Page 1

19.04.2011

Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної роботи

Формування інформаційноорієнтованого освітнього середовища навчального закладу


За даними Фонду розвитку Інтернету, тільки 5% школярів рідко стикаються зі Всесвітньою павутиною, з 95% «дітей Інтернету» кожен п'ятий підліток «активно користується» Мережею, а кожен шостий - «майже живе в онлайн». Сучасні школярі, шукаючі відповіді на свої питання швидше підуть шукати їх у Google, ніж звернуться до вчителя

© 2004 Marc Prensky


У дорослих рівень оволодіння комп'ютерною премудрістю зовсім інший: тільки 37% українців старше 18 років регулярно звертаються до ресурсів Інтернету. Через це виходить дивна ситуація: між людьми майбутнього і технологіями майбутнього опиняються учителі…


Стратегія чи поточні справи? Про які комп`ютери може йти мова, якщо в школі дах тече, та й зарплата вчителів низька? Купили комп`ютерний клас для уроків інформатики і цього досить. Навіщо ІКТ на уроках історії чи літератури, навіть фізики? Краще забезпечити школи підручниками і необхідним обладнанням. Навіщо купувати ліцензовані педагогічні програмні засоби, якщо їх можна безкоштовно “скачати”? Company Logo


!!! Жодні розрахунки не доведуть, що вкладати кошти в інформатизацію освіти вигідніше, ніж у надбавки вчителям чи інші витрати на освіту. Це питання стратегії, а не поточних справ!!!

Company Logo


ІКТ в освіті потрібні для:

 Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, досягнення якісно нових результатів навчання.  Вирівнювання освітніх можливостей для різних соціальних груп населення (ЗОШ - гімназія, ліцей).  Задоволення індивідуальних освітніх потреб (обдаровані, діти з обмеженими можливостями).  Зміни освітньої парадигми і стратегії навчання: від запам`ятовування і репродуктивного навчання до творчого осмислення й активного пізнання.  Підвищення педагогічної майстерності й ефективності роботи вчителів (створення умов, коли лише лінивий не використовує ІКТ).  Створення моделі відкритої школи, надання доступу до інформації для громадськості.  Переходу на новий рівень управління освітою, інформаційного забезпечення прийняття рішень Company Logo


Що таке інформаційно-орієнтоване середовище?

 програмно-телекомунікаційна система, направлена на здійснення навчального процесу за допомогою єдиних технологічних засобів і забезпечення його інформаційної підтримки [Афанас’єв О.Л.];  педагогічна система нового рівня, що включає її матеріально-технічне, фінансово-економічне, нормативно-правове і маркетингове забезпечення [Андрєєв А.О.];  інформаційно-комунікаційне предметне середовище, що забезпечує комп'ютерну підтримку процесу навчання, засіб управління процесом інформатизації в освіті [Курова Н.М.];  соціально-психологічна реальність, в якій створені психолого-педагогічні умови, що забезпечують пізнавальну діяльність і доступ до інформаційних освітніх ресурсів на основі сучасних інформаційних технологій [Красильнікова В.О.]; Company Logo


Що таке інформаційно-орієнтоване середовище?

 культурно-освітнє середовище, де головним носієм освітньої інформації є електронний ресурс [Гура В.В., Дикарьов С.Б.];  багатокомпонентний комплекс освітніх ресурсів і технологій, що забезпечують інформатизацію й автоматизацію освітньої діяльності навчального закладу [Ахметов Б.С., Бідайбеков Е.И.];  систему, що об'єднує інформаційне, технічне, навчальнометодичне забезпечення, нерозривно пов'язану з суб'єктом освітнього процесу [Ільченко О. О.];  єдиний інформаційно-освітній простір, який об'єднує інформацію, як на традиційних носіях, так і електронних; комп'ютерно-телекомунікаційні навчально-методичні комплекси і технології взаємодії; дидактичні засоби [Андрєєв А.О., Каплан С.Л., Краснова Г.О., Лобачьов С.Л., Лупанов К.Ю., Поляков О.О., Скамніцкий О.А., Солдаткин В.І.] Company Logo


Інформаційно-орієнтоване середовище навчального закладу –

це педагогічна система, яка об'єднує в собі інформаційні освітні ресурси, комп'ютерні засоби навчання, засоби управління освітнім процесом, педагогічні прийоми, методи і технології, спрямовані на формування інтелектуально розвиненої, соціально адаптованої, творчої особистості, яка володіє необхідним рівнем знань, умінь і навичок Company Logo


Структура інформаційного середовища Навчальновиховна робота

Управління освітнім процесом

Забезпечення комунікації

Єдине освітнє середовище

Управління контингентом

Управління кадрами

Управління ресурсами Company Logo


Основними складовими інформаційного простору є:

