Page 1

Rozhovor: Vítek Voseček Na cestě: Český ráj Kulturní koutek: Pankáč na Jazzu 2 Křižovatka

Národní muzeum Kratochvilné hry Vánožní ozdoby

Ringo turnaj Tábory Dopis z Afriky Darování krve O poklad hradeckých měšťanů Konfederace politických vězňů HK

Betlémské světlo Assassin vampire Tříkrálová sbírka


Vážení čtenáři, předpokládám, že až budete číst toto prosincové číslo skautFLEXu, budou se na vás Vánoce valit plným proudem ze všech

stran.

nemusíte

ve

Pokud

jako

frontě

u

úplně

pokladny

poslouchat vánoční koledy, pojďte se vrátit se mnou ještě o měsíc zpět do listopadových dnů. Připomínali jsme si dvacáté výročí pádu komunistického režimu, v těchto dnech si připomínáme dvacet

let

od

opětovného

obnovení

skautingu a pro mě osobně to bude dvacet let, co jsem skautem. Svět, ve kterém žijeme, stejně jako Právě jako zástupce hradeckých skautů

skauting,

jsem byl pozván na setkání Konfederace

uděláme. Nebuďte k němu lhostejní a

politických vězňů, o kterém si můžete

nenechte

přečíst v samostatném článku. Tváří v

druhých. Tuto chybu dělá český národ

tvář lidem, kteří se zhruba ve vašem

až příliš často. Doporučuji vám přečíst

věku nesmířili s nastupujícími poměry,

si

a ať už menšími, či většími činy proti

http://www.politictivezni.cz/pribehy

tomu bojovali, si uvědomíte, jak vzácná

-politickych-veznu.html. Byli to ve své

a

a

době obyčejní mladí lidé, tak jako vy,

demokracie. To, že většina z nich za to

jen jim nebylo jedno, co se kolem děje.

byla

režimem

Zamýšleli jste se nad tím, zda byste v

perzekvována, v horším si odseděla

sobě našli dost odvahy stejně jako oni?

„pár“ let v lágrech, vám asi nemusím

Pokud ne, zkuste to někdy...

nesamozřejmá v

lepším

je

svoboda

případě

bude

takový,

rozhodování

některé

z

jaký pouze

příběhů

si

jej na

na

zdůrazňovat. A jinak vám přeji samozřejmě příjemné Rád bych alespoň touto cestou vyjádřil

a pohodové Vánoce, nejlépe v rodinném

poděkování všem, kteří v sobě našli

kruhu či s přáteli a milými.

odvahu a díky kterým mohu já i vy žít ve

svobodném

světě.

Tomáš Merta

Bývalý

královéhradecký hejtman pan Bradík ve svém projevu na setkání hezky vyjádřil,

PS: Zdeněk Kovařík – Kik převzal 28.

že právě jejich, pro okolí „nesmyslné“

října

činy, které nemohly proti celému kolosu

presidenta republiky pana Klause státní

obstát,

totiž

vyznamenání, medaili za zásluhy II.

nečekali, že to za ně udělá někdo jiný.

stupně, za obnovu skautingu v Hradci

Slýcháváme

Králové.

měly

svou kolem

cenu.

Oni

sebe

občanská angažovanost, co sní?

2

pojem

na

pražském

hradě

z

rukou


Máš rád akční hry? Miluješ pocit strachu

Vrcholí boj mezi jednotlivými klany o

a neznáma? Tu chvíli, kdy ti srdce už už

moc. V čele každého klanu stojí Starší,

vyskočí z hrudníku? Pak právě pro tebe

který jako jediný chodí na pravidelné

jsou určeny následující řádky.

schůzky, nastávající

kde

se

týden,

řeší

uplynulý

dostává

úkoly

a a

Hru Assassiny určitě už všichni znáte.

odměny. V klanu smí být až deset hráčů -

Mezi skauty ji přezdíváme lžičkovaná. Jde

upírů. Všichni se snaží oslabit ostatní

o dlouhodobou hru na pozadí vašeho

klany, plnit nejrůznější zrůdné úkoly a

běžného života, ve které má každý hráč za

tím vyvíjet zajímavě vymyšlený průběh

úkol někoho „oddělat“. Mezi rovery jsme ji

děje.

hráli zhruba před dvěma lety. Máte chuť

http://paintball.jbsoft.cz/cz/Assassin_

si hru zopakovat? Nebo si ji prostě zahrát

Vampire

Podrobné

informace

najdeš

na

i když přesně nevíte, o co jde? Máme pro vás

jedinečnou

nabídku

si

Hra bude začínat v únoru nebo březnu,

Assassiny předělané do upírské tématiky.

ale je třeba se přihlásit co nejdříve. Pokud

Výhodou hry oproti té minulé je, že ji

budeš mít nějaké dotazy ohledně hry, piš

nebudou hrát pouze skauti, vlastně ji ani

organizátorovi Tomáši Hakovi na mail

skauti neorganizují, takže pátrání po

tomashaku@gmail.cz, nebo na icq 310

případných

269 111.

obětech

bude

zahrát

o

dost

zajímavější

(Želva, sk)

V minulém čísle jsem vám slíbil finální

A co nás na náměstí čeká? „Společně si

informace o Betlémském světle. Velmi

zazpíváme koledy, setkáme se s lidmi,

krásně vše shrnul Fugas ve své pozvánce,

které jsme dlouho neviděli a odnese si

nechme jej tedy mluvit.

domů světlo, které pochází přímo z města Betléma. Doporučuji přinést si s sebou

„Milí přátelé, kamarádi a všichni lidé

lucerničku nebo skleničku se svíčkou.

dobré vůle, v předvečer Štědrého dne se

Nechte předvánoční shon doma a přijďte

každoročně společně scházíme, abychom

krásně započít vánoční svátky! Prosím

svým blízkým a svým přátelům popřáli

šiřte tuto zprávu všem lidem, které byste

hezké Vánoce. I letos se takto sejdeme

tam rádi viděli, třeba i oni by Vám rádi

23. prosince v 18 hodin u Vánočního

popřáli hezké Vánoce osobně! Těšíme se

stromku na Velkém náměstí v Hradci

na Vás!“ doplnil Fugas.

Králové. Našimi hosty opět budou mons. Dominik Duka OP a Milan Skácel – Kobra,“ zve Fugas.

23. prosince, Velké náměstí Co více dodat? Tak tedy 23. prosince v 18 hodin u Vánočního stromku.

