Page 1

Betlémské světlo Okresní sněm

Na schůzku: Na formace / Na princeznu Kam vyrazit: Jestřebí hory Survival skills: Laviny Jak na stezku Skautské století Gameweekend Skautský ples

Na cestě: Kuba Kulturní koutek: Boardwalk empire Století českého junáka: Od třetí likvidace k Sametové revoluci


Teď

ještě

několik

let

počkat

na

teplejší spacák, a nohy budu mít v teple celou dobu. Děkuji, Jěžíšku. A jak se Vám vyvedl silvestr, vyrazili jste s partou na hory, obsadili jste střediskové klubovny, nebo obohatili folklór

městských

a

příměstských

párty akcí? Ať tak, či tak, doufám, že oslavy skončeného a začátek nového roku,

Ahoj

přátelé,

tak

co

vám

nadělil

stejně

jako

předvánoční

stres,

zdraví

v

a

i

vánoční

a

přežili

ve

jste

nadcházejícím

roce

zůstanete věrni skautFLEXu.

Ježíšek? Já jsem kupříkladu dostal teplé ponožky a jsem za ně hrozně rád. Už nikdy mi totiž nebudou na zimní

výpravě

mrznout

nohy.

Konečně budou v teple.

Za celou redakci vám, milí čtenáři, přeji všechno nejlepší do nového roku a snad se uvidíme na skautském plese (podporujme Želvu). Zdeněk Puš P.S. Stále věřím na Ježíška!

2

29. 1.

TOP

4. - 6. 2.

Gameweekend


4

Skautské století

5

Gameweekend

6

Skautský ples v ohrožení?

7

Betlémské světlo

8

Sněm ORJ HK

9

Na cestě: Kuba

11

Historie: Od třetí likvidace k sametové revoluci

12

Kulturní koutek: Boardwalk Empire

13

Koutek poezie

15

Jak na stezku

16

Survival: Laviny

19

Kam vyrazit: Jestřebí hory

20

Tip na hru: Na formace neboli Na princeznu

21

Despekt: Letošní vánoce jsou podvod!

15

Skautské století Jak na stezku

20

Hry na schůzku

4

3


Skautské století shromáždí vzpomínky Máte

rádi

vzpomínky

a

vyprávění

Tyto

paměti

pak

budou

centrálně

vašich prarodičů? Rádi se ve fantasii

zveřejněné na internetových stránkách

vracíte do těch dob, kdy naše babičky

projektu, kde k nim bude mít každý

byly v našem věku a kdy řešily stejné

přístup.

problémy, jako my, jen v jiné, trochu

vzpomínek, týkajících se skautingu v

přímočařejší,

průběhu národních dějin, tak tento

době?

V

ale

také

projektu

trochu

Skautské

těžší

století,

který se rozebíhá v rámci stoletého

projekt

Vedle

přínosu

ještě

uchování

funkci

další

mezigenerační porozumění.

výročí skautingu v českých zemích, můžete znovu

tuhle prožít

dobu a

ve

ještě

vyprávěních se

něco

o

skautingu dozvědět.

Někdy v průběhu února proběhne v Hradci Králové setkání koordinátorů projektu

Skautské

století

s

královéhradeckou skautskou veřejnoPaměti československého skautingu, i

stí. Dozvíme se, v jaké fázi se projekt

tak by se mohl nazvat unikátní projekt,

nachází,

který se v celé České republice právě

organizátoři mají a jak se může každý z

rozbíhá. A co je na tomto projektu tak

nás do projektu zapojit. Upřesnění data

unikátního? Především to, že se na

a místa semináře k projektu Skautské

uchování

skautských

století očekávejte již brzy, rozhodně

generací může podílet každý z nás.

budete informováni emailem. Těším se,

Každý, kdo má ve svém okolí nějakého

že se sejdeme v hojném počtu a s

skauta

motivací se zapojit, vždyť vzpomínky

vzpomínek

pamětníka,

vzpomínky nahrát.

může

jeho

jaká

očekávání

od

něj

našich starších bratrů a sester za to stojí! (nhl)

4


Gameweekend V

minulém

čísle

jste

se

od

nás

4. - 6. února

dozvěděli o lan-párty, kterou tradičně začátkem

roku

pořádá

18.

smečka

vlčat. Skoro nevím, co víc o této akci napsat. Proto zde umístím úryvek ze

Ale teď již k praktickým informacím.

zápisu z jednoho předešlého ročníku o

Co je potřeba vědět a udělat pro tvou

hře,

účast na této akci?

která

Gameweekend

ovládá

prakticky od jeho počátků. Předně je potřeba se ohlásit na email: „Slavná

hra

Wolfenstein:

Enemy

Territory, která se zde poprvé hrála před

třemi,

či

čtyřmi

lety,

Ahoj.as@seznam.cz. Místa totiž rychle ubývají a je jich jen omezený počet!

zde

jiného

Akce probíhá o víkendu 4. až 6. února

nedostalo šanci. Není to jen obyčejná

2011 v klubovnách Karla Šimka. Do

střílečka ve smyslu: sejmi, co můžeš.

emailového přihlášení je pak potřeba

Naopak, 3D akce, kdy padají oběti jak

uvést kdy a přes jaké noci se budete

na straně německé, tak spojenecké, je

účastnit. Sebou je potřeba jako na

naplněna taktickými úkoly. Jedna ze

každou výpravu mít věci, bez kterých

stran vždy brání nějaký objekt (zlato v

se neobejdete, a to počítač, nejlépe

bance,

notebook, dále pak prodlužovací kabel,

kulminovala

a

prakticky

ponorku,

nic

generátor

energie,

důležité mapy) a druhá ho má za úkol

síťový

kabel,

sluchátka,

USB

flash

zničit, či získat. Útočníci se však musí

disk, 50 korun na noc a svoje jídlo a

dostat k cíli přes několik překážek,

pití.

například ve formě rozbitého mostu, který musí inženýři opravit. Je také

Na probdělé noci se těší 18. smečka

třeba chránit tank před zničením a

vlčat.

nezapomenout na udržování důležitého command postu v provozu. Jak jsem se již zmínil, není to o počtu zabitých nepřátel, ale o splnění úkolu.“

5

(sve)


Skautský ples v ohrožení! Stejně tak, jako mnozí z vás, se velmi

A že si všechno, tedy občerstvení,

těším na skautský ples, protože takhle

ozvučení

společenská

zařizovat sami.

událost

mi

loni

dost

a

podobně

budeme

chyběla. Bohužel, o plese se zatím moc

To taky a já nechci mít nervy kvůli

nemluví, tak jsem kontaktovala Želvu,

tomu všemu zařizování, protože je nás

abych zjistila, co a jak. Po přečtení

na organizaci málo.

rozhovoru

zjistíte,

že

osud

našeho

plesu je zatím nejasný a vypadá to dost

Takže když se na to vyprdneš, žádný

bledě.

ples nebude?

