__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BØGEVANGSKOLEN NR. 2 · AUGUST 2020

1


SKOLEÅR PÅ BØGEVANGSKOLEN VEJLE FRI FAGSKOLE PÅ BØGEVANGSKOLEN UDVIKLER DU DIG BÅDE PERSONLIGT, SOCIALT OG FAGLIGT. VORES HELT SÆRLIGE FOKUS LIGGER PÅ LIVSDUELIGHED OG PÅ AT KUNNE MESTRE EGET LIV.

skoleophold, et anderledes 10. skoleår eller indskrives under den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. Vores pædagogiske praksis og helhedsindsats leder vores unge gennem et individuelt uddannelsesforløb, og videre til et aktivt og ligeværdigt voksenliv.

Vi henvender os til unge i alderen 16-25 år med generelle indlæringsvanskeligheder, der har behov for et velfungerende fællesskab i trygge rammer med forudsigelighed og fast struktur.

Du får en velstruktureret hverdag med passende udfordringer og med stor indflydelse på netop din uddannelse.

Bøgevangskolen indskriver også elever med specifikke vanskeligheder efter en visitering, der viser, at eleven vil have udbytte af vores kostskoletilbud og i øvrigt kan færdes på skolen i en forståelse for fællesskabet. Vi er en Fri Fagskole, og du kan enten vælge et kost2


På vores skole bor du sammen med ca. 60 andre unge i alderen 16-25 år, som alle indgår i flere fællesskaber – både i forhold til skole, undervisning og det sociale sammenhold, men også med gode muligheder for at udnytte fritiden positivt med både kreativitet, sport og bevægelse.

Skolen er for dig, der ikke er klar til en ordinær ungdomsuddannelse, som skal have opbygget en robusthed, så du kan klare dig i samfundet – og mest af alt få skabt en fremtid med indhold og livskvalitet.

Vi vægter almendannende, kreative, kropslige, musiske, tværfaglige og praktiske tilgange i undervisningen, - som mest af alt er gøremålundervisning.

Her i skolebladet kan du læse mere omkring dagligdagen på Bøgevangskolen, som ligger placeret i hjertet af Vejle, i gåafstand til byens mange tilbud og tæt på både bus- og togstation.

Gennem skolens samlede tilbud, som ligeledes tilbyder mange forskellige praktikmuligheder, bliver du forberedt til et relevant og tilpasset arbejdsliv.

HØR MERE I DAG

Besøg også gerne vores hjemmeside for nærmere overblik og info. vedr. linjer og fag: www.bvsk.dk

Vores kostskole med flere elevhuse danner en god ramme for unge mennesker i nogle vigtige år af ungdomslivet. Vi lægger stor vægt på frihed under ansvar, og som kostelev lærer du selvstændighed og socialt ansvar – uden at stå helt på egne ben.

Vi anbefaler, at du – og evt. dine forældre – kommer på besøg. På den måde kan du selv mærke atmosfæren og stemningen, ligesom du får mulighed for at snakke med nuværende elever.

Hos os er din personlige udvikling og identitetsdannelse i fokus.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 75 82 11 76 eller skrive på mail@bvsk.dk for at aftale et besøg eller høre mere om skolen. Annette-Louise Arnholm Forstander

3


DEN GLADE VANDRER VALGFAG 4


LAD DEN FRISKE LUFT OG DANMARKS SMUKKESTE NATUR OMFAVNE DIG

baghave, og det overskud, der følger med at gå i samme natur - både fysisk og psykisk.

Flere og flere unge mennesker sidder gemt indenfor og altid med en skærm foran sig. Det laver valgfaget ”Den Glade Vandrer” om på.

SKAL VI SÅ ”BARE” GÅ I SKOVEN?