3

(kj, Fugas)


O poklad Hradeckých měšťanů, tak se jmenuje

zážitková

hra,

která

se

v

listopadu konala na starém městě. Hra s bohatou tradicí, byla přesto pro většinu účastníků byla

žádanou

totiž

hradecké

novinkou.

uspořádána skauty

organizátorech

a

z

1.

pro

Poprvé všechny

skautky. oddílu

I

na

střediska

Želivák bylo vidět, že s tak hojnou účastí nepočítali. Na Malém náměstí se před třetí hodinou odpolední mačkala snad stovka dětí. Siggi se svým týmem se však nezalekl, vyšplhal na kašnu a statečně se jal vysvětlovat pravidla. Jednalo se o klasickou hledačku indícií v zákoutích starého města, prchání před zlotřilými padouchy a pátrání po bohatém pokladu. Líbil se mi prvek vybíjení se družinek

navzájem,

dynamičnost zklamal

a

dodával

napětí.

chybějící

hře

Trochu

symbolický

rámec,

který by hře jistě dodal na atmosféře. Naše malé světlušky neměly sice proti čtrnáctiletým

skautům

šanci,

přesto

odcházely domů nadšené a plné nových vědomostí o svém rodném městě. Ráda bych touto formou poděkovala Siggimu a ostatním, podíleli.

kdo

se

Doufám,

na

přípravě

akce

že

jste

letos

se

nevyčerpali a do příštího ročníku se pustíte s stejnou vervou jako letos. (sk)

O Vánocích by si lidé měli pomáhat ještě o malinko více než běžně. Proto se pojďme zapojit do Tříkrálové sbírky, kterou v Hradci a okolí zprostředkovává Diecézní charita. Sbírky se mohou zúčastnit tříčlenné skupinky koledníků, kteří zpívají za doprovodu hudebních nástrojů vánoční písně. Dům od domu vybírají peníze pro rodiny a lidi v nouzi u nás i v zahraničí. Na malé koledníky by měl dohlížet (skoro)dospělý člověk, post ideální pro rovery. Pokud vás sbírka zaujala obraťte se na Ondru Rejska (rejsek.sr@seznam.cz). Nyní jsou potřeba hlavně dobrovolníci, kteří víkend po třech králích vyrazí do okolních vesnic.

4


Dne 21. listopadu se uskutečnil turnaj ve hře zvané Ringo. Pro méně znalé, jako třeba já, v kostce o co jde. Ringo je hra, při níž se dvě tříčlenná soupeřící družstva snaží dopravit gumový kroužek přes síť do soupeřovy části hřiště. Hraje se se dvěma kroužky najednou, které musí napodobovat

let

disku.

Družstvo,

kterému se podaří umístit kroužek do hřiště soupeře, získává bod. Družstvo, které

první

dosáhne

patnácti

bodů

turnaji

nebyl,

vyhrává. Protože

jsem

sám

na

požádal jsem jednoho z organizátorů, Péťu, aby se s našimi čtenáři podělil o dojmy z akce. „Turnaj proběhl v pořádku, v poklidu a bez problémů. Účastníků se bohužel

sešlo

celkem

málo,

takže

v

kategorii žactva a kadetů se utvořilo málo týmů. Ale aspoň byl nakonec díky tomu oceněn každý tým. V kategorii dospělých se sešlo osm týmů, takže soupeření bylo mnohem zajímavější. Dokonce dorazil i jeden

zahraniční

tým

ze

Slovenska.

Souboj o první místo byl napínavý a lítý. Byly k vidění velmi zajímavé zápasy s mnoha zvraty a krásnými zákroky v podobě skluzů a kotoulu. Do finále se nakonec probojoval tým Hranostaj 1 ve složení Fugas, Kačer a Mýval versus Ajeťáci ve složení Rákos, Bíďa a Péťa. Po dlouhém a nemilosrdném boji nakonec zvítězili Ajeťáci. Na konec turnaje došlo na

vyhodnocení,

kde

vítězové

dostali

Celý

turnaj

se

odehrál

v

tělocvičně

výborné ceny v podobě čokolád a jiných

Gymnázia Boženy Němcové, kterou pro

sladkostí,“ zhodnotil turnaj Péťa.

turnaj zajistil Ondra Rusek – Mauglí za symbolickou

cenu,

za

což

mu

ještě

jednou děkujeme. Jak se zdá, byla to zajímavá akce. Škoda, že jsem na ní ze zdravotních

důvodů

nebyl.

Příště

se

určitě polepším. (kj)

5


Od humanitární sbírky Postavme školu v

Přesto jsme vzbudili velký zájem médií. O

Africe uběhl sotva měsíc a skauti opět

akci se psalo v novinách i mluvilo v

pomáhali, tentokrát trochu netradičně. A

rozhlase. Rozhodli jsme se, že půjdeme

bylo o nich slyšet. Společného darování

společně darovat krev ještě jednou na

krve

jaře. Už dnes můžeš přemýšlet, jestli se

se

epidemie

vlivem

počínající

nakonec

chřipkové

zúčastnilo

jen

pár

přidáš,

nebo se

vydej

na

transfúzní

statečných. Někteří bohužel nebyli ze

oddělení už zítra, protože nemocnicím

zdravotních

stále chybí až třicet procent dárců! Jak

důvodů

k

samotnému

darování připuštěni.

akci

prožívali

Drobek

a

Zrůda

ze

střediska Karla Šimka si přečtěte níže.

Zrůda: „Na tomhle oddělení bych chtěla klidně pracovat.“ Proč ses rozhodla jít darovat krev? Co tě k tomu vedlo? Už před osmnáctým rokem jsem o tom hodně přemýšlela a říkala si, že jednou krev budu chodit dávat. Chci nějakým způsobem myslím,

pomoct že

tohle

ostatním je

lidem

dobrá

a

volba.

Rozhoupat se k tomu mi navíc pomohla tahle akce a jsem za to ráda. Bála ses? Neřekla bych, že jsem se přímo bála. Spíš

Proběhlo vše v pořádku?

jsem měla takový divný pocit, že jdu do

V naprostém pořádku. V životě jsem

něčeho pro mě nového. A taky z toho,

neviděla

jestli mě nechají projít až k samotnému

ochotně vysvětlí a když máte zájem, tak

odběru. Úplně dobře mi nebylo, ale šlo to

přidají i nějaké info navíc. Na tomhle

ustát.

oddělení bych klidně chtěla pracovat (pozn.

milejší

red.:

sestřičky.

