Page 1

zmieniamy klimat

www.krzyzowa.org.pl


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele! Z przyjemnością przedstawiamy nasze sprawozdanie roczne 2011 z serii „Rok w Krzyżowej”. W tej edycji zrezygnowaliśmy z druku publikacji. W 2011 roku zaczęliśmy intensywnie podejmować temat Krzyżowej jako „Centrum zerowej emisji” i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

b SPIS TREŚCI

Koordynacja: Marta Żmigrodzka-Koziejko Redaktor prowadzący: Marta Żywicka Zespół redakcyjny: Annemarie Franke Monika Kretschmann Dominik Kretschmann Marta Żmigrodzka-Koziejko Autorzy zdjęć: Iwona Grabowska Elżbieta Kosek Monika i Dominik Kretschmann Adelajda Lebioda Adam Rębcz Beata Sobońska-Müller Jehuda Swed Dariusz Wojtaszyn Marta Żmigrodzka-Koziejko Nauczyciele i uczestnicy projektów archiwum Dolnośląskiego Forum Polityczno-Gospodarczego archiwum Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego archiwum Kreisau-Initiative e.V. Wybór zdjęć: Dominik Kretschmann Marta Żmigrodzka-Koziejko Projekt graficzny: Jacek Zygmunt

2 / rok w krzyżowej 2011

Słowo wstępne

3

Kronika wydarzeń

4

Wykaz projektów 2011

6

Partnerzy i sponsorzy

25

Statystyki

24

System Pro Bono

27

Gremia

28

Kontakt

28

Pierwsze działania można już zauważyć na przykładzie „Domu Ogrodnika”, który jest modernizowany i przebudowywany na „Centrum Edukacji Ekologicznej”. Jego uroczyste otwarcie nastąpi w październiku 2012 roku. Z powyższych względów postanowiliśmy w naszej działalności ograniczyć intensywność drukowania na papierze. Również czynnik finansowy odgrywa tutaj istotną rolę. Na specjalnie stworzonej stronie internetowej, www.rwk.krzyzowa.org.pl, po raz pierwszy prezentujemy Państwu obfity zbiór tekstów, zdjęć, filmów i sprawozdań z naszej działalności w 2011 roku. Tym samym chcemy stworzyć wirtualne archiwum naszej pracy, w którym nasi partnerzy i przyjaciele będą mieli możliwość odnalezienia informacji na temat poszczególnych projektów i swoich pobytów w Krzyżowej, a w przyszłości będą mogli udostępnić własne teksty, zdjęcia oraz filmy. Kto z Państwa chętnie zagłębi się w lekturę, łatwo może wydrukować nasze sprawozdanie w formacie PDF. Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy w 2011 roku naszego bliskiego przyjaciela i współtwórcę Krzyżowej - Ludwik Mehlhorn zmarł 3 maja po krótkiej i ciężkiej walce z chorobą. Był współzałożycielem Fundacji „Krzyżowa” pod koniec lat 80. i  przyczynił się do kształtowania historycznego miejsca Krzyżowa-Kreisau, dzięki swoim licznym kontaktom z  Polską, doświadczeniom z  czasów działalności opozycyjnej przed 1989 rokiem i swojej pracy dla Akcji Znaku Pokuty - Aktion Sühnezeichen. W tym roku zostanie wydana publikacja dotycząca wystawy w Krzyżowej pt. „Odrzucając kłamstwo”, którą w latach 90. stworzył Ludwik razem z Katarzyną Madon-Mitzner z Ośrodka KARTA. W 2011 roku została wybrana nowa Rada Fundacji, najwyższe gremium. W naszej publikacji znajdą Państwo nazwiska jej aktualnych członków. Jednak to nie jedyne zmiany w naszych gremiach. W kwietniu 2011 roku została powołana na członka Zarządu Monika Kretschmann, od wielu lat zajmująca stanowisko kierownika Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Od tej pory działalnością Fundacji „Krzyżowa” kieruje trzyosobowy Zarząd. Każdy, kto gościł w  Krzyżowej, zna kawiarnię w  budynku „Obora” i  jej gospodarza, Waldemara Duźniaka. Pod koniec 2011 roku, po 13-letniej współpracy, nasze drogi się rozeszły. Od stycznia 2012 roku za dobre, pod względem kulinarnym, samopoczucie wszystkich gości przebywających na terenie Domu Spotkań odpowiedzialna jest Fundacja „Krzyżowa”. Po przeprowadzonej modernizacji jadalnia w budynku „Obora”, w swojej nowej oprawie gotowa jest przyjąć wszystkich swoich gości. Również kawiarnia otworzyła swoje drzwi w nowym wystroju i od marca nosi nową nazwę „U Hrabiego”. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty programowej oraz do odwiedzania Krzyżowej z rodziną i przyjaciółmi. Annemarie Franke, Monika Kretschmann i  Rafał Borkowski Krzyżowa, marzec 2012

www.krzyzowa.org.pl / 3


c STYCZEŃ • MARZEC

Europejski klimat się zmienia

W

2011 roku zaczęliśmy w Krzyżowej zmieniać klimat, również pod względem politycznym.

3 marca w Krzyżowej gościł Richard von Weizsäcker, były prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Do Krzyżowej przyjechał wraz ze swoją żoną i kierownikiem swojego biura, Hubertem Knirschem. Jednym z punktów wizyty była rozmowa z uczestnikami międzynarodowego projektu dla studentów „MICC-Model International Criminal Court”. Richard von Weizsäcker pytał studentów o ich opinię na temat pracy Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uczestnicy dyskutowali także o przyczynach i przebiegu wojny w Bośni, w tym roli Stanów Zjednoczonych i Europy oraz obecnej sytuacji na Bałkanach. 4 / rok w krzyżowej 2011

O szkoleniu na multiplikatorów i trenerów gry symulacyjnej „Europejski klimat się zmienia” opowiada Eva Feldmann-Wojtachnia z  grupy badawczej „Młodzież i  Europa” przy Centrum Stosowanych Badań Politycznych w Monachium: - Gra symulacyjna to metoda kształcenia politycznego, która ma na celu pomóc młodym ludziom zrozumieć zagadnienia polityczne i  procesy zachodzące w  Unii Europejskiej. Podczas gry uczestnicy wcielają się w  postacie polityków Unii Europejskiej i odgrywają ich role w taki sposób, jaki ma to miejsce w  rzeczywistości. Mogą wtedy - a nawet muszą - podejmować ważne decyzje, reagować na różne sytuacje polityczne oraz rozwiązywać zadania i  problemy, którym politycy codziennie stawiają czoła. Uczestnicy mają do czynienia z  tak zwaną „przystępną polityką” na wyciągnięcie dłoni. Podczas projektu otrzymują również informacje na temat Unii Europej-

skiej, a skomplikowana terminologia fachowa jest od razu wyjaśniana. Interesujące jest to, że wszyscy, którzy biorą udział w  grze, nie muszą posiadać podstawowej wiedzy na dany polityczny temat. Tutaj panuje zasada: learning-by-doing. Uczestnicy nie uczą się niczego na pamięć. Poprzez grę przyswajają taktyczne i  polityczne myślenie, pogłębiając przy tym swoje kompetencje. To się naprawdę wszystkim podoba. Centrum Stosowanych Badań Politycznych pracuje nad tą metodą już od dwudziestu lat i  właśnie dzięki niej młodzi ludzie szybciej rozumieją złożony kontekst polityczny, który przekazywany jest w  sposób nieskomplikowany i  jasny dla wszystkich. I jak się okazuje: młodzież jest tym zachwycona! Organizator projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa.

