Page 1


CO SE SNAŽÍM DODRŽOVAT Zákon světlušek Zákon světlušek jsou pravidla, která musí každá světluška dodržovat, aby jí lucernička stále pěkně svítila a všude ukazovala správnou cestu.

Světluška vždycky mluví pravdu Světluška je poslušná Světluška pomáhá jiným Světluška je statečná a veselá Světluška je čistotná

Slib světlušek Světluška, která by chtěla pečovat o světýlko ve své lucerničce, může složit slib světlušek.

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

Po složení slibu mohou věřící světlušky připojit prosbu:

K tomu mi dopomáhej Bůh.

Heslo světlušek Heslo světlušek je „Pamatuj!“. Pamatuj si, že máš vždy pěkně svítit a starat se o svoji lucerničku, abys byla užitečná všem lidem okolo. Pamatuj si, že jenom s rozsvíceným světýlkem můžeš konat dobré skutky.

Denní příkaz Také náš denní příkaz nám připomíná, abychom se každý den staraly o světýlko ve své lucerničce co možná nejlépe.

Bud lepší dnes než včera.

2


PÁR SLOV O MNĚ JÁ PŘEZDÍVKA .................................... JMÉNO A PŘÍJMENÍ ....................................

MOJE RODINA KDE BYDLÍM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................ TELEFON NA RODIČE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JÁ A SKAUTING MOJE ŠESTKA, ROJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAŠE SCHŮZKY VEDE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TELEFON NA NI: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MOJE CESTIČKA KDY JSEM ZAČALA TUTO CESTIČKU PLNIT: ........................................................ MŮJ PODPIS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3


MOJI PRŮVODCI

Vítáme tě mezi námi světluškami. Budeme tě doprovázet na tvé cestě.

�Í��M TĚ. �Á �S�M ��I����A.. �����Í �I ��I����A ��K, P�O�OŽE �S�M ��I�Á A �Y���Á. ���Ů�U �I �O��AT, CO �ŠE���O ���Š A ���Š.

A��J, MÉ �M��O JE VĚ����A.. �����Í VĚ����A �I ��K, P�O�OŽE �I �ŮŽ�Š VĚ�IT, A ��K ��M I ����S�U ���A���Ů. ���U ���A, ��YŽ SE I � Y S��N�Š ��U ���A�����U, A �Á �I ���O�U S ����S�Í ��J ���A��D.

�S�M ���A, ŽE ��I ME�I ��S P����A. �M����I SE ��������A,, P�O�OŽE V��I�E ��������A �Y��LE �O���M, ��O JE ����Ý A ��O ��Ý. �OC ���A �I ���Ů�U S ���OV��Í �A O�Á��U, ��O ��I.

�A��AR S�ST�I��O. �M����I SE ��A����A.. �OC ��A����A ���A SE S�A��M O D�UHÉ A �S�M Š��S��Á, ��YŽ ���U ��I���I ��L�M MĚ �����J��Í. ���A �I ���O�U S ����S�Í ��J ���OV.

�D�A��M TĚ, �Á ��ME Z������A Z������A.. A �O ��A�NĚ P�O�O, ŽE ��M O �Š�M PŘE�L�D, ��M, �DE SE CO ��S�NE. A �OC ���A SE O SVÉ �����S�I D���M I S �S�A����I. ����U �ŮŽ�ME �O��AT SVĚT ����O ��S.

4

A �Á �S�M ME��Ů��A.. ���NĚ ME��Ů��A ���U T�Á��M V L�SE �O�O�O����M �ŠE�O �IVÉ�O I NE�IVÉ�O. P�O�O �I ���U ��B��U P�Ů������Í P�Í����U ��L�M ��S.


CO MĚ ČEKÁ NA CESTIČCE Na tvé cestě tě čekají úkoly ze všech oblastí, které bys měla jako správná světluška umět. Pomůžou ti zlepšit se v tom, co znáš, umíš a jaká jsi. Úkoly si budeš vybírat podle toho, co tě zajímá a co jsi ještě nezkoušela. Nečeká tě jich málo, ani nebudou všechny jednoduché. Ale neboj, nebudeš na to sama, budeš mít několik průvodců, kteří ti rádi pomůžou. Za každé svoje zlepšení dostaneš drobnost a na konci tě čeká pěkná odměna, takže se určitě snaž, abys úkoly plnila, jak nejlépe dovedeš.