Lucka

studuje

Všechno

zdrávku),

protože tam to pohodou úplně sálá. Pokud jde o samotný odběr, tak si také nemám na co stěžovat, opravdu se není čeho bát. Půjdeš krev darovat někdy příště? Určitě! Zjistila jsem, že to nic není a vím, že to někomu pomůže, tak proč ne. A třeba se zase dozvím něco nového o chodu oddělení, krvi a všech možných zajímavých věcech.

6


Drobek: „Po odběru jsem ani nepocítil, že mi ubyl půllitr krve.“ Proč ses rozhodla jít darovat krev? Co tě k tomu vedlo? Darovat krev jsem chtěl už před rokem, ale nemohl jsem se dokopat a opravdu tam zajít. Proto jsem moc rád za tuto akci, díky které jsem svou dřívější vizi zrealizoval a navíc v tom nebyl sám. Na počátku mě k tomu vedla zvědavost a postupem času to přešlo k příjemnému pocitu pomoci ostatním. Proběhlo vše v pořádku? V naprostém. Od začátku vám všechno vysvětlí a řeknou, co se bude dít a proč. A pokud máte nějaký další zvídavý dotaz, rádi vám ho zodpoví. Všechen personál na transfúzním je moc milý a ochotný ke každému dárci. Ani jsem nedoufal, že to bude tak "na pohodu". Po odběru jsem ani nepocítil, že mi ubyl půllitr krve. Půjdeš krev darovat někdy příště? Bál ses?

Rozhodně! Už se moc těším na vlídné

Abych pravdu řekl, tak ani moc ne,

sestřičky, až mi zase pustí žilou a budou

protože tam jsou zkušení lékaři a ne

mě opečovávat. Nějak mě to dárcovství

nějací

začalo bavit. Každý prvodárce dostane

řezníci,

že?

Akorát

jsem

cítil

takovéto klasické šimrání v podbřišku, když jdete někam do neznáma. Jinak mě samozřejmě strašila představa, že mi najdou nebudu

nějakou

chorobu,

připuštěn

k

díky

odběru,

které protože

vstupní prohlídka je dost důkladná, ale teď mám jistotu, že jsem zdravý.

7

krásný odznak - krvavou kapičku. (sk)


Ačkoli poslední články o táborech jsme

Přečtěte si tedy, jaký byl tábor 17. oddílu

uveřejnili už v minulém čísle, jeden nám

Sluníčka z Lochenic.

stále chyběl a proto dostává prostor nyní.

(sve)

O tom, jak jsme plánovali, nakupovali a balili

táborové

věci,

snad

nemusím

ostatním táborníkům nic psát. Mnohdy je to náročnější akce, než tábor samotný. Takže když naše nohy stanuly na místě našeho tábořiště, započali jsme s radostí vybalovat

všechny

potřebné

věci.

propůjčeno

potřebné

Tábořiště

od

i

méně

jsme

svitavských

měli

skautů.

Rozkládá se nedaleko obce, která má úžasný název Trpík. Doufali jsme, že název této obce nepředurčí, co nás tu Pokud byste po přečtení těchto řádků

čeká a nemine.

nabyli dojmu, že jsme nic jiného na Tématem našeho tábora se stala kniha

táboře nezažili, tak vás musím vyvést z

Eragon.

omylu.

Do

příběhu,

jež

tato

kniha

Volné

jsme

kdy jsme byli v dešti vzbuzeni, a byl nám

Tepali jsme do kůže, vyrobili si turbánek,

přiblížen příběh, který jsme tu měli

mozaiku z rozbitých dlaždiček, pokusili se

společně prožít. Bylo nám jasné, že to

odlévat

nebude nijak snadné, což se potvrdilo

našich speciálních táborových zkoušek,

hned první dny. Byli jsme nuceni se do

prožili a někteří i přežili dvoudeňák

dalších dnů vyzbrojit meči a štíty. Jejich

(někteří i s vosími bodanci), nechtěně

výroba se pro některé zdála nesnadnou.

flambovali

Procházeli

zajezdili

namydleni

na

dvacetimetrové

i

igelitové

skluzavce

a

hlavně

chytrost. Při bojích proti Stínu a dalším

společné

chvíle

u

zlým silám jsme se setkali i s postavami

táborového ohně, kde mnohé světlušky,

kladnými – Safirou (drakem) nebo Elfy a

vlčata i skauti měli možnost slíbit, že se

dalšími bytostmi, které si vaše fantazie

budou snažit žít podle skautských zásad,

možná ani vymyslet nedokáže.

což je v dnešní době úkol nelehký. Kéž se

testovali

jsme

různými

naši

sílu,

zkouškami, obratnost

vyplnili

stopy,

tvořivými

chvíle

vypráví, jsme byli vtaženi hned první noc,

jsme

si

mezieragonovské

šifrovali,

obalovaný

aktivitami.

plnili

sýr,

úkoly

skvěle

si

prožili

slavnostního

jim to povede. Celé

naše

putování

ukončil

velký

a

nelítostný boj proti zlému králi a jeho

Tak to byl náš letošní tábor, který jsme

silné družině. Na hradbách ohně zaplály,

„přetrpěli“ v Trpíku. Doufám ale, že má o

ale nás to nezastrašilo a po nelítostném

utrpení nebudou brána příliš vážně.

boji se nám podařilo zlo zničit. Dokonce i bez ztrát na životech, což je chvályhodné.

8

(Péťa)


Ve čtvrtek 19. listopadu jsem byl pozván

Setkání

zahájil

jako

pobočky

a

Zdeněk

Kovařík

zástupce

minulými

skautů,

režimi

tedy

jedné

z

perzekvovaných

předseda

místopředseda –

celé

KPV

Kik.

Následně

přivítal

významné

organizací, jak stálo na pozvánce, na

moderátor

slavnostní

hosty a posléze byly na pořadu projevy

setkání

Konfederace

setkání

hradecké

politických vězňů (dále KPV). Celá akce se

proložené

kulturními

konala ve velkém sále Adalbertina pod

GYBONu.

Celé

vstupy

záštitou primátora města Hradce Králové

přátelské atmosféře a příjemně rychle

pana Divíška a zúčastnilo se jí kolem

uběhlo.

dvou set členů a pozvaných hostů. Na

předsedkyně

následujících řádcích bych vám rád v

Kavalírové a bývalého hejtmana pana

krátkosti představil KPV.

