In & Around Bøgevangskolen 2022

Page 1

NR. 3 · MARTS 2022


SKOLEOPHOLD PÅ BØGEVANGSKOLEN

PÅ BØGEVANGSKOLEN STILLER VI SKARPT PÅ BÅDE DIN PERSONLIGE, SOCIALE OG FAGLIGE UDVIKLING. UNDERVISNINGEN HOS OS ER STYRKEBASERET OG HAR BRED ALMEN KARAKTER MED EN VIFTE AF FORSKELLIGE TILGANGE. VI ER EN PRAKTISK FUNDERET SKOLE MED AFSÆT I GØREMÅLSUNDERVISNING. VORES HELT SÆRLIGE FOKUS LIGGER PÅ SELVSTÆNDIGHED, LIVSMOD OG LIVSDUELIGHED.

2

Vi henvender os til unge i alderen 16-25 år med særlige læringsforudsætninger, der har behov for et velfungerende fællesskab i trygge rammer med forudsigelighed og fast struktur. Vi indskriver også elever med specifikke vanskeligheder efter en visitering, der viser, at eleven vil have udbytte af netop vores kostskoletilbud - og i øvrigt kan færdes på skolen i en forståelse for fællesskabet. Vi er en af de Frie Fagskoler; du kan enten vælge et kostskoleophold, et anderledes 10./11.skoleår eller indskrives under den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.


Vores pædagogiske praksis og helhedsindsats leder vores unge gennem et individuelt uddannelsesforløb og videre til et aktivt og ligeværdigt voksenliv Du får en velstruktureret hverdag med passende udfordringer og med stor indflydelse på netop din uddannelse. Du lærer selvstændighed og socialt ansvar. Vi har plads til 63 kostelever, der alle bor på enkeltværelser. Desuden optager vi dagelever, der bor hjemme, møder ind om morgenen og deltager i undervisningsdelen. Alle elever indgår i fællesskaber på tværs – i undervisningen, i det sociale sammenhold og med gode muligheder for også at udnytte fritiden positivt med bl.a. kreativitet, sport og bevægelse. Med skolens helhedstilbud, godt krydret med mange forskellige praktikmuligheder, bliver du forberedt til et relevant og tilpasset arbejdsliv. Bøgevangskolen og vores elevhuse danner en solid ramme for unge i nogle af de vigtige ungdomsår. Tryghed og hjemlighed er i fokus, som en forudsætning for at opnå personlig udvikling og identitetsdannelse. Er du ikke klar til en ordinær ungdomsuddannelse, skal du have opbygget mere livsmod og selvtillid?

Hos os bliver du i stand til aktivt at påvirke dit liv og din fremtid – en fremtid med indhold og livskvalitet.

HØR MERE I DAG Her i skolebladet kan du læse mere om dagligdagen på Bøgevangskolen, der ligger placeret lige midt i Vejle, tæt på byens mange tilbud og på både bus- og togforbindelser. Besøg vores hjemmeside for nærmere overblik og info. vedr. linjer og fag: www.bvsk.dk Kom gerne på besøg - evt. med dine forældre – så du/I kan opleve atmosfæren, glæden og den gode energi på Bøgevang. Vi står alle klar, både elever og personale. Ring på 75 82 11 76 eller send en mail til: mail@bvsk. dk for at aftale et besøg eller høre mere om skolen. Annette-Louise Arnholm Forstander

3


DYR OG VELFÆRD VALGFAG 4


Banker dit hjerte for dyrene? I valgfaget “Dyr og Velfærd” besøger vi Givskud Løvepark flere gange i løbet af året, og vi bliver klogere på dyrene. Både dem i naturen og dem i fangenskab. Her er rum til at undre sig, til at blive klogere på de enkelte dyr og samtidig opleve glæden ved at blive klogere på din holdning til dyr og velfærd.