Chtěla

bych

vás

vyzvat

k

podpoře Želvy, která pro nás zatím

Asi jo, protože od nikoho ani moc

připravovala ročníky.

všechny Shánějí

dost

povedené

necítím podporu. Všichni tak nějak

se

prostory,

(snad kromě Zipi) čekají, že se to

moderátoři a spoluorganizátoři všeho

nakonec nějak udělá.

druhu. Pokud vám osud plesu není lhostejný

a

zkušenost

s

ozvěte

chtěli

byste

organizací

se

Želvě

získat

A

máš

nějaký

tip

na

jiné

velké

akce,

prostory?

na

mail:

No tak varianta jedna je udělat ples už

zelva.dz@seznam.cz.

12. února, kdy mají v Adalu volno, ale to zase neseženeme kapelu.

Ahoj

Želvo,

mohla

bych

s

tebou

udělat rozhovor o plese?

A druhá varianta?

Tak to ti asi teď nic neřeknu...

Právě sehnat jiné prostory. Dobré by to bylo v Lochenicích, ale tam se nikomu

Třeba jo, zkusíme to! Ne,

to

by

byl

nebude chtít jet. V Bonstepu je to

hrozně

demotivující

drahé a nemůže tam hrát kapela.

článek i pro čtenáře... Tak všichni přespíme u Zipi. Ale lidi čekají na nějaký zprávy o

To není špatný nápad :)

plese. Tak já tam napíšu, že ples pravděpodobně

nebude,

nebo

co

čekají,

ale

mám napsat? Já

nevím...

nejsou

Chápu,

volné

kdybychom

našli

že

prostory. nějakou

Možná dobrou

tělocvičnu, tak by to šlo, ale to může znamenat, že přijde málo lidí.

6

(sk)


Betlémské světlo se dostalo blíž k lidem Vánoční atmosféra, společné zpívání koled a radost z Betlémského světla, tak vypadalo tradiční vánoční setkání v předvečer

Štědrého

příchozích.

Jen

dne

z

pohledu

organizátoři

měli

trochu vrásky, zda vše dopadne, jak má. Zmatky ve složení sboru, prasklou strunu

na

kytaře

ozvučením

nám

i

problémy

jistě

s

nastražili

Herodovi žoldáci, my jsme se však nezalekli a jako novozákonní poutníci

Skauty v krojích bylo možno

jsme

rozdávat

všechny

abychom Božího

trable

společně

syna

u

překonali,

oslavili

kolébky

narození

na

Velkém

ulicích,

Betlémské na

Kuklenách

světlo

Masarykově a

na

vidět

také

v

náměstí,

v

dalších

místech.

Někteří kolemjdoucí již světlo znali z

náměstí.

minulých let a často se stávalo, že si pro světýlko aktivně přišli, jiní se k věci stavěli odmítavě, když však zjistili, že se světlo neprodává, ale skutečně jen rozdává, byli příjemně překvapeni a odnášeli

si

připomínku

vánočního

poselství ve skleničce domů.

Společnému

setkání

již

tradiční roznášení betlémského světla

Při setkání na Velkém náměstí nás

blíž lidem. Letošní rok jsme pojali

navštívil

ekumenicky, světlo se díky poslům ve

Královéhradecké diecéze, biskup Mons.

skautském

kroji

Josef

katolických

kostelů, ale

československé evangelické kostelíku Tradičně

dostalo

si

i

zazářilo

bohoslužbě v

nejen

husitské,

a

pravoslavné

7

předcházelo

k k

aby

pohovořil

ke

shromážděným o Vánočních svátcích z

Církvi

pohledu

víry,

následně

promluvila

při

Skippy o betlémském světle z pohledu

dřevěném

biblické teologie. Pak dozněly koledy,

Jiráskových mohli

Kajnek,

administrátor

Církvi

také v

do

také

zájemci

sadech. zapálit

poslední nesla

sklenička

domů

v

se

světýlkem

rukách

se

některého

světýlko také od lampičky v budově

návštěvníka a nám nezbylo, než se těšit

Českého rozhlasu.

zase na příští rok! (nhl)


Sněm ORJ HK 25. listopadu 2010 se po třech

A jaké že je nové složení ORJ HK?

letech opět konal řádný sněm Okresní rady Junáka Hradec Králové

město

(dále

ORJ

HK). Celkem se jej zúčastnilo pětadvacet delegátů z třiceti sedmi

možných.

konal

v

Sněm

zrekonstruované

klubovně

střediska

Šimka

a

vedení volební

Karla

proběhl

jakýchkoliv především

se

Předseda

Místopředseda

Tomáš Merta

Martin Pavlík (Světluška)

bez

komplikací, díky

perfektnímu

sněmu

předsedou

komise

Volení členové rady

Petrem

Mikešem – Kocourkem. Na

sněmu

zhodnotil

bratr

minulé

Merta

období

a

seznámil delegáty s revizní a hospodářskou zprávou.

Před

Denisa Zvolánková (Želva)

samotnou volbou měli delegáti možnost

si

Zdeňka Pavlišová

poslechnout

(Zipi)

volební program kandidátů, se kterým některém

vás z

seznámíme příštích

v

Revizní komise

čísel.

Následně proběhla samostatná volba, dvojice

jediná na

místopředsedu

kandidující předsedu byla

a

přijata.

ORJ HK má nově i dva volené členy/ky. Obměna se dotkla i složení revizní komise. Sněm nepřijal žádné usnesení pro vyšší organizační jednotky.

