Page 1

Система методичної роботи нашої кафедри включає таку діяльність: аналітичну; діагностичну; наукову; 1 -


дослідницьку; науково-практичну; інформаційну. Методична робота викладачів кафедри фізики - це постійний педагогічний пошук. Це теорія і практика, творчість і нелегка праця. Це і проблеми, і ідеї щодо їх рішень.

діагностична

наукова

аналітична

діяльність Дослідницька

Інформаційна науковопрактична

«Морський ліцей-романтика моя, Морський ліцей-надійна є сімя …» Сьогодні знає кожен, що Миколаївський морський ліцей це: Високий рівень базової підготовки, Активна участь у престижних змаганнях і олімпіадах всіх рівнів, Школа соціального становлення, Школа-лауреат конкурсу «100 кращих шкіл України» 2 -


Відомості про вчителів кафедри

Мабуть є сенс сказати, що ліцей починався з фізиків. Людина, якій прийшла в голову чудова думка створити навчальний заклад для обдарованих школярів нашої країни, була фізиком. Тому справедливо буде сказати, що кафедра фізики-це один з китів на який спирається Миколаївський морський ліцей. Методична тема кафедри:

„Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ” Задачі кафедри: • формування компетентності саморозвитку та самоосвіти , а саме вміння самостійно здобувати знання й використовувати при розв'язанні теоретичних, практичних та експериментальних завдань. • формування загальнонавчальних, інтелектуальних умінь, уміння працювати з планами узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо, • формувати уміння планувати експеримент, готувати демонстрації, цікаві досліди, розв'язувати творчі задачі, конструювати прилади й установки, брати участь у роботі , МАН, олімпіадах і конкурсах. • Працювати над підвищенням ролі кафедри в професійному становленні вчителя; • Вдосконалювати роботу з обдарованими учнями. На нашій кафедрі є складова, яка майже не міняється вже багато років, складова, яка визначає кафедру фізики, її душу. Це -чудовий колектив викладачів: ті хто працює в ліцеї з першого дня, і ті хто працює не так давно. Кожен з цих людей-особистість, яскравий колір повного спектру кафедри. 3 -


Педагогічний склад вчителів-6 чол. В тому числі: -вищої категорії-5 чол.,з них: 2 вчителя методиста; 2 старших вчителя; 1 вчитель 1 категорії;

Відомості про вчителів кафедри

2.Брецький Костянтин Петрович

10.01. 1968

МДПУ, 1993

3. Горбунов Сергій Вікторович

21.11. 1963

МДПУ, 1992

4. Жиговська Ольга Віталіївна

25.02 1977

МДПУ, 1999

5. Мартинова Тетяна Іванівна

17.08. 1952

МДПУ, 1980

Курси

МДПУ, 1964

Стаж

27.02 1943

47

2010 Вища, старший вчитель, заслужений працівник освіти України

Вчитель фізики Вчитель фізики та Вчитель фізики та та астрономії математики математики

1.Реутенко Олексій Олексійович

17

2007 Вища, вчитель методист

18

2008 Вища, старший вчитель

10

2009 І категорія

Вчитель фізики та математики

ВУЗ

Вчитель фізики та

Рік закінч., спеціальність

Рік народження

35

2010 Вища, вчитель методист

Категорія Нагороди, звання

праці

Прізвище, ім’я, по батькові

4 -


15.07. 1985

МДПУ, 2008

Вчитель фізики та інформатики

6. Калина Микола Васильович

-

2009 ---------------------------------

Реутенко Олексій Олексійовичзаслужений працівник освти, учитель вищої категорії,старший вчитель. О.О.Реутенко-автор підручника «Фізика. Збірник вибраних задач»,за яким вчаться ліцеїсти. Методичною темою є «Розвиток та вдосконалення спеціальних знань з фізики на діагностичній основі» Розробив систему корекційної роботи для учнів різного рівня навченості. Олексій Олексійович – досвідчений педагог з глибокими теоретичними знаннями і ґрунтовною методичною підготовкою, добре знайомий із сучасними вимогами до викладання предмета і основними напрямами реформування фізичної освіти. Характерними рисами його педагогічної діяльності є творчий підхід і пошук нових, більш ефективних форм та методів навчання. Учні Олексія Олексійовича мають міцні й глибокі знання, що підтверджують результати незалежного тестування.

5 -


Мартинова Тетяна Іванівна учитель вищої категорії, вчитель методист. Головним у своїх уроках бачить демонстраційний експеримент, експериментальні задачі, які допомагають не тільки перевірити теоретичні знання, а і бути цікавим початком уроку. Тема, опрацьована вчителем: «Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики» Вчитель доводить, що система самостійних робіт учнів впливає на розвиток особистості З кожної теми Тетяна Іванівна має банк фізичних диктантів, експериментальних та програмованих завдань. Її уроки – це єдність процесу навчання і виховання моральних якостей громадянина суспільства. Наявність переможців олімпіад всіх рівнів, друкованих робіт у Всеукраїнських виданнях- це визнання дійсно творчої та наполеглевої праці вчителя.

Горбунов Сергій Вікторович-вчитель вищої категорії, старший вчитель. Працює над проблемною темою: «Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей самореалізації і самоосвіти» У вчителя склалася власна система позакласної роботи з учнями. Систематично проводяться інтелектуальні конкурси, брейнринги, , які розширюють знання з фізики, підвищують інтерес до науки. Процес навчання починається з діагностування знань учнів, яке проводиться за власною методикою. Заохочує учнів до самостійного проведення спостережень та експерементів, виготовлення саморобних приладів. Значну увагу приділяє умінню працювати з різними джерелами інформації, складати опорні схеми, таблиці. Учні Сергія Вікторовича мають перемогу на міських та обласних олімпіадах. Особливістю роботи вчителя є чітка спрямованість на кінцевий результат.

6 -


Борецький Костянтин Петрович – учитель вищої категорії, методист. Абсолютний переможець конкурсу «Учитель року 2005» в Миколаївській області.Особисте зростання вчителя повністю відбулося в Морському ліцеї.За роки роботи у вчителя склався свій стиль викладання, який представлено в друкованих виданнях.Тема, над якою працює вчитель, є «Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти».З метою підвищення ефективності навчання учнів перевагу віддає груповій формі роботи, яка , на думку вчителя, сприяє кращому засвоєнню знань, активізує творчі здібності у процесі спілкування і взаємодії, під час розв’язання поставленої задачі.Учитель приділяє багато уваги розвитку особистості кожного учня, формуванню здатності творчо мислити , критично оцінювати реальні події, працювати в команді заради спільної мети. І як наслідок цього -переможці олімпіад, та малої академії наук.

Жиговська Ольга Віталіївна вчитель першої категорії. У своїй роботі намагається використовувати сучасні методи навчання, знаходячись в постійному контакті як з учнями , так і з більш досвідченими спеціалістами кафедри фізики . Одним з таких методів є підготовка проектів - самостійна робота учнів в групах по пошуку , підготовці та представленні цікавої інформації з тем, що вивчаються на уроках фізики і астрономії. Такий метод дозволяє розвивати самостійність , творчі здібності, відповідальність учнів , їх вміння працювати в колективі. Тема над якою працює вчитель: «Метод проектів як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.» Ліцеїсти знайомляться з поняттями проектної роботи, разом навчаються працювати над розвязуванням серьозних та складних задач.

7 -


Калина Микола Васильович намагається опрацьовувати сучасні підходи й передові технології в освітньому процесі, формує індивідуальний стиль власної діяльності. Такий підхід створює умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення молодого вчителя. Тема над якою працює вчитель: «Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики.» Результатом роботи є його перші переможці на ліцейських олімпіадах з фізики.

Основними завданнями на 2009-2010 навчальний рік були визнані: 1. Вивчити та проаналізувати літературу з даної теми. 2. Визначити суть,специфіку, принципи формування ключових компетенцій. 3. Розробити стратегію і тактику формування ключових компетенцій в процесі освітньої діяльності. 4. Створити умови для ефективного формування ключових компетенцій. 5. Розробити програми: " Формування самоосвітньої компетентності учнів", " Формування соціально-комунікативної кмпетентності учнів" "Формування та розвиток професійної компетентності учителя" та Модель учителя компетентнісно зорієнтованого ліцею. 6. Апробувати нові технології по формуванню кючових компетентностей. 7. Опанувати метод проектів як засобу формування життєвої компетентності учнів. 8. Підготувати матеріали для діагностики ключових компетентностей. 9.Підготувати друкований матеріал з досвіду роботи на методичну виставку. Завдання, які стоять перед вчителями кафедри: -

формування прийомів нестандартного мислення на уроках; підвищення якості знань; розвивати творчі здібності та логічне мислення; опанування змістом освітньої галузі фізики, інформатики астрономії.

8 -


Мета діяльності кожного педагога в ліцеї - створити умови, за яких можна максимально розкрити природні здібності учня як особистості та забезпечити ефективний навчально-виховний процесу освітньому середовищі. Робота кафедри була спрямована на виконання основних стратегічних завдань, зазначених у нормативних документах: Конституції України, Закону України „Про освіту”, Національній доктрині розвитку освіти в Україні XXI сторіччя, Концепції літературної освіти, „Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”, листів МОНУ „Інструктивно-методичні рекомендації про викладання фізики та астрономії в 2009-2010 навчальному році”.

Самоосвітні теми вчителів кафедри: Прізвище вчителя

Самоосвітня тема

Кінцевий продукт

1.Реутенко Олексій Олексійович

„Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”

Конспект уроків.

2.Брецький Костянтин Петрович

Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти

3. Горбунов Сергій Вікторович

Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти

1. Жиговська Ольга Віталіївна

Метод проектів, як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії. Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики

Збірник методичних рекомендацій для активізації творчих здібностей учнів на уроках фізики. Збірники задач «Механічні коливання і хвилі» «Властивості пари, рідини і твердого тіла» Виготовлення саморобного джерела живлення. Розробка уроків

5. Мартинова Тетяна Іванівна 6. Калина Микола Васильович

9 -

Збірник «Опорні конспекти» Участь у конкурсі «Портрет молодого вчителя» ,портфоліо вчителя.


НОРМТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ФІЗИКИ: 1 .Конституція України (витяг) Прийнята на Vсесії ВР України 28.06.96 р. 2. Про загальну середню освіту. Закон України від 13.05.99 р. № 651-ХІУ (витяг) 3. 3. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17.04.02 р. №347/2002 4. Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Постанова КМУ від 31.12.05 р. № 1312 5. Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2006 році зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Наказ МОНУ від 21.01.2006 р. №30 6. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). Постанова Колегії МОН України та Президії АПН України N 12/5-2 від 22.11.2001 р. 7. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ від 14.01.2004 р. № 24 8. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи. Наказ МОНУ від 23.02.2004 р. № 132 9. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи. 10. Про затвердження концепції профільного навчання в старшій школі. Рішення колегії МОНУ від 25.09.2003 р. № 10/13 11. Концепція профільного навчання в старшій школі (витяг) 12. Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ МОНУ від 20 травня 2003 р. № 306 13. Типові навчальні плани для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 14. Концепція історичної освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи (проект) 15. Концепція правової освіти середньої загальноосвітньої 12-річної школи (проект) 16. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. 17. Наказ МОНУ від 14.12.2000 р. № 588 18. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (витяг) 19. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНУ від 20.07.2004 р. № 601 20. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (витяг). 21. Типове Положення про атестацію педагогічних працівників України. Наказ МОНУ від 20 серпня 1993 р. № 310 22. Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад. Наказ МОНУ від 20.02.2002 р. № 114 23. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (витяг) 24. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Лист МОНУ від 7.03.2001 р. № 1/9 25. Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України. Наказ МОНУ від 1.02.2006 р. № 71

ВНУТРІЛІЦЕЙСЬКІ ДОКУМЕНТИ: 1. Концепція розвитку комунікативних здібностей учнів. 2. Програма „Я - Громадянин”. 3. Програма „Обдарованість”. 10 -


4. Положення про кафедру морського ліцею.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ КОМПЛЕКСМЕТОДИЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГОПРОЦЕСУВШКОЛІ 1.Методичне забезпечення навчального предмета 1.1. . Основна навчально-методична документація 1. Програма з предмета. 2. Календарний план. 3. Поурочні плани. 4. Дидактичний матеріал. Матеріал для контролю знань. 5. Тексти варіантів контрольних робіт. 6. Інструкції для практичних і лабораторних робіт. 7. Тексти тренувальних прикладів і завдань для екзаменів. 8. Екзаменаційні білети. 9. Тести з предмета. 10. Матеріали для підготовки до вступних екзаменів. 11. Матеріали перспективного педагогічного досвіду. 12. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета. 13. Методичні розробки вчителів. 14. Норми оцінювання знань учнів. Єдиний орфографічний режим. 1.2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.3.

Документація роботи кабінету План роботи кабінету. Книга обліку обладнання і навчальних посібників. Положення про огляд-конкурс кабінету. Звіт про роботу кабінету. Список літератури, яка знаходиться у кабінеті. Положення про навчальний кабінет. Орієнтовний перелік типового обладнання кабінету. Інвентарна книга кабінету. Перелік технічних засобів навчання. Правила техніки безпеки. Матеріали позакласної роботи

1. План роботи факультативів, гуртків. 2. Графік проведення додаткових занять, консультацій, факультативів, гуртків, курси за вибором. 3. Матеріали проведення предметних олімпіад. 4. Матеріали проведення вечорів, диспутів, зустрічей, конкурсів. 2.

Методичне забезпечення шкільного методичного об'єднання. 11 -


2.1. Методичне забезпечення предмета (див. вище) 2.2. Планувальна та звітна документація 1. Плани роботи шкільного методичного об'єднання. 2. Плани роботи кабінетів. 3. Матеріали відкритих заходів, шкільного методичного об'єднання. 4. Книга взаємовідвідування уроків. 5. Звіти про роботу шкільного методичного об'єднання. 6.Графік додаткових занять і консультацій. 7. План проведення відкритих заходів. 8. Графіки контролю за ходом навчального процесу. 9. Результати єдиних програмних контрольних робіт (з аналізом). 10. План роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором. 3.

Методичне забезпечення навчальної роботи в школі

1. Законодавчі та нормативні документи про школу. 2. Положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи. 3. Навчальні плани. 4. Перелік чинних програм. 5. Контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (програми). 6. Затверджені навчальні програми з окремих предметів. 7. Інформаційно-методичні листи на допомогу вчителеві. 8. Річний план навчально-виховної роботи школи, циклограма роботи школи. 9. Документи про роботу шкільних методичних об'єднань, творчих, проблемних груп. 10. Дані про вчителів школи. 11. Атестація педагогічних кадрів. 12. Документи про роботу шкіл ППД. 13. Робота з молодими вчителями. 14. Методичний паспорт вчителя. 15. Педагогічне навантаження. 16. Документи про вивчення, узагальнення та поширення ППД. 17. Накази по школі (копії). 18. Документи про вивчення стану викладання та якості знань учнів (графіки, звіти, довідки). 19. Матеріали олімпіад. 20. Матеріали конкурсів. 21. Документи про роботу шкільної бібліотеки. 22. Документи про проведення випускних екзаменів (звіт, тексти екзаменаційних робіт, письмові роботи учнів, звільнення від екзаменів). 23. Матеріали про роботу з батьками. 24. Підсумки навчальної роботи за семестр (рік). 25. Індивідуальна робота з учнями. 26. Книга обліку вхідних документів. Книга обліку вихідних документів. 28. Інструктивно-методичні наради. 29. Позакласна робота 30. Директорські контрольні роботи, адміністративне опитування. 31. Графіки проведення контрольних робіт, консультацій, екскурсій, предметних олімпіад. 32. Статистичні звіти

Завдання кафедри на навчальний рік: 12 -


1

2

Навчальний рік

2009-2010

2010-2011

Завдання 1. Дослідити та проаналізувати літературу з даної теми. 2. Визначити суть, специфіку, принципи формування ключових компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії. 3. Підготувати матеріали для діагностики, корекції та контролю по формуванню групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії. 4. Розробити стратегію і тактику формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ” 5. Розробити програму по формуванню групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики. 6. Створити умови для ефективного формування ключових компетентностей. Аналітико – корекційний етап. 1. Опробувати нові технології по формуванню ключових компетентностей. 2. Корекційна діяльність учителя при формуванні життєтворчості учнів на основі компетентнісного підходу в навчально – виховному процесі. 3. Розробка діагностичного матеріалу для виявлення сформованості ключових компетентностей в учнів. 4. Здійснення первинного моніторингу ключових компетентностей та аналіз. 5. Вдосконалення роботи вчителів у контексті роботи над проблемною темою, враховуючи моніторинг. 6. Організація консультацій для нових учителів. 7. Організація проведення предметної декади. 8. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів з проблемної теми. 9. Проведення конкурсу серед учителів вищої категорії « Найкраща розробка уроку з формування ключових компетентностей». 10. Організація знайомства з досвідом учителів. 11. Вдосконалення роботи вчителів з обдарованими та здібними учнями. 12. Створення банку інформації з проблемної теми. 13. Розробка схем, алгоритмів діяльності учителя та учнів в умовах компетентнісно зорієнтованого навчання. 13 -

Запланований кінцевий продукт Створення методичного посібника: «Формування та розвиток самоосвітньої компетентності.» Створення відеофільму про кафедру фізики.

Створення методичного банку по формуванню групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”


3

4

2011-2012

1.

Виховання перспективної, ділової людини, яка поєднує знання, уміння та практичні навички.. 2. Постійний розвиток педагогічної майстерності вчителів. 3. Забезпечення подальшої компетентнісної спрямованості викладання навчальних предметів та в позаурочний час. 4. Здійснення постійного моніторингу розвитку ключових компетентностей для вчасного коригування та прийняття рішень. 5. Впровадження в практику інноваційних технологій для формування ключових компетентносте й. 6. .Вдосконалення роботи з обдарованими та здібними дітьми, поповнення банку « Обдарована дитина». 7. Розширення бази завдань для діагностики, корекції ключових компетентностей. 8. Формування інформаційно – методичного фонду розробок педагогів;рекомендацій по оцінюванню досягнень учнів, самооцінюванню, оціночні картки;складання індивідуальних планів проходження теми для окремих дітей (обдарованих, здібних і т.д.)

Система завдань контрольно – корекційного етапу; розробка проектів із методичними рекомендаціями з виконання.

1. Вивчення існуючих проблем з метою корекції. 2. Виховання перспективної, конкурентоспроможної людини, яка поєднує знання, уміння та практичні навички.. 3. Постійний розвиток педагогічної майстерності вчителів. 4. Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі. 5. Розширення бази завдань для контролю та корекції ключових компетентностей.

Система завдань контрольно – корекційного етапу; розробка проектів із методичними рекомендаціями з виконання.

2012-2013

14 -


1.

5

2013-2014

Узагальнення ,аналіз отриманих даних,вироблення практичних рекомендацій. 2. Корекція програми«Формування соціально – комунікативної компетентності», «Формування самоосвітньої компетентності», « Формування та розвиток професійної компетентності педагогів». 3. Проведення творчих звітів предметними кафедрами про наслідки роботи над проблемною темою. 4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів. 5. Проведення підсумкової науковометодичної конференції з реалізації проблемної теми. 6. Підведення підсумків роботи над проблемною темою, формування нових традицій ліцею.

Педагогічні аспекти формування

компетентності самоосвіти та саморозвитку Борецький К.П.

Компетентність саморозвитку та самоосвіти пов’ пов’язана з потребою й готовністю постійно навчатися як у професійному відношенні, відношенні, так і в особистому житті

15 -

Узагальнення і презентація досвіду роботи з проблемної теми.


Основні ознаки самоосвіти:

Самоосвітня компетентність  якість особистості, особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, діяльності, що спрямована на продовження власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах. аспектах.

 високий рівень активності та самостійності пізнання; пізнання;  добровільність у придбанні нових знань; знань;  співпадання цілей та мотивів пізнавальної діяльності; діяльності;  вибірковий характер у порівнянні з навчальним пізнанням; пізнанням;  цілеспрямованість, цілеспрямованість, системність, системність, планомірний характер цієї . діяльності. діяльності.

Самоосвіта передбачає:

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 позитивну мотиваційну активність; активність;  виявлення вольових зусиль; зусиль;  наявність цілеспрямованості й самоорганізованості; самоорганізованості;  досягнення високого рівня інтелектуального розвитку; розвитку;  сформованість певної сукупності пізнавальних умінь; умінь;  досягнення високої самостійності; самостійності;  наявність адекватної самооцінки. самооцінки.

5. РЕФЛЕКСІЯ

4.РЕАЛІЗАЦІЯ

1. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

2.ПЛАНУВАННЯ

3.ОРГАНІЗАЦІЯ

ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ:

ЕТАП ПЛАНУВАННЯ:

 САМОАНАЛІЗ; САМОАНАЛІЗ;  САМООЦІНКА; САМООЦІНКА;  САМООБЛІК; САМООБЛІК;

 ВИБІР ЧАСУ; ЧАСУ;  ПЛАНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ; ІНФОРМАЦІЇ;  ПЛАНУВАННЯ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ. РЕЗУЛЬТАТУ.

 ПОСТАНОВКА МЕТИ;  САМОСТИМУЛЮВАННЯ. САМОСТИМУЛЮВАННЯ.

16 -


ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЇ:

ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ:  РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ; ІНФОРМАЦІЇ;  СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧИ ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ. ПРОДУКТУ.

 ПОШУК І ПРИДБАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ; ІНФОРМАЦІЇ;  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. МІСЦЯ.