Du vil opleve et stærkt fælleskab med dine holdkammerater og passion hos medarbejderne hos Givskud Løvepark, der med stor begejstring og glæde lærer fra sig. Her er mulighed for et indblik, der rækker ud over alt det, man ser som gæst. Levevilkår, påvirkninger af miljø og mennesker samt arternes udvikling bliver forenet med fællesskabet på holdet og en dedikeret undervisning.

Der er flere muligheder for udtryk, måder at arbejde med faget på og for den verden, vi lever i sammen med dyrene.

5


NATURE ART/BILLEDKUNST VALGFAG 6


Her forener vi glæden ved at have hænderne i arbejde, tænke kreativt og blive inspireret af omgivelserne - alene og sammen med andre. Vi tager udgangspunkt i glæden ved at skabe og tiden til fordybelse. Her er alt i spil, og samtidig skal der formes og tegnes. Kunst er ikke kun et maleri på et museum. Det er ikke alene graffiti på en betonmur eller forhistoriske tegninger i pyramidernes indre. Det er summen af det hele. Og så er det alt det, som lever inde i dig. Fra klasselokaler med kreativiteten i tankerne til de naturskabte mesterværker, der findes i og omkring os. Faget kombinerer den enkelte elevs udgangspunkt med summen af fællesskabet.

Du kan glæde dig til at blive udfordret, begejstret, grine og til at blive betaget sammen med holdet omkring dig. Du bliver klogere på kunst, og vi tør godt love dig, at det bliver kunst, der kan mærkes. I hjertet og i den udvikling, din forståelse vil tage undervejs i forløbet.

7


SAMFUNDSJOURNALISTIK VALGFAG

I faget Samfundsjournalistik undervises der i forskellige samfundstemaer, som er relevante for din hverdag.

8

Du bliver klogere på den verden, du lever i, og det samfund, du er en del af.

ønsket om viden og forandring bliver du en aktiv del af et hold, der hjælper hinanden, og hvor der er plads til forskellighed. De muligheder sproget rummer, bliver en del af den rejse, du skal på med dine holdkammerater.

Emnerne vælges af eleverne, og gennem nysgerrighed,

Når man bliver klogere på samfundet og de forskellige


elementer i det, kan man for alvor navigere i det og bruge sin medindflydelse. Vi lover, at du bliver udfordret, begejstret, klogere og tager stilling. Alt sammen med udgangspunkt i den du er og det, du drømmer om. Du bliver bedre til at arbejde med tekstforfatning, kommunikation, at stå foran andre, og samtidig vil du gennem undervisning i samfundsfag blive klogere på den verden, der venter dig.

9


MAD OG GASTRONOMI BRANCHEFAG 10


Du bliver trænet i at bruge køkkenmaskiner, oplever en udvikling fra ret til ret, uge for uge. Undervejs vil du blive budt på aha-oplevelser, der både giver dig nye livretter og glæden ved at have været kokken bag håndværket. Du bliver taget rundt i hele verden gennem smagsoplevelser, og du får en forståelse af, hvordan råvarer forenes med god køkkendisciplin. Køkkenrummet bliver et fællesskab, og i det fællesskab bliver der udfordret, skabt nysgerrighed og indsigt i alle de elementer, madens verden byder på. Du bliver dygtigere undervejs og vil kunne byde fremtiden på nogle færdigheder, der både vil skabe begejstring og smil på læberne gennem den gode smag. Fra uge til uge ændres temaerne, og du vil smage kødretter, fjerkræ, gryderetter og vegetarretter, og alt vil blive suppleret med brød og grønt til. Vi tør godt love, at du får nye oplevelser og nye favoritter undervejs.

11


12


13


SKOLENS LINJER STU, ANDERLEDES 10. KLASSE & ERHVERV 14


BØGEVANGSKOLEN HAR TRE LINJER Vores ”Anderledes 10.klasse”, STU Basislinjen og Erhvervslinjen. Linjerne har det til fælles, at der er fokus på personlig, social og faglig udvikling samt praktik og afklaring i forhold til fremtidig uddannelse og job. Eleverne er enten dagelever eller kostelever, sidstnævnte vil sige, at man bor på skolen ligesom på kostog efterskoler.