Lukáš Trumm

Petr Kubát

Tereza

(Tučník)

(Fugas)

Kulichová

Sněm zvolil i delegáty na valný sněm

Rád bych touto cestou poděkoval za

Junáka, jedná se o Denisu Zvolánkovu,

dosavadní činnost v revizní komisi její

Radku Fabiánovou, Lukáše Trumma a

dlouholeté předsedkyni, sestře Haně

Zdeňku Pavlišovou.

Rindové (Vinee) a další člence revizní komise Daně Mimrové. (Tomáš Merta)

8


Cestování po Kubě - Havana Už dlouho jsme se rozmýšleli, kam že

Restaurace

pojedeme. Mezi návrhy padl z žertu i

nejsou právě proto, že tu není volný

skanzen. Do jednoho takového jsme se

obchod. Potraviny se tu i ve 21. století

právě

přidělují podle potravinových lístků, to

vypravili,

do

skanzenu

vůbec

ani

fastfoody

tedy

komunismu, kde ještě dodnes existují

ale

obrovské sochy vůdců revoluce. Ihned

budou

po příletu na Kubu nám na letišti dali

potraviny zde totiž patří i cigarety a

najevo, že jsme jen ze západu, takže

rum a těch je všude dost.

k

nezaručuje,

zde

dispozici.

že

potraviny

Mezi

základní

přišla kontrola na prasečí chřipku a další

nemoci,

což

na

letišti,

které

představuje jedinou ukázku plastu na Kubě, bylo veselé. Hned jsme se po silnicích dostali do hlavního

města

Havany.

Zde

byly

krásné budovy v americkém stylu 30. let,

španělská

kolonizátorská

architektura, ale to vše vybydlené a zničené.

Pro

turisty

je

v

Havaně

bezpečno, ale musí si člověk zvyknout na všudypřítomnou chudobu a žebrání. Není to často ani žebrání o peníze, spíše o mýdla, šampony a propisovací tužky, které jsou tu nedostatkovým

Po tomto krátkém exkurzu do kultury

zbožím. Při procházce městem se není

pojďme zpět k cestování. Hlavní atrakcí

kde zastavit na jídlo, nebo zajít do

v Havaně je náměstí revoluce, odkud

obchodu. Obojí má svá specifika.

Fidel Castro dával své projevy. Je to betonové náměstí s velikostí několika

Na

Kubě

existují

dvě

měny,

jedna

fotbalových hřišť a ze všech stran se na

domácí a druhá pro turisty, která je

nás

pětadvacetkrát

Guevary a Camila Cienfuega. Odtud se

domácí

měně.

nadhodnocena Tudíž

za

oproti

oběd

v

dívají

přesuneme

monstrózní na

obličeje

havanský

Che

centrální

restauraci (ty jsou jen pro turisty)

hřbitov. Zde jsme se domnívali, že jsme

člověk zaplatí až pět set korun a to

svědky ojedinělého pohřbu, ale jak se

odpovídá měsíčnímu platu Kubánce.

po chvíli ukázalo, surovin je málo, truchlících minut

také,

odjíždí

takže

rakev

s

co

patnáct

nebožtíkem,

sundají se věnce, truchlící zůstanou a přijíždí

další

nebožtík.

Tak

se

to

opakuje celý den. Hřbitov jako takový je zajímavý třeba i tím, že na něm nikde nenajdeme květiny. Také každý hrob má dvě části, hrob současného nebožtíka a pak skříňku na ostatky

9

těch, kteří tam odpočívali před ním.


Cestou zpátky procházíme kolem hrobu rodiny Bacardy (ano, ten Bacardy rum), chvíli

postojíme

před

hřbitovem

a

nestačíme se divit. Fanoušci starých „amerik“ by se divili také. Kubánci mají neuvěřitelný dar opravovat a udržovat auta a tak co chvíli člověk potká na ulici Cadillac či Chrysler z šedesátých let, nádherná, šest metrů dlouhá auta, která jako by vyjela z rovnou z linky. Pokračujeme kolem muzea revoluce,

I naše průvodkyně, ač pekelně lustrovaná

kde

kulturní

a kovaná v marxismu-leninismu, si rýpne

památky revoluce. Je to hlavně loď

do režimu ohledně přístupu k památkám.

Grandma, na které přijel na Kubu Fidel

Abych ale pořád toto město nehanil,

Castro a jeho crew. V okolí člověk

musím uznat, že nikdo nemaluje tak

potká

krásně

režim

chrání

mladíky

největší

se

samopaly,

tajné

jako

Kubánci.

Nevím,

jestli

tabáku,

kubismus a Kuba mají něco společného,

vycházející z jeho pouličních prodejců.

ale na jejich obrazech, které se dají všude

Kulturní

moc

koupit, je to nádherně vidět, živé barvy,

jsou

doplněné výjevy ze života Castra, nebo i

zapuštěna do betonu a slouží jako

Hemingwaye. Ale i zde je vidět zásah

zábrana pro auta, historické stavby

režimu, všichni prodejci suvenýrů jsou

nemají střechy, ale všude kolem jako

povinně

by vládnul karneval.

bývalého přístavu. Aspoň mají pak turisty

policisty,

nechrání,

ale

také

dědictví

se

středověká

vůni tu

ale

děla

pod

nacpáni

kontrolou.

suvenýriště,

pod Když

jednu

střechu

odcházíme

potkáváme

kněžku

ze

řádu

Santeria. Je to místní mix voodoo a katolictví, který vyznává duchy zemřelých a

často

na

něj

člověk

narazí

i

v

katolických kostelích. Vedle pražského Jezulátka, které je tu spolu s Janem Nepomuckým,

jedním

z

největších

svatých, vždy najdeme takovou podivnou kukuřičnou panenku – bohyni vody, země nebo ohně. Zajímavostí také je, že tyto kněžky si režim nikdy nedovolí potlačit a naopak lidé, i přes vlastní bídu, jim dávají, co mohou. V příštím pokračování tohoto historicko-kulturního cestopisu si povíme o pěstování třtiny a tabáku, džunglích Kuby, vesnicích, přírodních parcích i továrnách. A zde je malá otázka pro ty, kteří chtějí něco vyhrát. Kdo mi pošle název slavné kavárny, ve které v Havaně sedával Ernest Hemingway, získá malý havanský suvenýr!