Головна мета сучасної школи при навчанні самоосвітнім умінням: умінням:  показати, показати, що в процесі навчання можна отримати лише частину знань; знань;  навчати учня способам придбання додаткових знань; знань;  сприяти колективному обговоренню в класі додаткових знань

ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ:  САМОКОНТРОЛЬ; САМОКОНТРОЛЬ;  САМОАНАЛІЗ; САМОАНАЛІЗ;  САМООЦІНКА; САМООЦІНКА;  САМОКОРЕКЦІЯ. САМОКОРЕКЦІЯ.

Рівні оволодіння учнямия діями, діями, що відповідають навчальним умінням і

Уміння самоорганізації –

навичкам 4-й рівень – автоматизовано (навичка )

це уміння, уміння, що забезпечують планування, здійснення, контроль, регулювання й аналіз особистістю власної навчальної діяльності

3-й рівень – вільно виконують 2-й рівень виконують за зразком 1-й рівень – виконують з допомогою вчителя 0 рівень - не володіють

Результат розвитку загальнонавчальних умінь учнів - це особистість школяра, школяра, яка наділена такими характеристиками, характеристиками, як здатність до самоорганізації, самоорганізації, самоосвіти та саморозвитку, саморозвитку, компетентна в сфері освіти. освіти.

Вчителям необхідно:

 спеціально виділяти час у межах навчальної дисципліни для формування самоосвітніх умінь; умінь;  координувати діяльність тих учителів, учителів, які працюють в одному класі, класі, та зберігати наступність; наступність;  розробити технологію впровадження системи розвитку самоосвітніх умінь учнів, учнів, включаючи спеціальні пам’ пам’ятки, ятки, алгоритми; алгоритми;  здійснювати моніторинг самоосвітньої діяльності учнів; учнів;  розробити спецкурси, спецкурси, що сприяють цілеспрямованому формуванню самоосвітніх умінь; умінь;  у процесі коментування оцінки з предмета робити оціночні висновки про якість самоосвітніх умінь. умінь.

17

-


Технології, що забезпечують формування самоосвітньої компетентності:  проектні;  інтерактивні;  проблемні;  модульнорозвивальні;  продуктивні;  евристичні та ін.

Виступивчителів на кафедрі за власними самоосвітніми темами: Прізвище вчителя

Тема

1.Реутенко Олексій Олексійович

Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії - Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрових контрольних робіт, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти. Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсумкової атестації.

2.Брецький Костянтин Петрович

-Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти -Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у навчальному році. -Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи предметної методичної комісії (об’єднання) на наступний навчальний рік. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрових контрольних робіт, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти.

18 -


3. Горбунов Сергій Вікторович

Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти -Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання у навчально-виховному процесі. Нова література та нові підручники для учнів та вчителя фізики.

2. Жиговська Ольга Віталіївна

Метод проектів, як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії. -Особливості впровадження проектної технології для вчителя фізики.

5. Мартинова Тетяна Іванівна

-Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики -Про виконання плану роботи методичного об’єднання за минулий 2008-2009 навчальний рік та обговорення плану роботи кафедри фізики на поточний навчальний рік. - Звіт наставника по роботі з молодим вчителем. Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики Організація повторення і систематизації знань учнів (вернісаж педагогічних сюжетів).

6. Калина Микола Васильович

Вчителі кафедри приймали участь у заходах різного типу: ВЧИТЕЛЬ Борецький Костянтин Петрович

• • • • • • • •

Горбунов Сергій Вікторович

• • • •

ФОРМА Доповідь Аналіз роботи Обговорення Панорама методичних новинок Аналіз ведення журналів Круглий стіл методичних новинок (обмін педагогічним досвідом) Аналіз ведення журналів Творчий портрет вчителя, що атестується Звітування вчителів Творча наукова дискусія Аналіз роботи Відкритий позакласний захід

ЗАХІД Виступ на пед.. раді-про роботу з обдарованими учнями, презентація досвіду Виступ на кафедрі-звіт по самоосв. темі, про роботу з обдарованими учнями Виступ на обласному м/о-використання комп. прогр., робота в МАН, відер. урок Відкритий позакласний захід Створення программи

Відкритий позакласний захід Виступ на пед.. раді-про роботу з учнями по дом, завд, національне вихован. презентація досвіду Виступ на кафедрі-звіт по самоосв. темі, про роботу з обдарованими учнями Відкритий позакласний захід Створення программи

19 -


Жиговська Ольга Віталіївна

Мартинова Тетяна Іванівна

• •

Калина Микола Васильович

• • •

• Презентація : «Моє педагогічне кредо» • Аналіз роботи • Методична дискусія

Виступ на пед.. раді-про пошукову роботу з учнями Виступ на кафедрі-звіт по самоосв. темі, про роботу з проектами Створення программи Відкритий позакласний захід Педагогічний університет

Панорама методичних розробок вчителів по самоосвітнім темам Проговорна рада за кінцевими продуктами членів кафедри

Виступ на пед.. раді-про роботу з обдарованими учнями Виступ на кафедрі-звіт по самоосв. темі, про роботу з обдарованими учнями Виступ на міському м/о-інтелектуальний олімп, робота в МАН. Наставник Калини М.В. Створення программи Відкритий позакласний захід Створення программи Конкурс молодих вчителів ліцею Відкритий позакласний захід

Презентація : «Моє педагогічне кредо» Аналіз роботи Методична дискусія

Проведені відкриті уроки: Борецький Костянтин Петрович

21 гр «Магнітне поле»

Горбунов Сергій Вікторович Жиговська Ольга Віталіївна Мартинова Тетяна Іванівна Калина Микола Васильович

31 група «І закон термодинаміки та застосування його до ізопроцесів»

-відкр. позакласн. захід

42 група«Поняття роботи в курсі фізики»

11 група «Роль води в тепловому балансі Землі. Узагальнення випаровування і конденсації»

20 -


Взято участь у конкурсах:

Жиговська Ольга Віталіївна Мартинова Тетяна Іванівна Калина Микола Васильович

• Презентація : «Моє педагогічне кредо» міський конкурс. ЛЕВЕНЯ, ОЛІМПІАДИ, МАН

Борецький Костянтин Петрович Горбунов Сергій Вікторович

• Презентація : «Моє педагогічне кредо» міський конкурс.

• Презентація : «Моє педагогічне кредо» міський конкурс. •

Міський конкурс ПРОГРАММ факультативів з фізики. • Презентація : «Моє педагогічне кредо» міський конкурс. • Конкурс молодих вчителів ліцею • Презентація : «Моє педагогічне кредо» міський конкурс.

Реалізація самоосвітньої теми: Прізвище вчителя 1.Реутенко Олексій Олексійович

Самоосвітня тема (виступи на кафедрі за темами) „Формування групи компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії ”

21 -

Створено кінцевий продукт Конспект уроків.


2.Брецький Костянтин Петрович

Активізація творчих здібностей учнів на уроках фізики при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти

3. Горбунов Сергій Вікторович

Діагностична робота вчителя під час формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти

3. Жиговська Ольга Віталіївна

Метод проектів, як одна з форм формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики та астрономії.

5. Мартинова Тетяна Іванівна 6. Калина Микола Васильович

Самостійна робота учнів при формуванні компетентностей саморозвитку і самоосвіти на уроках фізики Основні методичні вимоги до сучасного уроку фізики

Збірник методичних рекомендацій для активізації творчих здібностей учнів на уроках фізики. Збірники задач «Механічні коливання і хвилі» «Властивості пари, рідини і твердого тіла» Виготовлення саморобного джерела живлення. Розробка уроків

Збірник «Опорні конспекти» Участь у конкурсі «Портрет молодого вчителя» ,портфоліо вчителя

Виходячи з вище сказаного, вчителями кафедри ,а саме Реутенком О.О., Борецьким К.П., Мартиновою Т.І, Жиговською О.В., Калиною М.В., Горбуновим С.В були відмічено такі заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази: Поповнення власної картотеки дидактичного матеріалу по класах, де працюють; Створення тематичної та дидактичної картотеки комплектів окремих уроків; Поповнення скарбнички «Учитель — класному керівнику» (матеріали для позакласних заходів); Створення та поповнення відео-, аудіо-, файлотеки; Розробка диференційованих завдань за темами програми ; Виготовлення нового роздавального матеріалу і для контролю знань; Систематизація завдань з олімпіад, конкурсів, турнірів; Поповнення розділу «Наукова організація праці учня»; Поповнення «Навчальної практики учнів» Створення розділу «Готуємось до зовнішнього незалежного тестування» Поповнення діяльності вчителя заходами «Учитель фізики — вчителюпредметнику» (матеріали, які можуть бути використані на інших уроках) Поповнення папки «Нормативно-правові документи, що регламентують роботу вчителя та навчально-методичне забезпечення викладання предмета» 22 -


План проведення позаурочних заходів на базі кабінетів. Графіки роботи кабінетів Також відмічено Реутенком О.О., Борецьким К.П., фактори, що заважають працювати:

Мартиновою Т.І

1. Власна інерція. 2. Розчарування внаслідок колишніх невдач. 3. Іноді негативне ставлення оточуючих. 4. Нестача часу. 8. Обмежені ресурси. 9. Відсутність об'єктивної інформації. 11. Відсутність спеціалістів, досвід яких можна використати у власній педагогічній діяльності. Вчителями Реутенко О.О., Борецьким К.П.,та , Жиговською О.В., Калиною М.В., Горбуновим С.В. на кафедрі розглянуті та обговорені стимулюючі фактори: 1. Налагоджена система методичної роботи в школі. 2. Наявність вчителів, в яких можна отримати необхідні консультації. 3. Приклад, вплив колег. 4. Підтримка та увага до цього питання з боку адміністрації. 5. Зацікавленість педагогічною діяльністю. 6. Особистий приклад адміністрації школи. 7. Можливість здобути визнання в колективі. 8. Новизна діяльності. Умови праці, можливість творчості. 9. Можливість отримання матеріального заохочення. 10. Потреба в самовдосконаленні. 11. Атмосфера співпраці й підтримки, яка склалася в колективі. Серія опитувань, співбесід дозволила виявити труднощі, потреби, інтереси вчителів, їх готовність до змін. (Труднощі, з якими Ви стикаєтеся; визначення рівня професіоналізму; готовність вчителя до інновацій).Але взаємовідвідування уроків з метою вдосконалення власного досвіду та надбання нових форм та методів з методики викладання предметів найкраще сприяє виявленню труднощів вдосконаленню власного досвіду та надбанню нових форм та методів з методики викладання фізики.

