Page 1


Структура

учнівського самоврядування

Г І М Н А З И С Т И Загальногімназійна учнівська конференція Президент Прем'єр - міністр Міністри (керівники центральних органів виконавчої влади)

І. Міністерство КУЛЬТУРИ та ВОЛОНТЕРСТВА ІІ. Міністерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЕКОЛОГІЇ І СПОРТУ ІІІ. Міністерство ЮСТИЦІЇ ІV. Міністерство ОСВІТИ та НАУКИ V. Міністерство ІНФОРМАЦІЇЇ Регіональні відомства міністерств в учнівських колективах


Структура учнівського самоврядування Миколаївської гімназії №3

Г І М Н А З И С Т И Загальногімназійна учнівська конференція Президент, прем’єр - міністр Міністри (керівники центральних органів виконавчої влади) Міністерство КУЛЬТУРИ, ВОЛОНТЕРСТВ А

Міністерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЕКОЛОГІЇ І СПОРТУ

Організація Організація і проведення культурнопроведення роботи з масових заходів, пропаганди здорового концертів; способу життя; підтримка діяльності створення соціальних гімназистів; розвиток проектів, спрямованих молодіжно-суспільних на покращення культур (підтримка аматорських музичних здоров’я; організація спортивних заходів, груп, художниківфестивалів, підтримка аматорів, сучасного кінопочатківців молодіжного спорту; організація зустрічей з людьми спорту та молодіжними центром

Міністерство ЮСТИЦІЇ Захист прав особистості, улагодження конфліктів; захист з вивчення правознавства;іні ціювання зустрічей з громадськістю; соціальне опитування з метою отримання достовірної інформації з питань, що хвилюють гімназистів

МЕРІЯ учнівських колективів (чергові командири) Планування та робота учнівських колективів згідно річного плану гімназії

Міністерство ОСВІТИ ТА НАУКИ

Міністерство ІНФОРМАЦІЇЇ

Створення соціальних проектів про позитивні зміни в системі освіти; планування заходів, спрямованих на розвиток особистості; заохочення діяльності, спрямованої на розвиток культури та освіти (підтримка поетичного клубу “Ассоль”, команд з інтелектуальних ігор, учнів, що займаються науководослідницькою роботою)

Висвітлення роботи учнів в гімназійній газеті “Світанок”, в засобах масової інформації міста; підтримка самостійної незалежної газети гімназистів;робота сайту учнівського самоврядування; створення способів регулярного спілкування з лідерами інших шкіл з метою досвіду

Регіональні відомства міністерств у класних колективах


Рада міністрів – орган учнівського самоврядування, до складу якого увійшли представники кожного учнівського колективу. Це законодавчий орган влади, який формує умови для самореалізації учнівської молоді, розвиток їх творчих здібностей, задоволення їх інтересів, які не суперечать законодавству, адаптація до самостійного життя, забезпечення захисту прав і законних інтересів учнівської молоді закладу. Головними завданнями Ради міністрів є: - активна діяльність із втілення соціальних проектів, спрямованих на розвиток особистості, розвиток спорту, здоров’я, культури ; - організація та проведення творчих зустрічей з цікавими людьми; - сприяння формуванню в учнів гімназії навичок самоврядування, соціальної активності та відповідальності; - сприяння залученню учнівської молоді до державних і громадських справ з метою формування активної життєвої позиції.


Президент гімназії здійснює координацію роботи органів самоврядування, співпрацює з адміністрацією закладу, відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування. Прем'єр - міністр проводить засідання Ради міністрів, збирає письмові пропозиції учнів, разом з президентом опрацьовує порядок зборів самоврядування.


Організація проведення культурномасових заходів, концертів; підтримка діяльності гімназистів; розвиток молодіжно-суспільних культур (підтримка аматорських музичних груп, художниківаматорів, кінопочатківців


За ініціативи міністерства культури та волонтерства проходить багато цікавих заходів: «Міс Осінь», традиційна «Казка від Святого Миколая»; щорічна організація шкільного ярмарку з метою поповнення ігрової зали та медичного кабінету школи-інтернату №3; показ вистав для дітей інтернату №3, вихованців інтернату зі зниженим слухом, малюків з дитячого садка №5; обрядові заходи для жителів Корабельного району з метою урізноманітнення їх дозвілля; організація та проведення акцій милосердя «Турбота», «Милосердя» з метою допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку; участь в акціях обласної організації Червоного Хреста