Co umím a znám:

str. 10

... mi vždy pomůže v tom, abych si dokázala poradit v různých situacích běžného života, které to budou vyžadovat, ať už se jedná o první pomoc, vyjadřování, nebo třeba o moji fyzičku.

Kdo jsem:

str. 18

... to mě povede k tomu, abych poznala, jaká doopravdy jsem, lépe chápala, co je správné a co ne, a dokázala se podle toho zachovat.

Můj kamarád:

str. 24

... je druhý člověk, který je mi blízký, se kterým si můžu povídat, kterému můžu důvěřovat a svěřovat se.

Můj domov:

str. 29

... to je rodina, oddíl, parta, šestka. Mezi těmito lidmi je mi dobře, cítim se s nimi klidně a bezpečně. Vždycky je mi fajn, když můžu být v kruhu přátel, kteří mě mají rádi a na které se můžu spolehnout.

Svět okolo nás:

str. 45

... je velký, rozmanitý, propojený, je plný zajímavých příběhů a důležitých pravidel. Musím se v něm umět orientovat a rozumět mu, což mi pomůže se v něm neztratit.

Příroda kolem nás:

str. 54

... je plná mnohých krás a překvapení. Stojí za to v ní trávit svůj čas, poznávat ji, vnímat její krásu a hodnotu a učit se šetrně se k ní chovat.

5


JAK SE PLNÍ CESTIČKA Zde se dozvíš, jaká pravidla platí pro plnění této cestičky. Pokusíme se zodpovědět všechny tvoje zvídavé otázky: Který stupeň si mám plnit?

Cestička se skládá ze tří stupňů. Každý stupeň odpovídá přibližně jednomu skautskému roku. Cestička se začíná plnit tím stupněm, na který máš věk a zkušenosti. S výběrem toho správného stupně ti určitě pomůže tvá Velká světluška.

Jak si můžu cestičku splnit?

Tvým cílem je splnit všechny úkoly z celé cestičky. V některých případech máš více úkolů na výběr, v tom případě stačí splnit jen tolik úkolů, kolik je u zadání uvedeno.

Jak se v cestičce vyznat?

Úkoly jsou rozděleny pro lepší přehlednost do šesti oblastí (Co umím a znám, Kdo jsem, Můj kamarád, Můj domov, Svět okolo nás, Příroda kolem nás). Průvodcem každé z oblastí je jedna postava z našeho příběhu.

Můžu si vybírat úkoly?

Mnohé z úkolů musí splnit každý. Nicméně čím vyšší stupeň budeš plnit, tím častěji si budeš muset vybírat, jaké úkoly budeš plnit. Je to přirozené, už jsi starší, zkušenější, a můžeš si tak vybrat, v čem by ses chtěla zlepšit. Vybírej si úkoly, které tě zaujmou a díky kterým si něco nového zkusíš nebo se naučíš. Úkoly, kde máš možnost výběru, si před jejich plněním barevně označ vybarvením symbolu vedle úkolu. Vyberu si a splním jeden úkol: • Na výpravě se šestkou nebo rojem v lese si vyberu místo, které mi přijde nejhezčí, a postavím na něm (lesní) domeček. Na stavbu domečku použiju jen přírodní materiál, který najdu v lese. • Vyrobím lodičku z kůry či ze dřeva. Poté si uděláme v potoce závody v jejich pouštění.

Co když udělám vše, co se po mně v úkolu chce?

Až si budeš myslet, že máš úkol splněný, vybarvi si úzký proužek na pravé straně potvrzovacího políčka. Pak teprve požádej o potvrzení úkolu.

6


Kdo mi potvrdí splnění?

Pod každým úkolem se nacházejí potvrzovací políčka podle toho, kdo daný úkol může potvrdit. V případě, že je u úkolu více potvrzovacích políček (většinou hvězda a domeček), můžeš si vybrat, koho požádáš o potvrzení.

hvězda

úkol potvrzuje Velká světluška nebo Jitřenka

domeček

úkol potvrzuje někdo z rodiny, například maminka, tatínek, sourozenec, babička nebo dědeček

šestka

úkol uznává šestka, podepisuje se šestnice po společném sezení a hlasování celé šestky

Do těchto políček se ti podepíšou na důkaz toho, že máš úkol splněný (pokud ti jej uznají).