Звіт взаемовідвідування вчителями кафедри: 23 -


1.Реутенко Олексій Олексійович 2.Брецький Костянтин Петрович 3. Горбунов Сергій Вікторович 4. Жиговська Ольга Віталіївна 5. Мартинова Тетяна Іванівна 6. Калина Микола Васильович

+ +

+ +

+

+

+ +

+

Микола ВасильовичКалина

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ІванівнаТетянаМартинова

Ольга ВіталіївнаЖиговська

Сергій ВікторовичГорбунов

Костянтин ПетровичБрецький

ОлексійовичОлексійРеутенко

Прізвище вчителя

+

+ +

Таке взаємовідвідування та наступний аналіз уроків, спонукає вчителя до самоаналізу, що дозволяє організувати моніторинг його роботи, відстежувати засвоєння змісту учбових програм, отримання досвіду репродуктивної і творчої діяльності. Розуміння своїх проблем і бажання удосконалювати майстерність знаходить відображення у виборі тем для самоосвіти. Проведення панорами педагогічних ідей, знахідок, методичних розробок як підсумку роботи викладачів над навчальною проблемою: ІІ семестр 2009-2010 н.р. став своєрідним випробувальним полігоном для викладачів кафедри фізики. Наші вчителі мають стійкий інтерес до педагогічних інновацій. Спостерігається позитивна динаміка в оновленні і придбанні знань в області педагогічних технологій, їх апробації і отриманні стабільних результатів. Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру Кабінет фізики має державну символіку, куточки та інструкції з техніки безпеки, стенди з портретами вчених, таблиць сталих величин, основні формули і 24 -


т.п. Також передбачено оснащення кабінету підручниками та навчальними посібниками для кожного учня. У 2007-2008 н.р. придбали навчально-методичну літературу (посібники, збірники), які стали невід’ємною частиною при підготовці до ЗНО та проведенні уроківє Особливого значення для викладачів кафедри в сучасних умовах набувають огляди і обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань, а також теле- і радіопередач на педагогічну тематику. Це дає можливість своєчасно привернути увагу педагогів до проблем, які найбільше хвилюють громадськість, залучити їх до дискусій щодо можливих шляхів розв’язання. Такий огляд новин методичної та педагогічної преси робить викладач фізики Борецький К.П., який звернув увагу на проблему освіти та особливості підготовки до зовнішнього тестування, обговорення яких відбувається на сторінках фахових журналів. Крім того, члени кафедри мають можливість розглядати матеріали моніторингу навчально-виховного процесу,який постійно оновлюеться на комп’ютері, рівень і якість загальноосвітньої підготовки школярів. Аналіз зрізових контрольних робіт, який готує голова кафедри, охоплює всі аспекти, тому результатом цього обговорення становляться можливі шляхи поліпшення якості знань ліцеїстів, вдосконалення теоретичного матеріалу, більш продуктивне відпрацювання практичних навичок. Під час проведення методичної роботи мною застосовуються різноманітні види індивідуальної роботи з викладачами, які спрямовані на практичну їх підготовку. Йдеться, перш за все, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення шкільної документації, доборі текстів письмових робіт для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів тощо. Підводячи підсумки моєї роботи, як зав. кафедри, в роботі з педагогічними працівниками перевагу я надаю формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань. Cтворено сторінку сайту НУК по сумісному уроку фізики 21 групи з іноземцями. УРОК ПРОВОДИВ: Борецький К.П. Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.ведет подготовку иностранцев к обучению по всем специальностям, осуществляет это Подготовительный факультет. Перед учителями физики, как и перед учителями других предметов, стоит важнейшая задача: не только сообщать учащимся определенную сумму знаний, развивать их умения и навыки, но и воспитывать интерес к предмету. Это возможно на практических занятиях по физике. А если при этом обучение происходит совмесно со школьниками Морского лицея Николаева и сопровождается интересом к материалу, который выходит за пределы учебника это идеально. 25 -


Первый такой необычный урок прошел в лицее: - Мы очень хорошо понимали друг друга. Говорили о физике, экспериментах и о том, чем интересуется молодежь двух стран, - говорят лицеисты. Материал, преподносимый учителем, в необычной форме, развивает и познавательные способности учащихся. У студентов изменяется отношение к физике, ведь это и будущие инженеры, это и авторитет университета, и международный авторитет Украины. Физика является одной из самых динамично развивающихся наук и овладение теорией осуществляется в процессе самостоятельной работы студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях. Основной задачей учебного физического эксперимента является овладение экспериментальным методом физической науки: постепенно повышается уровень самостоятельности студентов, что развивает интерес к предмету, углубляет и расширяет знания студентов и развивает их теоретическое мышление.

З метою підвищення ефективності уроків фізики, результативності навчання рекомендовано вчителям керуватися: - психофізичними особливостями формування когнітивних процесів (уваги, сприймання, мислення, пам’яті) учнів певної вікової категорії; - суттєвим підвищенням раціональності використання часового розподілу навчального матеріалу, при якому зберігається динамічний темп вивчення предмета; 26 -


- формуванням в учнів цілісного сприйняття матеріалу, неперервність процесу навчання в поєднанні з логічною завершеністю; - поліпшенням якості контролю навчальних досягнень учнів та вмотивованістюкорекційної діяльності; - вдосконаленням власних прийомів повторення; - підвищенням змістовності та важливості індивідуальних та факультативних занять; - вдосконалити прийоми оперативного контролю за сформованими навичками, з метою ліквідування недоліків до тематичної атестації.

27 -


28 -


29 -


ЗВІТ ПРО ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ФІЗИКИ 2009-2010н.р. ЗМІСТ ЗАСІДАНЬ

ФОРМА РОБОТИ ЗАСІДАНЬ

Ззасідання №1 (організаційно-інструктивне) 1. Про виконання плану роботи методичного об'єднання за минулий 2008-2009 навчальний рік та обговорення плану роботи кафедри фізики на поточний навчальний рік. 2. Фізико- математична освіта. Якій їй бути? 3. Аналіз навчальних програм, підручників на 2009/2010 навчальний рік. 4. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у навчальному році. 5. Забезпечення навчально-виховного процесу в морському ліцеї. Реалізація профільного навчання. 6. Готовність предметного кабінету до роботи в новому навчальному році. 7. Обрання та обговорення проблемної теми кафедри 8. Розподіл доручень між членами кафедри, завдання членам кафедри фізики. 9. Вироблення рекомендацій. 10. Організація роботи з молодими вчителями. 11.Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета. 12.Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів. 13. Організація творчо-пошукової, науководослідницької роботи учнів. Складання графіка запланованої участі учнів закладу в інтелектуальних

• Доповідь • Аналіз роботи • Обговорення • Панорама методичних новинок • Аналіз ведення журналів

30 -

ФОРМИ РОБОТИ МІЖ ЗАСІДАННЯМИ - виступ на педраді «Використання діагностики для розвитку позитивної траєкторії навчання учнів.» (Борецький К.П.) - проведення інтелектуального марафону серед всіх учнів ліцею (Борецький К.П.) - проведення відкритих уроків-2 (Борецький К.П., Горбунов С.В.) - дослідження організації домашнього завдання у процесі формування ПК - виступ на педраді «Дослідження організації домашнього завдання у процесі формування пізнавальної компетентності» (Горбунов С.В.) виступ на педраді «Рівні пізнавальної компетентності на уроці фізики». (Борецький К.П.) - перевірка стану учнівських зошитів - виступ на педраді «Національне виховання на уроках фізики» (Горбунов С.В.) - складання банку даних по роботі з обдарованими учнями, - участь у роботі творчих груп по складанню програм формування ключових компетентностей, - проведення та аналіз пробного тестування в 11 класі, - проведення відкритого позакласного заходу серед учні 8 класу(Жиговська


змаганнях на навчальний рік. 14.Складання графіка роботи і програм «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН», предметної секції наукового товариства. 15.Затвердження плану роботи та забезпечення навчально-виховного процесу в кабінеті Засідання №2 1.Підготовка учнів до Всеукраїнської предметної олімпіади. 2. Інформація про атестацію вчителів. 3. Навчально-методичне забезпечення та його ефективне використання у навчально-виховному процесі. 4. Нова література та нові підручники для учнів та вчителя фізики. 5. Особливості впровадження проектної технології для вчителя фізики. 6. Затвердження тем науково-дослідних робіт учнів, що вступили в МАН, та курсових робіт. 4. Результативність позакласної роботи з предметів. Підготовка учнів до ІІ та IIІ етапів предметної олімпіади. 5. Огляд новинок методичної, психологопедагогічної літератури. 6. Психологічний тренінг. 8. Підготовка до предметного тижня. 9. Завдання членам кафедри. 10. Вироблення рекомендацій. 11. Планування дій кожного вчителя по

• Аналіз роботи • Обговорення • Круглий стіл методичних новинок (обмін педагогічним досвідом) • Аналіз ведення журналів • Творчий портрет вчителя, що атестується

31 -

О.В., Калина М.В.) - проведення моніторингу участі вчителів кафедри у методичній та позакласній роботі. -. Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою атестації: відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіди щодо оформлення досвіду роботи. -. Підбиття підсумків II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. - Підготовка учнів до участі в міських предметних олімпіадах, та III етапі Всеукраїнських предметних олімпіад. - перевірка виконання графіка контрольних, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчальних програм. -Перевірка ведення поурочних планів учителями методичного об'єднання - підготовка учнів школи до конкурсів-захистів творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт. - відкрите засідання предметної секції шкільного наукового товариства. Шкільний конкурс-захист учнівських творчих робіт. - приготування навчальних кабінетах розділу щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації: • наявність куточків «Готуємось до державної


створенню відеофільму, як кінцевого продукту кафедри. 12.Звіт наставника по роботі з молодим вчителем. 13. Перевірка стану проведення факультативів, додаткових занять. 14. . Аналіз виконання плану роботи кафедри, здача інформації в методичний кабінет. Засідання №3 1. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. Аналіз семестрових контрольних робіт, обговорення рекомендацій щодо поліпшення якості освіти. 2. Аналіз роботи предметної МАН шкільного наукового товариства. Підготовка учнів до інтелектуальних конкурсів і змагань. 3. Творчий портрет учителя, який атестується «Ярмарок педагогічних ідей». 4. Підсумки участі учнів у І і II етапах олімпіади. 5. Завдання членам ШМО.

• Аналіз роботи • Творча наукова дискусія • Звітування вчителів • Аналіз роботи факультативів • Аналіз олімпіад

підсумкової атестації»; • естетичність оформлення; • наявність зразків завдань; • поради учням щодо підготовки до ДПА; • наявність графіка консультацій; • рекомендована література; • методичні матеріали.(Борецький К.П.) -Аналіз успішності учнів з предмета за II семестр і за рік. - організація і проведення ДПА з предмета. - Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності за рік. -Завдання членам методичного об'єднання стосовно серпневих педагогічних конференцій, підготовки районної методичної виставки. -Організація та проведення екскурсій і навчальної практики з предмета. -Здача оформленого звіту про роботу кафедри.

Засідання №4 1. Особливості вивчення фізики в класах фізикоматематичного профілів (з досвіду роботи). 2. Організація повторення і систематизації знань учнів (вернісаж педагогічних сюжетів). 3. Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсумкової атестації.