10

(Fugas)


Od třetí likvidace Junáka k Sametové revoluci Období roku 1968, známé též jako

Členská základna

„Pražské

duchu

se v tomto roce

zklamání.

přiblížila osmde-

Skauting, stejně jako celá zvedající se

sáti tisícům čle-

občanská

tomto

nů. V létě 1970

období ve značném rozkvětu. Tento

však již vláda kopouze se skupinou

jaro“,

velkých

nadějí

se a

neslo

v

velkého

společnost,

byl

v

rozkvět však rázně utnula okupace a

munikovala

plíživý nástup neostalinské totality v

Junáků-komunistů,

čele s Gustávem Husákem. Dva roky po

vedení

svobodném nadechnutí musel Junák

plánovala postupné začlenění Junáka

zase do podzemí.

do

hnutí

Svazu

kteří

byli

dosazeni.

socialistické

S

do nimi

mládeže

a

následné zrušení hnutí. Dne 1. září Solidární a pevná občanská společnost,

1970

stmelená po příjezdu vojsk Varšavské

Ústřední rady Junáka, které mělo za cíl

smlouvy do Československa v srpnu

zejména likvidaci hnutí a vypořádání

roku 1968 začala v průběhu roku 1969

jeho

pociťovat

informována

plíživá

značné

infekce

trhliny.

novými

Postupná

kádry,

kteří

se

konalo

majetku.

poslední

15.

o

září

jednání

byla

zrušení

vláda

organizace.

Mnoho oddílů opět přešlo pod jiné

ucítili svou příležitost, zvýšená činnost

organizace,

tajné policie a další jevy nahlodaly

kříž, pod Mladé požárníky, či se stalo

dříve

Turistickými oddíly mládeže. Skautská

jednotnou

společnost

a

noví

vládci postupně získali vedoucí pozici ve

státě.

Vyústilo

emigrace,

to

politickou

v

například

masové

a

sociální

Koncem osmdesátých let se již nedařilo komunistické

trochu

období

nespokojenost

nevyjímaje.

Katalyzátorem

Pražského

jara,

angažoval skauty

Červený

myšlenka a styl výchovy však žily dál.

perzekuci kohokoliv, kdo se byť i jen veřejně

pod

v

moci

držet

občanskou

pod

pokličkou. demokratického

Junák tušil svůj konec a jen marně

převratu

zápasil s infiltrací prorežimními členy.

studentstva dne 17. listopadu 1989,

Taktika Husákových neostalinistů byla

kdy jednotky Veřejné bezpečnosti a

stejná,

Lidových

jako

o

dvacet

let

dříve

za

Gottwalda.

se

staly

milicí

spontánní Reakce

oslavy

brutálně

demonstraci veřejnosti

Dne

potlačily studentů.

byla

daleko

bouřlivější, než státní moc očekávala. Stávka

kulturních

pracovníků, davy

lidí na náměstích českých měst, to vše předznamenalo změny.

Skauti

velké začali

společenské svoji

činnost

ihned, co zacítili svěží vítr. Skautská informační

kancelář

zahájila

svoji

činnost již ke konci listopadu 1989 a 2. prosince 1989 se sešlo na šest set

11

Poslední léto před zákazem bylo nabito

činovníků v sále Městské knihovny v

aktivitami. Junák oslavil 55leté výročí

Praze. Započala se nová éra skautingu

dívčího skautingu, došlo k založení

u nás.

Svojsíkova oddílu a k další řadě aktivit. (nhl)


Nový mafiánský seriál i na českém HBO Pokud vás zajímá téma mafie a máte

Pilotní

rádi seriály, v tomto případě se nebojím

Scorsese (natočil Mafiány a Špinavé

napsat

ulice, takže opravdový

kvalitní,

určitě

by

vaší

díl

seriálu

režíroval

Martin

odborník na

pozornosti neměla uniknout první série

mafii) a jako supervizor se podílel i na

Boardwalk Empire. Premiéru měla 19.

dalších dílech. Producentem je Terence

září 2010 na americkém HBO a v

Winter,

Česku se bude také na HBO vysílat od

Sopranovi,

10.

poněkud

seriál. Pilotní díl je nejdražším prvním

kostrbatým názvem Impérium – Mafie v

dílem všech dob a je to na něm vidět.

Atlantic City. Jak je u nás zvykem,

Prostředí je provedeno dokonale a i

seriál bude s dabingem. Nerad bych

dobové

překlad

nejmenších

ledna

2011

pod

předem

odsuzoval,

ale

který

další

reálie

na

svědomí

skvělý

jsou

detailů.

i

mafiánský

dodrženy Při

do

sledování

dabování mafiánského argotu a irské

seriálu se ocitnete v Atlantic City v

angličtiny tvůrcům nezávidím.

době začínající prohibice (zákaz výroby a

prodeje

alkoholu),

kterou

se

ale

Seriál je založen na knize Nelsona

nedaří doržovat.

Johnsona

The

V seriálu se objevují i další historické

Birth, High Times, and Corruption of

postavy, například chladný newyorský

Atlantic City. Ta pojednává o skutečně

gangster Arnold Rothstein, jeho mladý

žijícím

společník

Boardwalk

mafiánovi

Johnsonovi

Empire:

Enochu

(tvůrci

jen

Charles

„Lucky“

Luciano,

změnili

nebo začínající a nevypočitatelný Al

příjmení na Thompson), který z pozice

Capone. Důležitá je i druhá strana,

pokladníka

tedy vládní agenti, kteří se s pašováním

radnice

mu

„Nucky“

ovládal

Atlantic

City ve 20. a 30. letech minulého

a

století. V Boardwalk Empire ho hraje

bojovat.