Zainwestowali w różnorodność

K

onferencją „Różnorodność - droga do przewagi konkurencyjnej organizacji i regionu” zakończył się projekt pod nazwą „Zainwestuj w różnorodność”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do kadry zarządzającej, przedstawicieli działów HR i PR oraz jednostek terytorialnych i organizacji pozarządowych. - Na konferencji staramy się stworzyć platformę do wymiany dobrych praktyk, by uczestnicy zobaczyli, jakie korzyści z zainwestowania w różnorodność mogą mieć ich przedsiębiorstwa i oni sami - opowiada Michalina Konkel, trenerka biznesu firmy „etta”. Głównym celem spotkania była promocja różnorodności w miejscu pracy. Podczas konferencji głos zabrali eksperci działający w międzynarodowym środowisku, którzy zachęcali uczestników

m. in. do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania różnorodnością jako drogi do przewagi konkurencyjnej organizacji i regionu. - Spotkanie z profesjonalistami w gronie ludzi zainteresowanych tą tematyką daje szansę uczestnikom zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Uczestnicy nawiązują tutaj kontakty, krok po kroku razem analizując korzyści płynące z „różnorodności”, równocześnie się przy tym wspierając. Ponadto mobilizuje do przemyślenia kwestii wdrożenia polityki różnorodności we własnych firmach. Jak wspomniałam, temat ten w Polsce jest nowy, odbiega od dotychczasowych

zwyczajów i zdarza się, że przedsiębiorcy nie widzą potrzeby, by zajmować się tą tematyką - tłumaczy trenerka. Na konferencji podkreślano, że warto uczestniczyć w dyskusjach i szkoleniach na temat różnorodności. Dzięki temu ludzie zaczynają pewniej podchodzić do tematu różnorodności, stają się bardziej otwarci i często rewidują swoją postawę. Zaczynają się zastanawiać, co dla nich jest ważne i zauważają, że każdy z nas jest różnorodny, ma inne potrzeby i motywacje. A to jak najbardziej wpływa na rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozwój jego pracowników. Organizator konferencji: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważna współpraca

O

nowej, polsko-izraelskiej wymianie szkolnej opowiada Dominik Kretschmann z Fundacji „Krzyżowa”. Jak doszło do nawiązania współpracy polsko-izraelskiej w Krzyżowej? Inicjatywa wyszła od Dorin i Rafaela Blau z Fundacji „Beiteinu Chaj - Nasz Dom żyje”, która mieści się w Synagodze w Dzierżoniowie i  tworzy centrum kultury. Kolejną ważną osoba w tworzeniu tej współpracy jest Anna Grużlewska, specjalistka do spraw historii żydowskiej Dzierżoniowa do 1945 roku i  jednocześnie nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie. W lutym 2011 roku małżeństwo Blau zaprosiło na spotkanie do Dzierżoniowa i Krzyżowej dyrektora oraz dwóch nauczycieli gimnazjum z Hajfy. Wówczas zaplanowane zostały terminy dwóch wymian szkolnych: w maju w Hajfie i w grudniu w Dzierżoniowie i Krzyżowej. Udział w spotkaniach brała młodzież z  I LO z  Dzierżoniowa oraz z  Hebrew Reali School z Hajfy. Jakie są główne założenia współpracy i jak przebiegał program? Podstawowymi założeniami takiej współpracy jest wzajemne poznanie siebie oraz kraju swojego szkolnego partnera. Podczas wymiany organizowane są wyprawy naukowe i warszta-

ty. Oczywiście nie obyło się również bez prezentacji swojego kraju i szkoły. W ramach wypraw naukowych uczestnicy spotkań zwiedzali ważne miejsca swojego regionu. W Polsce uczniowie udali się do Wrocławia, Krzyżowej, zwiedzali również Miejsce Pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnicy. Dotychczasowe spotkania były bardzo udane, uczniowie doskonale się rozumieli, posługiwali się językiem angielskim, także nie było problemów z  komunikacją. Takie międzynarodowe spotkania dowodzą, jak ważne są kontakty międzyludzkie. Czy ta współpraca będzie kontynuowana? Nauczyciel z Izraela, który jest odpowiedzialny za szkolne wyjazdy zagraniczne, współpracuje również z innymi szkołami. Niedawno zapowiedział kolejny przyjazd do Dzierżoniowa i Krzyżowej z następną grupą z innej szkoły. Także jak widać, współpraca zaczyna rozwijać się bardzo intensywnie.

www.krzyzowa.org.pl / 5


14

Warsztaty dla seniorów

Przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Akademia Europejska; Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu; Lwowskie Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

15

„Wesoła zima” - warsztaty dla dzieci z domów dziecka

Dzieci z Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej i z Niemiec

MDSM Krzyżowa

16

Spotkanie międzypokoleniowe „InterGenerationes” - konferencja europejska

Przedstawiciele różnych placówek kształcenia młodzieży, dorosłych, i osób starszych z Litwy, Niemiec, Czech Malty, Włoch, Rumunii, Austrii, Bułgarii, Szkocji, Polski, Francji, Belgii, Słowacji, Norwegii

Kreisau Initiative e.V.

c MARZEC c STYCZEŃ Nr.

1

Projekt „Zainwestuj w Różnorodność” – międzynarodowa konferencja I warsztaty o promocji idei zarządzania różnorodnością

Uczestnicy

Przedstawiciele firm, dyrektorzy, działy personalne

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

3

„Krzyżowa jako miejsce (lokalnej) historii” - warsztaty historyczne

Uczestnicy z Niemiec

Gegen Vergessen für Demokratie e.V.Berlin/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

4

Spotkanie młodzieży Eurofit

Uczestnicy z Polski z zespołu Szkół Specjalnych Jastrzębie Zdrój oraz z Niemiec z Annelore-Leber Oberschule z Berlina

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego; Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

5

„Model Krzyżowa” - szkolenie dla trenerów integracyjnych spotkań młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Austrii I Czech

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

6

„Moja Historia - Twoja Historia” warsztaty historyczne

Uczestnicy z Polskki i Niemiec

Kreisau Initiative e.V., MDSM Krzyżowa

Warsztaty z architektury krajobrazu

c LUTY 7

8

9

Junges Klangforum Mitte Europa warsztaty muzyczne Polsko-niemiecka wymiana szkolna

„Europejski klimat się zmienia” - szkolenie na multiplikatorów i trenerów gry symulacyjnej

Muzycy z Polski, Czech i Niemiec

Junges Klangforum Mitte Europa e. V. Berlin/Niemcy

Młodzież licealna z Polski i Niemiec

Willy-Brandt-Gesamtschule Marl/Niemcy; XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera Łódź; MDSM Krzyżowa