У МІСТІ: • Звітування вчителів • Презентація : «Моє педагогічне кредо» • Аналіз роботи • Методична дискусія 32

-

- участь у комісіях по перевірці робіт МАН(міський) участь у семінарі обласногоуніверситету в ліцеї «Цікаві досліди з фізики»


4. Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються. 5. Презентація досвіду роботи вчителів кафедри, які атестуються 6. Завдання членам ШМО. Засідання №5 1. Методичний практикум. Спецкурси і факультативи з фізики як шлях до свідомого вибору майбутньої професії. 2. Освітній орієнтир — програма з фізики (аналіз виконання навчальних програм). Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт. 3. Студія «Педагогічні відкриття». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. 4. Підсумки роботи кафедри фізики за рік. 5. Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи предметної методичної комісії (об'єднання) на наступний навчальний рік. 6. Актуальний інструктаж. Про організацію і проведення державної підсумкової атестації.

• Аналіз роботи • Обговорення звітів • Проговорна рада за кінцевими продуктами членів кафедри • Аналіз ведення журналів • Звіти по самоосвітнім темам вчителів кафедри • Панорама методичних розробок вчителів по самоосвітнім темам

33 -

- участь в проблемно-практичному семінарі з астрономії - участь в міському методичному об’єднанні : «Підготовка учнів до олімпіади з фізики» - участь в конкурсі «Левеня»- 156 учнів - участь в конкурсі презентацій «Моє педагогічне кредо»


Робота зі здібними та обдарованими учнями кафедри фізики 2009-2010 н.р. Вчителі кафедри фізики впевнені, що науково-практична діяльність учня, педагогічне керування нею дозволяє піднятися на новий рівень викладання, оптимізувати процес навчання та сприяти особистісному росту учня через тісні між особистісні відносини керівника-учня. Особливістю науково-дослідних робіт цього року є їх чітке розмежування на курсові роботи, роботи, що готуються для захисту в МАН. Такий розподіл дає змогу ставити більш конкретні вимоги до кожного виду робіт і надати учневі більш дієву допомогу з боку вчителя. На кафедрі було затверджено теми наукових робіт на 2009-2010 навчальний рік, які запропоновано до захисту:

УЧЕНЬ

ГРУПА

ТЕМА Визначення коефіцієнту тертяковзання в залежності від вологості повітря Дослідження властивостей фізичного маятника Вплив звука на живі організми

ВЧИТЕЛЬ

1

Портной Б.

44

2

Тітченкова Т.

44

3

Ганган М.

44

4

Дібрівний О.

44

5

Рибалко А.

44

6

Черно К.

43

7

Сорочан Є.

42

Голографія

Мартинова Т.І.

8

Скакун О.

31

Радіоелектронні пристрої

Горбунов С.В.

Вплив ПК, сотового телефону на здоров'я людини. Форсування 4-тактних двигунів Вплив випромінювання побутових приладів і мобільних телефонів на організм людини.

Борецький К.П. Борецький К.П. Борецький К.П. Борецький К.П. Борецький К.П. Борецький К.П.

У 2009-2010 навчальному році 64 ліцеїста були учасниками ліцейської олімпіади з фізики. А саме:

КЛАС 8 9 10 11

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ 20 18 8 18

34 -


Переможці I (ліцейського) єтапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2009-2010 н. рік КЛАС

МІСЦЕ 1

8

2

КЛАС 9

10

КЛАС 11

ВЧИТЕЛЬ Калина М.В

3

УЧЕНЬ Зубко Олександр Дубовий Василь Буйбарова Марина Бернацька Юлія

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

1

Горбунов С.В.

3

Іваницький Андрій Мазур Андрій Логвіна Катерина Сантюров Микола

МІСЦЕ 1 2 3

УЧЕНЬ Петрович Дмитро Купрєєв Роман Дмитраш Ігор

ВЧИТЕЛЬ Мартинова Т.І. Горбунов С.В. Мартинова Т.І.

МІСЦЕ 1 2 3

УЧЕНЬ Сорочан Євген Глущенко Олександр Тітченкова Тамара

ВЧИТЕЛЬ Мартинова Т.І. Борецький К.П. Борецький К.П.

2

Жиговська О.В. Калина М.В

Горбунов С.В. Горбунов С.В.

Переможці ІI (міського) етапу 35 -


Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2009-2010 н. рік КЛАС

МІСЦЕ 1 1 2 3

УЧЕНЬ Бернацька Юлія Буйбарова Марина Шевченко Влад Зубко Олександр

ВЧИТЕЛЬ Калина М.В Жиговська О.В. Калина М.В Калина М.В

КЛАС

МІСЦЕ

УЧЕНЬ

ВЧИТЕЛЬ

9

1 1 2 2 3

Мазур Андрій Ліскович Юрій Логвіна Катерина Сантюров Микола Борисова Олена

Горбунов С.В. Борецький К.П. Горбунов С.В. Горбунов С.В. Мартинова Т.І.

МІСЦЕ 1 1 2

УЧЕНЬ Петрович Дмитро Купрєєв Роман Дмитраш Ігор

ВЧИТЕЛЬ Мартинова Т.І. Горбунов С.В. Мартинова Т.І.

МІСЦЕ 1 2 2 3

УЧЕНЬ Глущенко Олександр Тітченкова Тамара Сорочан Євген Грушенко Тетяна

ВЧИТЕЛЬ Борецький К.П. Борецький К.П. Мартинова Т.І. Мартинова Т.І.

8

10

КЛАС

11

Переможці ІIІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 36 -


2009-2010 н. рік № 1. 2.

КЛАС 8 8

МІСЦЕ 1 2

УЧЕНЬ Бернацька Юлія Буйбарова Марина

ВЧИТЕЛЬ Калина М.В Жиговська О.В.

№ 1.

КЛАС 9

МІСЦЕ 1

2. 3.

9 9

2 3

УЧЕНЬ Сантюров Микола Мазур Андрій Ліскович Юрій

ВЧИТЕЛЬ Горбунов С.В. Горбунов С.В. Борецький К.П.

№ 1.

КЛАС 10

МІСЦЕ 1

УЧЕНЬ Петрович Дмитро

ВЧИТЕЛЬ Мартинова Т.І.

№ 1. 2.

КЛАС 11 11

МІСЦЕ 3 3

УЧЕНЬ Глущенко Олександр Сорочан Євген

ВЧИТЕЛЬ Борецький К.П. Мартинова Т.І.

Порівняльний аналіз проведення й результатів олімпіади з минулими роками засвідчує зростання досягнень.

Переможці міської олімпіади з фізики 2010 р.

16 14 12 10 8 6 4 2 0 1997- 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 20091998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Переможці обласної олімпіади з фізики 2010 р.

37 -


9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 19971998

19981999

19992000

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

ІV тур Всеукраїнської олімпіади: Петрович Дмитро

ІІІ місце (10 клас)

Вчителям, учні яких будуть захищатися в МАН, треба звернути увагу саме на зміст роботи, визначення проблематики дослідження, адже ряди МАН поповнилися новими здібними ліцеїстами:

ПЕРЕМОЖЦІВ II ЄТАПУ (ОБЛАСНОГО) ВИПРОБУВАНЬ ДО МАН: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

УЧЕНЬ Іваницький Андрій Мазур Артем Борецький Антон Яковенко Олег Гречаний Владислав Ліскович Юрій Киселюк Антон Флок Олексій Клюс Артем Яблоновський Віталій Гамза Дмитро Атрощенко Михайло Попов Дмитро Реппа Денис

ВЧИТЕЛЬ Мартинова Т.І. Горбунов С.В. Борецький К.П. Горбунов С.В. Горбунов С.В. Борецький К.П. Борецький К.П. Борецький К.П. Мартинова Т.І. Горбунов С.В. Горбунов С.В. Горбунов С.В. Горбунов С.В. Мартинова Т.І.

Робота з обдарованими дітьми – це нескінченний процес розвитку, який вимагає постійного вдосконалення як учня, так і вчителя, це процес творчої співпраці. В урочній діяльності найважливішим є забезпечення індивідуального підходу, вибір відповідних форм і видів роботи. Залучення здібних та обдарованих учнів в навчальний процес учителі кафедри здійснюють через 38 -


– проблемний підхід у навчанні; – самостійні роботи творчого характеру; – впровадження технічних засобів навчання; – індивідуальний підхід у навчанні; – впровадження розливальних творчих ігор; – розв’язання творчих завдань; дослідно-пошукові завдання Всі ці вимоги реалізовано при навчанні обдарованих та здібних вчителями Також здібні та обдаровані учні залучалися у виступі на "Асамблеї наук" інтелектуальному марафоні ( УЧНІ КОРПУСУ №1) брейн рингу( учні 10 класів) фізичній вікторині (учні 9 класів) Мета вчителів фізики на ІІ півріччя що до роботи з обдарованими учнями: це перш за все підтримка обдарованої дитини шляхом створення умов для вільного гармонійного розвитку особистості, забезпечення можливостей для навчання здібної, обдарованої, талановитої молоді, залучення її до систематичної пошукової, науково-дослідницької, експериментальної роботи, впровадження нових технологій навчання, виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється. Одним з важливих джерел реалізації і гармонійного розвитку особистості здібного учня є позакласна робота. Однак , треба зауважити , що недостатньою була позакласна робота серед учнів 8 класів, де за півріччя фактично не було проведено жодного позакласного заходу (вчителі Калина М.В., Жиговська О.В.), та учнів 11 класів ( вчителі Борецький К.П., Мартинова Т.І., ., Жиговська О.В.) Рекомендувати у ІІ півріччі спланувати проведення позакласних заходів серед учнів 8, 11 класів, та більш свідомо підійти до планування та проведення позакласних заходів серед ліцеїстів. Формувати життєствердну енергію, впевненість у своїх можливостях, вміти критично оцінити свої сили – такі завдання допомагають вирішити ті позакласні заходи , формувати життєствердну енергію, впевненість у своїх можливостях, вміти критично оцінити свої сили – такі завдання допомагають вирішити заходи, які були проведені у інтерактивних формах: „Презентація предмета” – 9 класи вчитель Борецький К.П.), брейн- ринг для учнів 10 класів (вчителі Горбунов С.В., Мартинова Т.І..), :фізична вікторина «Електричні явища» (( вчителі Борецький К.П., Мартинова, Горбунов С.В) Одним із найважливіших завдань кафедри є створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу учнів. Саме тому учні морського ліцею є завжди активними учасниками міських та ліцейських творчих конкурсів. Свідченням тому є не тільки багатий накопичу вальний матеріал з творчих робіт учнів на кафедрі фізики, а й грамоти та подяки учасникам. Враховуючи вищезазначене, завданням кафедри на ІІ півріччя 2009-2010 навчального року вважати: • сприяти всебічному розвитку, іетелектуальному збагаченню, активному становленню й самореалізації всіх суб’єктів навчального процесу у сучасному світі; • більш активно вести позакласну роботу .