Co mám dělat, když budu mít úkol splněný a potvrzený? V tom případě si můžeš na důkaz splnění vybarvit lucernu vedle úkolu. Dále si budeš moct vzít jednu samolepku a umístit si ji na správné místo na speciálních stránkách uprostřed cestičky.

Kdy budu mít splněný celý stupeň? Celý stupeň budeš mít splněný po dokončení všech předepsaných úkolů a po souhlasu Velké světlušky.

Co získám za splnění celého stupně?

Dostaneš nášivku na kroj oznamující dokončení části cestičky, budeš si moct splnit Nástrahy jeskyně, příp. další odměnu podle tvého oddílu.

Kdy si na kroj můžu našít nášivku za daný stupeň? Nášivku si na kroj můžeš našít až po splnění celého stupně.

Kdy si můžu splnit Nástrahu jeskyně?

Nástrahu jeskyně si můžeš splnit až po splnění celého stupně. Na splnění máš dva pokusy.

Kdy můžu začít plnit další stupeň? Další stupeň můžeš začít plnit až po úspěšném dokončení předchozího stupně.

7


��STĚ �I ���A�UJ�Š, CO �ŠE���O ���I O P�Á���I�Á�H �U����A SE SVĚ�������I P�O���A.

�U����A ��A �A ���U �L��AT ��UZ����U �U�E��U, O KTERÉ �Í ��P�ÁV�L D�DE��K.

D��K�ÁT �A�O���A �U�E���U A S���A SE J����U ZE SVĚ���Š�K.

T�O��M Z T��NÉ J����NĚ SE ���K N������O, ŽE JE �U����A ME�I SVĚ�������I. A ��K SE �OZ����I �O��Í�IT SVÉ ���Y.

8


������I ����U�IT ����MĚR�E ��U��L�E, ŽE JE S�A�Á A BE��O��Á A ŽE J���NĚ V J�����I �I P�����U ME�I S�BE.

����MĚ��A UVĚ���A ���U, CO �Í ��Ý �KŘET Ř��L. ��YŽ �A �Í ��K VĚ����A LET��A, ��K �I S�����A �O ���Y. ��K �I UV������A, CO �D����A, A ���O��A �Í, �LE UŽ �I NE�����Y, ŽE �A���Á P�ŠET.

��ŠT�S�Í VĚ����U �A�H����L ��N��K A V K���I��E �D �IR�K �I ��N��L �U��N�E.

��YŽ T�O�OVÉ Z J����NĚ N���P��I SE ��U�����U, �OZ����I SE �U��N�E �U�E��I��U V�ÍT. ����I��A �U����U �������A �D �S�A��Í�H SVĚ���Š�K A ��K �Í �U�E��I��U V���I.

9


T�O�OVÉ Z J����NĚ SE �OZ����I �U�E��U ��I�IT. ��ŠT�S�Í SE ����A ��S�A���A �A ST���U SVĚ���Š�K A ���O��A ��M �U�E��I��U �A�H���IT.

���Y J��I�H ���O�I SE �U����A ��S �O��A S�ÁT SVĚ������U A �ÝT S �S�A����I SVĚ�������I.

P����M��U �I, ��O JE ��O V P��B�U �U����Y:

Krák je... Jedmilka je... Fujka je... Šouralka je... Brok je... Šeroprach je...

10


��YŽ �S�M SE Z�����A A �DŘ��A �I �O�U, ��A����A �N�D P��LET��A A �ŠET���A �I �I.

Ošetřím odřeninu a vosí nebo včelí bodnutí. O ošetření si popovídám s Velkou světluškou.

Učím se plavat. Pokud už plavat umím, pak bez přestávky uplavu ............. metrů.

11


Naučím se v roji nový kolektivní sport a zahraju si ho spolu s ostatními. Po dohodě s Velkou světluškou jsem si zvolila tento sport:

Seřadím jednotlivé kroky při telefonování do správného pořadí. Podle nich zavolám Velké světlušce – potvrdím účast na výpravě nebo se omluvím ze schůzky apod. �O�D�A��M

P��S�A��M SE

�AV���M

��O �Y�O��M ��

�D���M �N�O��A�I

12

�O���U��M SE

���LE���U ���OV�Ď


13


Rozluštím alespoň jednu jednoduchou šifru (např. šnek, mřížka).