Організація і проведення роботи з пропаганди здоровогоспособу життя;створення соціальних проектів, спрямованих на покращення здоров’я; організація спортивних заходів, фестивалів, підтримка сучасного молодіжного спорту;організація зустрічей з людьми спорту та молодіжними центром


Лідери міністерства екології, здоров’я та спорту традиційно проводять Малі Олімпійську ігри, сезонні спортивні ігри, фествалі «Молодь – за здоровий спосіб життя», «Чарівний світ танцю»; заходи у рамках Дня порузуміння з здоров’я ВІЛ-інфікованими людьми; беруть активну участь у соціальних проектах, спрямованих на покращення здоров’я; випускають стіннівки, метою яких є популяризація здорового способу життя; тісно співпрацювали багато років з Центром соціальних програм компанії РУСАЛ; організовують зустрічі з видатними людьми спорту; учні гімназії (випускники) Колесніченко Ганна та Мазо Владислав були ведучими телепрограми «Зелений дозор» на 35 каналі м. Миколаєва


Захист прав особистості; захист з вивчення правознавства;ініціювання зустрічей з громадськістю; соціальне опитування з метою отримання достовірної інформації з питань, що хвилюють гімназистів


Лідери міністерства юстиції займаються інформаційною діяльністю про видатних українців, про історію державних символів; проводять заходи з вивчення правознавства; є ініціаторами створення музейного куточка «Молодими очима солдата – незабутній подвиг війни» (про подвиги та трудові будні батьків гімназистів, які проходили військову службу в Афганістані), ініціюють зустрічі з представниками громадськості (молодіжним театром «Клас», музикантами обласної філармонії, молодіжної організації „Скінія” , представниками обласної організацієї Червоного Хреста, тренером Римбаловичем Олександром Іллічем та його донькою Олександрою , яка є неодноразовою чемпіонкою світу з карате, перукарем Березніковою Оленою, у салоні якої здійснюються зйомки передачі «Все для тебе», директором центру соціальних програм компанії РУСАЛ Мурашком Дмитром Михайловичем); проводять соцопитування серед учнівського, педагогічного та батьківського колективів з питань, що турбують гімназистів.


Створення соціальних проектів про позитивні зміни в системі освіти; планування заходів, спрямованих на розвиток особистості; заохочення діяльності, спрямованої на розвиток культури та освіти (підтримка поетичного клубу “Асоль”, команд з інтелектуальних ігор, учнів, що займаються науково - дослідницькою роботою)


Лідери міністерства освіти та науки займаються організацією і проведенням учнівських конференцій; плануванням та проведенням пізнавальних заходів; беруть участь у створенні соціальних проектів, спрямованих на покращення навчально-виховного процесу; підтримують діяльність поетичного клубу «Асоль», гімназійні команди інтелектуалів, учнів, що займаються науково-дослідницькими роботами; започаткували фестиваль-концерт для переможців олімпіад, членів МАН, конкурсу «Новітній інтелект України»


Висвітлення роботи учнів в гімназійній газеті “Світанок”, в засобах масової інформації міста; підтримка самостійної незалежної газети гімназистів;робота сайту учнівського самоврядування; створеня способів регулярного спілкування з лідерами інших шкіл з метою досвіду


Лідери міністерства інформації займаються випуском улюбленої гімназійної газети «Світанок», яка є першоджерелом гімназійних новин; висвітлюють результати конкурсів різних рівнів в інформаційних стендах; всі новини гімназійного життя озвучують на загальногімназійних лінійках та висвітлюють на сайті нашого закладу.


Школа активу “Лідер” Формування лідерських здібностей, конкурентноздатності, ораторських якостей, активності, ініціативності, творчості та відповідальності


Заняття школи активу «Лідер» проводяться заступником директора з виховної роботи, педагогоморганізатором, практичним психологом та лідерами самоврядування


Регіональні відомства міністерств в учнівських колективах


Без регіональних відомств міністерств, самоврядування в учнівських колективах, загальногімназійного самоврядування не було б на належному рівні, бо в кожному класі є прекрасні ідеї, які втілюються у проведення загальногімназійних заходів різного характеру. Кожен колектив має звіт про діяльність самоврядування, а у класних куточках завжди міститься потрібна і корисна інформація.


Учнівське самоврядування  

з досвіду роботи гімназії 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you