Позакласна робота з предмету: 39 -


Головне завдання наукової організації педагогічної пра ці полягає в тому, щоб підвищувати ефективність навчально-виховної роботи при мінімумі затрат енергії і часу. За час роботи у вчителя накопичується багато друкова ного матеріалу, який він застосовує під час підготовки до уроків, у процесі позакласної роботи з учнями. Для того, щоб краще орієнтуватися в цьому матеріалі, вико ристовувати його повторно, корисно мати власну кар тотеку (банк даних). Таку картотеку складає зав. кабінетом впродовж багатьох років. Картотека має розділи: • «Сторінки історії фізики»; • «Фізика і техніка»; • «Винаходи, відкриття»; • «Позакласна робота»; • «Експеримент»; • «Астрономія»; Одним із найбільших розділів є «Опорні конспекти». Він розділений по класах і має свої підрозділи: Розділ «Експеримент» має три частини: 1) опис складних приладів, установок; 2) експеримент для учнів 7—8 класів (за темами курсу); 3) експеримент для учнів 9—11 класів (також за темами)

Позакласна робота з предмету 2009-2010 н.р. Різноманітність обраних форм позакласної роботи є результатом усвідомлення вчителями кафедри не тільки інформаційної направленості проведених заходів, але й розгляд їх як знаряддя формування в учнів основ творчості, основи світоглядної позиції Продумано, з максимальним залученням кожного учня був проведений інтелектуальний марафон серед усіх паралелей корпусу №1 , який не тільки посприяв згуртуванню класних колективів, але й допоміг виявити слабі місця в знаннях учнів (що було своєрідною діагностикою перед пробним зовнішнім тестування для 11 класів). Одним із найважливіших завдань кафедри є створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу учнів. Саме тому учні морського ліцею є завжди активними учасниками міських та ліцейських творчих конкурсів, а саме: 40 -


31 гр, 32 гр, :брей-ринг на звання кращого фізика, 21 гр, 22 гр,23 гр, 24 гр, :фізична вікторина «Електричні явища» 31 гр, 32 гр, 21 гр, 22 гр,23 гр, 24 гр,41 гр, 42 гр, 43 гр, 44 гр, 45 гр, : інтелектуальний марафон. Однак , треба зауважити , що недостатньою була позакласна робота серед учнів 8 класів, де за півріччя фактично не було проведено жодного позакласного заходу (вчителі Калина М.В., Жиговська О.В.), та учнів 11 класів ( вчителі Борецький К.П., Мартинова Т.І., ., Жиговська О.В.) Рекомендувати у ІІ півріччі спланувати проведення позакласних заходів серед учнів 8, 11 класів, та більш свідомо підійти до планування та проведення позакласних заходів серед ліцеїстів. Формувати життєствердну енергію, впевненість у своїх можливостях, вміти критично оцінити свої сили – такі завдання допомагають вирішити ті позакласні заходи, які були проведені у інтерактивних формах: дидактичному театрі („Презентація предмета” – 9 класи вчитель Борецький К.П.) Формувати життєствердну енергію, впевненість у своїх можливостях, вміти критично оцінити свої сили – такі завдання допомагають вирішити ті позакласні заходи, які були проведені у інтерактивних формах: „Презентація предмета” – 9 класи вчитель Борецький К.П.), брейн- ринг для учнів 10 класів (вчителі Горбунов С.В., Мартинова Т.І..), :фізична вікторина «Електричні явища» (( вчителі Борецький К.П., Мартинова, Горбунов С.В) Одним із найважливіших завдань кафедри є створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу учнів. Саме тому учні морського ліцею є завжди активними учасниками міських та ліцейських творчих конкурсів. Свідченням тому є не тільки багатий накопичу вальний матеріал з творчих робіт учнів на кафедрі фізики, а й грамоти та подяки учасникам. Враховуючи вищезазначене, завданням кафедри на ІІ півріччя 2009-2010 навчального року вважати: • сприяти всебічному розвитку, інтелектуальному збагаченню, активному становленню й самореалізації всіх суб’єктів навчального процесу у сучасному світі; • більш активно вести позакласну роботу , та спланувати додатково: Вчитель вільний у виборі форм, змісту і методів роботи. Цінним є й те, що він має можливість залучати учнів до активної практичної діяльності. Тому проведення позаурочної роботи дозволяє формувати вміння і навички, творче мислення, здійснювати політехнічне навчання, профорієнтацію учнів, формувати моральні 41 -


якості. І якщо можливості позаурочної роботи зівпадають з завданнями, які стоять перед шкільною фізикою в цілому, то ефективність навчального процесу стає значно вищою. З максимальним залученням кожного учня була проведена фізична вікторина серед 8 класів , яка не тільки сприяла згуртуванню класних колективів, але й допомогла виявити слабі місця в знаннях. Фізична вікторина була як елементом вечора фізики, і самостійним елементом активізації. Її зміст складав цікаві запитання та короткі задачі з курсу фізики , окремих розділів. Всі її запитання пропонуються учням у вигляді презентації. Рядом з ним вивішується скринька, в яку учні опускають письмові відповіді. За відповідями визначаються переможці, які певним чином відзначаються.. Відзначення переможців здійснюється в рамках заходу.

Чудовим підтвердженням важливості вивчення фізики була подорож до ЮУ АЄС, організована Борецьким К.П. яка дала відповіді на велику кількість питань, що стояли перед учнями про необхідність використовування ядерної енергетики на Україні

42 -


Багатий накопичу матеріал з подорожі учнями було відтворено документальним фільмом про подорож, який зберігається на кафедрі фізики. На практиці у червні таку саме подорож було здійснено 32 групою, що є підтвердженням цікавості та необхідності організації таких відвідувань для учнів ліцею. Проаналізуємо виконання заходів по вчителям кафедри. позакласні заходи : Борецький Костянтин Петрович

-9 кл Фізична вікторина -Інтелектуальний марафон(весь ліцей)

Горбунов Сергій Вікторович

-9 кл Фізична вікторина -10 кл Брейн-ринг -Брейн-ринг з фізики для 8-х класів -9 кл Фізична вікторина

Жиговська Ольга Віталіївна Мартинова Тетяна Іванівна Калина Микола Васильович

-Брейн-ринг з фізики для 8-х класів

43 -


Результатом позакласної роботи є усвідомлення вчителями кафедри не тільки інформаційної направленості проведених заходів, але й розгляд їх як знаряддя формування в учнів основ творчості, основи світоглядної позиції. Взяли участь у міжнародному фізичному конкурсі «Левеня-2010», у якому прийняли участь 156 ліцеїстів 8,9,10,11 класів, призерами стали 130 учасників, найкращий результат 120 балів; Участь у ньому дозволить глибше зрозуміти закони розвитку Природи, здобути ґрунтовні знання з фізики та розширити кругозір, а також надіємось, що цей конкурс буде доброю підготовкою випускників шкіл до зовнішнього незалежного тестування з фізики. За словами координатора конкурсу Ліскович О.В. ММЛ війшов в число найкращих освітніх закладів за результатами конкурсу. Висловлено вдячність усім учителям, які організовували та проводили конкурс у своїх навчальних закладах, а також директорам шкіл.

44 -


Аналіз участі в конкурсі «ЛЕВЕНЯ» по вчителям кафедри ММЛ: Прізвище вчителя

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11кл.

-

27

-

44

-

5

10

-

16

-

-

-

1

9

8

10

26

-

-

-

43

41

18

54

Брецький Костянтин Петрович Горбунов Сергій Вікторович Жиговська Ольга Віталіївна Мартинова Тетяна Іванівна Калина Микола Васильович По паралелі Всього

156

ПЕРЕМОЖЦЯМИ В 2009-2010 Н.Р. З 156 УЧНІВ СТАЛИ 118 ЦЕ 75,6 %!!! ПО НАВЧАЛЬНИМ РОКАМ: КОНКУРС «ЛЕВЕНЯ»

ВСЬОГО УЧАСНТКІВ

ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ

2007-2008

61

38

2008-2009

132

56

2009-2010

156

52

57,6 % 42,4 % 33,3 %

ДОБРИЙ РЕЗУЛЬТАТ

14 63 66

23% 47,7 % 42,3 %

УЧАСНИК

9

14,7 %

13

9,8%

38

24,4 %

Фестиваль учнівських презентацій, та роботу по створенню сайтів з фізики можна вважати масштабним проектом всього ліцею по виявленню, відбору, стимулюванні та підтримці творчо обдарованих ліцеїстів, які володіють комп’ютерної грамотністю і виконують комп’ютерні презентації на високому рівні. 45 -


Це робота по популяризації творчої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу нашого закладу.

Хотілося відзначити, що у цьому році робота викладачів кафедри стала більш методично грамотною, аргументованою, спланованою, цікавою та творчою. Доказом цього є не тільки фотографії проведених заходів, але й власні розробки вчителів, заходи по співпраці з ліцеїстами.

46 -


Борецьким К.П. створено консультаційний збірник з питаня «РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ»а саме:

• методики і технології підготовки до уроку; • розроблені консультаційні поради щодо складання плану-конспекту уроку та методики проведення уроків різних типів з урахуванням розвитку творчих здібностей учнів на уроках фізики; • випущено методичні бюлетені: «Розвиток творчих здібностей учнів»; Результат діяльності викладачів нашої кафедри можна знайти у новому методичному посібнику «Астрономічна освіта в контексті глобального розвитку». Вважаю, що робота викладачів кафедри фізики дисциплін за 2009-2010 н.р. є ефективною і результативною, але піднявшись на вершину нам відкрилися нові горизонти, які ми готові освоювати у наступному році.

Навчальна робота Навчальна робота вчителів кафедри була спрямована на якісне виконання програм. Про зростання якості навченості свідчить порівняння цього показника за І і ІІ семестр та рік 2005-2010 навчальні роки.

47 -


ІІ

2009-2010

2008-2009

9 7 8 6 7

6,3 7 7,1 6,2 7

6,5 7,4 6,9 5,9 6,9

6,3 7,4 7,1 6,3 7,1

7,1 7 6,8 6,3 7,1

7,2 7,5 7 6,5 7,1

7,3 7,5 6,9 6,6 7,4

7

І

ІІ

7

І

7,2

2007-2008

7

ІІ

8 8,8 6,6 6,9 7 7,6

іі

8 9 8

І

Реутенко О.О. Борецький К.П. Мартинова Т.І. Горбунов С.В. Жиговська О.В. Калина М.В. середній бал

2006-2007

1 2 3 4 5 6

Прізвище, ім`я

І

2005-2006

МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

7,3 7,6 6,9 6,6 7,5 7 6,7 6,7 6,8 6,8 7,1 7,1 7,1

8,4 8,6 7,4 6,9 8,5 7,1 7,8

8,3 8,4 7,2 6,9 8,2 7,1 7,7

ГРАФІК-МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 10 9 8 7 6

Реутенко О.О.

5

Борецький К.П. Мартинова Т.І.

4

Горбунов С.В. 3

Жиговська О.В.

2

Калина М.В.

