Page 1


Co bylo OBROK 09 Ivančena Skauting za totality a dnes Velikonoční kuřátko Nakrojený den

Těšíme se na

Jak je dnes skauting vnímán veřejností? To je téma, které by vydalo na celý článek. Skutečností je, že nemalá část veřejnosti ve skautech vidí nadlidi. Nechci se nikoho dotknou, ale skauti, včetně redakce skautFLEXu, jsou naprosto normální lidé žijící obyčejné životy se všedními starostmi ve škole, nebo v práci. Tím jsem chtěla vysvětlit, proč je aktuální číslo flexu omezené jen na základní rubriky a proč je v něm tolik fotek a málo textu. Prostě nestíháme. Garantuji, že v červnovém čísle už najdete všechny své oblíbené rubriky. Radka Fabiánová - Skippy

2

Jerryho přednáška o náborech Svojsíkáč Mrkvová recese


Obrok v Jaroměři? Přiznávám, že jsem trochu pochyboval, jak to dopadne. Mělo to ale i výhodu. Který z hradeckých roverů by si nechal Obrok ujít, když ho má pár kilometrů za městem? Všechno

nakonec

dopadlo

výborně.

Pořadatelé z Jaroměře a z dalších měst odvedli skvělou práci a roverů z Hradce se zúčastnil slušný počet. Josefovská pevnost na několik dní ožila hrami,

Programový blok regiony. Roveři z

aktivitami, čajovnami, kavárnou, krčmou,

Královéhradeckého kraje staví

večerními

krychličku, která představí jejich region.

promítáním

koncerty, filmů,

divadlem,

ale

především

nadšenými rovery z celé země. Pokud jste na Obroku nebyli a chcete ochutnat atmosféry,

malinký

kousek

prohlédněte

si

ze fotky.

jeho A

mrkněte i na YouTube.com, Obrok tam má vlastní kanál! (sw, foto Zdenda)

K Obroku patří i koncerty a pařba. Právě hraje kapela Žito z Liberce. Podle mnohých však nejlepším hudebním zážitkem bylo vystoupení skupiny Mako Mako.

Inspiro, čili roveři roverům. Hafčus zkouší

Nenewtonovská kapalina zvaná Hmota.

rovnováhu na slackline.

Když do ní pomalu ponoříte ruku, chová se jako kapalina. Změna nastane, když do ní bouchnete pěstí, nebo skočíte na její hladinu. Potom se chová jako pevná látka. A

3

umí i tancovat!


Je padesát minut po půlnoci, sobota 25.

Cesta zpátky na vlak byla zpestřena jen

dubna. Čeká nás tradiční dlouhá cesta do

neustálou kalkulací, jestli vlak stihneme.

Beskyd, k mohyle, která zde stojí jako

Ukázalo se, že skautské tempo sedm

připomínka

kilometrů

vedoucích.

popravených Vlakem

skautských

doprovázené

indiánským během velmi pomůže při

Slováků a dalších prazvláštních individuí

stíhání vlaku. Opravdu jsme to stihli, a to

jsme vyrazili směr Ostrava. Mermomocí

na tři vteřiny přesně. 612 kilometrů na

jsme chtěli spát, ale sedadlové kupé není

dráze, probdělé dva dny a pětadvacet

úplně nejpohodlnější, zvlášť když nás v

kilometrů po horách bylo opravdovou

něm sedí sedm. Neokradeni jsme dorazili

lahůdkou, příští rok v to samé datum a

do Ostravy, kde si tou dobou místní

ten samý čas se na Vás všechny těším na

bezdomovci

shledanou!

nádraží

vyřizují

účty.

Vlakem a následně autobusem jsme se přesunuli až do Malenovic u Frýdlantu nad Ostravicí. Zde začal náš výstup. Letos jsme si s sebou vzali pouze malé kamínky, které jsme po hodině stoupání pietně položili na mohylu. Bohužel zadní strana mohyly se během roku zřítila. Dále nás překvapila nová pískovcová deska, stojící opodál, na které je vytesán skautský slib. Jelikož bylo ještě ráno, tak jsme pokračovali ve výstupu až na Lysou horu, kde bylo prosím místy sedmdesát centimetrů

sněhu.

Odměnou

za

překonání sněhových závějí nám byla teplá česnečka a zelňačka. Zpátky jsme se vraceli naučnou cestou z Lysé hory, kde jsme se postupně dozvídali legendy spojené s tímto krajem, převážně pak ty o zbojníkovi

Ondrášovi.

Nejkrásnějším

místem extrémně táhlého sestupu pak byl malenovický kaskádovitý vodopád, který jsme jako malí kluci všemožně prolezli.