Bradíka. Bylo to od srdce a potěšilo

setkání

Velmi

se

mi

KPV

se

sboru neslo

líbil

paní

v

projev Naděždy

přítomné. Na druhou stranu si myslím, že Konfederace

politických

vězňů

České

někdy je lepší mlčet, nežli mluvit za

republiky je dobrovolnou organizací, která

každou

sdružuje politické vězně komunistického

poslance Zdeňka Lhoty.

cenu.

To

byl

případ

pana

režimu bývalého Československa. Rovněž sdružuje osoby, které byli v rozhodném

Jak už jsem zmínil v editorialu, vážím si

období nuceny z prokazatelně politických

všech lidí, kteří se nebáli něco udělat.

důvodů opustit Československo a požádat

Pokud

o politický azyl v jiné zemi a kterým byl

některými osobně setkat, využijte ji. Je to

tento

smutné, ale bohužel jejich řady se tenčí

azyl

udělen.

Hradecká

pobočka

budete

mít

příležitost

se

s

vznikla jako jedna z prvních a sdružila

každým

bývalé politické vězně Hradeckého kraje

příběhy a životní zkušenosti dřív, než si je

hned v prosinci roku 1989. Zasloužila se

budete moci jen přečíst. I na setkání si

například o oficiální uznání členů III.

členové uvědomují, že přijde den, kdy

odboje

V

KPV zanikne. Sympatické je, že jsou

současné době se zaměřuje nejvíc na

odhodláni se podělit o své zážitky a

sociální

připomínat historii, dokud to jen půjde,

městem

vzhledem

a

Hradec

zdravotní k

zdravotnímu

jejich

Králové.

pomoc

vysokému

stavu.

členům věku

a

Konfederace

aby

se

minulé.

rokem.

Poslechněte

neopakovaly Člověk

doby

občas

si

jejich

nedávno

potřebuje

v

politických vězňů má v současnosti asi

některých směrech určité popostrčení a

3600 členů a z toho je asi 2160 žijících

já jsem ze setkání odcházel se spoustou

bývalých politických vězňů.

nových otázek v hlavě. Pokud se vše zdaří, tak v některém ze zimních čísel si budete moci přečíst rozhovor se Zdeňkem Kovaříkem – Kikem. Tímto bych vám prostřednictvím redakce chtěl nabídnout možnost, položit mu otázku.

Pokud máte

zájem

piště

na

skippy.radka@seznam.cz (Tomáš Merta)

9

Za poskytnutou fotografii děkuji kanceláři pana poslance Kafky


Několik let jsme dělali sbírku, naprosto

Nechť je toto poděkováním všem lidem,

nezištně „Sloužím“.

a

věrni Nyní

nám

našemu

heslu:

kteří se na všech ročnících Afriky podíleli

přišla

krásná

a motivace do budoucna pro ty, kteří se

odměna přímo ze školy, kterou jsme i my

na ní budou podílet i příští rok!

pomáhali stavět a která mimojiné díky našemu úsilí nyní stojí. Je to dopis z Etiopie, od dětí, které nyní chodí do naší Školy v Africe.

10

(Fugas)


Rozhovor s Vítkem Vosečkem probíhal zajímavě, využili jsme možností internetu (nebylo to žádné online médium) a i

Rozhovor: Vítek Voseček

přesto jsme si pěkně popovídali, dotkli jsme

se

minulosti,

budoucnosti.

Ještě

současnosti jednou

díky

i za

rozhovor.

Nevím o moc lidech ze svého okolí, kteří

se

politice

aktivně

věnují,

vybavuji si jen jednoho. Proč jsi začal? A zrovna u této strany? Přiznám se, že

Kdy si začal skautovat a kdo tě k tomu

ač média sleduji, tato strana je mi

dostal?

spíše neznámá.

Skautovat jsem začal asi v šesti letech,

No ona to taky není strana, je to taková

bylo to tak přes rodinu, hlavně díky

přípravka pro budoucí účast na politické

bratrovi, kterého to tam moc bavilo.

scéně. Začal jsem, protože chci změnit současnou

Rodina dostala ke skautům mnoho lidí,

politickou

scénu

a

tohle

je podle mě velmi dobrý začátek.

mě také. Co v současné době děláš, na středisku i obecně?

To je zajímavé. Můžeš mi říct, v čem ta

Dělám vedoucího vlčat, jinak studuju

příprava

Obchodní akademii Nový Bydžov, věnuju

rétoriku,

se politice, konkrétně jsem v Mladých

voličům.

konzervativcích a občas zajdu na trénink

Ne, je to úplně o něčem jiném, především

frisbee.

podnikáme akce na to, jak vzbudit zájem

zhruba řeč

spočívá? těla,

Tipuju

argumentaci

mladých lidí o politiku. Upozorňujeme na To

jsi

nějakém

problémy, o kterých se moc nemluví,

čekatelském kurzu. Teď jich je hodně

například vzrůstající nebezpečí Islámu. V

a je velmi dobře, že se dělají. Když

budoucnu mám plán rozjet akci na všech

jsem

hradeckých gymnáziích právě o těchto

ho

určitě

dělal

byl

já,

na

konal

se

o

středečních večerech na Rybárnách

problémech,

formou přednášek.

netrápí a právě tady jsem našel spřízněné

Jak se na tyto

které

zatím

nikoho

moc

kurzy díváš?

duše.

Bohužel, na čekatelském kurzu jsem ještě

neřešíme

nebyl, plánuju jet s Čepcem někam tuhle

snažíme

zimu.

vychovat generaci politiků, která bude

Nicméně

to

stávající se

neznamená, politickou

podporovat

ODS,

že

situaci, prostě

vzbuzovat úctu. Nejde o to, jak mluvíš na veřejnosti,

ale

o

to

co

tam

Samozřejmě to nejde brát doslova.

11

mluvíš.


Kdysi jsem tě potkával na airsoftu v

Každý tábor je trochu jiný a jistá míra

Kuklenách,

improvizace

který

organizoval

na

je

nezbytná,

protože

našem středisku Larwa. Byl jsi s tímto

tábor je velmi dynamická záležitost.

oddílem i u nás na táboře. Stále se

Už 10. tábor? Gratuluju. Nebyl jsi

tomu věnuješ?

náhodou letos na táboře v Ostroměři?