Alle elever, uanset linje, har en lang række fag på kryds og tværs. Det vil sige, at man som elev på Bøgevangskolen ikke kun er sammen med ens stamhold - tværtimod. Man mødes og samles på tværs af linjer og årgange. Elevernes kompetencer styrkes og personlige bånd knyttes. Undervisningen på Bøgevangskolen er inddelt i obligatoriske fag, branchefag, valgfag og en række temauger og andre fælles pædagogiske aktiviteter.

Alle elever har eget værelse, som man har ansvar for, ser pænt og ryddeligt ud. På fællesområderne deler man oprydning og rengøring. 10.klasse er selvfølgelig et etårigt forløb. STU-eleverne går oftest på Bøgevangskolen i tre år; 1. STU-år er et basisår, 2. og 3.år er fortsat særligt tilrettelagt og med fokus på dannelse, uddannelse og fremtid. På 2. og 3.STU-år vælger nogle elever Erhvervslinjen. Erhvervslinjen er særligt rettet mod, at eleverne kommer tættere på et job eller finder en praktikplads.

BRANCHEFAG

ALLE LINJER

VALGFAG

Alle linjer undervises i botræning, praktik, vejledertid, almen daglig livsførelse samt idræt.

Alle linjer undervises i Håndværk & Industri, Beklædning & Design samt Mad & Gastronomi.

På valgfagene arbejdes der på tværs af stamhold og årgange, og eleverne vælger fag efter egne interesser og personlige mål. Fagene, man kan vælge mellem skifter flere gange på et skoleår. Det kan f.eks. være: musik, dansk/matematik/engelsk, care, gamedesign, krea og motion & outdoor.

Derudover deltager alle i de pædagogiske aktiviteter, herunder morgensamling, temadage, lejrskole og kulturarrangementer.

På disse hold arbejdes der med praktisk gøremålsundervisning. Det sker på små hold i vores værksteder.

15


16


17


SAMARBEJDE OG SAMMENHOLD ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

18


En af Bøgevangskolens værdier er det forpligtende fællesskab. Udgangspunktet for dette er en positiv indstilling til, at når mennesker er sammen om noget, både kan og er de mere end hvis de er alene om tingene. Skolens elever kommer med forskellig baggrund – mange med negative oplevelser i bagagen, såsom mobning og store udfordringer med at klare tidligere skolegang. Bøgevangskolens opgave er at møde eleverne i øjenhøjde og vise dem, at et stærkt og positivt fællesskab er en vigtig grundsten i livet og at fællesskab forpligter. MÅLGRUPPEN Skolens målgruppe er unge med særlige behov. Eleverne har brug for guidning og vejledning i at kunne klare et liv som voksen i en verden, der for mange er ukendt og forvirrende. En del af den hjælp som Bøgevangskolen giver de unge, er bl.a. at forstå værdien i at være en del af gode og positive fællesskaber. En af måderne Bøgevangskolen hjælper eleverne ind i positive fællesskaber på, er ved at hjælpe dem med at finde gode og sunde fritidsaktiviteter uden for skolens rammer. Skolen træner også eleverne i at kunne indgå i et arbejdsliv eller en uddannelse ved at give dem redskaber til at kunne samarbejde. Begge indsatsområder giver eleverne viden om, at fællesskab og sammenhold er vigtigt, og at udbyttet afhænger af deres egen indsats. Kimen til det forpligtende fællesskab lægges i hverdagen på Bøgevangskolen, og frugten høstes hele livet.

19


BØGEVANG 18 • 7100 VEJLE TLF: 7582 1176 • MAIL@BVSK.DK •WWW.BVSK.DK LÆS MEGET MERE OM BØGEVANGSKOLEN PÅ WWW.BVSK.DK Bøgevangskolen er medlem af: 20