Młodzież, nauczyciele i multiplikatorzy z Polski i Niemiec

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego; Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie; Grupa badawcza „Młodzież I Europa” przy Centrum Stosowanych Badań Politycznych Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium; MDSM Krzyżowa

10

Warsztaty Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej

Młodzi chórzyści z Wrocławia

Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego

11

„Budujemy mosty: Sztuka” – międzynarodowe warsztaty edukacji inkluzywnej

Młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna z Polski, Niemiec, Słowacji i Danii

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

12

„Wolność bezgraniczna” - polskoniemieckie spotkanie wolontariuszy

Młodzież z Polski i Niemiec

LKJ Niedersachsen e. V. Hannover/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

13

Seminarium „Perspektywy polskoizraelskej wymiany szkolnej”

Uczestnicy z Izraela i Polski

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Beiteinu Chaj, Dzierżoniów

6 / rok w krzyżowej 2011

Międzynarodowa Konferencja Młodzieży Comenius

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Włoch, Norwegii

18

„MICC University” - symulacja obrad Międzynarodowego Trybunału Karnego

Studenci z Mołdawii, Macedonii, Litwy, Indii, Bośni i Herzegowiny, Rumunii, Ukrainy, Armenii, Gruzji, Białorusi, Holandii, Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.

19

„Koledzy po fachu” - polsko-niemieckie seminarium dla nauczycieli szkół zawodowych oraz pracowników kształcenia zawodowego

Nauczyciele i multiplikatorzy z Polski i Niemiec

MDSM Krzyżowa

20

„Historie życia czasu komunizmu praca nad biografią w poradnictwie i duszpasterstwie” - sesja naukowa

Uczestnicy z Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii, Rosji, Holandii, Polsk i Niemiec

Gesellschaft für Interkulturelle Seelsorge und Beratung (SIPCC) Düsseldorf/Niemcy, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

21

Warsztaty młodzieżowe

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu

Zespół Szkół Nr 14 Wrocław; Gimnazjum Nr 49 im. Polonii Belgijskiej Wrocław

22

Junges Klangforum Mitte Europa – warsztaty muzyczne dla młodzieży

Młodzi muzycy z Polski, Niemiec i Czech

Junges Klangforum Mitte Europa e. V. Berlin/Niemcy; MDSM Krzyżowa

23

„Z dwóch zrób trzy” - szkolenie dla nauczycieli

Nauczyciele z Polski, Niemiec i Ukrainy

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Warszawa; Stowarzyszenie Europejski Dialog Lwów/Ukraina; MDSM Krzyżowa

24

„Wspólna historia II” - seminarium dla nauczycieli i pedagogów

Nauczyciele i pedagodzy z Polski, Niemiec i Ukrainy

Kreisau Initiative e.V.

25

„Spotlight on Human Rights – Młodzi dziennikarze na szlaku” - warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Młodzież z Polski, Niemiec i Białorusi

Kreisau Initiative e.V.; Center for International Studies Mińsk/Białoruś; MDSM Krzyżowa

26

Poznać historię Krzyżowej - warsztaty młodzieżowe

Młodzież z Niemiec

Carl-Friedrich-Gauss-Gesamtschule Hemmingen/Niemcy; MDSM Krzyżowa

27

„Fair life” - warsztaty dla młodzieży z mniejszymi szansami

Uczestnicy z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

28

Poodróż do Miejsc Pamięci

Młodzież z Niemiec

Friedrich-von-Alberti-Gymnasium Bad Friedrichshall/Niemcy; MDSM Krzyżowa

29

„Trójkąt Weimarski – Reaktywacja!” warsztaty historyczne

Młodzież z Polski

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej Warszawa; MDSM Krzyżowa

30

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Młodzież gimnazjalna z Polski I Niemiec

Gimnazjum nr 1 Tczew; CoppernicusGymnasium Norderstedt /Niemcy; MDSM Krzyżowa.

Współpracownicy zawodowi i społeczni Miejsc Pamięci i muzeów z krajów Wschodniej i Zachodniej Europy

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci, Fundacja Badań nad Dyktaturą, Berlin; Akademia Ewanglicka w Berlinie; Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Warszawa

Organizatorzy

Młodzież z Niemiec

2

17

Gymnasium Ulricianum Aurich/ Niemcy; Gymnazium, Pribram, Probram VII /Czechy; Instituto de Educacion Secundaria Maria Zambrano, Torre del Mar/Hiszpania; Liceo Scientifico „Orazio Grassi”, Savona/Włochy; Vollen Ungdomsskole, Vollen/Norwegia; Zespół Szkół nr 5, Wrocław; MDSM Krzyżowa

31

9. Seminarium Miejsc Pamięci

www.krzyzowa.org.pl / 7


Międzynarodowe warsztaty historyczne i artystyczne dla studentów „European forum of history and art”. W kwietniu Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży przeobraził się w miejsce pracy twórczej. 120 uczestników z Polski, Niemiec, Belgii, Francji, Słowacji przez różnego rodzaju sztukę zajmowało się tematem wymuszonej migracji w ramach międzynarodowego i transgranicznego projektu.

c KWIECIEŃ • CZERWIEC

100. rocznica urodzin Freyi von Moltke

M

oje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa w Krzyżowej to zabawy, bieganie po łąkach i przebywanie na naszym gospodarstwie rolnym, w szczególności tu w stodole, gdzie właśnie siedzimy i rozmawiamy. Tutaj zawsze stały maszyny rolne, które uwielbiałem – wspominał Helmuth Caspar von Moltke podczas czerwcowego pobytu w Krzyżowej. Jego przyjazd wraz z pozostałymi uczestnikami podróży studyjnej Fundacji Freyi von Moltke dla Nowej Krzyżowej zbiegł się z uroczystymi obchodami 100. rocznicy urodzin jego Matki.

8 / rok w krzyżowej 2011

9. Seminarium Miejsc Pamięci

Dla wielu z nas migracja oznacza nie tylko fizyczne przeniesienie się z punktu A do punktu B, ale również przeniesienie swoich idei i wartości. Tutaj potwierdzają się nasze odczucia, że dla ludzi, którzy zostali zmuszeni do życia w  sowieckiej rzeczywistości, to była trauma - opowiada Leszek Rysak, uczestnik seminarium „Centra emigracji politycznej na Zachodzie w okresie Zimnej Wojny”. W czasie spotkania dyskutowano na temat idei i  planów jednoczenia Europy,

Pożegnanie 3 maja 2011 roku, po ciężkiej walce z chorobą, w wieku 61 lat w Berlinie zmarł Ludwik Mehlhorn, współzałożyciel i  współtowarzysz naszej Fundacji. Ludwik Mehlhorn był perkursorem porozumienia polsko-niemieckiego, wieloletnim członkiem Rady Fundacji i  wielkim przyjacielem Krzyżowej. W 2010 roku Ludwik Mehlhorn obchodził w Krzyżowej swoje 60. urodziny. Na tę okazję wybrał czerwiec, gdy w  Krzyżowej jest szczególnie pięknie. Zaprosił swoją rodzinę oraz przyjaciół z Niemiec i Polski. To były piękne urodziny, które na pewno na długo pozostaną w  pamięci wszystkich gości. Wówczas nikt nie przypuszczał, że urodziny te będą jednocześnie pożegnaniem Ludwika z  Krzyżową (...) Ta świadomość, że Twojej osoby i przyjaźni, jaką nas obdarowałeś, już nie będzie, jest dla nas bardzo bolesna - napisała we wspomnieniu Annemarie Franke, dyrektor Fundacji „Krzyżowa”.

