Page 1

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ


“ДАЮЧИ ЗНАННЯ – НЕ ВІДБИРАЙ ЗДОРОВ’Я !”


Мета здоров'язберігаючої педагогіки : Забезпечити випускникові школи високий рівень реального здоров'я, озброївши його необхідним багажем знань, умінь і навичок, необхідних для ведення здорового способу життя, і виховавши у нього культуру здоров'я.


Здоров'язберігаючі освітні технології під час викладання природничих дисциплін 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Створення емоційно сприятливої а​ тмосфери, формування позитивної мотивації до навчання Врахування вікових особливостей пізнавальної діяльності дітей Навчання на оптимальному рівні складності Варіативністіь методів і форм навчання Оптимальне поєднання рухових і статичних навантажень Навчання в малих групах Використанні наочності і поєднання різних форм надання інформації Попередження дитячого травматизму під час уроків і в побуті та пропаганда здорового образу життя Формування еколого - валеологічної компетентності учнів


Один з найважливіших факторів здоров'я це організація навчальної діяльності: •

дозування навчального навантаження

побудова уроку з урахуванням особливостей класу

проведення фізкультхвилинок

сприятливий емоційний настрій

дотримання гігієнічних вимог


1.Гігієнічна раціональність уроку Підтримує функціональний стан школярів у процесі навчальної діяльності

Надає можливість довгостроково підтримувати розумову працездатність на високому рівні

Попереджує передчасне стомлення.


2.Створення сприятливого емоційного клімату

• • • •

Використання : ігрових технологій("Паспорт сил", "фізичні казки", кросворди, завдання-загадки, перевтілення в рослину, тварину) ігрових навчальних програм оригінальних завдань(детективного змісту, реклама явища) введення в урок історичних екскурсів і відступів


Завдання вчителя: Доброзичлива обстановка на уроці Спокійна бесіда Увага до кожного вислову Позитивна реакція вчителя на бажання учня висловити свою точку зору • Тактовне виправлення допущених помилок • Заохочення до самостійної розумової діяльності • Доречний гумор або невеликий історичний відступ • • • • •


3.Оптимальне поєднання рухових і статичних навантажень Фізкультхвилинки • Вивчення теми “Будова речовини”( учні – молекули) • Вивчення теми “Опір”( учні – електрони, іони) • Виконання лабораторних і практичних робіт


4.Попередження дитячого травматизму в побуті та пропаганда здорового образу життя Фізика

Електрика і безпека (Обережно,блискавка!; “Обережно, електричний струм!”); Звукові хвилі та безпека людини Основи МКТ ( “Небезпечно, стиснений газ!”; “Небезпека дайвінгу”) Механіка (“Людина і потяг”) Теплові явища (“Як зігрітися взимку та не перегрітися влітку”) Випромінювання (“Безпека користування мобільним телефоном”)

Хімія

Хімія та реклама

Біологія:

“Обережно, жуйка!”(значення правильного харчування


5.Формування еколого - валеологічної компетентності учнів під час уроків природничого циклу Фізичні параметри навколишнього середовища (температура, вологість повітря, атмосферний тиск) та їх норми для комфортного стану людини


• Фізичні характеристики та можливості людського організму (Температура тіла, артеріальний тиск, опір тканин, швидкість, потужність) та способи їх визначення


Види забруднень навколишнього середовища (хімічні, фізичні, біологічні) і їх вплив на людину


• Методи оцінки стану навколишнього середовища • Методи захисту навколишнього середовища


Головне – не нашкодити! Якщо дитину постійно критикувати – вона вчиться ненавидіти Якщо дитину часто висміювати – вона стає замкнутою Якщо дитині постійно докоряти – вона починає жити з почуттям провини


Якщо дитину підбадьорювати – вона починає вірити в себе Якщо дитину хвалити – вона вчиться бути вдячною Якщо дитину підтримувати – вона вчиться цінувати себе Якщо дитина живе у розумінні і доброзичливості – вона вчиться знаходити любов у цьому світі!

2. Теоретичн_ засади формування здорового способу житт  
2. Теоретичн_ засади формування здорового способу житт