Her kommer du til at mærke vinden i kinderne, skønheden i Vejles natur, og ikke mindst får du nogle gode kilometer i benene, når vi går på opdagelse og vandring sammen. Alle kan være med og få glæde af den friske luft, blæsten i trækronerne og aftrykket af, hvad naturen kan. Deltagerne bliver klogere på sig selv, på glæden ved at vandre i den natur, som er i vejlensernes

Ja og nej. Valgfaget balancerer og udfordrer den enkelte elev. Her vil du blive testet på balancen, fysikken og motorikken. Alt sammen med blik for der, hvor du er. Du vil opleve gevinsten ved mindfulness, yoga og vandring. Livskvaliteten ved at gå på naturens forskellige veje, bakker og i dale og under trækronernes favn. VALGFAG: Den Glade Vandrer, et valgfag ud af mange muligheder.

5


PRAKTIK, DER GIVER MENING 6


MIKKEL BORNHØFT FANDT EFTER ET OPHOLD PÅ BØGEVANGSKOLEN UD AF, HVAD HAN VILLE. DEN RETTE PRAKTIKPLADS FIK HAM TIL AT GLÆDE SIG TIL AT KØRE PÅ ARBEJDE. HVER MORGEN. For et par år siden sad en 17-årig dreng i spisesalen på Bøgevangskolen i Vejle. Han havde en hættetrøje trukket op over hovedet, så han bare lige akkurat kunne kigge ud, armene var korslagte, og alt, hvad der ikke foregik på computerskærmen, blev betragtet som ”store udfordringer”. Drengen hedder Mikkel. NÅR UDFORDRINGER SKAL LØSES Mikkels skolegang havde ikke været problemfri, inden han startede på Bøgevangskolen. Hverken i folkeskolen eller på den specialskole, han senere endte på. Når man spørger ham i dag, har han selv et bud på, hvorfor:

”Jeg har altid haft det svært med det boglige, men også med det sociale. Derfor var det godt for mig, at lærerne på Bøgevangskolen var rigtig hurtige til at få åbnet mig lidt op – og få mig til at indse, at der er en verden uden for alle computerspillene”, fortæller Mikkel. Af flere gode grunde viste det sig at være en rigtig god idé, at Mikkel endte i Vejle. Foruden faglig udvikling er en af de ting, som Bøgevangskolen hjælper unge mennesker med, nemlig også at klargøre dem til et selvstændigt voksenliv. Derfor fik Mikkel, ligesom skolens øvrige elever, i starten af sit ophold et værelse i skolens hovedbygning, som mange kender det fra efterskoler. Senere, da han var klar til at tage skridtet videre, flyttede han ind i et elevhus sammen med tre andre elever – på eget værelse med fælles køkken og bad. Med andre ord: Her lærte han, hvordan man bor på egen hånd. ”

UDFORDRINGER ER DER NOK AF For Mikkel er det især én udfordring, i starten af opholdet, han husker tilbage på i dag. Nemlig toiletterne. Dem mente han ikke, at han skulle gøre rent. Indstillingen til at lære noget var derfor en anden dengang:

7


Jeg kan huske, at jeg tænkte, hvorfor jeg skulle gøre det? Hvis jeg er ved min mor, så gør hun det, og hvis jeg er ved min far, så gør han det? – Det var ikke noget, jeg følte, at jeg havde brug for at lære.

