- 4 класів м.Миколаєва На участь у другому етапі конкурсу було подано заявки від 54 навчальних закладів міста. Серед них 8 шкіл з російською мовою навчання (ЗНЗ № 10, 15, 18, 19, 42, 43, 45, 53 ). Не брали участь у конкурсі ЗНЗ №7, 21,23, 31, 37, 47,49,61. Заклади №21,23,49 постійно не беруть участь у такому змаганні. Це свідчить про те, що учительські колективи вищеназваних навчальних закладів не приділяють належної уваги розвитку творчих здібностей своїх вихованців. Заявлено на участь у другому етапі конкурсу 106 учнів. Не з'явились на конкурс 2 учні. Причина - хвороба дітей. Таким чином, у конкурсі брало участь 104 учні (51 третьокласник і 53 четвертокласників). За рішенням журі конкурсу встановлено 12 призових місць. За результатами усного і писемного мовлення найкращі показники мають учні ММК, АДТ, ЗНЗ № 60,44,57,40,52,13,59,34,11,22, Навчальні заклади №22,59,11,60,13,ММК,АДТ показують стабільні результати. Спостерігається позитивна динаміка в ЗОШ №34,44, 52,57. Серед шкіл з російською мовою навчання найкращі знання державної мови показали учні ЗНЗ № 19,35,45. Найкращих результатів серед учнів 3 класів досягли такі учні: Некипелова Валерія (ММК), Волченко Дарина (ЗНЗ №60), Бойко Ксенія (ЗНЗ № 44). Серед учнів 4 класу - Рябчуненко Дмитро (ЗНЗ №13), Терещенко Ігор (ЗНЗ №22), Бєлікова Єлизавета (ЗНЗ №59). За рішенням журі конкурсу встановлено 12 призових місць. Місця розподілили так:

Серед учнів 3 класів: № П І П учня п/

М ЗНЗ

П І П вчителя

іс

п

ц е 1

Некипелова

1

ММК 7

Черткова Олена Анатоліївна


Валерія 2

2

60

Золотченко Світлана Іванівна

2

44

Гаврилюк Алла Вікторівна

3

57

Біліченко Наталія Леонтіївна

3

40

Іванова Любов Миколаївна

3

52

Ганістрат Світлана Василівна

Волченко Дарина 3 Бойко Ксенія 4 Лєбах Анжела 5 Торкаєнко Марія 6 Урбанська Анастасі

Серед учнів 4класів: № п/п 1

П І П учня Рябчуненко Дмитро

2

Місце

ЗНЗ №…

1

13

1

22

Терещенко Ігор 3 4 5 6

Бєлікова Єлизавета Шутило Марина Беляцький Владислав

П І П вчителя Алексеєнко Миколаївн Філенко Миколаївна

2

59

3

34

3

11

3

Блавицька АДТ Вікторівна

Калиниченко Дмитрівна

Левкова Іванівна

Шапочка Анастасія

Світлана Тетяна Лілія Олена Олена

Голубчик Катерина Володимирівна

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ЗОШИТІВ 8


Для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів. Функції учнівських зошитів різноманітні. Виконання письмових завдань, зокрема списування, вправ відтворювального і творчого характеру тощо сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню закономірностей певної галузі, засвоєнню програмового матеріалу. Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Важливе значення має раціональне використання зошитів у навчальному процесі. Школярі зобов'язані бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками (бажано поліетиленовими), не бруднити сторінок, не виривати листків. Заміна зошитів блокнотами або окремими аркушами паперу не допускається. Для навчальної роботи необхідно використовувати зошити лише вітчизняного виробництва, оскільки вони відповідають чинним в Україні стандартам. На початковому етапі формування в першокласників графічних навичок письма за наявності різних зошитів учитель має надавати перевагу зошитам, у яких горизонтальні лінії робочого рядка різної інтенсивності з основними лініями таких кольорів: фіолетового, блакитного, сірого. У 2—4-х класах для навчальних класних і домашніх завдань з української та інших мов, математики учні ведуть по два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем). Для перевірних робіт з мов і математики слід використовувати окремий зошит, у якому учні також аналізують помилки роботи. З метою формування окремих функціональних навичок письма дозволяється в межах граничного навантаження використовувати додаткові зошити. З української (російської) мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом та природознавства, з курсу "Я і Україна" у 1—4 класах можна використовувати додаткові зошити з друкованою основою, що разом з підручником становлять єдиний навчальний комплект. Учнівський зошит не є державним документом, тому в початкових класах, з огляду на вік дитини, повільну техніку письма, учні міських шкіл пишуть лише номер школи. У 1 та в 2 класах зошити підписує вчитель, у

роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад: Зошит з української мови учня (учениці) 1-А класу школи №14 м. Миколаєва Тарнавського Дениса Горобієвської Оксани

Зошит для контрольних робіт з математики учня (учениці) 2 класу школи №14 м.Миколаєва Кохан Вікторії Яковенка Олександра

9

3—4 — це


На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу залишається поле завширшки 2,0 см (проводиться червоним кольором вертикальна лінія). Учні мають уміти розміщувати зошит на парті, правильно тримати ручку та обирати правильну позу під час письма (окремі вчителі вимагають від учнів сидіти рівно, не рухаючись протягом усього уроку, що призводить до перенапруження м'язів, швидкої стомлюваності дітей. Це перешкоджає засвоєнню ними навчального матеріалу, стримує фізичний розвиток малюків, тим самим послаблюючи їхнє здоров'я); писати розбірливо, дотримуючись усіх вимог до каліграфічного письма. У письмовій роботі з мови, математики треба зазначати дату виконання роботи, яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, творча робота, задача тощо), заголовок зв'язного тексту (переказу, розповіді тощо). Відповідно до 4-го видання Українського правопису (Український правопис. — 4-те видання. — К.: Наукова думка, 1993 р. — С. 127) в кінці заголовків крапка не ставиться. Наприклад:

7 жовтня Домашня роботи Вправа 123

31 березня Класна робота Задача 107

Дату, назву роботи та її вид (вправа, словниковий диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу початкової школи. У 4 класі дату виконання роботи з мов записують словами, з математики — на розсуд учителя. У зошитах для контрольних робіт, що виконуються в класі, учні пишуть дату, вид завдання і заголовок тексту. Запис учнями виду роботи (словниковий, попереджувальний диктант) здійснюється за вказівкою вчителя (за функціональною потребою). Наприклад:

23 грудня Диктант Зима

12 квітня Математичний диктант

Під час виконання письмової роботи учні повинні дотримуватися абзаців.

Необхідно стежити, щоб учні дотримувалися однакових інтервалів між словами, дописували кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка. Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підлягає заміні, слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно. Виправлення (закреслення та поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 10


ДО ПЕРЕВІРКИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ Контроль якості виконання письмових робіт — важливий стимул розвитку грамотності і писемного мовлення учнів. Учитель повинен систематично перевіряти та оцінювати якість виконання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому можливість визначити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-корекційну роботу на діагностичній основі. Усі письмові роботи, зокрема диктанти, перекази, твори, а також самостійні роботи навчального і контрольного характеру слід перевіряти до наступного уроку. Перевірку слід закінчувати роботою над помилками (колективною чи самостійною). Письмову роботу над помилками виконують у зошитах для контрольних робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах. Кожен вид помилок як з мови, так і з математики потребує від учителя відповідного способу виправлення. Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює і на полях чи в окремому рядку (для практичного вправляння) дає зразок правильного їх написання. Погана каліграфія свідчить про неусвідомлення учнем алгоритму дії під час написання літери (звідки починати, куди вести, де закінчити), тому під час роботи над графічними помилками варто запропонувати учням аналітичні вправи для поелементного аналізу та синтетичні — на конструювання різних літер з однакових елементів тощо. Таким вправлянням необхідно приділяти якнайбільше уваги на початковому етапі навчання письма, бо виправити набуту школярами неправильну графічну навичку практично неможливо. Помічену в слові (в обчисленнях) помилку чи неправильно вжите слово вчитель перекреслює, а саме виправлення має зробити учень, користуючись орфографічним, перекладним чи тлумачним словником, правилом у підручнику або порадившись з учителем, з кимось з однокласників. Під час формування графічних навичок допускається підкреслювання неправильної форми літери чи цифри, виправлення їх, показуючи цим, де саме учень припускається, помилки, неправильність нахилу показується похилою лінією поряд зі знаком, який дитина написала неправильно. Стилістичні і лексичні помилки підкреслюють у тексті хвилястою лінією, а в процесі роботи над ними найтиповіші колективно обговорюють, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюють шляхом розгляду різноманітних пропозицій, потім записують у зошит. Після цього школярам пропонують зробити решту виправлень самостійно чи в парі з однокласником. Пунктуаційні помилки вчитель виправляє власноруч, але в процесі їх опрацювання вимагає від дітей аргументованого пояснення надписаних чи 11