Steve Buscemi (oblíbený to Tarantinův

Od

herec).

nečekejte akční podívanou

Nuckyho

si

rozhodně

nelegální

výrobou

Boardwalk

alkoholu

Empire

snaží

rozhodně ve

stylu

nepředstavujte jako Vita Corleoneho z

Prison Break. Akční scény tu jsou, ale

Kmotra. Nucky sice řídí celé město,

jsou v malých a přesně odměřených

nechává

ale

dávkách. Jinak je seriál založen spíše

často řeší i různé běžné starosti a tento

na dialozích a na zajímavých dlouhých

kontrast dodává celému seriálu ten

záběrech. Když už se ale nějaká ta

správný nadhled. Nucky je parchant,

akční

ale budete ho mít rádi.

Boardwalk

zabíjet

své

protivníky,

scéna

objeví,

Empire

stojí se

za

to.

každopádně

povedl a dá se předpokládat, že nás na podzim čeká dalších dvanáct dílů. (sw)

12


O první dva dnešní příspěvky do koutku poezie se protentokrát postaral Daniel Burkuš Lahváč. Díky. Poslední pokus je má vlastní tvorba. (sve)

Myšlenky kajícníka Kajícníku, kaješ se nad věcmi z minula, co staly se, když voda tiše si plynula. Proč přemýšlíš nad dobou, která pominula, dej bacha, aby Ti přítomnost v chaos nesplynula. Kostelní zvon - devátá minula, Tvá slova jsou ta tam, prostě... uplynula. Svádíš teď uvnitř obrovský střet, jediné co můžeš je koukat vpřed.

Oči Adrianiny Pohledem do nitra jsem ortel podepsal, není tu záchrany, v nekonečnu se topím. Tu uhrančivou hlubinu snad ďábel sám nadepsal, podpis jsem učinil krvavým kopím. Máchám rukama, volám „pomožte bezmocnému“, v zrádném labyrintu jsem k zániku odsouzen. Už podlamují se kolena, tak jako nemocnému, hlas svobody co zněl kdysi, byl rychle zapuzen. Zbyl mi jen pocit, jako když ze skály skočím Prostě jsem podlehl karamelovým očím.

Daniel Burkuš

13


Pískové vlasy Snem často mě provází, ty její pískové vlasy Když stojím na hrázi a vyhlížím společné časy. Dívka zářící na slunci jako obilné klasy, které šeptají a jsou slyšet hlasy. Hlasy z mého nitra, které šeptají, že myslím jen na tebe a moc se tím netají… Proč je to tak těžké nemoct být s tebou, Bylo by krásné být spolu, sami a ve dvou. Kdesi jsem slýchával, že sny se nám vyplní, Tak já si počkám, ale jsem jako na trní. Čekám, až pochopíš, že jsi pro mě vším, Zatím jen potajmu o tobě sním. Probouzím se s myšlenkou na pískové vlasy, kéž by to věděla, ale nevíš, asi… Martin Pavlík

14


Jak na stezku A dále si správně vybarvím prázdné kontejnery a vyplním, co se do kterého hází. Nalistujte si v Měsíční lucerně oblast

Vyrobte

si

Příroda kolem nás a na straně padesát

černého

Petra.

sedm najdete tento úkol: Minimálně

odpadky,

které

patří

do

stejné

jednou vynesu odpadky (doma či po

popelnice.

Nezapomeňte

na

sběrný

schůzce)

dvůr či lékárnu. Kartičky vyveďte v

a

vyhodím

odpad

do

odpadové

kvarteto

Čtveřici

vždy

tvoří

příslušných kontejnerů. I pro příště se

odpovídající

budu snažit třídit odpad. A dále si

Rozházejte karty na louce, či v lese a

vybarvím

prázdné

kontejnery

barvě

nebo

kontejneru.

a

uveďte děti do problematiky scénkou.

vyplním, co se do kterého hází. Většinu

Lucinka s Mechůvkou se procházejí po

úkolu si děti musí vyplnit samy ze své

lese a světluška si povzdychne, jaký je

vůle, ale můžeme jim trochu rozšířit

dnes v lese nepořádek. Lucinka se

obzor, co se třídění odpadu týče.

nabídne, že odpadky vysbírá a vyhodí. Mechůvka namítne, že je musí ještě správně

roztřídit.

Děti

sesbírají

kartičky (může je u toho ještě honit starý

pavouk,

kterého

probudí)

a

potom si zahrají kvarteto, či černého Petra,

kde

se

dozví

správné

barvy

popelnic i co se do nich hází. Pak už stačí, aby

si

popelnice

vybarvily

a

během schůzky, nebo po schůzce se vypravily

s

odpadky

k

nejbližším

kontejnerům. Úkol je splněn! (sk)

15


Laviny Stejně jako minulý víkend se i dnes

Lavina je slovo, kterého se děsí snad

vydáváme s kolegou na hory. Jelikož

každý návštěvník hor. Určitě netřeba

jsme

vysvětlovat, jaká pohroma se za tímto

dobrodružnějších

povah, a

slovem skrývá. A jelikož i o lavinách

divočejších terénů. Nesnažíme se nic

existují mýty a pověry, následky těchto

podceňovat, jsme sice mimo hlavní

neznalostí

trasy,

následků.

vydáváme

se

do

stále

volnějších

se

však

držíme

mohou Artur

doznat

fatálních

Muntner,

švýcarský

Najednou

horský vůdce a odborník na horskou

nastane podivné ticho, a tma. Zavalila

bezpečnost, sestavil třináctero omylů o

nás lavina.

lavinách.

skialpinistického

značení.

Omyl

Jak je to ve skutečnosti

Laviny se uvolňují vysoko nad námi a my

Většina lavin nepadá samovolně, ale ke

jsme jimi zasypáni, neboť se nacházíme

spuštění dochází člověkem. Lavina nás

pod nimi.

tedy může strhnout i při pohybu ve svahu, nebo dokonce i po hřebeni!

Za velkého mrazu laviny nepadají.

Pravděpodobnost pádu nezáleží jen na teplotě, ale na mnoha dalších faktorech. Laviny padají i za velkého mrazu!

Při tenké sněhové přikrývce to

není

Nízké sněhové podmínky nevypovídají nic

nebezpečné.

o stabilitě sněhové vrstvy!

Les chrání před lavinami, pod pásmem

Prachová lavina velkých rozměrů může

lesa nehrozí žádné nebezpečí.

proniknout i hluboko pod hranici lesa!