Sådan gik det dog alligevel, og i dag, hvor Mikkel bor i egen lejlighed i Vejle, som han fik hjælp af Bøgevangsskolens lærere til at komme på plads i, bliver toilettet også gjort rent. Af Mikkel selv. For som han selv siger: ”Der kommer jo ikke andre og gør det.” PRAKTIK-TAK Netop indstillingen til, at andre ikke kommer og gør det, er også den, der satte ild i Mikkel, og fik ham til at indse, at han var nødt til at tage vare på sit eget liv: At der skal husleje til at betale en lejlighed, og at huslejen ikke kan betales, hvis ikke man tjener penge. Heldigvis kunne et praktikophold, der blev tilrettelagt af personalet på Bøgevangsskolen, hjælpe Mikkel med at finde ud af, hvad han vil med sit liv. Spørger man skolens forstander, Annette-Louise Arnholm, er Mikkel langt fra den første, der har fundet ud af dét, og hun ser derfor en kæmpe gevinst i en skoleform, der i høj grad af båret af praktik, hvor man får lov til at prøve ting af selv: ”Praktiktiden er simpelthen den bedste tid. Det vi ser, når eleverne kommer hjem fra en dag i praktik, er, at de er vildt trætte, men også bare er vildt glade. For de er lykkedes. Der er stillet nogle krav til dem, som lige præcis svarer til det, de magter, og så oplever de en succes – en succes, der gør, at den næste dag måske bliver en lille smule nemmere. Ved mange af praktikkerne er det første gang, eleverne stifter bekendtskab med voksne, der tilrettelægger tingene efter dem og deres behov – og ikke efter 25 andre.” Ifølge Annette-Louise Arnholm er matchet mellem elev og virksomhed således enormt vigtigt, og på Bøgevangsskolen gør man derfor en stor indsats for at sætte dem rigtigt sammen, ligesom der også følges nøje op på eleverne undervejs i praktikken. For Mikkel betød det, at han i første omgang blev brancheafklaret på skolen og fandt ud af, at han var vild med at lave mad. Efter en intern praktik i køkkenet

8


kunne skolens køkkenleder og kok se, at han havde et talent. Derfor var det helt oplagt, at han fik en praktikplads hos Slagterafdelingen i Kvickly i Vejle. Og dér er han stadig. FRA PRAKTIK TIL ELEVPLADS ”Det er simpelthen bare fantastisk at være her. Jeg kan bedre lide at være her end at være derhjemme. Der er gode kollegaer, et godt fællesskab og generelt bare et rigtig fedt miljø”, fortæller Mikkel om sin praktikplads i Kvickly, der sidenhen er blevet en elevplads. Slagtermester Ken Jespersen fra Kvickly genkender ikke billedet af den hætteklædte og dovne unge mand, der sad i Bøgevangskolens spisesal og ikke gad snakke med omverdenen, men medgiver, at det tog lidt tid at få Mikkel rigtigt i gang: ”Vi fik hurtigt skabt nogle trygge rammer for Mikkel, og han fandt ud af, at han godt kunne lide at være her – og siden har vi jo fået rigtig meget igen”, fortæller Ken Jespersen. En af de udfordringer, Mikkel havde i starten, var, at alle ansatte i Kvicklys åbne slagterafdeling betjener kunder. Men som en indadvendt og ikke-udfarende person, var det noget, der selvfølgelig ikke skulle presses på med, og som han derfor var fritaget for. Men det ændrede sig: ”Langsomt gik Mikkel jo og sugede til sig fra alle de andre, og efter et års tid kunne vi alle sammen se, at Mikkel, til vores store overraskelse, var i gang med at betjene en kunde. Og det har han gjort lige siden. Med stor succes”, fortæller Ken Jespersen, som også har en stor ære i, at det er gået, som det er gået. Han fortæller, at han ikke selv var blevet slagtermester, hvis ikke det menneskelige aspekt havde betydet noget for ham, og det er tydeligt, at hele forløbet med Mikkel har rørt noget hos ham: ”Det er simpelthen så fedt at se, hvordan det er gået. At jeg nærmest måtte tvinge ham til at holde en uges ferie”, fortæller Ken Jespersen. I dag ligger Mikkels hættetrøje hjemme i skabet, og det samme gør den indstilling til tilværelsen, han havde, inden han flyttede ind på Bøgevangsskolen. Det er altså også svært at skære svinekoteletter med korslagte arme. 9