����U S D�DE�K�M N��O �������U ���A P��P�A���U �Ů��Á ����A. ���S �I �O I � Y S �S�A����I SVĚ�������I.

Na schůzce, výpravě či táboře připravíme (společně se šestkou) zeleninový nebo ovocný salát.

Do rámečku nalepím obrázky surovin, které jsme použili. (Obrázky najdu např. v reklamních letácích.)

14


Lucinka má ráda brambory v popelu. Ale vždy, něž je začne s dědečkem připravovat, musí nachystat ohniště, nasbírat dříví a hezky se starat o  oheň. A  až si pochutnají, vždy ohniště zas uklidí.

Na výpravě vyberu vhodné místo pro ohniště, pomůžu s jeho přípravou.

Na schůzce, výpravě či jiné oddílové akci zahrajeme se sestřičkami pod vedením Velké světlušky scénku na téma: Jak se chovat, když mi někdo cizí nabízí: • bonbony či jiné sladkosti • svezení autem domů • pozvání na čaj do cizího domu či bytu • podobná témata, která nás napadnou. Na jedno z témat můžeme zkusit nafotit fotokomiks. Vybrané téma:

15


Na výpravách (táboře) neutrácím všechny peníze (např. za sladkosti). Vždy mi pár korun zbude.

Bezchybně vyřídím důležité informace z krátkého vzkazu. Informace si nikam nezapíšu a budu si je pamatovat alespoň 20 minut.

16


Přinesu si na schůzku ochrannou pomůcku (svou či půjčenou), kterou potřebuju k nějakému sportu, ukážu, jak správně se používá. Přinesla jsem:

Vyberu si a splním dva úkoly: • Najdu na mapě alespoň šest různých objektů (kostel, zřícenina, pošta atp.) podle mapových značek, o kterých jsme si povídali na schůzce. • Ukážu na mapě, kde jsou základní světové strany. • Ukážu na mapě své město.

Vyberu si a splním jeden úkol: • Podle seznamu si připravím věci na jednodenní a vícedenní výpravu. • Složím jednoduchý papírový nebo plastikový model podle návodu. • Přinesu do roje hudební nástroj a budu doprovázet při zpívání písničky, kterou umím zahrát.

17


18


Když prohraju nebo se mi něco nepovede, nebrečím, nevztekám se, nevymlouvám se a nesvádím vinu na druhé. Toto pravidlo alespoň tři schůzky dodržím. Dne:

Dne:

Dne:

V�������Š, ��K ����I��A �������A VĚ����U �O L��A A ��K �Í ��M NE����A? A ��K SE ����NEC P����A ���U�IT �A �O, CO P�OV���A? ����D �D���Š NĚCO �LÉ�O, ��AŽ SE �O ��KÉ ��P�A�IT.

Když provedu něco špatného, pokusím se to napravit, nebo se alespoň omluvím.

19


Lucinka ráno vstane, nasnídá se, pomůže dědovi s prací okolo mlýna, jde s Brokem do lesa a večer se promění ve světlušku. Jaký je můj režim dne? Vyberu si jeden den v týdnu a doplním, co kdy během dne dělám. Zvláštní barvou označím své důležité události během dne.

Čas

20

Mé aktivity


21


��I���I ��ME

M��I V����U ����ST, ��YŽ

SE ��U����A S���A U�IT����U VE ���S��Í ���LE ��N�E.

Chtěla bych být:

Seznámím ostatní v šestce s tím, co bych chtěla jednou v životě dělat a čím bych chtěla být (např. pomocí vyprávění, obrázku nebo scénky).

protože:

Sednu si na pět minut na klidné a tiché místo a se zavřenýma nebo zavázanýma očima budu naslouchat. Kamarádkám ze šestky pak budu vyprávět, co mě při tom napadalo.

Slib, který jsem během 14 dní dala, jsem se snažila splnit. Pokud se mi to někdy nepodařilo, vím proč. Slib:

22


23


Snažím se chovat pěkně ke svým kamarádům. Pomáhám a neubližuju ostatním v roji i mimo něj. Během oddílových akcí se třikrát pobavíme v šestce o tom, jak se k sobě chováme. Dne:

24

Dne:

Dne:


Co umím a znám ���Y SE S�ST�I����I SVĚ�������I V�������ME, CO ��ME ����U �A���Y, A ��K VE�ER ���LE�NĚ ��N��ME A ����J�ME SE.