I

deą seminarium jest stworzenie forum wymiany doświadczeń na poziomie ogólnoeuropejskim dla przedstawicieli różnych instytucji, którzy w swojej pracy poświęcają się edukacji historycznej z zachowaniem pamięci. Dzięki seminarium dowiadujemy się, w jaki sposób przedstawiana jest w różnych krajach historia najnowsza, a głównie tematyka migracji.

które powstawały w aktywnych politycznie centrach emigracji na Zachodzie i w środowiskach opozycji demokratycznej w  krajach komunistycznych. - Dzięki takim seminariom wszyscy uczestnicy wymieniają się swoimi prywatnymi i  zawodowymi doświadczeniami. Razem zdajemy sobie sprawę z  tego, że często

trudne jest niełączenie tych dwóch płaszczyzn. Obecni tutaj świadkowie czasu bardzo obrazowo przekazują nam swoją drogocenną wiedzę – widzimy, że z tych dwóch płaszczyzn, czyli doświadczeń zawodowych oraz prywatnych, tworzy się jedna - podkreśla Leszek Rysak.

Zmieniamy klimat, czyli z ekologią na „ty” Postać Freyi von Moltke przybliżyła zebranym w sali konferencyjnej gościom i  przyjaciołom Annemarie Franke: - Z wielką wrażliwością oraz należytym wyczuciem angażowała się w  odbudowę Krzyżowej jako miejsca spotkań w szczególności młodzieży. Do swojej śmierci była przyjaciółką, doradczynią i  regularnym gościem w  Krzyżowej, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Helmuth Caspar von Moltke podkreślał znaczenie zebranej młodzieży: - Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy

przyjeżdżam do Krzyżowej i widzę, jak ona się rozwija i  tętni życiem. Jest to dla mnie bardzo ważne, że młodzi ludzie z  całego świata chcą poznawać historię tego miejsca i w przyjaźni spędzić czas w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w  Krzyżowej tak, jak życzyła sobie moja matka. Uroczystości zwieńczyło zasadzenie przez Annemarie Franke, Helmutha Caspara von Moltke, Zbigniewa Kanickiego i  Zygmunta Worsę symbolicznego, trzeciego już drzewka w Alei Czereśniowej.

C

hyba nikt z nas do końca nie zdawał sobie sprawy, jak wiele zawdzięczamy wodzie, wiatrowi i słońcu. Uświadomili nam to studenci z kampusu ochrony środowiska z Birkenfeld, tzw. kampusu „zerowej emisji”, pod wodzą prof. dr Petera Hecka. Podczas warsztatów ekologicznych w  Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży opracowali oni strategię rozwoju dla Krzyżowej. Podsumowanie prac okazało się niezwykle interesujące, a  zalecenia i  propozycje przygotowane

przez studentów - warte rozważenia i głębszej analizy. Z pewnością wszystkich zebranych zaskoczył bilans kosztów eksploatacji przy użyciu energii odnawialnych. Instalacja żarówek LED-owych, paneli słonecznych np. na wybudowanych wiatach garażowych czy dachach niektórych

budynków Fundacji - oto pomysły na oszczędności. Do pełni działań „zerowej emisji” brakuje jeszcze pieców na biomasę, np. słomę. Do urzeczywistnienia planu potrzeba już „tylko” czasu i środków finansowych, które - jak podkreślają eksperci - zwrócą się dopiero po latach. Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie nowych rozwiązań w  zakresie energii odnawialnych dla Fundacji „Krzyżowa” mogłoby być wzorcowym przedsięwzięciem w tej części Europy. www.krzyzowa.org.pl / 9


c KWIECIEŃ Nr. 32

Projekt Polsko-niemiecka wymiana szkolna

48

„Budujemy mosty: Natura” międzynarodowe warsztaty edukacji inkluzywnej

Młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna z Polski, Niemiec i Czech

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

49

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie szkół partnerskich z Polski i Niemiec

Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum Zehdenick/Niemcy; Zespół Szkół Siemiatycze; MDSM Krzyżowa

50

„Myśl! Graj! Chroń!” - międzynarodowy trening w zakresie edukacji o prawach człowieka

Osoby pracujące z młodzieżą z Niemiec, Polski, Rumunii, Estonii, Islandii i Słowenii

Kreisau Initiative e.V.

51

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie szkół partnerskich z Polski i Niemiec

Ludwig -Jahn Gymnasium Forst/ Niemcy; Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży Lubsko; MDSM Krzyżowa

52

Seminarium Studentów

Studenci wydziałów prawa i ekonomii z Polski i Niemiec

Universität Regensburg/ Niemcy; Uniwersytet Wrocławski; Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

53

Konferencja „Carl Friedrich Goerdeler Kolleg” Fundacji Roberta Boscha

Uczestnicy z Polski, Ukrainy, Belarus, Armenii, Turcji i Niemiec

Fundacja Roberta Boscha Stuttgart/ Niemcy, DGAP Berlin/Niemcy

c CZERWIEC Uczestnicy

Organizatorzy

Młodzież licealna z Polski i Niemiec

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego Otwock; Friedrich-List-Berufskolleg Herford/Niemcy; MDSM Krzyżowa

54

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Młodzież licealna z Polski i Niemiec

III LO Im. Wł. Jagiełły Ząbkowice Śląskie; Ottheinrichgymnasium Wiesloch/Niemcy; MDSM Krzyżowa

55

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie szkół średnich z Polski i Niemiec

Zespół Szkół Ekola Wrocław; RobertBosch-Gesamtschule Hildesheim/ Niemcy; MDSM Krzyżowa.