10


11


SAMARBEJDE OG SAMMENHOLD ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

12


En af Bøgevangskolens værdier er det forpligtende fælleskab. Udgangspunktet for dette er en positiv indstilling til, at når mennesker er sammen om noget, kan og er de mere, end hvis de var alene om tingene. Skolens elever kommer fra vidt forskellige kår og med mange negative oplevelser i bagagen, såsom mobning og besvær med at klare skolegangen. Bøgevangskolens opgave er at møde eleverne i øjenhøjde, og vise dem at et stærkt, positivt fællesskab er en vigtigtig grundsten i livet og at fællesskab forpligter. MÅLGRUPPEN Skolens målgruppe er unge med særlige behov. Eleverne har ofte brug for hjælp til at kunne klare et liv som voksen i en verden, der for mange er ufattelig stor og forvirrende. En del af den hjælp som Bøgevangskolen giver de unge, er netop at forstå værdien i at være en del af gode og positive fællesskaber. En af måderne Bøgevangskolen hjælper eleverne ind i positive fællesskaber på, er ved at hjælpe dem med at finde gode og sunde fritidsaktiviteter uden for skolens rammer. Skolen træner også eleverne i at indgå i et arbejdsliv eller en uddannelse, ved at give dem værktøjerne til at kunne samarbejde. Begge indsatser giver eleverne viden om, at fællesskaber og sammenhold er vigtigt, og at udbyttet afhænger af deres egen indsats. Kimen til det forpligtende fællesskab lægges i hverdagen på Bøgevangskolen, og planten høstes hele livet igennem.

13


SKOLENS LINJER STU, ANDERLEDES 10. KLASSE & ERHVERV 14


BØGEVANGSKOLEN HAR TRE LINJER Eleverne er delt ind på linjerne: ”Anderledes 10.-klasse”, STU Basislinjen og Erhvervslinjen. Alle linjer har det tilfælles, at de har fokus på personlig udvikling og afklaring i forhold til fremtidig uddannelse og job.

Bøgevangskolen ikke kun er sammen med ens stamhold - tværtimod. Man er ofte sammen på kryds og tværs af linjer og årgange. På den måde styrkes elevernes personlige kompetencer og personlige bånd knyttes.

Eleverne er kostelever, hvilket vil sige, at de bor på skolen og i skolens tre elevhuse.

Undervisningen på Bøgevangskolen er inddelt i obligatoriske fag, valgfag og en lang række temauger og fælles pædagogiske aktiviteter.

Alle elever har eget værelse, som man har ansvar for ser pænt og ryddeligt ud. I fælles-områderne deles man om oprydning og rengøring. Typisk går eleverne på Bøgevangskolen i tre år. Første år er et basisår, hvor STU-elever og eleverne i 10. klasse undervises og bor sammen. På andet og tredje år fortsætter man som STU-elev eller på Erhvervslinjen. Erhvervslinjen er særligt rettet mod, at eleverne kommer tættere på et job eller finder en praktikplads. Alle elever, uanset linje, har en lang række fag, som de ”deler med hinanden”. Det vil sige, at man som elev på

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG! BRANCHEFAG

ALLE LINJER

VALGFAG

Alle linjer kan vælge fagene industri og håndværk, beklædning & design samt mad & gastronomi. På disse hold arbejdes der med praktisk gøremålsundervisning. Det sker på små hold i vores værksteder.

Alle linjer undervises i botræning, praktik, vejledertid, almen daglig livsførelse samt idræt. Derudover deltager alle i de pædagogiske aktiviteter, herunder morgensamling, temadage og lejrskole.

På valgfagene arbejdes der på tværs af stamhold og årgange, og eleverne vælger fag efter egne interesser og personlige mål. Fagene, man kan vælge mellem, er: Musik/Keramik/ Matematik/Dansk/Engelsk/ Den Glade Vandrer/Rangerfit/ Billedkunst/Gamedesign/Care/ Bålmad/Drama/Sundhed/Mærk digBevæg dig/Løb/Powerfull motion/ Knyt&Strik 15


BØGEVANG 18 • 7100 VEJLE TLF: 7582 1176 • MAIL@BVSK.DK •WWW.BVSK.DK LÆS MEGET MERE OM BØGEVANGSKOLEN PÅ WWW.BVSK.DK Bøgevangskolen er medlem af: 16

Profile for Skævt

In & Around Bøgevangskolen 2020  

In & Around Bøgevangskolen 2020  

Profile for skavt