Bohužel ne. Mám pro to několik důvodů,

Pěkné tábořiště, jen je na přepady dost

jednak jsem nenašel tým, který by byl pro

špatně udělané. Tedy pro útočníky.

mě a už mě to i přešlo, pochopil jsem že

Ano, bude to deset let od mého prvního

armáda a airsoft není nic pro mě.

tábora. Pro útočníky ano, zvlášť pro ty, co chtějí

slaňovat.

Tábořiště

pěkné,

ale

Když ještě chvíli zůstaneme u airsoftu,

Sudslavě se nic nevyrovná, proto se tam

byl jsi s ním někdy v Milovicích?

vracíme.

Samozřejmě, že o Milovicích jsem slyšel nesčetněkrát, ale bohužel jsem je nikdy

Mám

neměl možnost navštívit. (pozn. red.:

tábořištěm na Pařezu. Asi proto, že

Milovice jsou bývalý vojenský prostor

tam příští rok pojedu podvacáté. Rád

rudé armády.)

se přijedu v létě podívat. Přepadová

podobný

pocit

s

naším

jednotka se určitě taky najde, pokud Vzpomněl jsem si, že jsi byl na našem

bude vedoucí tábora souhlasit.

táboře. Kam jezdíš teď?

Já myslím, že vaši účast přivítáme, i když

Jsem

členem

pravidelně

18.

smečky,

účastním

takže

táborů

se

tohoto

oddílu. Letos bude můj desátý. Co se týče srovnání tak nevím, každý má něco. Když jsem byl na vašem, tak mi připadalo, že se program řeší vždy na poslední chvíli a ani děj tam nebyl podle mě. Ale co se týče přístupu vedoucích k dětem, jsme na tom velmi podobně, ale tím, že u nás není žádná žena ve vedení, tak si myslím, že jsme o něco tvrdší, což si myslím, že není na škodu.

12

sám ještě nevím, jak na táboře budu a se souhlasem

myslím

nebude

žádný

problém. (kj)


Tato výprava se stala legendární už za

Probudil mě Kuba – iniciátor výpravy a

svého průběhu. Tři roveři a jedna roverka

bolest

z

pozorovali (čti málem se vybourali, jak na

RK

Cumulus

a

jeden

fanoušek

hlavy.

Při

ranní

hygieně

nás

skautingu („Já jsem vlastně taky skaut,

nás

jen neplatím ty poplatky.“) se vydali na

silničce opodál. V noci vypadala tak

výpravu do Českého ráje, konkrétně do

nevině, ale ráno provoz trochu zhoustl.

Příhrazských skal. Historie se začala psát

již

byl

spacáků a vydali se vstříc skalnímu

Navštívit

pivovarskou

dobrodružství. Tempo jsme nenasadili

Svijanech,

zdegustovat

příliš závodní a po poradě jsme zavrhli

leccos, přespat před hospodou a počkat

původní plán prolézt skalní údolí skrz

až nás ráno někdo vzbudí. Svijany má v

naskrz, vydali jsme se vstříc blízkým

oblibě

Drábským světničkám.

v

páteční

následující. hospodu

ve

tak

kmene,

podvečer.

devadesát

což

značně

Plán

procent

našeho

ovlivnilo

civěli)

neradi,

řidiči,

vylezli

kteří

projížděli

jsme

z

po

vyhřátých

výběr

lokality.

Podzimní Český ráj je vskutku nádherný, do těch barev se zamilujete. Zvlášť, když je v půlce listopadu doslova zářijové počasí. Idylku kazila jen poblíž vystavěná dálnice. Na správňácké skautské výpravě nesmí chybět hra na pozadí. Ta naše vznikla spontánně, když jsme se vsadili, kolik potkáme cestou turistů. Já se svým tipem,

že

nenarazíme

na

žádného

člověka, vypadla v prvních minutách. Desítky lidí využili slunečné soboty k výletu, přesto jsme s cinkajícími ešusy na krosně působili nejexotičtěji. Pivovar se nacházel kousíček od nádraží, přesto

jsme

dorazili

do

žízniví

obrovským

pivovarské

a

upocení.

neonovým

hospody Vítal

nápisem,

nás který

nešel přehlédnout. Jako správní skauti jsme si v hospodě udělali pohodlí. Zuté pohorky a převlékání upoceného trička nemohlo nikoho urazit. Tolik rozličných druhů lahodného svijanského piva na jednom

lístku! Museli jsme ochutnat

všechny,

nešlo

to

jinak.

Na(ne)štěstí

hospoda zavírala už v deset hodin a my ještě hodinku dvě putovali, než jsme se uložili na louce mezi vesnicemi Loukov a Březina. Večer bylo teplíčko a jasno. Ráno přituhlo, na spacácích jsme

13

našli jinovatku, brr.


V Příhrazech, kde jsme poobědvali a

Na zajímavé lidi jsme měli štěstí. Na

zjistili, že 4 čínské polévky se do malého

tábořišti jsme

ešusu nevejdou, jsme se rozhodli, že

Pražáků. Nebyli sice tak HC jako my, ale

vyrazíme směr Nová Ves. Dohnala nás ale

medovinku

neuhasitelná

Zdendův

vytvářel příjemné teplo, ale nastal čas

zchladit.

navštívit hospodu v Bosni, kterou nám

Věděli jsme, že to umějí jen Svijany! Na

doporučila paní starostka. Opustili jsme

mapě jsme si našli hospůdku v Bosni.

tábořiště s tím, že přespíme někde na půl

Jelikož jsme si nebyli jistí její skutečnou

cesty do Mnichova Hradiště. Hospoda Ve

existencí, zavolali jsme paní starostce. Ta

škole

nám prozradila, že se v její vesnici

nenaplňovala jen tématická výzdoba, ale i

opravdu hospoda vyskytuje a ještě se

paní vrchní, která se o nás starala jako o

starala, zda máme kde spát.

prvňáčky. I pár poznámek za špatné

žíža.

Zlatopramen

nás

Ani

nedokázal

si

velmi

potkali partu s

námi

mile

mladých

dali.

překvapila.

Ohníček

Název

chování jsme si zasloužili. Hlavně Čeba Po ujištění, že neumřeme žízní, jsme se

byl velmi neposlušný žák. Dění v hospodě

vydali

radši nebudu popisovat. Kdo to zažil,

přímo

na

Valečov,

kde

jsme

plánovali přespat. I když jezdím patnáct

nikdy

let

nepochopí.

do

Českého

nádhernou

ráje

zříceninu

na

tábor,

jsem

tuto

nezapomene,

kdo

tam

nebyl,

paradoxně

ještě nenavštívila. Pod hradem nás mile překvapila otevřená hospůdka, uvnitř to bylo trochu zvláštní. Jednalo se o přímo do skály zabudovanou světnici, která mimo jiné sloužila panu kastelánovi jako obývací pokoj. K jeho nelibosti

ho

často

sdílel

s

místním

bezzubým štamgastem panem Václavem, kterému

jsem

se

zalíbila.