56

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie z zespołu szkół z Polski i Niemiec

Zespół Szkół Ponadgimnayjalnych Kłodawa; Humboldtschule Hannover/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

57

Podróż studyjna Fundacji Freyi von Moltke Stiftung oraz obchody 100 rocznicy urodzin Freyi von Moltke

Przyjaciele i partnerzy Krzyżowej

Freya von Moltke Stiftung für das Neue Kreisau; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

„Poszukiwacze sztuki – śladami królika wielkanocnego” - warsztaty artystyczne dla dzieci

Dzieci ze szkół podstawowych z Polski i Niemiec

Międzynarodowe spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Historii (Euroclio)

Nauczyciele historii z Niemiec, Turcji, Polski, Holandii, Malty, Szwecji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Czech, Francji, Irlandii, Rosji

Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Histori Euroclio; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana szkolna

Młodzież gimnazjalna z Polski, Niemiec i Ukrainy

Gimnazjum nr 9 Leszno, BerotldBrecht-Gymnasium München/Niemcy; Regional Lyceum Kherson/Ukraina; MDSM Krzyżowa

58

IV Polski Kongres Rozwoju Wsi

Uczestnicy z całej Polski

36

„European forum of history and art” warsztaty historyczne i artystyczne dla studentów i nauczycieli akademickich

Studenci z Polski, Niemiec, Francji, Irlandii i Belgii

Fachhochschule Trier/Niemcy Studiengang Kommunikationsdesign; MDSM Krzyżowa

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego; Urząd Marszałkowski we Wrocławiu; Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

59

Uczniowie z Gminy Świdnica

Studio Artystyczne „Katharsis” (SAK); MDSM Krzyżowa

37

Pobyt studyjny

Pracownicy z Muzeum Śląskiego w Görlitz/Niemcy

Schlesisches Museum zu Görlitz/ Niemcy

Konkurs gitarowy – Studio Artystyczne „Katharsis”

60

„Uniwersytet w podróży” - projekt ekologiczny Instytutu IFAS - badania terenowe w Krzyżowej

Studenci z Niemiec

Umwelt-Campus Birkenfeld FH Trier/ Niemcy – Institut für angewandtes Stoffstrommanagement; MDSM Krzyżowa

61

Warsztaty dla zwycięzców konkursu jubileuszowego „10 lat Partnerstwa Powiatów Świdnickiego I Bergstrasse”

Młodzież z Polski I Niemiec

Starostwo Powiatowe w Świdnicy; MDSM Krzyżowa

33

34

35

Rosa-Luxemburg-Schule Potsdam/ Niemcy, Szkoła Podstawowa nr 4 Świdnica; MDSM Krzyżowa.

c MAJ 38

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczestnicy szkół partnerskich z Polski i Niemiec

Steven-Hawking Schule Neckar Neckargemünd/Niemcy; Gimnazjum Integracyjne nr 50 w ZS nr 11 Wrocław; MDSM Krzyżowa

39

„Forum Dialog” - Polsko-niemieckie warsztaty edukacji wielokulturowej

Młodzież z Zespołu Szkół w Olszycach I Liebig-Schule Berlin Neukölln/Niemcy

Kreisau Initiative e.V.

40

Pobyt studyjny z Gminy Ewangelicko-Luterańskiej z Drezna

Uczestnicy z Niemiec

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

41

„MICC” - symulacja obrad Międzynarodowego Trybunału Karnego

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji, Słowenii, Chorwacji Białorusi, Kanady, Litwy Węgier, Bośni i Hercegowiny, Czech, Mołdawii i Rumunii

Kreisau Initiative e.V.

42

„Migracja-Kultura-Tożsamość” warsztaty młodzieżowe

Aktywni politycznie młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Izraela i Turcji

Kreisau Initiative e.V.

43

„Z Krzyżową na szlak - Śladami Freyi von Moltke” – projekt rowerowy

Uczniowie z Zespołu Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych w Lesznie i z Theodor-Heuss-Schule z Reutlingen/Niemcy

MDSM Krzyżowa

44

Polsko-niemiecki Dolny Śląsk – pobyt studyjny

Członkowie z Deutsch-Polnische Gesellschaft z Frankonii/ Niemcy 

Reisebüro Polenreisen Nürnberg/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

45

Warsztaty studentów

Studenci z Uniwersytetu Łódzkiego

Uniwersytet Łódzki Filia w Tomaszowie Mazowieckim

46

„Intergenerationes” - międzynarodowy dialog pokoleń, projekt historyczny

Uczestnicy z Polski, Niemiec i Francji

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

47

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie z zespołu szkół z Polski i Niemiec

Landesschule Pforta Schulpforte/ Niemcy; ZSP im. A. Mickiewicza Lubań; MDSM Krzyżowa

10 / rok w krzyżowej 2011

62

Polsko-niemiecki tydzień projektowy

Młodzież z Polski I Niemiec

Zespół Szkół Energetycznych Kraków; Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego Szczecin; Europäisches Jugendprojekt Oberpfalz e.V. Freihung/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

63

Warsztaty młodzieżowe

Uczestnicy z Niemiec

Dietrich-Heise-Schule-Freie Evangelische Grundschule Görlitz/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

www.krzyzowa.org.pl / 11


c LIPIEC • WRZESIEŃ

My dzieci Europy!

T

o interdyscyplinarny projekt, u którego podstaw leży rożnorodność metod artystycznych i pedagogicznych prowadzących do żywiołowej współpracy wszystkich osób zaangażowanych w działanie. Uczestnikami są dzieci z różnych środowisk społecznych w wieku 8-12 lat z Polski i Niemiec.

• Projekt „My dzieci Europy!” otrzymał w 2011 roku Nagrodę im. Tadeusza Szymańskiego. Nagroda została przyznana przez Zarząd Ewangelickiej Inicjatywy „Zeichen der Hoffnung - Znaki Nadziei e.V.”, a odebrały ją Monika Kretschmann, dyrektor Fundacji „Krzyżowa” oraz Elżbieta Kosek, koordynator projektu.

Program projektu obejmuje bogatą ofertę gier, zajęć językowych oraz sportowych, rekreację, wycieczki oraz wspólny czas wolny. W centrum projektu znajdują się warsztaty artystyczne - plastyka, sztuka, ceramika, teatr oraz taniec. Dzieci i młodzież biorą udział we wszystkich warsztatach artystycznych. Praca odbywa się w  międzynarodowych grupach w  systemie rotacyjnym. - Dzieci bardzo ambitnie podchodziły do wykonania swoich zadań. Są to bardzo zdolne dzieci. Wszystko robiły w  niesamowitym

tempie. Musiałam improwizować i dodawać im nowych zadań, żeby jeszcze bardziej mogły rozwijać swoje talenty – mówi Małgorzata Somerfeld – Lasko, prowadząca warsztaty ceramiczne. Projekt „My, dzieci Europy!” wpisuje się w  ten nowoczesny sposób postrzegania procesu edukacji. Jego celem jest przemówienie w  równym stopniu do intelektu, wyobraźni oraz wrażliwości dzieci i młodzieży. Jego główne elementy - różnorodność społeczno-kulturowa oraz sztuka - służą temu celowi.

Międzynarodowe Lato w Krzyżowej 2011

N

asz wakacyjny projekt definiuje sama nazwa Międzynarodowe Lato Artystyczne:

MIĘDZYNARODOWE bo zawsze spotykają się ludzie z różnych krajów: z  Ukrainy, Białorusi, Rosji, Chorwacji, Norwegii, Czech ale również z  Kanady czy Japonii. Jednocześnie to jest projekt, który promuje studentów z Europy Wschodniej. To tutaj zwykle zaczyna się ich poważna droga zawodowa. LATO: kiedy zobaczyłam ten olbrzymi teren, marzyło mi się, żeby trawnik pełen był ludzi i  to się udało. Tancerze tańczą, malarze malują, a  potem wszyscy odpoczywają w blasku słońca - to bardzo miły widok. ARTYSTYCZNE: zapraszamy wyjątkowych artystów pedagogów, bo z  jednej strony ma to być warsztat, ćwiczenia, ale z drugiej chcemy zostawić po sobie konkretne filmy, obrazy, rzeźby, ceramikę, bez których nie wyobrażam sobie dziś Krzyżowej, bo nadaje jej wyjątkowy charakter.

