Page 1

Економічна система це форма організації економіки, господарський механізм, завдання якого полягає в тому, щоб знаходити шляхи і методи ефективного використання обмежених (рідкісних) виробничих ресурсів. Функціонує економічна система з допомогою таких економічних інститутів, як власність, грошова система, урядові органи, податки, гроші, доход, планування, виробництво, прибуток тощо. Таким чином, економічна система трактується як комплекс економічних інститутів, набір яких приблизно однаковий у будь-якій системі.


Ринкова економіка форма організації економіки, за якої продукт, що виробляється, стає товаром,тобто виробляється з метою продажу на ринку.


Країни з ринковою економікою: Сполучені штати Америки,Німеччина, Японія, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Туреччина, Велика Британія


Характеристика ринкової економіки:     

різноманітність приватної власності ; конкуренція; цінова координація економічної діяльності й управління нею; формування економіки, що ґрунтується на знаннях ; активний вплив держави на економіку і соціальну сферу ;

підвищена увага до проблем довкілля ;  гуманізація і глобалізація світової економіки . 


Принципи, на яких ґрунтується ринкова економічна система: Принцип перший-економічна свобода(приватна власність і вільна підприємницька діяльність);  Принцип другий-конкуренція(змагання за можливість повніше реалізувати власний інтерес);  Принцип третій-автоматизм регулювання(відбувається завдяки конкуренції і рівному ціноутворенню). 


Висновок: економічна система сприяє ефективному використанню ресурсів, стабільності виробництва і зайнятості, швидкому економічному зростанню. Роль уряду обмежується захистом приватної власності і забезпеченням належної правової структури, що сприяє свободі підприємництва.

ринкова економічна система  
ринкова економічна система  
Advertisement