Svou

náklonnost dával najevo péčí o mé zdraví, protože

rozmanitými

Po půlnoci jsme se domotali do našeho

druhy ovoce. Pro větší obsah vitamínu C

obdarovával

hotelu s polopenzí all exclusive. Ráno

dokonce

přejmenoval mandarinky na

jsme zjistili, že spíme v jabloňovém sadu,

citróny. Nabídl mi také bonbóny. Když

obklopeni plotem. Byli jsme líní se vracet,

jsem je chtěla odmítnout, pan kastelán

tak jsme ze sadu uprchli přes ohnutou

velmi

si

tyčku a trochu jsme zmenšili její úhel

bonbón od pana Václava!“ A tak jsem

vůči zemi. Skaut je ochráncem přírody a

byla nucena přijmout i tento dar. Když

cenných

pan Václav dopíjel sedmé pivo, řekl nám,

Prison break se vydařil, takže jsme v

že má spacák z Aljašky a že ho najdeme

pohodě stihli mašinku do Hradce. Na

podle rádia. A zapnul malý tranzistorák.

nádraží na nás padl smutek. Konec tak

chladně

prohlásil:

„Vemte

výtvorů

lidských,

to

známe.

pohodové výpravy jsme nesli opravdu špatně. Legendární podzimní výprava RK Cumulusu nasadila všem výpravám tu nejvyšší laťku! (sk)

14


Byl jednou jeden pankáč. Už ho omrzelo

Společně s trumpetistou Michalem Gerou

poslouchat

(stál

jednoduchou

melodii

například

u

zrodu

tehdy

ještě

zpravidla o několika akordech, a tak se

jazzrockového

vydal vstříc náročnější muzice. Pankáčovy

zahráli s již zmiňovaným studentským big

osudy na festivalu Jazz Goes to Town

bandem

jsme sledovali už v minulém čísle, tak to

Orchestra. Tak ze dvou třetin naplněný

s ním ještě vydržme.

sál

Pražského

Prague

zažil

opět

výběru)

Conservatory

skvělou

si Jazz

multižánrovou

show. Čtvrtek. Opět žádný výběr. Pankáč a jeho kámoš byli trochu zklamaní, protože se

František Kop Quartet skládající se z

konaly pouhé dva po sobě následující

předních českých hudebníků pankáče

koncerty v Adalbertinu. Žádná hospoda,

příliš

žádný chlast. Kočku Yvonne Sanchez s

posluchači by jistě ocenili tuto kvalitní

kapelou bohužel pankáči propásli. Vše

klasickou

však vynahradilo následující vystoupení.

formaci.

nenadchl. spíše

Pravidelní komornější

Následovala

hodinová

jazzoví jazzovou pauza,

kterou vyplnila sympatická jazzová stálice Milan Svoboda, známý jazzman, kterému

Eva Emingerová se svým bandem. Paní v

sláva

hlavičky,

letech scatovala jako o život a na eleganci

přivedl své studenty z Vyšší odborné

ji rozhodně neubralo, že vystupovala v

školy při konzervatoři Jaroslava Ježka.

předsálí.

drobátko

stoupla

do

Pankáči se trochu vyděsili, když mezi usedajícími hráči rozpoznali týpky z AC z minulého dne (viz minulé číslo). Prague Conservatory

Jazz

Orchestra,

jak

se

moderní big band jmenuje, se umístil mezi šesti nejlepšími kapelami na největší mezinárodní soutěži studentských big bandů v Monterey v Kalifornii, což pan Svoboda neopomněl dlouze připomenou. Ale klobouk dolů. Kluci hráli převážně Svobodovy věci, živelně bořili žánry a střídali styly. Pro pankáče jeden z vrcholů festivalu, dalo by se na to i pogovat. V pátek se pankáči konečně dočkali jednoho z hlavních večerů, který se konal v

Aldisu.

Pěkně

se

obléknout,

nezapomenout peníze na kávu, večer bude dlouhý. Saxofonista, klarinetista a skladatel Gianluigi Trovesi je jeden z nejuznávanějších evropských jazzmanů.

15


Většinou

posluchačů

nepochopený

Páteční večer zakončil hudebník slavného

Matthew Bourne se stal pro pankáče

jména

absolutním vrcholem festivalu. Punk je v

synem známého filmového režiséra Clinta

srdci a tenhle týpek ho tam rozhodně

Eastwooda. Možná i proto se na něj přišlo

měl. Mladý sólový klavírista si vytvořil

podívat tolik lidí. Tento mladý hráč na

vlastní

surrealistický

jazzový

styl

Kyle

Eastwood.

Je

nejstarším

a

bassovou kytaru nezdědil po tatínkovi jen

pankáči se jím královsky pobavili. U

krásný kukuč, ale i umělecký talent.

Bourna je normální, když při hře křičí,

Koncert

nebo se nečekaně trefí do správného tónu

důstojně zakončil páteční večer.

byl

příjemně

našlapaný

a

nohou. Velmi rád také využívá sampler, ze kterého pouští během koncertu různé

V sobotu měl pankáč jazzu už plnou

hlášky z filmů, kterými velmi vtipně

hlavu a radši se vydal někam do putyky.

podtrhává a doplňuje hru na klavír.

Pochopil, že jazz na rozdíl od punku

Pankáči se dodnes smějí jeho vtípku se

nabízí pestrou škálu žánrů a vůbec se ho

„střílením“ do publika. Pokud Matthew

nemusí bát. Jazz přijde do města opět za

Bourne ještě někdy vystoupí v České

rok v listopadu, pojďme si opět rozšířit

Republice

obzory a užít si.

(pochází

z

Velké

Británie)

pankáči na něj určitě vyrazí, kdo se přidá?

16

(sk)


Máte v oddíle lidi, kteří jsou zralí na

Kdy a kde?

čekatelskou zkoušku, ale nemají čas na dlouhý letní běh? PoKrok je jedna z

1. víkend: 19. 2. – 21. 2. 2010

možností právě pro takové lidi.