дописаних пунктуаційних знаків на основі правил чи наведення відповідних прикладів. За такої організації перевірки письмової роботи в учнів формуються вміння здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомогу, у разі потреби користуватися довідковою літературою, насамперед — словниками. До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі в рядку, в якому допущено помилку; у середніх — можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зробити учням самостійно. Виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, подаючи правильний зразок. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду. Помічену в обчисленнях помилку вчитель тільки підкреслює, а учень повинен правильно обчислити й виправити її. У зошитах школярів, які самостійно не можуть виправити неправильний результат обчислення, учитель може закреслити його і зверху написати правильний. Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється. Якщо учень помилився під час розв'язування складеної задачі в доборі першої дії чи в обчисленнях у ній, треба запропонувати, щоб він правильно розв'язав усю задачу і заново переписав її розв'язання. Якщо задача розв'язана правильно, але нечітко (невдало) сформульовано одне — два запитання чи пояснення, варто підкреслити цей текст і запропонувати учневі правильно його сформулювати і записати заново. Усі записи, зроблені вчителем в учнівському зошиті (виправлення помилок, підкреслення, зразки письма, оцінка, фрази типу Правильно, Уже значно краще тощо), повинні бути виконані чітко й охайно червоним чорнилом або пастою, мають бути взірцем для учнів. Пропуски помилок, неохайне виправлення, недбало написані зразки літер, цифр, слів затримують розвиток грамотності учнів.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ З МОВ У період навчання грамоти учні 1 класу виконують навчальні завдання в зошиті з друкованою основою (зошити для письма і розвитку мовлення), де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих слів і речень, а також вправи на розвиток мислення і мовлення школярів. Щоб навчити першокласників орієнтуватись у розлініюванні зошита та для виконання індивідуальних, диференційованих вправ і завдань, починаючи з листопада (січня), можна паралельно практикувати виконання окремих завдань у шкільних зошитах з таким самим розлініюванням. Для виконання різноманітних завдань, пов'язаних з мовним аналізом (креслення схем речень, звукоскладової структури слів, "друкування" тощо), першокласники ведуть окремий зошит у клітинку з графічною сіткою №5.