1. Технічні ресурси відповідно до визначених видів діяльності  Навчально-виховна робота: кабінети інформатики, спеціальне обладнання для використання Інтернету, навчальні програми-тренажери, тестові системи, медіатека й електронні енциклопедії, ресурси Інтернету, операційні системи і прикладні програми іншого призначення.  Управління освітнім процесом: системи обліку успішності й особистих досягнень учнів, програми складання і редагування навчального навантаження, розкладу занять, створення баз даних.  Управління контингентом учнів: бази даних, що містять повні персональні дані, включаючи відомості з успішності й досягнень.  Управління кадрами освітньої установи: бази даних працівників, що містять персональні дані, з можливістю отримання відомостей про результативність професійної діяльності, підвищення кваліфікації, складання тарифікації тощо Company Logo


Основними складовими інформаційного простору є:

2. Кадрові ресурси (інтелектуальна складова):  Загальний професійний рівень педагогічного колективу.  Пріоритети освітнього процесу в конкретному навчальному закладі.  Система мотивації і стимулювання щодо вдосконалення свого педагогічного потенціалу. 3. Навчально-методичні ресурси:  Методичні розробки уроків із застосуванням ІКТ і мультимедійної техніки.  Мережеві методичні об'єднання вчителів, що дозволяють всім учасникам освітнього процесу обмінюватися актуальною інформацією, представляти свої власні методичні напрацювання і використовувати досвід колег незалежно від місця їх роботи і регіону країни. Company Logo


Дії керівників навчальних закладів щодо проектування інформаційного середовище

1.

Визначення системи задач, які будуть вирішуватися при створенні й використанні інформаційного середовища.

Це може бути:  реалізація творчого потенціалу і розвиток особистості;  формування знань, умінь і навичок, зміна установки «знаю й умію» на «знаю, умію, можу застосовувати»;  формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;  створення можливостей для ефективного самонавчання та самоосвіти Company Logo


Дії керівників навчальних закладів щодо проектування інформаційного середовище 2. Визначити учасників освітнього процесу, що будуть залучені до користування ресурсами і сервісами інформаційного середовища Доцільно організувати колективне озвучення та формулювання проблем щодо створення інформаційного середовища і пошуку шляхів їх розв`язання

Company Logo


Проблеми, сформульовані учнями:  Ми – цифрові аборигени, дорослі – цифрові емігранти. Як подолати прірву між нами?  Багато наших однолітків знаходяться під впливом ігрової залежності.  Ми використовуємо веб-сервіси та соціальні мережі для спілкування і розваг. Чи буде нам цікаво робити це для навчання?  Досвід використання Інтернету односторонній - ми не знаємо його освітніх можливостей.  Норми культурної поведінки в Інтернеті сформовано далеко не у всіх,звідси питання – як нам убезпечити свої особисті дані?  "Класичний стиль" навчання в школі ніяк не використовує наш інтернет-досвід та користувацькі навики. Отже, крім нас це нікому не потрібно? Company Logo


Проблеми, сформульовані вчителями:  Не вистачає вільного часу для вдосконалення навичок використання Інтернету.  Більшості з нас не вистачає знань та досвіду застосування ефективних стратегій навчання, в тому числі й для самоосвіти.  Відсутність матеріальної бази, тобто вільного кабінету з ПК, підключеного до Інтернету.  Ми недостатньо обізнані щодо програмних продуктів, освітніх ресурсів і засобів їх використання.  Ми не вміємо шукати потрібну інформацію, бракує дослідницьких навичок Company Logo


Проблеми, сформульовані вчителями:  Стандарти й стереотипи не дозволяють нам з'єднати нові інструменти з активними методами навчання, ефективно задіяти інтернет-досвід учнів.  Підготовка до уроків з використанням ІКТ забирає дуже багато часу, сам учитель повинен провести багато часу в мережі, відібрати хоч би адреси потрібних сайтів.  Різна підготовка учнів щодо використання ІКТ, звідси - різна швидкість виконання завдань, тому важко спрогнозувати витрати часу на різних етапах Інтернет-уроку  А чим погані традиційні технології навчання?  Не розроблена система он-лайн безпеки дітей в Інтернеті Company Logo


Проблеми, сформульовані представниками адміністрації:

 У школі достатня кількість комп'ютерної техніки, але вона не використовується ефективно.  Немає коштів на забезпечення необхідної сучасної матеріально-технічної бази.  Є проблеми з електронним інфообміном: електронну пошту доводиться дублювати паперовими оголошеннями, оскільки не всі перевіряють свої скриньки регулярно.  Не вдається налагодити ефективний документообіг - не вистачає інформації про моделі його використання, про те, як його організувати.  Мало вчителів, які володіють ІКТ, тому що це «їм не треба», відсутні засоби стимулювання вчителів до інноваційної діяльності (що залежить, перш за все, від зміні звичок і установок людей). Company Logo


Проблеми, сформульовані представниками адміністрації:

 Звичайна схема підвищення кваліфікації "через курси" не працює, навчання вчителів повинно бути постійним, а не одноразовим (лише проходження курсів «Intel. Навчання для майбутнього»).  Є батьки-фахівці, які могли б допомогти школі, але батьківський ресурс не задіяний.  Не можемо знайти зразки, моделі ефективного впровадження ІКТ, на які можна орієнтуватися.  Ті вчителі, що мають певні уміння, використовують веб-сервіси та соціальні мережі для спілкування й розваги, але не для організації навчальної діяльності та професійного розвитку Company Logo


Дії керівників навчальних закладів щодо проектування інформаційного середовище

3. Організація безперервного навчання Необхідно почати з себе!!! 1. Чи є ви «впевненим користувачем» персонального комп’ютеру? 2. Чи є ви «впевненим користувачем» Інтернету? 3. Чи використовуєте ви електронні засоби навчання на своїх уроках? 4. Чи зареєстровані ви хоч у одній професійній онлайн спільноті?