12 / rok w krzyżowej 2011

Anna Michalak, dyrektor artystyczny

Utożsamiać się z demokracją

K

ażdego roku Krzyżową odwiedzają stypendyści programu „Krzyżowa Fellows” Instytutu Georga Bella. W 2011 roku jednym z nich była Tatsiana Astrouskaya z Glubokoje (Białoruś), filozof i analityk na uniwersytecie w Mińsku. Przyjechała do Krzyżowej pracować nad swoja pracą doktorską „Narodowa tożsamość - teoretyczny i praktyczny koncept edukacji”. Dlaczego chciała Pani przyjechać właśnie do Krzyżowej i pracować tutaj nad swoją pracą doktorską? Jestem zafascynowana ideą i  „myślą krzyżowską”. To jest bardzo piękne, że tutaj ludzie uczą się od siebie. Podoba mi się również to, że każdy, kto tu przebywa, może coś wnieść w życie Krzyżowej i innych ludzi. Znając historię tego miejsca wiemy, że tak było od samego początku. Helmuth James von Moltke był zwykłym obywatelem, który jednak dzięki swojej nienagannej tożsamości i  osobowości wniósł bardzo dużo wartości w  życie swoje i całego społeczeństwa.

przecież automatycznie wzrośnie jakość demokracji. Podstawą tego jest oczywiście edukacja. Przez edukację chcę demokratyzować i europeizować życie, czyli przyjmować i rozpowszechniać europejski model kultury i  życia. W mojej pracy analizuję również przedstawianie i pojmowanie historii w różnych krajach, ponieważ także to zagadnienie jest częścią narodowej tożsamości. Z wielką chęcią chciałabym przeprowadzić w Krzyżowej projekt ze studentami. Uzyskaliby oni wówczas inne spojrzenie na historię i  tożsamość. To mogłoby mieć dla nich duże znaczenie.

W swojej pracy doktorskiej skupia się Pani nad tematem narodowej tożsamości. Jak naświetla Pani tę tematykę? Niestety mamy na Białorusi bardzo dużo problemów, dotyczą one w szczególności demokracji. Tematyka tożsamości narodowej wiąże się dla mnie z  demokracją. Jeżeli poprawi się świadomość narodowej tożsamości, to

Na Białorusi dochodzi do aresztowań osób broniących praw człowieka. Jak ocenia Pani tę sytuację? To pytanie jest bardzo trudne. Bez wątpienia patrzę na to wszystko z wielką troską i  zmartwieniem z  jednej strony jako naukowiec, z  drugiej jako obywatelka tego kraju. Wolne wybory, wolność słowa i wolność organizowania zgromadzeń są nieodzownymi prawami każde-

Europa pierwszy gwizdek

P

odczas tygodniowych warsztatów muzycznych, sportowych oraz medialnych 60 uczestników z Polski i Niemiec mogło się przekonać, jak ważne jest wzajemne uznanie, tolerancja i szacunek. W trakcie projektu „Europa pierwszy gwizdek” młodzież zbudowała mosty porozumienia - ich efektem była orkiestra dęta oraz drużyna piłkarska „Europa”.

- Wspólne warsztaty oparte na muzyce i sporcie to wspaniała okazja ku temu, aby w ramach wakacyjnej przygody przekazać młodym ludziom jak ważne jest wzajemne uznanie, tolerancja i szacunek do innych – mówi Adelajda Lebioda, opiekunka projektu z Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Patronem wakacyjnego spotkania, które organizowane było z myślą o Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej „UEFA EURO 2012” był Piotr Trochowski, Polak grający w reprezentacji Niemiec w piłce nożnej. - Z wielką chęcią przyjąłem patronat nad

go człowieka. Niestety na Białorusi prawa te są naruszane. Ludziom nie wolno wyrazić swojej opinii, jeżeli jest ona inna niż oficjalna. Zabronione jest mieć inny punkt widzenia. Każda forma protestu jest w brutalny sposób tłumiona. Setki przeciwników reżimu zostało już aresztowanych. Ponad 30 osób znajduje się obecnie w  więzieniach, w  tym trzech kandydatów na prezydenta. W powodu długich rządów sowieckich i relatywnie krótko panującej demokracji (od 1990 do 1994) obywatele Białorusi boją się reżimu. Propaganda, która jest rozpowszechniana w mediach czy w placówkach oświatowych jest bardzo podobna do tej z czasów rządów sowieckich – i co gorsza, nadal aktualna. Jak wyglądają Pani plany zawodowe na przyszłość? W tym roku chciałabym obronić moją pracę doktorską i  dalej pracować na uniwersytecie. Oprócz tego chcę opracować i opublikować metody nauki wraz z perspektywami i poglądami. Interesuję się techniką metod nauczania, tym, jak one są w  Europie wdrażane. Sądzę, że Krzyżowa byłaby idealnym miejscem do pracy nad tą tematyką – może uda się to przedsięwzięcie już latem przyszłego roku. Program George Bell Fellowships jest realizowany od 2009 roku we współpracy z Instytutem Georga Bella w Chichester (Wlk. Brytania) oraz Fundacją Roberta Boscha.

tym projektem, ponieważ tym samym mogę stworzyć most między piłką nożną i porozumieniem polsko-niemieckim. Projektem „Europa - pierwszy gwizdek“ chcemy dzieciom grającym na trąbkach i w piłkę nożną pokazać, jak ważna jest zjednoczona Europa i szacunek do różnych kultur - opowiada Piotr Trochowski. Projekt został wyróżniony w ramach kampanii Niemieckiego Związku Piłki Nożnej „Kindertraume 2011” w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej „UEFA EURO 2012”.

Koordynacja i idea projektu:

Eva Feldmann-Wojtachnia, Reinhild Jetter, Dieter Kanzleiter. Trener piłki nożnej: Paweł Michalski. Dyrygenci: Dieter Kanzleiter, Paul Roh, Stanisław Szymaniak.  Warsztaty medialne: Viacheslav Golovko i Jakub Gontarski. Organizacja: Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego. Współpraca: Grupa badawcza „Młodzież i Europa” przy Centrum Stosowanych Badań Politycznych na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium, Centrum Stosowanych Badań Politycznych w Monachium we współpracy z Allianz Kulturstiftung. www.krzyzowa.org.pl / 13


•c

CZERWIEC

Nr.