12


У 2—4 класах на уроках української та російської мов паралельно зі звичайним зошитом можуть використовуватися зошити з друкованою основою (один із зошитів), рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Зошит з друкованою основою використовують як на уроці, так і для виконання домашніх завдань. Після опрацювання теми за підручником зошит з друкованою основою перевіряють, виконання завдання оцінюють. У 3 класі на уроках української (російської) та іноземної мов протягом усього семестру учні продовжують писати в зошитах у дві лінії з контрольними похилими (зошит з графічною сіткою №1) або в зошитах у дві горизонтальні лінії без контрольних похилих (зошит з графічною сіткою №2). У II семестрі краще підготовлені учні поступово переходять на письмо в зошитах в одну лінію. Повний перехід усього класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу або в І семестрі 4 класу. Висота малих літер становить близько 4,0 мм. У період навчання грамоти (в 1 класі) дату виконання завдань, слова Класна робота учні не пишуть. У цей період між завданнями класних робіт учні залишають по два робочі рядки для записів чи поміток учителя. Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого рядка. Початок запису тексту і його заголовок виконують на одній сторінці. Якщо залишаються вільні рядки на сторінці, то їх використовують для виконання інших завдань на розсуд учителя. Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між назвою та видом роботи, а також між видом роботи та заголовком рядок не пропускають. Між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи і початком наступної слід пропускати два робочих рядки (для відокремлення однієї роботи від іншої та для виставляння оцінки).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВИХ РОБІТ З МАТЕМАТИКИ Навчальні вправи чи інші письмові завдання з математики учні виконують у зошитах у клітинку. У 1 класі дату виконання робіт учні не записують. Дату, назву роботи та її вид (задача, математичний диктант тощо) учні записують, починаючи з 2 класу (назву виду завдання учні записують за функціональною потребою — на розсуд учителя). Запис дати і виду роботи розміщують посередині робочого рядка, наприклад:

8 листопада Класна робота Задача 231 У той період (див. вище), коли учні не записують дату виконання роботи, між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи та початком наступної пропускають чотири клітинки для зауважень, поміток учителя. Запис математичних завдань слід розпочинати на другій повній клітинці зверху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита. Між записами дати, назви роботи та її виду у зошитах з математики пропускають одну клітинку. Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної в зошитах з математики слід пропускати чотири клітинки.

13


Цифри і літери пишуть у клітинці зошита похило. Кожну цифру, знак і літеру записують в окремій клітинці. У 1—4 класах пропонується писати цифри висотою в одну клітинку, у 1—2 класах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3—4 класах — 2/3 клітинки. Великі літери в усіх класах пишуть заввишки в півтори клітинки. Математичні вирази можна розміщувати в рядку або в стовпчик. Між виразами відстань добирають довільно, але з дотриманням симетрії та економії паперу. У 1 класі розв'язання задачі учні записують у вигляді виразу. Допускаються різні форми запису розв'язання задачі: 2 + 3 = 5 (ящ. ) або 2 ящ. + 3 ящ. = 5 ящ.

Для полегшення пошуків способів розв'язання задачі пропонується записувати текст задачі коротко, використовуючи різноманітні форми: малюнок, схему, таблицю, графічні умовні позначення, орієнтуючись на істотні опорні слова тексту. Добір форми скороченого запису задачі здійснює учень самостійно. Незначні відхилення у записі короткої умови не повинні впливати на оцінювання. Найменування одиниць величини пишуть повністю у запитанні задачі, після словесного запису числа, наприклад: В одному кошику 12 кг яблук, в іншому — 15 кг. Скільки кілограмів яблук у двох кошиках? Після чисел найменування пишуть скорочено: •без крапки: 2 мм, Зсм, 4дм, 5 м; 7 г, 6 кг, 9 ц, 10 т; 12сек, 13 хв, 7год;

• крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці: 15 грн.; 20 к. Одиниці швидкості скорочено записують так: 60 м/сек (або 60 м за 1 сек), 12 км/год (або 12 км за 1 год).

Одиниці площі: 23 см , 54 м (висота цифри

2 біля літери — 1/2 клітинки). Читається: 23

квадратних сантиметри, 54 квадратних метри.

Назви предметів біля цифри записують скорочено, за правилами скорочень: 40 в. (40 відер), 10 ябл. (10 яблук).