1

20 09 -2 01 0

20 08 -2 00 9

20 07 -2 00 8

20 06 -2 00 7

20 05 -2 00 6

0

СЕРЕДНІЙ БАЛ УЧНІВ ПО РОКАМ 48 -


НАВЧАЛЬНИЙ 8 РІК КЛАСИ

9 КЛАСИ

10 КЛАСИ

11 КЛАСИ

6,85

6,68

7,5

2007-2008

7,17

2008-2009

6,95

6,53

7,0

7,38

2009-2010

7,25

7,2

6,86

8,206

Аналіз навченості учнів за темами, виявив, що є ряд тем, показники успішності з яких є нижчими від інших. Для подолання прогалин у знаннях учнів, учителями кафедри, крім інших форм корекції, використовується можливість повторного опитування з теми. Аналіз виставлення тематичних оцінок показав, що така форма широко використовується. Аналіз відвіданих уроків дозволяє зробити висновок, що на кафедрі відійшли від пояснювально-ілюстративних методів до тих, у яких посилений творчо-діяльнісний компонент. Прикладом активізації зусиль учнів на досягнення кінцевого результату можуть бути показники учнів 11-х класів. Об’єктивність виставлення оцінок та практичне підтвердження знань випускники виявили під час незалежного оцінювання з фізики. Середній бал, які отримали групи під час випускного тестування, є підтвердженням цього. Моніторинг рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів, стану викладання предметів Постійно велася робота по підвищенню якості знань ліцеїстів з предметів фізика та астрономія . ∗ були проведені контрольні роботи згідно графіка з предметів фізика та астрономія; ∗ проводилися зрізи знань ліцеїстів та визначені тенденції щодо рівня знань; ∗ проводилося усне опитування учнів для визначення володіння ними базовими знаннями; ∗ проводилася підготовка до зовнішнього незалежного тестування шляхом впровадження системи тестових завдань у навчальний процес; ∗ і як підсумок навчальна програма з предметів фізика та астрономія була виконана. 49 -


Протягом другого семестру було продовжено формування самоосвітньої компетентності учнів методами та прийомами особистісно зорієнтованого уроку. Навчальна робота вчителів кафедри була спрямована на якісне виконання програм. У січні-лютому адміністративні контрольні роботи були проведені серед учнів 8,9,10,11 класів морського ліцею. Який можна зробити висновок?

АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ 2009-2010 Н.Р. Адміністративні контрольні роботи були проведені серед учнів 8,9,10,11 класів морського ліцею. З контрольними роботами справилися 430 учнів що становить 93,4% із загальної кількості ліцеїстів. Міцні та глибокі знання показали 108 учнів , що становить 24% ліцеїстів. Рівень навченості учнів з предмету за І півріччя нижчий, як показали контрольні роботи учні знають основні закони та вміють їх застосовувати до розв’язування задач. Основною помилкою у багатьох учнів є те що, учніне досить вільно та оперативно володіють вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, не наводять приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити висновки, математичні перетворення під час математичних обчислень, та виведення з рівняння невідомої величини. Недоліки у контрольних роботах учнів показали на необхідність корекції знань та повторенні матеріалу. Більшість учнів, як показують графіки, отримали оцінки достатнього та високого рівня, тобто більшість учнів показали сформованість вмінь та навичок використання основних фізичних формул, законів для розв’язування задач. Але 18% з 22 групи, 12% 14 групи, 20% 32 групи, 14% з 31 групи отримали оцінку низького рівня. Це зумовлено тим, що в учнів не сформовані вміння аналізувати умови задачі, треба звернути увагу вчителів на форми оперативного контролю за сформованими навичками, та своєчасним ліквідування недоліків. Використання різних форм тестових завдань відповідало різним цілям. Так, для оцінювання знань учнів на початковому і середньому рівнях навчальних досягнень в 11класі, переважно використано завдання з вибором однієї правильної відповіді. Уміння застосовувати знання в змінених і ускладнених ситуаціях перевірялося переважно завданнями відкритої форми. Успішне виконання таких завдань свідчить про достатній і високий рівень навчальних досягнень учнів.

50 -


Уміння застосувати знання в нестандартних ситуаціях перевірялося завданнями високого рівня складності. Ці завдання дозволяють диференціювати учнів з високим рівнем навчальних досягнень. Результативність контрольних робіт свідчать , що програмний матеріал з фізики в цілому засвоєний на високому рівні. Переважна більшість учнів 94%, які брали участь у виконанні контрольних робіт , справилися з завданнями на Середньому-132 учня, що відповідає 28,4% Достатньому-189 учня, що відповідає 40,8% високому - 108 учнів, що відповідає 24% Особливо слід звернути увагу на початковий рівень-це 30 учнів, що склало 6,4% від загальної кількості учнів, що писали роботу. Високий рівень знань, об’єктивність оцінювання робіт учнів встановлено в 11-х,частково 9-х класах. Досягнуто задовільних результатів у 8 класах. 89 % учнів засвоїли базові теоретичні знання та оволоділи експериментальними навичками, що дає можливість для подальшого практичного використання та розвитку творчих здібностей учнів. Поряд з тим існують групи де до 20% учнів виконали завдання контрольної роботи на початковому рівні, що свідчить про недостатню роботу вчителя по усуненню недоліків, роботи над помилками, організацію індивідуальної роботи із слабко встигаючими учнями. Учні, які набрали 4 або менше тестових балів, змогли правильно виконати лише деякі завдання, що свідчить про фрагментарність знань, зумовлену нечіткими уявленнями про предмети і явища. Відсоток учасників цієї групи, які успішно виконали завдання на відтворення основних формул із застосуванням найпростіших математичних дій змінюється в межах від 8 до 18 в групах 31,.32,22,12,14. Рівень знань таких учнів оцінено як початковий Учасники тестування, які набрали 7,8,9 тестових балів, виявили розуміння істотних ознак понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними, засвоєння матеріалу на рівні застосування знань у стандартних ситуаціях і намагалися розв'язати типові задачі достатнього рівня складності. Такі учні працювали із завданнями всіх форм і рівнів складності: завдання з короткою відповіддю виконали 30-40 %, з розгорнутою відповіддю - 10-23 %). Ці учні успішно розв'язують типові задачі, які вимагають об'ємних математичних розрахунків, але мають проблеми з описом фізичної моделі, формулюванням необхідних припущень та обґрунтуванням обраного способу розв'язання. Рівень знань цієї групи учнів оцінено як достатній. Учасники тестування, які набрали 10,11,12 тестових балів, показали глибокі знання, вміння застосовувати їх як у стандартних, так і в нестандартних ситуаціях. Ці учні засвоїли всі теми шкільного курсу фізики, включені до тесту, розв'язують комплексні задачі високого рівня складності. Серед учасників цієї групи завдання з короткою відповіддю виконали 50-75 %, а з розгорнутою відповіддю - 50- 100 %. Рівень знань цієї групи учнів оцінено як високий. В цілому середній бал по групам виявився таким: 11 кл.-8,34 10 кл.-6,75 9 кл.-7,31 51 -


8 кл.-7,025 Найкращими є результати 11 класів, 9 класів, потім 8 класів і останніми є 10 класи. Якщо проаналізувати рівень якості знань, то він суттєво понизився, в порівнянні з семестровим в 24 групі (Мартинова Т.І.), та 14 групі (Жиговська О.В.). Суттєве покращення якості знань показали 11 класи (Реутенко О.О.,Жиговська О.В., Мартинова Т.І., Борецький К.П.), 23 група (Горбунов С.В.)

Графіки за рівнем досягнутого результату в 11 класах:

АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ В ПОРІВНЯННІ З СЕМЕСТРОВИМИ ОЦІНКАМИ КАФЕДРИ ФІЗИКИ 2009-2010 Н.Р 52 -


Кількість учнів

на 1-3 бала

%

на 4-6 бала

%

на 7-9 бала

%

на 10-12 балів

%

якість знань на 7-12 бала у %

%якість знань на 10-12 бала у

середній бал

Група

ВЧИТЕЛЬ

Жиговська 41 КР

29

0 1

0 3

12 9

41,4 31

15 13

51,7 45

2 6

6,9 21

58,6 65,5

6,9 21

6,9 7,2

Мартинова КР

42

28

0 0

0 0

12 6

42,9 21,4

11 16

39,3 57,2

5 6

17,9 57,1 21,4 78,6

17,9 21,4

7,25 7,9

Борецький КР

43

30

0 0

0 0

4 3

13,0 10

21 15

70,0 50

5 12

16,6 40

86,6 90

16,6 40

8 8,7

Борецький КР

44

29

0 0

0 0

12 8

42,0 27,5

14 12

48,0 41,3

3 9

10,0 59,0 31 72,4

10,0 31

7 8

Реутенко КР

45

29

0 0

0 0

8 1

27,0 3

19 8

66,0 28

2 19

7,0 66

72,4 93

7,0 66

7,31 9,9

Горбунов КР

31

28

0 4

0 14,3

14 10

50,0 35,7

11 11

39,0 39,3

3 3

11,0 11,0

50,0 50

11,0 11,0

6,64 7

Мартинова КР

32

29

0 6

0 20,1

18 11

62,1 38

9 9

31,1 31

2 3

6,9 37,93 6,9 10,3 41,3 10,3

6,34 6,5

Борецький КР

21

33

0 0

0 0

9 9

27 27

20 19

61 57,6

4 5

12 15

73 73

12 15

7,5 7,5

Горбунов КР

22

33

3 6

9 18

14 9

42,5 27,3

14 13

42,5 39,4

2 5

6 15,1

48,5 54,5

6 15,1

6,18 7

Горбунов КР

23

33

0 1

0 3

14 7

42,5 21

17 10

51,5 30,3

2 13

6 40

57,5 70

6 40

7,2 8

Мартинова КР

24

34

0 0

0 0

35,3 51,5

19 13

55,9 39,3

3 3

11,8 67,65 11,77 9 47,5 9

7,09 6,4

Калина КР

11

33

0 2

0 6

12 17 13 11

39 33,3

16 14

49 42,4

4 6

12 18,1

61 60,6

12 18,1

6,9 7,0

Калина КР

12

32

0 3

0 9,4

14 10

44 31,2

14 10

44 31,2

4 9

12 28,1

56 59,3

12 28,1

7,1 7,6

Калина КР

13

31

0 3

0 9,6

14 8

45 25,8

17 16

55 51,6

0 4

0 12,9

55 64,5

0 12,9

6,7 7,1

Жиговська КР

14

32

0 4

0 12,5

7 13

21,9 39,4

22 10

68,8 30,3

3 5

9,4 15,1

78,1 46,8

9,4 15,1

7,8 6,4

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ЗНАНЬ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ В ПОРІВНЯННІ З СЕМЕСТРОВОЮ 53 -