Projekt

Uczestnicy

Organizatorzy

64

„Śląsk jako arena polsko-niemieckiej historii” – warsztaty historyczne

Studenci z Niemiec

Pädagogische Hochschule Heidelberg/Niemcy, Institut für Gesellschaftswissenschaften Abteilung Geschichte; Fundacj „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego- Miejsce Pamięci

65

„Budujemy mosty: Przygoda” międzynarodowe warsztaty edukacji inkluzywnej

Młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna z Polski, Niemiec, Austrii i Czech

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

66

Piknik rodzinny i koncerty uczniów Studia Artystycznego „Katharsis”

Uczniowie z Gminy Świdnica

Studio Artystyczne „Katharsis” (SAK); MDSM Krzyżowa

67

„Rebeliantki” - polsko-niemiecka wymiana pozaszkolna dla dziewcząt z defaworyzowanych środowisk społeczno-ekonomicznych

Uczestniczki z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.

68

„My, dzieci Europy!” - warsztaty artystyczne dla dzieci

Dzieci z domów dziecka oraz różnych środowisk z Polski i Niemiec

MDSM Krzyżowa

Uczestnicy z Niemiec

Kästl Ost-Touristik GmbH, SulzbachRosenberg/Niemcy; Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

Lektorzy z Niemiec, Rosji i Chin

Robert Bosch Stiftung, Stuttgart/ Niemcy; Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

Uczestnicy z Polski I Białorusi

Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa; Niezależne Liceum Humanistyczne im. Jakuba Kołasa Mińsk/Białoruś; MDSM Krzyżowa

69

Podróż studyjna

70

Seminarium przygotowawcze Lektorów Fundacji Roberta Boscha

71

„Projekt Białoruś” - warsztaty historyczne

c LIPIEC

79

„Europejskie Lato Artystyczne. EuropARTS. Krzyżowa 2011” - warsztaty artystyczne dla studentów

Młodzież z Polski, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Chorwacji, Norwegii i Kanady

MDSM Krzyżowa; Dom Kultury „Dorożkarnia” Warszawa

80

„Olbrzymy spotykaja krasnoludki” polsko-niemieckie warsztaty dla ojców i ich dzieci

Uczestnicy z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

81

Warsztaty historyczne

Uczestnicy z Centrum Ekumenicznego z Magdeburga

Lothar-Kreyssig Ökumene-Zentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Magdeburg/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

82

Akademia Aktywnych Liderów i Liderek

Uczestnicy z Polski

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

83

Warsztaty tańca flamenco

Uczestnicy z Polski

AIRE Agata Teodorczyk; MDSM Krzyżowa

84

„Europa pierwszy gwizdek” - muzyczno-sportowe warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dzieci z Polski i Niemiec

Grupa badawcza „Młodzież I Europa” przy Centrum Stosowanych Badań Politycznych Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium; MDSM Krzyżowa

72

„Portal of Good News” - warsztaty dziennikarskie

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier

Kreisau Initiative e.V.

73

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Młodzież gimnazjalna z Polski I Niemiec

Zespół Szkół Niepublicznych Wesoła; Agricolagymnasium Hohenmölsen/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

74

„Poznać granice – Stosunki PolskoNiemieckie a Porozumienie Europejskie” Uczestnicy z Niemiec - podróż studyjna do Krzyżowej i Berlina

Fundacja Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Bildungswerk Dortmund/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci.

85

XI Letni Festiwal Gitary 2011

Gitarzyści z Polski, Szwajcarii, Włoch i Wenezueli

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe; MDSM Krzyżowa

86

Uczestnicy z Polski

„Lekcje mistrzowskie śpiewu” śpiewaczka Marina Philippova

Warsztaty tańca Flamenco II

Studenci muzyki z Uniwersytetu Chichester

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Akademia Europejska

AIRE Agata Teodorczyk; MDSM Krzyżowa

87

Uczestnicy z Polski, Niemiec i Rumunii

MDSM Krzyżowa

76

„Fair life” - warsztaty dla młodzieży z mniejszymi szansami

Uczestnicy z Domów Dziecka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Bystrzycy Górnej oraz AlbertSchweitzer-Schule Santhofen/Niemcy

„My dzieci Europy II” - warsztaty artystyczne dla dzieci

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

88

Letni obóz szkoleniowy dla liderów grup młodzieżowych

Młodzież polonijna z Ukrainy, Słowacji, Łotwy oraz uczestnicy z Polski

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego; MDSM Krzyżowa

77

Warsztaty młodzieżowe

Uczniowie z Niemiec

Kurt-Huber-Gymnasium Gräfelfing/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

89

Podróż studyjna do Krzyżowej

Młodzież gimnazjalna z Niemiec

78

Międzynarodowa Szkoła Letnia – „Sąsiedztwo zobowiązuje. Trójkąt Weimarski i idea sąsiedztwa” - warsztaty dla studentów

Studenci i doktoranci z Polski, Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji

Centrum im. Willy’ego Brandta Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Akademia Europejska

Staatliches Gymnasium Albert Schweitzer Sömmerda/Niemcy; MDSM Krzyżowa

90

Podróż studyjna studentów ISPA

Studenci z Uniwersytetu Vechta

Universität Vechta/Niemcy; MDSM Krzyżowa

91

Polsko-niemieckie spotkanie dziewcząt Soroptimist International

Uczestniczki z Polski i Niemiec

Soroptimist International I Klub w Gdańsku; Soroptimist International Michendorf Potsdam/Niemcy; MDSM Krzyżowa

92

Warsztaty i konferencja Open space „Młodzi – aktywni w Gminie”

Uczestnicy z Gminy Kłodzko i innych regionów Polski

Gmina Kłodzko; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Podróż studyjna – warsztaty historyczne

Uczestnicy z Niemiec

Schloß Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V. Trebnitz/ Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

94

Pobyt studyjny „Wspominać i odnawiać”

Uczestnicy z koła ewangelicko-luterańskiego z Osnabrück/ Niemcy

Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Osnabrück/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

95

Warsztaty historyczne dla studentów

Studenci z Uniwersytetu Universite de Syracuse Strasbourg/Francja

Universite de Syracuse Strasbourg/ Francja; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

96

Podróż studyjna

Uczestnicy z Niemiec

Andreas Schmidt Bielefeld/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

75

c SIERPIEŃ

93

14 / rok w krzyżowej 2011

www.krzyzowa.org.pl / 15


c WRZESIEŃ Nr.