2. víkend: 19. 3. – 21. 3. 2010

Chceš mít čekatelky v pohodě a na

3. víkend: 9. 4. – 11. 4. 2010

úrovni, ale nechceš se jenom učit nějakou

4. víkend: 7. 5. – 9. 5. 2010

teorii? Chceš zažít netradiční aktivity a získat vědomosti s návazností na praxi?

Více informací a přihlášky najdete na

Pojeď na čtyři víkendy nabité zajímavým

webu www.pokrok.info

programem. Na čekatelsko-zážitkový kurz

(sve)

PoKrok 2010!

Chcete vyrazit s oddílem za hranice?

Pro ty, kteří se již přehoupli přes hranici

Levně?

dospělosti, je možnost

Chcete

mezinárodní

si

užít

skauting?

opravdu

Pojeďte

na

Intercamp!

uplatnit

se v

mezinárodním servistýmu – akci si užijete ještě levněji a navíc budete užiteční! K tomu vám stačí jen umět se domluvit i

Ten letošní bude jiný! Pestrý! Nebude ho

jinak než česky.

připravovat jedna pořádající země, ale každou část programu někdo jiný. Češi se

Intercamp 2010 se koná ve Viersen-

představí

na

Dülkenu v Německu od 22. do 24.května.

chůdách, lanovými aktivitami a možná i

V případě zájmu by bylo možné vypravit

čerstvými palačinkami.

autobus

kromě

jiného

chůzí

Kontaktní

přímo osobou

z je

Hradce

Králové.

Kuba

Broukal

(jakub.broukal@seznam.cz).

Prahou plnou Strašidel se bude konat 9.

Startovné je šedesát korun na hlídku.

ledna 2010 v sobotu od 14 hodin opět na

Zájemci o pomoc při pořádání akce hlaste

hřišti u Tyršova domu v Praze. Nutno se

se na bauerluk@gmail.com. Samozřejmě

včas přihlásit, přihlašování bude otevřeno

nebude chybět ani vyhlášení nejlepšího

od 5. prosince do 5. ledna 2010. Soutěžit

strašidla Miss Huhula 2010 a doprovodný

budou opět tříčlenné hlídky v kategoriích

program.

vlčata a světlušky, skauti a skautky,

www.strasidla.net

roveři a rangers, veřejnost.

17

Více

informací

na


Zažil jsi už zemětřesení jako v Japonsku?

V každém sále najdete dotykové displeje,

Stál jsi pod vybuchující sopkou? Nebo jsi

na kterých si děti formou počítačové hry

snad viděl velký třesk na vlastní oči? Že

vyzkouší

ne? Tohle všechno a ještě mnohem víc

například sbírali a lovili potravu pro

můžeš

různé předchůdce člověka dnešního typu.

zažít

Národním

do

muzeu

7. v

června Praze.

2010

v

řadu

zajímavých

věcí.

My

Největší

prostory jsou věnovány výstavě o planetě

Do Prahy jezdí každou hodinu rychlík a

Zemi. Tak proč nestrávit sobotní výlet v

ještě

Praze?

Národního muzea pak z hlavního nádraží

častěji

autobusy.

Do

budovy

dojdete pěšky za pět minut. Vstupné pro děti do šesti let je zdarma, snížené pro studenty a děti pak činí sto korun. Ale pravděpodobně se vám podaří uplatnit skupinovou slevu osobu).

(padesát korun

Nezapomeňte,

že

na

Národní

muzeum nabízí i stálé expozice, které stojí za to vidět. Věřte, že vycpaná žirafa uchvátí děti víc než například skutečný meteorit. Výstava se těší velké oblibě a sály jsou přeplněné lidmi, proto pozor na děti! Země je náš domov a proto bychom se

Více

informací

najdete

na

www.planeta-zeme.cz.

měli něco dozvědět o jejím vzniku či fungování, ale hlavně o péči, které se jí v posledním

století

příliš

nedostávalo.

Výstava je plně interaktivní a doporučuji vyhradit si na ni více než dvě hodiny.

18

(sk)


Vžijte se do následujících situací. Vracíte

Je potřeba je nějak zaměstnat, rychle

se z výletu na nádraží dříve, vlak jede až

vymyslet krátkou hříčku bez pomůcek.

za půl hodiny. Nebo čekáte venku na

Aby jste nemuseli v takové situaci vařit z

opožděné členy a dětem je zima.

vody, přinášíme vám pár tipů na hry, které zkrátí dlouhou chvíli.

Stoupneme si do kroužku a díváme se na

Pokud se dva hráči střetnou pohledem,

zem nebo na nějaký předmět uprostřed.

pěkně od podlahy si zakřičí (to abychom

Každý si rozmyslí, na koho se podívá a již

zaujali okolí) a vypadávají ze hry. Zvítězí

své rozhodnutí nemění. Když jsou všichni

poslední přeživší, jsme-li v sudém počtu,

připraveni, vedoucí odpočítá hru a na

poslední dva. Bulvy se dají hrát stále

„teď“ se všichni zahledí do něčích očí.

dokola, naše světlušky hru zbožňují.

Mrzne jak blázen a my musíme čekat na

Šťastlivec, který mohl vyslovit ypsilon

opozdilce či na autobus, zahrajeme si

začne na místě skákat a písmenko stále

pružinky. Stoupneme si do kroužku a

opakuje. Následuje další kolo, jen se

jeden po

vynechá skákající člověk. Hru hrajeme

druhém

začneme

hláskovat

slovo pružinky. Vedoucí řekne P, stojící

dokud

člen po jeho levici R a tak dále, až

stává ten, kdo nejdéle skákal a tím se

dojdeme k Y.

nejvíce zahřál.

Na závěr přiložím jednu hru spíše pro

Stále máme zavřené oči a vedoucí začne

rovery,

empatické

vyvolávat čísla od jedničky výše. Když

schopnosti. Zavřeme oči a máme za úkol

uslyšíme své číslo, zvedneme potichu

říct si v duchu (a již neměnit) takové

ruku. Vítězem se stává první člověk, který

číslo, které bude co nejnižší, ale zároveň

zdvihne ruku sám, protože si stejné číslo

na něj nikdo jiný nemyslí.

nikdo

která

ověří

naše

všichni

jiný

nehopsají.

nemyslel.

Vítězem

Hrát

se

můžeme

například na tři vítězné.