У відповіді до задачі назви предметів пишуть повністю: у бочку налили 40 відер води. Після закінчення навчання грамоти вводиться короткий запис відповіді задачі, наприклад: 5 кг цукру; 40 відер води. Повну відповідь рекомендується записувати, починаючи з 3 класу. Якщо розв'язання задачі записано без пояснень, то відповідь бажано записувати повними реченнями. Повну відповідь слід будувати за загальними правилами побудови речень (відповідей на будь-яке запитання). Якщо запис розв'язання задачі був з поясненням (повним чи коротким), то відповідь можна записувати коротко. Зразки записів пояснень та відповідей: 7 + 3 = 10 (з. ) — у лінійку і клітинку. Відповідь: 10 зошитів. Відповідь: у мішку залишилося 50 кг цукру. Відповідь: на 3 т більше. Відповідь: посадили 20 дерев.

14


Адреси перспективного педагогічного досвіду Використання вчителями початкових класів м. Миколаєва творчої спадщини В.О.Сухомлинського № п/п НЗ 1

2

ЗОШ №57

Управління процесом виховання Блакитна Тетяна духовності на основі спадщини Іванівна, В.О.Сухомлинського Директор школи

ЗОШ № 54

Виховання моральних цінностей Скидан Тетяна учнів шляхом використання Григорівна, спадщини В.О.Сухомлинського заступник директора з навчально-виховної роботи

ЗОШ № 64

Використання спадщини Войхевич Валентина В.О.Сухомлинського у трудовому Василівна, вихованні молодших школярів заступник директора з навчально-виховної роботи

ЗОШ № 65

Розвиток зв’язного мовлення Апостолова Таїсія учнів шляхом використання казок Анатоліївна, В.О.Сухомлинського вчитель початкових класів

ЗОШ № 30

Розвиток пізнавальної діяльності дитини в процесі навчання через впровадження спадщини В.О.Сухомлинського

3

4

5

6

Проблема, яка впроваджується Контактна особа

15

Майгур Тамара Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи


ЗОШ № 59

Формування читацького інтересу учнів початкових класів шляхом використання спадщини В.О. Сухомлинського

8

ЗОШ № 44

Використання педагогічної Венгер Алла спадщини В.О.Сухомлинського у Олексіївна, системі екологічного виховання заступник директора з навчально-виховної роботи

9

ЗОШ № 28

Уроки мислення серед природи Масіброда Олена як один із засобів формування Василівна, мовленнєвої діяльності дитини заступник директора з навчально-виховної роботи

ММК

Реалізація В.О.Сухомлинського розумового розвитку молодшого шкільного віку

ЗОШ № 20

Ляміна Валентина Духовно-патріотичне виховання Володимирівна, учнівської молоді на засадах заступник директора педагогіки В.О.Сухомлинського з навчально-виховної роботи

ЗОШ № 56

Орленко Лариса Виховання свідомого ставлення Станіславівна, учнів до свого здоров’я заступник директора з навчально-виховної роботи

ЗОШ №3

Сабат Ольга Використання досвіду Вікторівна, В.О.Сухомлинського у формуванні заступник директора творчої особистості з навчально-виховної роботи

ЗОШ № 46

Стригіна Тетяна Розвиток зв’язного мовлення Вікторівна, учнів шляхом використання творів заступник директора

7

10

11

12

13

16

Калиниченко Лілія Дмитрівна, керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів

ідей Губанова Тетяна щодо Олександрівна, дітей керівник кафедри вчителів початкових класів


В.О.Сухомлинського

з навчально-виховної роботи

До уваги керівників шкільних методичних об’єднань Оголошення На сайті науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради «Шпаргалка для керівника» є сторінка «Методичне об’єднання вчителів початкових класів». Ви можете познайомитися зі змістом сторінки набравши (http://zavuch.at.ua /boavd )

17


Зміст Перелік навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

2

Перелік програм курсів за вибором

3

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

5

Щорічний регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»

6

Інформація про проведення ІІ етапу ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика

7

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

9

Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

11

Використання вчителями початкових класів м. Миколаєва творчої спадщини В.О.Сухомлинського

16

Оголошення для керівників методичного обєднання вчителів початкових класів

17

18

Початківець 28  

Інформаційно-методичний вісник «Початківець» №28 містить нормативно-правові документи: перелік навчальних програм, програм для курсів за виб...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you