S kamarádkou/kamarádem máme spoustu společných zážitků. Naposledy mě potěšilo, když jsme spolu s kamarádkou/kamarádem:

��N��K JE ��J ��B�Ý ���A��D. I ��YŽ MĚ JE�O ���A���I N����Í ���I, �N SE ���U ���A���Í ��L.

Na kamarádkách v šestce oceňuju tyto vlastnosti:

Mají však i nějaké chyby, například:

25


26


Co umím a znám

27


Podělím se s alespoň dvěma kamarádkami o různé věci.

S ................................................ jsem se rozdělila o ...............................................................................

S ................................................ jsem se rozdělila o ...............................................................................

����Š��M �IF�U: Autor citátu: Robert Baden Powell Klíč: had

28


Co umím a znám

Společně se šestkou vyrobíme draka, krmítko, předmět do klubovny, vymyslíme plakát, secvičíme scénku atp. Výrobek či činnost zapíšu, namaluju, nalepím sem jeho fotografii nebo jej jinak ztvárním.

Vyrobily / secvičily jsme:

29


U nás doma má každý na starost nějakou činnost. Přiřadím jednotlivé postavičky k činnostem, které běžně dělají. Můžu dokreslit i další činnosti.

1

3

2

4 5

........................ .......................

30

......................... ...................... ........................


Co umím a znám

6

7

8

9

10

31


32


35


36


37


38


Co umím a znám Na schůzkách a výpravách nezdržuju kamarádky svými pozdními příchody ani jiným způsobem.

Přišla jsem včas na tyto tři akce: Datum

Akce

Potvrzení

����Š��M �IF�U:

41


Poznám, komu patří která lucernička?

................. ................. ................. ................. ................. ................. 42


Co umím a znám �U����A ���A I VE ���NĚ ��S��NE ����S�U P�Á�E. A CO � Y? ���Y ���A ���Á��Š?

Pomáhám doma? Zasloužím si za svoji pomoc uznání?

Rodinná rada …………………………………………. se rozhodla udělit uznání pro …………………………………………….……… za vydatnou pomoc v domácnosti, zejména při: …………………………………………….……… …………………………………………….………


Vyberu si a splním tři úkoly: • Pomůžu kamarádce s plněním některého z bodů nováčka nebo 1. stupně. • Naučím kamarádky v roji něco z toho, co mě baví. • Na schůzkách nekazím ostatním společné hry. Snažím se hrát, jak nejlépe umím, abychom si já i ostatní hru užily. • Společně se šestkou se dohodneme, co bychom mohly do klubovny vyrobit, a pak se pokusíme o výrobu. • Pokusím se vysvětlit nováčkovi pravidla šestky, oddílové tradice, apod., aby dobře zapadla do naší party.

���AR��M �I �����U �U����Y

44


Co umím a znám

P�Á�����Y N�ST�Á��M J�N U D�DE��A VE ���NĚ. S ���I�I SE VĚ�����U J�ŠTĚ J�D�ME N���M ���Í�AT. LE��S �Y�H SE ���A ���Í���A K �O�I N��O �O N����Ý�H �OR . A ��M �Y S�S �HT��A ���Í�AT � Y?

Napíšu místa, kam bych se ráda s rodinou či rojem podívala na dovolenou nebo na výpravu.

45


S ostatními z naší šestky si povíme, co se nám líbilo či nelíbilo na výpravě. Nakreslíme o tom společně obrázek, vymyslíme básničku nebo něco jiného.

46


Co umím a znám Uděláme si s rodinou, babičkou, školou či rojem výlet a já poté přinesu šestce památku na toto místo – fotografii, pohled, turistickou známku, pro dané místo typickou přírodninu, suvenýr, na kterém je poznat, odkud je. Byla jsem:

Přivezla jsem:

Co ukazujeme návštěvě, když k nám do města / vesnice přijede? Jaké budovy, památky, přírodní zajímavosti jsou v našem městě / naší vesnici či okolí?