Група

ЗНАНЬЯКОСТІ ПОРіВНЯННЯ

середній бал

Жиговська КР

41

58,6 65,5

+6,9%

6,9 7,2

Мартинова КР

42

57,1 78,6

+21,5%

7,25 7,9

Борецький КР

43

86,6 90

+3,4%

8 8,7

Борецький КР

44

59,0 72,4

+13,4%

7 8

Реутенко КР

45

72,4 93

+20,6%

7,31 9,9

Горбунов КР

31

50,0 50

0

6,64 7

Мартинова КР

32

37,93 41,3

+3,07%

6,34 6,5

Борецький КР

21

73 73

0

7,5 7,5

Горбунов КР

22

48,5 54,5

+5,5%

6,18 7

Горбунов КР

23

57,5 70

+12,5%

7,2 8

Мартинова КР

24

67,65 47,5

-20,65%

7,09 6,4

Калина КР

11

61 60,6

+1,6%

6,9 7,0

Калина КР

12

56 59,3

+3,3%

7,1 7,6

Калина КР

13

55 64,5

+9,5%

6,7 7,1

якість знань на 7-12 бала у %

ВЧИТЕЛЬ

2009-2010 Н.Р

54 -


З метою підвищення ефективності уроків фізики, результативності навчання рекомендовано вчителям керуватися: - психофізичними особливостями формування когнітивних процесів (уваги, сприймання, мислення, пам’яті) учнів певної вікової категорії; - суттєвим підвищенням раціональності використання часового 55 -


розподілу навчального матеріалу, при якому зберігається динамічний темп вивчення предмета; - формуванням в учнів цілісного сприйняття матеріалу, неперервність процесу навчання в поєднанні з логічною завершеністю; - поліпшенням якості контролю навчальних досягнень учнів та вмотивованістю корекційної діяльності; - вдосконаленням власних прийомів повторення; - підвищенням змістовності та важливості індивідуальних та факультативних занять; - вдосконалити прийоми оперативного контролю за сформованими навичками, з метою ліквідування недоліків до тематичної атестації.

Банк обдарованих та здібних дітей з фізики на 2009 – 2010 навчальний рік №

П.І.П.

Клас група

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1

Шевченко Влад Демідов Ілля Шевченко Влад Бернацька Юлія Руднєв Євген Подолянська Тетяна Буйбарова Марина Юневич Олег Дубовий Василь Яковенко Олег

8 (11) 8 (11) 8 (12) 8 (12) 8 (12) 8 (13) 8 (14) 8 (14) 8 (14) 9 (22)

Кутовий Анатолій

9 (22)

Борисова Олена

9 (24)

*

Ліскович Юрій

9 (21)

*

Борецький Антон

9 (21)

*

Киселюк Антон

9 (21)

*

Мазур Андрій

9(23)

*

Петрович Дмитро

10 (32)

*

Дмитраш Ігор

10 (32)

*

56 -

Математика

Фізика

*

* * * * * * * * * *

*

*

* * * *


8

РІК

І СЕМЕСТР

75,9 89,3 70,0 62,1 62,1 58,6 57,1 86,6 59,0 72,4 50,0 37,93 73 48,5 57,5 67,65 61 56 55 78,1

93.1 96.42 93.33 86.21 82.14 72.41 75 93.3 86.2 93 65 48.2 87.8 42 64 84.9 51 53 55 68.75

24,1 35,7 3,3 20,7 3,4 6,9 17,9 16,6 10,0 7,0 11,0 6,9 4 6 6 11,77 12 12 0 9,4

27.42 46.42 30 37.93 3.57 13.79 21.4 46.6 24.1 13,7 11 6.9 15.1 12 12 9.1 15 25 3 12.5

7,8 8,6 7,5 7,1 6,5 6,9 7,25 8 7 7,31 6,64 6,34 7,5 6,18 7,2 7,09 6,9 7,1 6,7 7,8

57 -

РІК

І СЕМЕСТР

середній бал

10-12 бала у %якість знань на РІК

41 42 43 44 45 41 42 43 44 45 31 32 21 22 23 24 11 12 13 14

7-12 бала у %якість знань на

астрон астрон астрон астрон астрон фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика фізика

І СЕМЕСТР

Група

Жиговська Жиговська Жиговська Жиговська Жиговська Жиговська Мартинова Борецький Борецький Реутенко Горбунов Мартинова Борецький Горбунов Горбунов Мартинова Калина Калина Калина Жиговська

Предмет

ВЧИТЕЛЬ

Звіт результативності навчання з фізики 2009-2010 н.р.

8.24 9.14 8.67 8.4 7.82 7.67 7.86 9 8.2 8,3 7.07 6.65 7,9 6.36 7.36 7.2 7.2 7.2 6.9 7.69


АНАЛІЗ ПРОБНОГО ЗНО З ФІЗИКИ (2010 навчальний рік). Учасникам ЗНО була надана можливість взяти участь у пробних тестуваннях з фізики. Взявши участь у пробному тестуванні учасник тестування більш детально (на практиці) ознайомився з процедурою його проведення, тестовими матеріалами, також заздалегідь оцінити свій рівень знань та вжити заходів щодо їх поліпшення. Зовнішнє оцінювання з фізики відбувалося в письмовій формі. Тестування тривало 180 хвилин. Кожен учень отримав індивідуальний тестовий зошит, який складався з двох частин .Частина 1 містила завдання різних форм, а саме: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (логічні пари); завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

58 -


Група 41 Сер. бал 5,5

42 6,11 5

43 6,3

44 45 5,48 5,07

Кількісні характеристики завдань пробного тесту ЗНО з фізики: №

Форми завдань

1 2

Кількість завдань

Завдання з вибором однієї правильної відповіді Завдання на встановлення правильної відповідності (логічні пари) 3 Завдання відкритої форми з короткою відповіддю УСЬОГО

27 3 7 37

Кожне завдання з вибором відповіді складається з питання та чотирьох варіантів відповідей, з яких тільки один - правильний. За виконання кожного такого завдання можна було отримати 0 або 2 бали. Виконання завдань наступної форми (логічні пари) полягало у встановленні відповідності між фізичними величинами, виразами, умовами, твердженнями, висновками тощо, логічно пов'язаними між собою, але розташованими в різних групах довільним чином. За виконання такого завдання можна було отримати 0 або 4 бали. Під час виконання завдань відкритої форми з короткою відповіддю потрібно було вписати отриманий чисельний результат у бланк відповідей. При цьому розв'язання до уваги не береться і чернетка не перевіряється. За виконання кожного такого завдання можна було отримати 0 або 5 балів.

Статистичні характеристики тесту ЗНО з фізики: Характеристика Максимально можливий бал Максимально набраний бал Середній набраний бал за 12 балами

Кількісне значення 200 189 5,693

На діаграмі показано розподіл тестових завдань за рівнем складності: 59 -


дуже складні; 23% с кладні; 33%

дуже л егкі; 3% легкі; 11% оптимальні; 30%

Співвідношення тестових балів з рівнями навчальних досягнень і балами у 12-бальній шкалі Кількість тестових балів

Рівні навчальних досягнень

12-бальна шкала оцінювання

105 105-110 111-119 120-128 129-137 138-146 147-155 156-164 165-173 174-182 183-191 192-200

Початковий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Середній Достатній Високий

Результати зовнішнього оцінювання з фізики за рівнями навчальних досягнень та у різних шкалах відображено на діаграмах:

Розподіл учасників за рівнями навчальних досягнень з фізики (за результатами пробного ЗНО) 41 група

60 -


42 група

43 група

61 -


44 група

45 група

62 -


Учасники тестування, які набрали 1-3 балів, змогли правильно виконати лише деякі завдання з вибором однієї правильної відповіді, що свідчить про фрагментарність знань, зумовлену нечіткими уявленнями про предмети і явища. Рівень знань учнів цієї групи оцінено як початковий. Учасники тестування, які набрали 4-6 балів, продемонстрували неповні й поверхові знання основного навчального матеріалу. Крім завдань з вибором відповіді, учні цієї групи намагалися виконати завдання на встановлення відповідності. Таким чином, учні цієї групи виявили елементарні знання основних понять, законів, формул, розв'язали типові задачі на одну-дві дії. Рівень знань цієї групи учнів оцінено як середній. Учасники тестування, які набрали 7-9 тестових балів, виявили розуміння істотних ознак понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними, засвоєння матеріалу на рівні застосування знань у стандартних ситуаціях і намагалися розв'язати типові задачі достатнього рівня складності. Такі учні працювали із завданнями всіх форм і рівнів складності: завдання з короткою відповіддю виконали 8 %, з розгорнутою відповіддю - 9 %). Ці учні успішно розв'язують типові задачі, які вимагають об'ємних математичних розрахунків, але мають проблеми з описом фізичної моделі, формулюванням необхідних припущень та обґрунтуванням обраного способу розв'язання. Рівень знань цієї групи учнів оцінено як достатній. Учасники тестування, які набрали 10-12 тестових балів, це 5,3% показали глибокі знання, вміння застосовувати їх як у стандартних, так і в нестандартних ситуаціях. Ці учні засвоїли всі теми шкільного курсу фізики, включені до тесту, розв'язують комплексні задачі високого рівня складності. Серед учасників цієї групи завдання з короткою відповіддю виконали 75 %, а з розгорнутою відповіддю - 25-30 %. Рівень знань цієї групи учнів оцінено як високий. Оцінка рівня знань за 12-бальною шкалою всередині кожного з діапазонів рівня навчальних досягнень є пропорційною кількості тестових балів. 63 -


Розподіл учасників за оцінками у шкалі 1-12 балів

Розподіл учасників за оцінками у шкалі 1-12 балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1

41

42

43

44

45

0 0 4

0 0 2

0 0 0

0 0 1

0 1 2

4 5 8

7 6 1

4 11 2

9 4 4

8 7 7

5 0 2

2 2 2

1 2 6

2 0 2

1 1 0

0

3

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

64 -


2

12 10 41

8

42

6

43 44

4

45

2 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Використання різних форм тестових завдань відповідає різним цілям тестування. Так, для оцінювання знань учнів на початковому і середньому рівнях навчальних досягнень переважно використано завдання з вибором однієї правильної відповіді. Уміння застосовувати знання в змінених і ускладнених ситуаціях перевірялося переважно завданнями відкритої форми з короткою відповіддю, завданнями на встановлення відповідності або правильної послідовності. Успішне виконання таких завдань свідчить про достатній і високий рівень навчальних досягнень учнів. Уміння застосувати знання в нестандартних ситуаціях для виконання завдань високого рівня складності перевірялося переважно завданнями відповіддю. Ці завдання дозволяють диференціювати учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

65 -


66 -


67 -


68 -


КАФЕДРА ФІЗИКИ ввійшла в новий вік з новими ідеями та задачами, і вирішувати їх вчителям, які мають досвід професіоналів . Перед кожним з нас стоїть задача максимально сприяти розкриттю творчого та пізнавального потенціалу ліцеїста. Задача одна, а шляхів її розв’язання багато. А це значить , що у кафедри є майбутнє, вона має перспективу.

69 -

Портфоліо кафедри фізики  

опис досвіду роботи кафедри

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you