Page 1


Гумор – доброзичливий, жартівливий сміх, що допомагає виправити певні вади людського характеру, недоліки поведінки. Сатира – гостре висміювання, критика чогось бо когось, його поведінки.


Шосте квітня Класна робота Тема. Леонід Глібов – визначний український байкар і поет. Байка “Щука”. Побудова байки


      

з’ясувати зміст понять «гумор», «сатира»; пригадати відомості із життя і творчості Л.Глібова; дати визначення поняттям «байка», «алегорія»; дізнатися про історію виникнення і структуру байок; ознайомитися із змістом байки «Щука»; вміти аналізувати зміст байки, знаходити мораль; розвивати пам’ять, образне мислення, розумові здібності; навички розгляду й коментування алегоричних творів; виховувати кращі людські якості.


Байка – це невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір алегоричного змісту.


Алегорія – художній прийом іносказання, зображення людських рис і характерів за допомогою образів тварин, предметів, рослин, явищ природи та людського життя.


Осел  Вовк  Слон  Мавпа  Заєць  Лисиця  Ведмідь  Ґава 

неуважність упертість непосидючість боягузтво неповороткість хижість хитрість дурість, нерозумність


оповідь

мораль


Бомага – папір.  Буцімби – нібито  Шаплик – посудина з ручками для носіння рідини.  Нікчемна - ні на що не здатний.  С тряпчий – захисник обвинуваченого в суді.  Завсіди – зазвичай.  Щупачок – самець щуки.  Річ держать – промовляти, говорити. 


1.

Визначити тему байки. 2. Знайти у творі оповідь і мораль. 3. Визначити основну думку твору, тобто у байці це і є мораль.


Напишіть твір-мініатюру на тему: « Слова як мед, а діла як полин».


Під яким псевдонімом друкував свої твори Л.Глібов?


Хто започаткував нову літературну байку в Україні?


Як називали рідні поета в дитинстві?


Що називається байкою?


Із скількох частин складається байка і яких саме?


Хто на Щуку подав до суду «бомагу»? А осли Б лисичка В невідомо


Скільки суддів розглядало справу? А семеро Б п’ятеро В троє


Кого з героїв твору стосується прислів’я: « Не те в Кузьми на умі»? А Щуки Б Лисиці В Цапа


Яка думка про правду висловлюється у творі?  А « Правда і у вогні не горить, і у воді не тоне»  Б « Як не мудруй, а правди ніде діти»  В «Добрі вісті не лежать на місці»


вивчити

конспект у зошиті; зробити ілюстрації до твору; прочитати байки Глібова “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”.

Л.Глібов  
Л.Глібов  

Гумор – доброзичливий, жартівливий сміх, що допомагає виправити певні вади людського характеру, недоліки поведінки. Сатира – гостре висміюва...

Advertisement