47


48


Co umím a znám Vyberu si úkol. Každý den, kdy úkol dodržím, o tom řeknu večer své rodině a poté si vybarvím okénko. Stejný úkol si můžu vybrat dvakrát.

budu si dávat pozor, abych nemluvila s plnou pusou

pozdravím, když někam vejdu

celý den budu přecházet silnici pouze po přechodech (nadchodech, podle semaforu – na zelenou)

ve škole budu mít celý den vypnutý mobilní telefon

vždycky pustím sednout staršího

při vstupu do bytu, školy, klubovny se přezuju

budu zhasínat v místnostech, kde nikdo není

můj návrh úkolu:

Splnila jsem úkol:

Dne:

Dne:

Dne:

49


��YŽ �U����A �OTŘ���JE S NĚ��M �O���IT, ��K SE ��S N����Í Z�P�AT. ���Y �Í V��Y ���ŮŽ�ME.

Koho se zeptám, když něco nevím? Kde to najdu? Zajímavosti o našem středisku? Kdy bude víkendová akce? Kdy pojede autobus? Utekl mi pes, co mám dělat? Kde najdu mléko v obchodě? Kam mám jít, když se ztratím? Kolik je hodin, prosím?

Zapojím se do vytváření pravidel chování šestky, která platí pro celý rok. Pravidla si vyvěsíme v klubovně. (Na táboře můžeme sepsat pravidla chování šestky na táboře.) Pravidla se snažíme dodržovat.

50


Co umím a znám

51


Popíšu zaměstnání dospělých lidí ze svého okolí. Vyberu tři povolání a pomocí scénky vysvětlím, co ti lidé dělají. ��JE �A����A JE L��A��A, �A�ÍN�K S�AV���Í �NŽ��ÝR A D�DE��K �Ý��L ����ÁŘ�M.

Kdo: Povolání: Kdo: Povolání: Kdo: Povolání:

Znám zajímavé příběhy z dávné i nedávné historie či historické události ze svého okolí. Převyprávím šestce či doma jednu z nich. Název příběhu:

52


Co umím a znám

Vyberu si jednu lidovou písničku a povím šestce, o čem se v ní zpívá. Název písničky:


Vyberu si a splním jeden úkol:

• Najdu v lese suchý strom a dovedu k němu šestku. Vysvětlím, jak se liší od živého.

• Zahraju roli ve scénce nebo v pohádce o přírodě.

• Zúčastním se s rojem letního tábora.

54


Vyberu si a splním jeden úkol: • Zamyslím se, jestli jsou v lese houby, zvířata nebo rostliny, které by mi mohly ublížit, a jak. Dvě z nich nakreslím jako výstražnou značku. Co to je:

Jak to může být nebezpečné:

Co to je:

Jak to může být nebezpečné:

55


• Uvařím si s šestkou čaj z přírodních materiálů (bylinek), které si společně najdeme. Do čaje jsme daly:

56


Vyberu si a splním jeden úkol: • Při jaké činnosti se spotřebuje nejvíc vody? Označím doma nebo v klubovně místa, kde se spotřebovává voda, a vyberu z nich jedno, kde se spotřebuje vody nejvíce. Vymyslím, jak by se dalo doma nebo v klubovně co nejvíce šetřit s vodou. Plán představím své šestce.

• Minimálně jednou vynesu odpadky (doma či po schůzce) a vyhodím odpad do příslušných kontejnerů. I pro příště se budu snažit třídit odpad. A dále si správně vybarvím prázdné kontejnery (podle barev, které máme v obci/městě) a vyplním, co se do kterého hází.

57


Vybarvím podle knížek či internetu černobílé obrázky květin a vyplním jejich názvy. Ke splnění úkolu stačí správně vybarvit 6 květin z 8. Na obrázcích jsou tyto květiny: čekanka obecná netýkavka nedůtklivá pomněnka vlčí mák pryskyřník prudký chrastavec polní rdesno hadí kořen pryšec chvojka

1

2

3

4

1 2 3

5 4 5 6 7 8

58

6

7 8


Vyberu si a splním jeden úkol: Budu pozorovat různorodost přírody – najdu alespoň 30 listů (velké jako dlaň, úzké, zubaté, oválné), plodů různých tvarů nebo barev, různě zbarvené či tvarované nebo vonící květy. Sbírám jen spadlé listy a plody. (Pokud vybraná rostlina neopadává, opatrně mohu jeden list utrhnout.) Pokusím se nalezené druhy pojmenovat a označit. Sbírku představím na schůzce. Dva nejzajímavější listy nakreslím.