5. Чи не є «завантаженість» і «брак часу» вашим «алібі» щодо відсутності ІКТ у вашій діяльності? Company Logo


Чому навчати вчителів? Головне не стільки в тому, щоб допомогти учителеві технічно освоїти комп'ютер, скільки в тому, щоб допомогти йому присвоїти інформаційну компетентність, тобто допомогти виробити внутрішню мотивацію, потребу і готовність до проведення уроку з використанням ІКТ, тому що це дозволить розширити межі його загальної професійної компетентності, тобто послужить, зрештою, підвищенню якості освіти Company Logo


Чому навчати вчителів? Інформаційна культура – загальне уявлення людини про інформаційні процеси у навколишньому світі; уміння адекватно формулювати свою потребу в інформації; ефективно здійснювати пошук потрібної інформації; уміння відбирати, переробляти і оцінювати інформацію. Усе це загальновідомо, але є ще один критерій інформаційної культури, який зазвичай обходять стороною - заощадження часу (особистого або робочого) при роботі з інформацією Company Logo


Дії керівників навчальних закладів щодо проектування інформаційного середовище 4. Забезпечення відповідного матеріальнотехнічного й програмного забезпечення. Вибір програмного забезпечення, що максимально відповідає педагогічним задачам саме вашого закладу в умовах інформаційного середовища. Забезпечення постійного технічного обслуговування Необхідно звернути увагу на раціональне використання придбаної техніки Company Logo


Навчальні заклади нашого міста вже пройшли декілька етапів на шляху до створення інформаційно орієнтованого освітнього простору  І етап. Створення комп'ютерних класів в школі і використання комп'ютерів для вивчення шкільного курсу інформатики й для підготовки деяких документів у рамках адміністративної діяльності.  ІІ етап. Створення в школі мережевих комп'ютерних класів й окремих комп'ютерних робочих місць, наприклад директора чи бібліотекаря, об'єднаних в локальну шкільну мережу; часткове використання окремими педагогами на уроках комп'ютера як ТЗН з широкими можливостями; створення й використання окремих електронних засобів навчання з невеликої кількості дисциплін; а також автоматизація елементарних адміністративних функцій, пов'язаних із створенням і веденням бази даних учнів і співробітників у вигляді exсel-форм Company Logo


Навчальні заклади нашого міста вже пройшли декілька етапів на шляху до створення інформаційно орієнтованого освітнього простору  ІІІ етап. Оснащення шкіл мультимедійним комп'ютерним обладнанням й окремими спеціалізованими комп'ютерними місцями вчителів фізики, хімії, біології; формування в школах медіацентрів; цільове створення й використання цифрових освітніх ресурсів на компакт-дисках по цілому ряду шкільних дисциплін; використання окремих додатків для автоматизації адміністративних функцій: облік кадрів, ведення штатного розкладу школи, апробація програмних продуктів, зокрема, щодо підготовки розкладу занять; обмін документами з управлінням освіти і НМЦ на знімних носіях.  ІV етап. Підключення шкіл до швидкісних каналів Інтернету; регулярне використання електронної пошти; створення шкільних сайтів; формування власних освітніх ресурсів в Інтернеті; впровадження дистанційного навчання; організація доступу до існуючих цифрових освітніх ресурсів Інтернету для використання в освітньому процесі; системна автоматизація адміністративних функцій Company Logo


Як здійснити системний підхід, як забезпечити ефективне управління цим процесом ми пропонуємо вам побачити на прикладі діяльності керівників і педагогів Першої української гімназії ім. М.Аркаса


Підбиття підсумків Будь ласка, визначить: 1 (одну) проблему в управлінні й організації навчально-виховного процесу, що може бути вирішена за допомогою створення інформаційного освітнього простору саме в вашому закладі. 2 (дві) найголовніші, на ваш погляд, умови, за яких діяльність в інформаційно орієнтованому середовищі закладу буде успішною й ефективною. 3 (три) структурні одиниці уроку, де, на вашу думку, використання ІКТ затребуване й обгрунтоване Company Logo

Інформаційно орієнтований освітній простір як ресурс управління  

Перший виступ у теоретичній частині семінару

Інформаційно орієнтований освітній простір як ресурс управління  

Перший виступ у теоретичній частині семінару

Advertisement