4

hodinu

Ukrajinců,

na

plným

za

(Fugas)


Začátkem

dubna

nás

měl

projektu

NaSedáka

místostarosta

Junáka

Bohužel

zdravotních

ze

v

rámci

navštívit Jirka

Navrátil.

důvodů

se

nemohl dostavit. Dozvěděli jsme se to den předem, takže beseda už nešla zrušit. Ještěže tak, diskuze na dané téma se konala a hlavního slova se ujali bratři Kobra a Carda. V kuklenské klubovně se sešlo kolem třiceti lidí. Kobra otevřel téma skautingu za totality vyprávěním

o

svých

skautských

Kobra

také

zavzpomínal

na

situaci

začátcích. Zaujalo mě, jak velký zájem byl

českých skautů po revoluci a jak byl

o

český skauting vnímán ve státech, které s

skauting

po

druhé

světové

válce.

Připomněl nám, že skautům, jako je Jirka

komunismem

Navrátil, vděčíme za to, že i dnes můžeme

Skautské oddíly začaly bezprostředně po

vesele skautovat. Právě oni zachovali

převratu fungovat, jako by nikdy nebyly

myšlenku českého skautingu navzdory

utlumeny.

nemají

zkušenosti.

totalitnímu zlu. Slovo převzal Carda a podrobně nás seznámil

s

historií

kuklenského

střediska. Po diskuzi jsme ještě mohli shlédnout

krátký

film

o

Foglarovi

a

táboření jeho oddílu ve Zlaté zátoce. Na závěr bych chtěla popřát Jirkovi Navrátilovi pevné zdraví. Doufejme, že Hradec

brzy

navštíví

třeba

při

jiné

příležitosti. (sk)

5


Třicet korun – moc, nebo pomoc? To je motto letošního ročníku sbírky Pomozte dětem. Nezaznívalo 6. a 7. dubna jen z televizní obrazovky, z úst Vojty Kotka či Tomáše Hanáka, ale stejně oslovovaly skautky a světlušky ze 4. roje obyvatele Hradce Králové. S potěšením musíme říct, že se našlo dost takových, kterým třicet korun nepřišlo hodně a za svůj příspěvek si pak odnesli zapichovátko do květináče nebo kuřátko se skořápkou. Za dva dny naše skautky rozdaly kolem 300 kuřat se skořápkami a přes 200 zapichovátek. Kdo umí násobit, toho nepřekvapí celková částka 16 032 korun. Všem, kteří se na této částce podíleli moc děkujeme a těšíme se na příští rok. Doufáme,

že

se

zase

o

kousek

překonáme. (Míša Šimáková)

V Žižkových sadech se 24. dubna sešlo

Program se mi ale moc líbil. Myslím, ze se

okolo

a

líbil i ostatním a i když nás tam bylo

skautek, aby společně oslavili svátek

malinko, potkala jsem se s lidmi, které už

patrona všech skautů sv. Jiří.

dávno znám, ale nevěděla jsem, že chodí

třiceti

krojovaných

skautů

do skautu,“ řekla. Srazu se účastnily všechny výchovné kategorie.

Nevím,

jestli

jsem

dojmu

Hafčus by chtěl Nakrojený den asi až v

nabyla na základě velikosti parku, ale

září.

měla jsem pocit, že se nás letos sešlo

roverů,

„V

pátek

méně než vloni, což je možná trochu

výhodou, protože jsem se mohl zapojit do

škoda. Těžko říci, jestli to bylo způsobeno

hrátek mláďat, takže jsem se zas jednou

malou propagací akce, či něčím jiným.

mohl chovat jako malé dítě! Navíc jsem

ale

to

přišlo se

poměrně

nakonec

málo

ukázalo

měl první letošní zmrzku. Na programu Na otázky, zda je dobré pořádat v Hradci

bych do příštího roku změnil hlavně

akci Nakrojený den a jaký byl letošní

povinnost maturovat, protože to mě letos

program setkání, jsem se zeptala skautky

dost podstatně znemožňuje účastnit se

Jandi (13 let). „Určitě je dobré pořádat

jakéhokoli programu jinak než duševně –

Nakrojený den, ale mohlo by o tom

ale na den v krojích jsem si čas udělal,“

srazu tady ve městě vědět více skautů,

6

bylo nás tam docela málo.

uvedl. (zp)


Jako velká voda se nezadržitelně blíží

16. května, Nový Hradec

Svojsíkův závod 2009 na Novém Hradci Králové.