A jak trávíte nečekané a nepříjemné čekání na akcích vy? Pište mi do redakce na mail skippy.radka@seznam.cz a podělte se s ostatními čtenáři o své oblíbené kratochvilné hry. (sk)

19


Pokud

si

s

oddílem

děláte

nějakou

Zapíchněte

na

obou

pólech

koule

speciální vánoční schůzku, přespání v

špendlíky tak, aby hlavičky koukaly na

klubovně, výpravu, či jinou aktivitu, na

povrch.

které zdobíte stromeček, mám pro vás tip

papíru a začněte pečlivě namotávat. Papír

na výrobu ozdobiček.

vždy lehce napínejte a na vrcholech je

Vezměte

napíchněte

na

proužek

vyčnívající

krepového

špendlík.

Pomůcky: polystyrénové koule – koupíte

Zkruťte proužek krepáku tak silně, až

ve

vznikne šňůra. Namotávejte ji na základní

výtvarných

květinářství,

potřebách

krepový

papír,

nebo

v

alobal,

tvar

a

připichujte také

špendlíky.

zkroutit

Alobal

špendlíky, ozdobné třpytivé samolepky,

můžete

do

tenkého

nůžky

provázku. Hliníková fólie se lehce tvaruje a zdobení už je jen na vaší fantazii. Dále můžete

vystříhat

efektních fólií

a

pravidelné

tvary

k přichycení

z

použít

špendlíky s barevnou hlavičkou. Pokud pracujete s malými dětmi, určitě by je potěšily veselé dekorativní samolepky a nemusíte používat špendlíky. Přiznám

se,

že

jsem

aktivitu

ještě

nezkoušela, ale velmi mě zaujala. Je z nového čísla časopisu Creative Amos a těším se, že s oddílem těmito ozdobami potěšíme klienty domova důchodců v Černožicích,

kam

každoročně

před

Vánocemi jezdíme. (zp)

20


Lidé, kteří v poslední době jeli vlakem

Centrum zabere plochu 35 tisíc metrů

mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, si

čtverečních – to je sedm fotbalových hřišť.

cestou mohli všimnout čilého stavebního

Některé části centra budou mít šest

ruchu. Mezi Makrem a Březhradem totiž

pater, nejvyšším bodem bude rozhledna s

dělníci s těžkou technikou už několik

vlajkovými stožáry a anténami pro příjem

týdnů

amatérského rádiového vysílání skautů z

budují

rozměrů.

V

základy médiích

monstrózních se

zanedlouho

celého světa a

později i z

vesmíru.

objevily spekulace, že stavbou je nová

Součástí budou desítky kluboven, stolní

prodejna Ikea. SkautFLEX ale zjistil, že

herny, hračkářství, hřiště na frisbee a

budoucí

další sporty, velké tábořiště s ohništěm,

obří

stavba

bude

sloužit

skautům.

lesem a říčkou, rádiová místnost, bazén, skautský obchod, televizní a rozhlasové

„Neříkáme tomu klubovna, ale skautské

studio, multimediální přednáškový sál a

centrum. Na klubovnu je to prostě moc

samozřejmě

velké,“ uvedl jeden z iniciátorů projektu

odznáčky.

totem

a

továrna

na

Marek Paulík. Postavit na loukách za Makrem novou klubovnu ho napadlo,

Díky tomu, že Paulík stavbu vymyslel,

když se tam se školou učil vyměřovat

narýsoval a vyměřil ve svém volném čase,

pomocí geodetických přístrojů. „Studoval

vyjde skauty na minimální cenu. „Část

jsem hradeckou Stavebku. Většinou jsme

zaplatilo i město, když nám za převzetí

vyměřovali v Šimkových sadech, kde jsem

nepotřebného pozemku, o který neměl

vymyslel akci SKAUTdays. Pak jsme si s

nikdo zájem, zaplatilo. Ušetříme i na

klukama řekli, že neprobádané louky za

materiálu. Centrum bude ze dřeva a už

Makrem jsou větší výzva. Díky tomu

jsme se domluvili s hajným z Chvojna, že

vznikl nápad postavit tam

si u něj můžeme nakácet. Na stavbě

klubovnu,

nebo skautské centrum,“ doplnil Paulík.

centra se podílejí skauti z celého města, takže ušetříme i za práci,“ vyjmenoval výhody Paulík. Centrum by mělo být hotové v roce 2012. (Jantar Kosodlinev)

21


Stále nejsi spokojený s dostupností skautFLEXu? Přečti si o třech zaručených způsobech, jak časopis získat. Tentokrát si určitě vybereš.

1

V elektronické podobě ti časopis každý měsíc chodí na mail. Můžeš si ho také stáhnout na www.skaut-hradec.cz . Tento způsob je nejrychlejší, nejlevnější a nejbarevnější.

2

Pokud ti nevadí dostávat černobílou kopii skautFLEXu, navíc s několikadenním zpožděním, vyzkoušej druhý způsob získávání. V každém středisku máme kontaktní osobu, která ti časopis každý měsíc předá do rukou nebo nechá v klubovně. Záleží na dohodě. Nevýhodou je horší kvalita tisku a pozdní dodání.

3

Předplatné skautFLEXu! Pokud ti nevadí za jedno číslo časopisu zaplatit 15 Kč (tj. 165 Kč ročně), bude ti chodit jeho černobílá kopie

domů do schránky. Konečně si skautFLEX

přečteš ve vlaku nebo ve škole pod lavicí. A to vše jen s malým zpožděním, takže ti neunikne žádná akce. Jako předplatitel můžeš očekávat řadu výhod, například přílohy!

Rozhodl ses přeplatit skautFLEX? Nechodí ti na mail? Chybí ti v časopise nějaká rubrika nebo naopak nějakou považuješ za zbytečnou? Uvítáme jakékoliv připomínky, protože chceme být nejlepší! Ozvi se na mail: skippy.radka@seznam.cz nebo na tel.: 775 048 483.

skautFLEX - měsíčník hradeckého skautingu Vydává okresní rada Junáka - Hradec Králové Kontakt na redakci: skippy.radka@seznam.cz Redakce: Radka Fabiánová - Skippy (sk), Zdeňka Pavlišová - Zipi (zp), Jakub Fabián - Swišť (sw), Martin Pavlík - Světluška (sve), Jiří Rind - Kajmánek (kj) Jazyková a obsahová korektura: Jakub Fabián - Swišť

22

Grafická podoba a sazba: Ondra Koupil - Okoun

skautflex18  

Rozhovor: Vítek Voseček Na cestě: Český ráj Kulturní koutek: Pankáč na Jazzu 2 Křižovatka Národní muzeum Kratochvilné hry Vánožní ozdoby Bet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you