Při procházce v přírodě budu pozorovat libovolného drobného živočicha (žábu, mravence, ještěrku, brouka, žížalu, slepýše). Do tabulky zapíšu své poznatky a nakreslím obrázek z pozorování. pozorovala jsem: velikost:

barva:

zvuky: další postřehy (pohyb, obydlí, ...):

spatřila jsem také:

59


Minimálně na třech výpravách do přírody neporuším pravidla chování v přírodě (netrhám zbytečně květiny, nekopu do hub, rozdělávám oheň jen na místech k tomu určených, nekřičím v lese).

60


�U����A UŽ �Í, ŽE V L�SE ���Í I T�O�OVÉ A ��S��U ��S����Y, KTERÉ �Í �Ů��U ���Í�IT, ��YŽ �I N��Á �O�OR . �LE ��KÉ �Í, ŽE ��M �ŮŽE ���ÍT ���NĚ U�ITE��Ý�H VĚ�Í A T�O�Ů.

Vyberu si a splním jeden úkol: •

Vyberu si nápadný zvuk v přírodě, půjdu za tímto zvukem, zjistím, kdo je jeho původce. Vyhledám něco zajímavého o tomto původci. Co jsem slyšela:

Našla jsem o původci zvuku:

• Na výpravě nebo na táboře najdu co nejzajímavější přírodninu (samorost, kámen, strom v okolí) a pojmenuji ji podle toho, co mi nejvíce připomíná. Uspořádáme si v roji výstavu nalezených předmětů. Našla jsem:

Můj název:

61


62


Co umím a znám

63


64


65


������M �M��A KE ���A�����M �U����Y.

66

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................


67


PÁR SLOV PRO TVOJE VEDOUCÍ Tato cestička, která má být průvodcem a pomocníkem v osobním rozvoji vlčat a světlušek ve věku 7–10 let, byla vydána jako součást projektu „Nový program“. Předcházelo jí více než dvouleté vytváření a testování. Celý komplet stezky pro vlčata a cestičky pro světlušky se skládá ze tří stupňů a Nováčka (příručky pro nové členy) ve třech variantách (pro vlčata, světlušky a pro vodní vlčata a žabičky). Součástí stezky je symbolický rámec: Kniha džunglí pro vlčata, Kouzelná lucerna pro světlušky a Příběh Čolka a Žabky pro vodní vlčata a žabičky. Více o vazbě na výchovný program Junáka naleznete v metodických příručkách k jednotlivým oblastem (např. Příroda kolem nás, Svět okolo nás). Více informací naleznete na webových stránkách www.skaut.cz/novyprogram. Ke stezce je k dispozici metodika, jak stezku v oddíle zavést a používat, včetně velkého množství inspirativních nápadů a návodů. Naleznete v ní vazbu stezky na výchovné cíle a inspiraci k aktivitám pro oddílovou činnost podle nové stezky. Jednotlivé součásti metodiky i stezky je možné zakoupit v TDC (www.skaut.cz/obchod), JUNu (www.junshop.cz) a v dalších skautských prodejnách. Stezku je možné upravit pro oddílové podmínky. Bližší informace a návod jsou uvedeny v metodice Jak pracovat se stezkou vlčat a světlušek. Připomínky ke stezce, které bude možné zohlednit v dalším vydání, můžete zasílat na e-mailovou adresu novyprogram@skaut.cz.

Měsíční lucerna – 2. stupeň cestičky světlušek Autoři: Stezku připravila pracovní skupina ve složení: Ondřej Kupka – Dick, Milan Onderka – Packi, Dana Waldsteinová – Komtesa, Monika Gaňová – Máňa, Jan Holoubek – Piko, Markéta Zavřelová – Marki, Markéta Pohanková – Kulík, Vít Rusňák – Virus, Jan Podzimek – Šikula, Martin Kroul – Mates, Michal Tarant – Majkl a František Šereda – Moulin pod garancí Metodické skupiny NJ pro výchovný program. Poděkování: Děkujeme všem, kteří se na vzniku stezky podíleli, za jejich pomoc. Jednalo se zejména o členy testovacích oddílů, konzultanty, členy dílčích týmů a další spolupracovníky. Díky. Motivační příběhy: Na základě příběhu Kouzelná lucerna, který dle volné inpirace od Radka Kučery napsala Kateřina Kováčová. Ilustrace: Petr Skácel, Václav Ráž Grafická úprava a DTP: Lucie Ernestová, GAO Jazyková korektura: Veronika Králová, Jan Hazlbauer