Stopy

po

lyžařích

a

zvířatech

jsou

bezpečné.

I

když

první

lyžař

bezpečně

projde,

neznamená to, že lavinu nestrhne další. Vždy záleží na aktuálních okolnostech!

Nerovnosti terénu stabilizují sněhovou

Mohou ji naopak narušovat. Většina lavin

vrstvu.

neklouže přímo po povrchu, ale po spodní sněhové vrstvě!

Na tomhle malém svahu se přece nemůže

Váha sněhu je většinou podceňována. Při

tolik stát.

vysokém lavinovém nebezpečí navíc hrozí pád laviny i na malém svahu!

Za dva tři dny si nový sníh sedne a svahy

Vždy záleží na aktuálních povětrnostních

jsou tak stabilnější.

podmínkách,

na

struktuře

sněhové

pokrývky a především na zatížení svahu!

16


Deskové laviny jsou „tvrdé“ a svah zní při

Desková lavina může být i „měkká“ a

průstupu dutě.

hrozí i na svahu, který „tvrdě“ nezní.

Je-li slyšet za průstupu svahu „vuuum“,

Pokud slyšíme různé praskání a dunění,

znamená to, že sníh si sedá a svah je

příroda nás nemůže lépe varovat před

stabilní.

lavinovým nebezpečím!

Z tohohle svahu ještě nikdy žádná lavina

Neexistují

nespadla.

bezpečné svahy!

Laviny padají jen za špatného počasí,

Konec

dnes je pěkně, tak se nemůže nic stát.

konec lavinového nebezpečí. Slunečné počasí

žádné

sněžení může

lavinově

absolutně naopak

absolutně

neznamená destabilizovat

sněhovou pokrývku! Zabodnutím lyžařské hole do sněhu se

Kvalita sněhu se zjišťuje výkopem a

zjistí kvalita sněhu a stabilita svahu.

prozkoumáním

jednotlivých

vrstev.

Horská služba mimo jiné pomocí toho určuje stupeň lavinového nebezpečí.

Abychom jako laici měli přehled o tom,

Člověk, který se vydá do volného terénu

jaká

existuje

za čtvrtého a pátého stupně, si přímo říká

pětibodová stupnice lavinového nebezpečí

o následující řádky. V nich si řekneme, co

s následujícími hodnotami:

dělat, když už se pod lavinu dostaneme.

1) Nízké, laviny by neměly padat

Ovšem už samotné stržení masou sněhu

2) Mírné, menší laviny mohou padat na

pro nás může mít fatální důsledky. Pokud

velmi strmých svazích

cítíme, že se masa sněhu dala do pohybu,

3) Značné, na strmých svazích často

neměli bychom uvolňovat vázání lyží,

vznikají laviny

naopak bychom se měli snažit ujet z

4) Vysoké, sníh se samovolně sesouvá

dráhy

5) Velmi vysoké, laviny se dají očekávat

zachyceni,

kdekoliv

„plavacích“ pohybů pokusit zůstat na

je

lavinová

situace,

laviny. měli

Jakmile bychom

jsme se

však pomocí

povrchu. Je také nezbytné si chránit Informace

o

aktuálním

lavinovém

obličej a ještě než se lavina zastaví

nebezpečí najdeme na stránkách Horské

pořádně se nadechnout. Po zastavení je

služby České republiky (www.hscr.cz),

nezbytné vytvořit si před nosem a ústy

Horské

vzduchovou kapsu a hlavně nepřestat

záchranné

služby

Slovenské

republiky (www.hzs.sk) a alpského spolku Alpenverein

(www.alpenverein.at).

Na

těchto stránkách se také nachází další informace nebezpečí.

17

o

prevenci

lavinového

doufat.


Stržení lavinou samozřejmě hrozí nejen

Pokud lavina strhne kamarády a my se

lyžařům,

a

tak ocitneme v roli zachránce, v první fázi

skialpinistům, ale i komukoliv, kdo se

bychom měli maximálně využít všech

pohybuje lavinózním terénem. Tedy i

lavinových pomůcek a zároveň bychom je

turistům

měli

snowboardistům

na

sněžnicích

a

podobně.

umět

bezchybně

ovládat.

Samotné zasypání má čtyři fáze. Fáze

Samozřejmostí je okamžitě kontaktovat

přežití (0-18 minut), fáze dušení (18-35

horskou službu!

minut),

fáze

podchlazení

a

uzavírání

vzduchové dutiny (35-120 minut) a fáze

Rozhodneme-li se věnovat se různým

uzavření

aktivitám, při kterých hrozí zasypání

vzduchové

dutiny

(po

120

minutách).

lavinou, je bezpodmínečně nutné mít s sebou

Jestliže

lavinový

přístroj, sondu a lopatku. Důležité je, aby

dostáváme se do první fáze. Statistika

tuto výbavu měl každý člen skupiny,

říká,

přežije

protože v roli zachránce se může ocitnout

samotné stržení lavinou. Ve druhé fázi

kdokoliv. Méně obvyklou pomůckou je

nejčastěji umírají lidé, kterým se při

batoh s lavinovým airbagem, který nám

stržení ucpala ústa a nos a nemohou tak

může pomoci, pokud nás lavina strhne.

92

samotné

pomůcky

stržení,

že

přežijeme

lavinové

případů

ze

100

dýchat. Ve třetí stále můžeme mít štěstí, že budeme dýchat, ale začneme mít problémy s podchlazováním. Ve čtvrté fázi dochází

k

pokrývání

naší

vzduchové

kapsy ledem a nám se tak uzavírá poslední

spojení

se

světem.

Bohužel

Horská služba je schopna zasáhnout až na pomezí třetí a čtvrté fáze.

Lavinový přístroj

Běžně je nastaven na vysílání, a pokud nás lavina zasype, záchranáři nás díky němu

mohou

lokalizovat.

Pokud

se

ocitneme v roli zachránců, přepneme ho na

příjem

a

vyhledáme

signál

zasypaných. Sonda

Dlouhá úzká skládací tyčka, která slouží k přesnějšímu vyhledání zasypaného.

