Page 1

МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

Виготовлення експериментальної стендової моделі суховантажу Виконав: Сивков Денис, вихованець гуртка судномоделювання і судномодельного спорту Керівник проекту: Кіщук Валерій Олександрович, керівник гуртка судномоделювання і судномодельного спорту Укладач: Свинцицька Катерина Вікторівна, завідувач відділом методичним міської станції юних техніків

Миколаїв, 2013 Мета проекту: розробка , виконання та презентація стендової моделі суховантажу «Ленін»; формування у вихованців поняття про види об’єктів праці, матеріали та інструменти; розкриття


творчих можливостей учнів; розвиток навичок самостійної роботи в здобутті певних знань і застосування їх на практиці; розвиток умінь і навичок роботи з інформаційними джерелами; формування навичок самостійного розв’язання проблем; розвиток світогляду; формування вмінь оформлення та презентації проекту; розвиток самооцінки. Завдання проекту: • розробити , виконати та презентувати стендову модель суховантажу «Ленін»; • привити вихованцям інтерес до сучасної техніки і технологій; • ознайомити вихованців з історією та етапами розвитку судномоделювання та судномодельного спорту; • допомогти дітям у само реалізації; • створення умов для розвитку індивідуальних творчих сил та здібностей вихованців за інтересами та їх реалізація, забезпечення практичного використання знань ; • організація спільної роботи педагог-вихованець, вихованець-педагог; • виховання працелюбності, акуратності; • розвиток комунікативних та життєвих навичок і функцій; • розвиток пізнавальної самостійності вихованців.

Тип проекту: творчий, за характером координації – безпосередній, за кількістю учасників проекту-індивідуальний, за тривалістю виконання - середньо тривалий.

Тривалість:

3 місяці

Учасник проекту: Сивков Денис, вихованець гуртка судномоделювання та судномодельного спорту, учень 7 класу ЗОШ №56. Керівник проекту: Кіщук Валерій Олександрович, керівник гуртка судномоделювання і судномодельного спорту.

Очікувані результати: 1. Виготовлення стендової моделі суховантажу «Ленін»


2. Удосконалити навички роботи з різними матеріалами. 3. Навчитися знаходити інформацію з різноманітних джерел та вміти використовувати її на практиці. Вчитися систематизувати та аналізувати набуті знання. 4. Оволодіння вихованцем поняттями, знаннями у сфері сучасної техніки і технологій, технічної термінології, графічної грамотності. 5. Формування у вихованця стійкого інтересу до технічної творчості, винахідництва. 6. Розвити пізнавальний інтерес до історії розвитку судномоделювання і судномодельного спорту. 7. Вчитися планувати свій час. 8. Підвищити рівень самоконтролю та пізнавальної активності вихованця. 9. Розвивати загальну культуру, розширити світогляд вихованця. 10.Підвищити загальну культуру вихованця. Матеріально-технічне, інформаційне, методичне забезпечення: ДВП, полістирол, жерсть, пластмаса, відходи деревини, клей ПВА, нітро фарба, лінійка, олівець, ножівка, лобзик, ніж, ножиці, наждачний папір, пензлик для фарби, мережа інтернет, література.

Діяльність учасників проекту:

Виготовлення експериментальної стендової моделі суховантажу «Ленін» № Етапи роботи Зміст діяльності учня 1. Організаційно- - обговорення предмета підготовчий проектування з педагогом; етап - планування діяльності; - обговорення строків роботи на виготовлення моделі суховантажу; - пошук необхідної інформації з історії розвитку суднобудування та судномоделювання; - аналіз ілюстративного матеріалу; - обговорення ймовірних варіантів виготовлення моделі суховантажу; - розрахунок матеріальних витрат для виконання проекту; - вибір способу презентації проекту 2. Практично- виготовлення креслень

Функції педагога - важливість, актуальність вибраної теми; - характеристика методу проекту (індивідуальний, творчий, середньостроковий, безпосередній); - мотивація (участь в обласній виставці НТТУМ «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»); - консультування в постановці завдань - обговорення виконаних


виконавчий етап (додаток 1, додаток 2, додаток 3, додаток 4, додаток 5) 3. Заключний етап (презентація, самоаналіз, самооцінка результатів) (додаток 6)

суховантажу; - виконання частин суховантажу з різних матеріалів; - безпосереднє виготовлення запланованих елементів та деталей; - збір моделі суховантажу - заключна збірка моделі суховантажу та експонування роботи на заняттях гуртка та на виставці науково-технічної творчості; - узагальнення та класифікація зібраних матеріалів; - виготовлення ілюстративного матеріалу (фотографії, креслення); - саме презентація на виставці науково-технічної творчості; - порівняння виконаного проекту із запланованим, виявлення недоліків та переваг, оцінка результатів та перспектив.

креслень та розрахунків моделі суховантажу; - корекція фрагментів моделі; - консультування при збірці моделі; - варіанти надбудов суховантажу. - консультування з узагальнення матеріалів; - постановка доцільних запитань; - оцінка глибини проникнення в проблему; - оцінка творчої роботи вихованця; - використання інформаційних джерел; - підбиття підсумків.

Додаток 1


Рис. 1.Креслення корпусу.

Рис. 2.Креслення бака і юта.

Рис. 3.Креслення суховантажу. Вид збоку.

Додаток 2


Рис. 1.Креслення суховантажу на фанері

Рис. 2.Дно та яруси суховантажу

Рис. 3, 4.Збір бака та юта

Рис. 5.Збір корпусу суховантажу

Додаток 3


Рис. 1. Робота вихованця над бортом суховантажу

Рис.2. Конструювання надбудови суховантажу

Додаток 4


Можливий варіант надбудов моделі буксиру


Додаток 5

Варіант надбудов моделі суховантажу

Додаток 6


Виставкова модель. Кінцевий варіант суховантажу «Ленін»

Проет "Сухогруз"  

з досвіду Миколаївської станції юних техніків