68


NENÍ TU JEN CESTIČKA Závod vlčat a světlušek Jednou za dva roky se koná Závod vlčat a světlušek, při kterém se mnoho vlčat a světlušek z celé republiky setkává ve společném přátelském zápolení v dovednostech, které by měly ovládat všechna vlčata a světlušky.

Světýlko

časopis vlča t a světluše k

Možná znáš časopis pro vlčata a světlušky jménem Světýlko. Můžeš zde nalézt kromě spousty zajímavého počtení i Lucinku, tvé další přátele z okolí mlýna a úkoly, které ti pomohou s plněním stezky.

Světýlko duben 2010

ročník 12

časopis vlča t a světluše k

Světýlko

prosinec 2009 ročník 12

VAŘENÍ Výprava pod stan

Z ČEHO MÁŠ STRACH?

ŽÁBY Vlčci a světýlka Každý z nás je dobrý v něčem jiném, někdo umí poznávat rostliny, jiný je zručný kutil, někdo je dobrý sportovec. Pokud si chceš vyzkoušet, v čem jsi dobrá právě ty, tak ti dobře poslouží vlčci a světýlka.

Kouzelná lucerna Chceš se dozvědět více o Lucince a jejích prázdninách na mlýně? Můžeš si přečíst knihu Kouzelná lucerna, kterou vydalo Tiskové a distribuční centrum Junáka (TDC).

69


NÁSTRAHA JESKYNĚ T�Ď,

��YŽ UŽ ��Š

M��Í��Í �U�E��U,

�ŮŽ�Š �I �Y����ŠET J���U Z ��ST�AH J����NĚ.

Noc v lese Strávím s Velkou světluškou nebo Jitřenkou, popř. maximálně třemi dalšími světluškami, noc v lese pod širým nebem nebo v přístřešku z přírodního materiálu. Budu naslouchat všem zvukům noci. Pomocí scénky pak ostatním světluškám ukáži, co vše jsem viděla a slyšela. Na splnění mám dva pokusy.

Nástraha naší jeskyně

70


POZVÁNÍ NA DALŠÍ CESTU

��U��ME SE S T���U, SVĚ�����O, A �A ���Á��U �D ��S ��S�Á��Š M��Í��Í �U�E��U, KTE��U �I �ŮŽ�Š �ÁT �A K��J. A ��U��ME, ŽE SE S T���U BR�Y U����ME VE ���NE��Í �U�E�NĚ, �DE TĚ �����Í ����Í ��B��D�U�ST�Í.

Úspěšně se mi podařilo splnit Měsíční lucernu dne ………………………. podpis Velké světlušky: ……………… 71


Lucinka tráví i letos prázdniny u svého dědečka ve mlýně. Díky Kouzelné lucerně se každý večer promění ve světlušku. Boj mezi světluškami a Jeskyní sílí. Dokonce se Jeskyně pokusí Lucinku zajmout. Podaří se jí to? Lucince ale dělají starosti i jiné věci než Jeskyně – její přátelství s Honzíkem je ohroženo. Jak to vše dopadne, se dozvíš v této knížce, tak neváhej a vydej se spolu s Lucinkou za dobrodružstvím.

© Junák – svaz skautů a skautek ČR

Vydal: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 jako svou 158. publikaci • Praha 2010 Vytiskla: Tiskárna AZUS Březová, s.r.o. • Náklad: 2.000 ks • První vydání • ISBN 978-80-86825-53-3 Projekt byl podpořen z grantu Evropské skautské kanceláře WOSM (PDGF – Partnership for Development and Growth Fund)

72

Cestička světlušek 2 Měsíční lucerna  

2 Světluška vždycky mluví pravdu Světluška je poslušná Světluška pomáhá jiným Světluška je statečná a veselá Světluška je čistotná K tomu mi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you