Lopatka

18

Pomocí ní lze vyhrabat zasypaného.

(zek & sw)


Jestřebí hory Nejvyšší pohoří naší republiky se spolu s

Orlickými

horami

a

několika

pískovcovými skalními městy nachází v příjemné Hradce

dojezdové Králové.

vzdálenosti

Snad

proto

od

někdy

opomíjíme místa, která jsou sice, co se přírodních krás týče, méně okázalá, učarují nám však svou atmosférou a nezkažeností turistickým průmyslem. Pojďme jedno z nich navštívit. Článek

píšu

pod

dojmem

nedávné kmene

Na Žaltman vede po modré asi hodinu

Hranostaj, při které jsem Jestřebí hory

trvající ostrý výšlap do kopce, výhled z

poprvé navštívil. Omezím se tedy na

rozhledny na Krkonoše, Orlické hory,

popis

v

Adršpach a Ostaš vás však odmění

jsou

královsky. Ze Žaltmanu se lze vydat na

běžkařské

výpravy

této

zimním

krásné

období.

roverů

z

lokality

Jestřebí

pouze hory

tvořeny asi dvacet kilometrů dlouhým

zhruba

hřebenem,

hřebenovku,

který

představuje

patnáctikilometrovou při

které

budete

míjet

přirozenou hranici chráněné krajinné

všudypřítomné bunkry

oblasti

Jeho

něco o hornické minulosti Jestřebích

nad

hor, ve kterých se černé uhlí těžilo

Malými Svatoňovicemi a dále se hřeben

ještě v devadesátých letech. Příjemnou

táhne

běžkařskou

Broumovsko.

severozápadní

část

se

nachází

jihovýchodním

směrem

k

túru

a dozvíte se

bez

výraznějších

Hronovu. Nejvyšším a nejvýznamnějším

výškových změn si můžeme zpestřit

vrcholem

návštěvou

vysoký

je

vrch

přes

sedm

Žaltman

set

metrů

s rozhlednou.

některého

z

pěchotních

srubů pohraničního opevnění, my jsme

Noční výhled z liduprázdného omrzlého

dokonce

Žaltmanu do údolí Malých Svatoňovic

horách

nikdy nezapomenu. Nedaleko Žaltmanu

armády na zimní hlídce. Za občasných

se nachází Jestřebí bouda, kde se

výhledů do podhůří a do Broumovska z

můžete

občerstvit.

Svatoňovic,

rodiště

potkali dva

v

vojáky

liduprázdných prvorepublikové

Do

Malých

malebných horských luk se zarostlými

bratří

Čapků,

a

do

krajiny

zanořenými

kterým je zde věnována i expozice,

sklouzneme

dorazíme přímým vlakovým spojem z

(odkud jsem si přivezl krásně naražené

Hradce Králové zhruba za hodinu.

koleno) do Hronova, ze kterého jsou již pohodlné

závěrečným

bunkry

pravidelné

spoje

padákem

zpět

do

Hradce Králové. Tak někdy v Jestřebích horách SKOL! (nhl)

19


Na formace neboli na princeznu Hra na formace, známá též jako na

První formaci tvoří jednotlivec, který

princeznu,

větší

před sebe na trati hází klacek, musí k

celé

němu doběhnout, vzít ho, znovu ho

středisko) různého věku, které se mezi

hodit a takto činí, dokud se nedostane

sebou znají, ale jejich vztahy je potřeba

zpět na start. Druhá formace se skládá

upevnit. Při hře se totiž musí úzce

ze dvou lidí – slepce a jeho navigátora.

spolupracovat

fyzicky

Ten slepce celou cestu vede za ruku.

lehká, na své si přijdou rychlonožkové i

Slepec si pouze zakrývá oči, na šátek

siláci.

není čas. V třetí formaci se do sebe tři

skupinku

je

ideální

dětí

(velký

a

pro

oddíl

není

či

úplně

lidé zaklesnou pažemi tak, že krajní Nejprve děti rozdělte do několika týmů

členové jdou popředu, ale prostřední

minimálně

pozpátku. Čtvrtá formace je určená

vytyčte

po

trasu,

pěti ne

členech.

a

také pro tři lidi a nese název housenka.

dlouhou, zato širokou a kde je jasné,

Členové této formace se chytnou v

kudy mají děti běžet. Třeba je nechte

zástupu za boky a takto spojeni obíhají

oběhnout

trasu.

padesát

příliš

Potom

složitou

metrů

vzdálený

Podle

páté

formace

je

strom. Cílem hry je nabrat určitý počet

pojmenovaná celá hra. Princezna, tedy

bodů, který si určíte podle potřeby,

nejlehčí

například

spojených rukou dalších dvou členů

do

celoroční

hry.

Vítězí

člen

skupiny,

sedí

skupinka, které se to podaří jako první.

jako

Body se získávají pomocí formací, které

opěrátkem

skupinky

formace, který ji jistí na zádech.

vyšlou

na

trať

a

to

s

na

trůně a zezadu v

podobě

na

je jištěna

čtvrtého

člena

podmínkou, že na trati se za skupinu vždy pohybuje jen jediná formace.

Aby měla hra správný spád a abychom si

přizpůsobili

potřebám,

její

je

trvání

dobré

našim vytvořit

přehledovou tabulku, na které bude jasně napsáno, kolik bodů je za jakou dokončenou formaci a kolikrát se může která formace opakovat. Děti by pak běhaly jen princeznu a hra by ztratila smysl. Takto budou muset taktizovat a propočítávat,

která

formace

je

kdy

nejvýhodnější. Pro přehled během hry si

určitě

zapisujte,

kolik

jaká

družinka už bodů a které formace už vyčerpala. Z osobních zkušeností můžu potvrdit, že hra je velmi vyčerpávající, ale zábavná. (sk)