Důležitým faktorem ovlivňujícím průběh Obsah jednotlivých disciplín je sice až do

závodu je počet přihlášených rozhodčích

poslední chvíle v přísném utajení, ale

na

podařilo se mi zjistit, že se přípravy už

Někteří z vás se již nahlásili Lindě na mail

chýlí ke konci. Přihlašování soutěžních

lenka@cermis.net, ale mnozí ještě váhají.

družin bylo k 15. dubnu stopnuto a

Ať už patříte mezi přihlášené, nebo ještě

konečný stav přihlášených je sedmnáct

se rozmýšlející, mám pro vás důležité

družin. Chlapeckých týmů je nahlášeno

info. Ve čtvrtek 7. května proběhne v

devět a dívčích osm. Na krajské kolo

Rotundě

od

pořádané skauty z Jičína tedy pojedou

schůzka

pro

Hradec reprezentovat tři družiny skautů

rozhodčí.

a dvě družiny skautek.

nevyhovuje, můžete se přijít informovat

šéfování

jednotlivých

půl

sedmé

přihlášené

Pokud

vám

i

stanovišť.

informační potenciální

tento

termín

ještě 10. května o půl čtvrté tamtéž. (zp)

Hradečtí roveři si již brzy vystřelí ze svých spoluobčanů,

respektive

z

uživatelů

městské hromadné dopravy. Přijď 15. května v 16 hodin na konečnou dvojky na Novém Hradci Králové, kde naše mrkvová recese začne. Akce není vhodná pro masožrouty. Králíci, slepci, zelináři a vegetariáni se mohou zúčastnit zdarma, ostatní přispějí směšných pět korun.

15. května, Nový Hradec Průběh akce jsem popisovala v minulém čísle ve článku o hrách z recese. Podívej se také na plakátek, nalezneš na něm bližší

informace.

Čím

víc

chroupačů

mrkve se akce zúčastní, tím víc se nasmějeme! (sk)

7


Jiří

Navrátil

sice

do

Hradce

kvůli

zdravotním potížím nepřijel, ale i bez jeho účasti

byla

beseda

NaSedáka

29. května, Kukleny

velmi

zajímavá. Další osobností, která se nám představí, bude Jerry z Liberce.

Povídání bude zaměřené na malé oddílové a střediskové nábory, takže se nemusíte

Téma přednášky a následné diskuze bude

bát, že by se mluvilo o velkých akcích,

tentokrát ryze praktické: nábory. Účast

které samotný oddíl nemůže uspořádat.

doporučujeme vedoucím, jejichž oddíly

Jerry doplní teorii i praktickými příklady.

bojují s nedostatkem dětí, ale i těm, které

Zárukou kvality je i to, že Jerry o

zajímá, jak se dá nábor pojmout, nebo se

náborech

chtějí podělit o své zkušenosti.

vzdělávacích

pravidelně akcích

přednáší typu

na Elixír.

Přednáška se koná 29. května od 16 hodin v kuklenské klubovně. Všichni jste srdečně zváni! (sw)

8


Stále nejsi spokojený s dostupností skautFLEXu? Přečti si o třech zaručených způsobech, jak časopis získat. Tentokrát si určitě vybereš.

1

V elektronické podobě ti časopis každý měsíc chodí na mail. Můžeš si ho také stáhnout na www.skaut-hradec.cz . Tento způsob je nejrychlejší, nejlevnější a nejbarevnější.

2

Pokud ti nevadí dostávat černobílou kopii skautFLEXu, navíc s několikadenním zpožděním, vyzkoušej druhý způsob získávání. V každém středisku máme kontaktní osobu, která ti časopis každý měsíc předá do rukou nebo nechá v klubovně. Záleží na dohodě. Nevýhodou je horší kvalita tisku a pozdní dodání.

3

Žhavá novinka! Předplatné skautFLEXu! Pokud ti nevadí za jedno číslo časopisu zaplatit 15 Kč (tj. 165 Kč ročně), bude ti chodit jeho černobílá kopie

domů do schránky. Konečně si skautFLEX

přečteš ve vlaku nebo ve škole pod lavicí. A to vše jen s malým zpožděním, takže ti neunikne žádná akce. Jako předplatitel můžeš očekávat řadu výhod, například přílohy!

Rozhodl ses přeplatit skautFLEX? Nechodí ti na mail? Chybí ti v časopise nějaká rubrika nebo naopak nějakou považuješ za zbytečnou? Uvítáme jakékoliv připomínky, protože chceme být nejlepší! Ozvi se na mail: skippy.radka@seznam.cz nebo na tel.: 775 048 483.

skautFLEX - měsíčník hradeckého skautingu Vydává okresní rada Junáka - Hradec Králové Kontakt na redakci: skippy.radka@seznam.cz Redakce: Radka Fabiánová - Skippy (sk), Zdeňka Pavlišová - Zipi (zp), Jakub Fabián - Swišť (sw) Jazyková a obsahová korektura: Jakub Fabián - Swišť

9

Grafická podoba a sazba: Ondra Koupil - Okoun

skautflex12  

Jak je dnes skauting vnímán veřejností? To je téma, které by vydalo na celý článek. Skutečností je, že nemalá část veřejnosti ve skautech vi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you