20


Letošní Vánoce jsou podvod! Milá redakce skautFLEXu, poslala jsem tento dopis do všech možných médií, dokonce TV Nova i Blesk ho přešly se slovy, že tohle už je vážně moc a ať si z nich nedělám srandu. Jenže já si nemůžu pomoct, letošní Vánoce byly jeden velký podvod a já už to v sobě nemůžu dusit, prosím, otiskni tento dopis, ať aspoň skauti z Hradce znají pravdu. Vím, co teď čekáte. Že vám řeknu o svém superobjevu století, že Ježíšek není. Cha! To vím už od šesti, že Ježíšek není, nejsem žádná blbka! Ale víte, na co jsem přišla? Podržte se! Santa není! No, nekecám! Hned vám to dokážu. Potkala jsem ve Strakonicích ten jeho náklaďák, jak v něm vozí dárky, takový ten osvícený červený, s jeho portrétem, jak pije kolu. No a Santa vylezl a rozdával tu kolu a děti mu mohly říct, co si přejí pod stromeček. Tak já hned do fronty, že si řeknu o poníka osobně, když ta česká pošta ani neumí doručit dopis na severní pól, jinak si nedokážu vysvětlit, že jsem ho posledních pět let nedostala. Ale byla námraza. No a jak jsem se hrnula mu na klín, tak mi to uklouzlo, no a tak jsem se potřebovala něčeho chytit. No a v tom koukám, Santa přede mnou bez fousů, já fousy v ruce a on to normální tlustej chlápek! Začala jsem ho mlátit, že to je úchyl, když si mu tady malý děcka sedaj na klín. No a on na to, že to je jeho práce, že pracuje pro firmu, co vyrábí kolu. A všechno mi to řekl, že Santa není, že kola se vyrábí v Číně a ne na severním pólu, že dárky nosej rodiče! Tak jsem se musela smát při představě, jak máma s tátou lezou komínem, ale on na to, že nelezou, že přijdou normálně dveřma. To už jsem toho chlapa měla dost, kopla jsem ho, úchyla, ještě jednou a šla jsem domů.

21

A dlouho jsem přemýšlela a přemýšlela a všechna ta vánoční atmoška byla pryč. Tak jsem se rozhodla, že se zeptám pana biskupa, jak to tedy s těmi Vánoci je, chudák, furt věří na Ježíška. Každou neděli o něm mluví v kostele, asi se celý rok těší na dárečky. Bude to drsný, ale každý má právo znát pravdu. A tak jsem se vydala na biskupství a svěřila se panu biskupovi se svým trápením a on mi řekl, víš, oni jsou vlastně tři. A já na to, já vím, Ježíšek, Santa a Děda Mráz, to říkali naši, ale Ježíšek není a Děda mráz umřel v roce 1989. A on na to, že to myslel jinak, ale že to je na mě moc složitý, ale že mi to stejně řekne. Tak z něj vypadlo, že jsou tří - Otec, syn jakože Ježíšek a Duch svatý. Já na to, že na duchy nevěřím ještě dýl, ať to na mě nezkouší a že Ježíšek má za taťku Boha. A on měl radost, jak tomu pěkně rozumím a jestli nechci chodit do nedělní školy. A já, že ne a kdo z nich teda nosí dárky. A on, že všichni, protože jsou vlastně jeden, jedné podstaty. A já, že tomu nerozumím, ať si trhne. A on, že mi to vysvětlí v neděli. A já, že to je celý podvod a že mi to chce vysvětlit, co nejsložitějc, aby mi vymyl mozek, že to tak dělaj vždycky, aby lidi byli zvědavý, jak to dopadne a proto choděj v neděli do kostela. Tak jsem šla. Na chodbě jsem potkala skautíky, jak přišli s Betlémským světlem. Měla jsem radost, chtěla jsem se na to zeptat skautů, protože jsou chytrý. No ale pak jsem viděla jednoho, takovej vysokej blonďák s modrejma očima a zelenejma brejlema, no a co neďál! On to světlo zapaloval zapalovačem! No to mě vyloženě urazilo, a když jsem mu šla vynadat, tak jenom pokrčil rameny a řekl: „No co, ten zapalovač mi naši přivezli z Betléma.“ Celý letošní Vánoce jsou podvod! (Natálka Koumáků)


Stále nejsi spokojený s dostupností skautFLEXu? Přečti si o třech zaručených způsobech, jak časopis získat. Tentokrát si určitě vybereš.

1

V elektronické podobě ti časopis každý měsíc chodí na mail. Můžeš si ho také stáhnout na www.skaut-hradec.cz. Tento způsob je nejrychlejší, nejlevnější a nejbarevnější.

2

Pokud ti nevadí dostávat černobílou kopii skautFLEXu, navíc s několikadenním zpožděním, vyzkoušej druhý způsob získávání. V každém středisku máme kontaktní osobu, která ti časopis každý měsíc předá do rukou nebo nechá v klubovně. Záleží na dohodě. Nevýhodou je horší kvalita tisku a pozdní dodání.

3

Předplatné skautFLEXu! Pokud ti nevadí za jedno číslo časopisu zaplatit 15 Kč (tj. 165 Kč ročně), bude ti chodit jeho černobílá kopie domů do schránky. Konečně si skautFLEX přečteš ve vlaku nebo ve škole pod lavicí. A to vše jen s malým zpožděním, takže ti neunikne žádná akce. Jako předplatitel můžeš očekávat řadu výhod, například přílohy!

Rozhodl ses přeplatit skautFLEX? Nechodí ti na mail? Chybí ti v časopise nějaká rubrika nebo naopak nějakou považuješ za zbytečnou? Uvítáme jakékoliv připomínky, protože chceme být nejlepší! Ozvi se na mail: skippy.radka@seznam.cz nebo na tel.: 775 048 483.

skautFLEX - měsíčník hradeckého skautingu Vydává okresní rada Junáka - Hradec Králové Kontakt na redakci: skippy.radka@seznam.cz Redakce: Radka Fabiánová - Skippy (sk), Jakub Fabián - Swišť (sw), Zdeňka Pavlištová - Zipi (zp), Martin Pavlík - Světluška (sve), Petr Náhlovský (nhl), Zdenda Puš (zek) Jazyková a obsahová korektura: Jakub Fabián - Swišť

22

Grafická podoba a sazba: Ondra Koupil - Okoun

skautflex30  
skautflex30  

Na cestě: Kuba Kulturní koutek: Boardwalk empire Století českého junáka: Od třetí likvidace k Sametové revoluci Skautské století Gameweekend...

Advertisement