Projekt

Uczestnicy

Organizatorzy

97

Pobyt studyjny

Uczestnicy z parafii Heilig Kreuz z Münster/Niemcy

Pfarrgemeinde Heilig Kreuz, Münster/ Niemcy; Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

98

99

100

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Międzynarodowa wymiana szkolna

Dożynki Gminne 2011

Młodzież licealna z Niemiec i Polski

Młodzież szkół partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Białorusi, Rumunii i Hiszpanii

Mieszkańcy i rolnicy Gminy Wiejskiej Świdnica

Liceum Ogólnokształcące nr III Leszno; Insel Gymnasium Burg auf Fehmarn/ Niemcy; MDSM Krzyżowa Altkönigschule Kronberg/Niemcy; Deutsche Schule Las Palmas de Gran Canaria/Hiszpania; 46 LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego Warszawa; Szkoła Średnia nr 7 Brześć/Białoruś; Gymnázium nad Alejí Praha/Czechy; Colegiul National „Samuel von Brukenthal” Sibiu/Rumunia; MDSM Krzyżowa Urząd Gminy Świdnica; Sołectwo Grodziszcze; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

105

„Model Krzyżowa - pedagogika przeżyć” - szkolenie dla trenerów integracyjnych spotkań młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Austrii I Czech

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

106

„Rzemiosło w Krzyżowej” - wymiana fachowa. Warsztaty dla uczniów zawodowych szkół specjalnych

Uczniowie szkół zawodowych z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

107

Warsztaty historyczne dla młodzieży z Niemiec

Młodzież gimnazjalna z Niemiec

Couven-Gymnasium Aachen/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

108

Konferencja „Kościelne Inicjatywy Pojednawcze na Rzecz Stosunków Polsko-Niemieckich (1962-1989)”

Uczestnicy z Polski i Niemiec

Technische Universität Dresden/ Niemcy - Lehrstuhl für Europastudien; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

109

Warsztaty młodzieżowe

Uczniowie z Niemiec

Berufliches Schulzentrum für Technik Pirna/Niemcy; MDSM Krzyżowa

110

„Kamienie Milowe”, Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce 2011, Dom na Wzgórzu

Mieszkańcy Dolnego Śląska

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

111

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie szkół partnerskich z Polski i Niemiec

Robert Bosch Gesamtschule Hildesheim/Niemcy; Fundacja Oświatowa „EKOLA” Wrocław; MDSM Krzyżowa

112

Pobyt studyjny polityków z Niemiec

Politycy partii SPD z Fuldy/Niemcy

SPD-Stadtfraktion Fulda/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

113

Seminarium dla studentów

Studenci z Niemiec, Polski, Slowacji, Litwy i Węgier

Unionstiftung, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

114

Warsztaty historyczne

Uczestnicy z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego z Magdeburga/Niemcy

Lothar-Kreyssig ÖkumeneZentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

115

„Moja Historia – Twoja Historia” warsztaty historyczne dla mlodzieży

Uczestnicy z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.

116

„Budujemy mosty: sztuka” międzynarodowe warsztaty edukacji inkluzywnej

Młodzież z Polski, Niemiec, Czech i Austrii

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

117

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Młodzież z Polski I Niemiec

Zespół Szkół nr 5 Wrocław; Freiherrvom-Stein-Gymnasium Berlin/Niemcy; MDSM Krzyżowa

101

Podróż studyjna młodzieży z Niemiec

Młodzież z parafii Berlin- Dahlem

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

102

Warsztaty młodzieżowe

Uczniowie z Niemiec

Nikolaus-August-Otto-Schule Bad Schwalbach/Niemcy; MDSM Krzyżowa

118

Pobyt studyjny

Uczestnicy z Niemiec

Epiphanias-Kirche Laineck Bayreuth/ Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

BdV - Bund der Vertriebenen, Bonn/ Niemcy; Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa

119

Warsztaty młodzieżowe

Młodzież z Niemiec

ITS Poland Bydgoszcz; MDSM Krzyżowa

120

Zjazd i konferencja społecznej organizacji „Żółty Krąg”

Uczestnicy z Niemiec

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci.

103

Podróż studyjna

Uczestnicy z Niemiec

104

„Uczenie się przez całe życie” - spotkanie przygotowawcze Regionalnego Projektu „Comenius”

Nauczyciele z Gimnazjum w Budzowie, ze szkoły w Königstein/Niemcy i organizatorzy z Fundacji DaetzStiftung w Dresden/Niemcy

16 / rok w krzyżowej 2011

Daetz-Stiftung Niederlassung Dresden/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

www.krzyzowa.org.pl / 17


c PAŹDZIERNIK • GRUDZIEŃ

Haribo i Mercedes

J

erzy Stuhr, Steffen Möller, Marek Kondrat, Julia Jentsch czy Andrzej Stasiuk na czarno-białych zdjęciach w Norymberdze to tylko niektórzy polscy i niemieccy artyści, ludzie polityki i sztuki sportretowani przez Juttę Missbach, fotografkę. Każdy z nich podczas sesji odpowiadał także na 6 prostych pytań dotyczących kraju sąsiadów. Jakie jest Pana ulubione miasto w  Niemczech i  dlaczego? Co Pani zdaniem jest lepsze w  Polsce niż w  Niemczech, a co w Niemczech niż w Polsce? Z czym kojarzy się Pani Polska, a z czym kojarzą się Niemcy? Z tych krótkich wywiadów powstał kolorowy portret dwóch społeczeństw, na-

rodów. - Kiedy patrzę na te zdjęcia, przypominają mi się różne historie bliskie memu sercu - powiedziała otwierając wystawę Grażyna Wanat z Domu Krakowskiego w Norymberdze. - Krzyżowa jest pierwszym miejscem w  Polsce, gdzie można obejrzeć tę wystawę. Myślę, że świetnie tutaj pasuje - podsumowała Jutta Missbach.

Diverse you(th)

D

wudziestu czterech uczestników z 9 krajów wzięło udział w jesiennym spotkaniu trenerów i multiplikatorów „Diverse You(th)”. To jeden z licznych projektów organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Kreisau-Initiative e.V. O pomyśle, koncepcji i przebiegu wydarzenia opowiada Dorota Mołodyńska-Küntzel, trenerka warsztatów. Jakie są główne założenia warsztatów dla trenerów i multiplikatorów?  Razem z drugim trenerem, Bastianem Küntzel, skupiamy się wokół nowoczesnej publikacji, która nosi tytuł Understanding You(th) i  jest wydana przez SALTO. Publikacja ta wspierana jest przez Program Unii Europejskiej „Młodzież w  działaniu”, a  autorem jej jest również Bastian. Na podstawie tej książki chcemy pokazać uczestnikom, jak można efektywnie pracować z  młodzieżą, również z  młodzieżą defaworyzowaną. Przedstawiamy przede wszystkim metody pracy i podejście do młodzieży z różnych środowisk. Jak przebiega takie spotkanie? W pierwszej fazie warsztatów prezentujemy teorię dotyczącą tematu tożsamości, zawartą w  publikacji. Analizujemy stare

i nowe, również postmodernistyczne teorie. Już w tej pierwszej fazie spotkania zauważamy refleksję uczestników nad swoją własną tożsamością. Oni sami zaczynają zadawać sobie pytanie, do jakiej grupy społecznej przynależą i co to tak na prawdę dla nich oznacza. Jedni dochodzą do wniosku, że poprzez np. kolor skóry, wyznanie, płeć, miejsce zamieszkania czy pozycję zawodową czują, że są w silniejszej i bardziej uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do innych. Drugi etap spotkania to część praktyczna. Uczestnicy w międzynarodowych grupach i na podstawie teoretycznej wiedzy zawartej w publikacji przygotowują godzinną prezentację na tematy: tożsamość a polityka, tożsamość a religia i tożsamość a dyskryminacja, które w przyszłości mogą wykorzystać podczas swojej pracy w swoich środowiskach. W projekcie biorą udział uczestnicy z  różnych krajów. Jak te warsztaty są przez nich odbierane? Reakcje są różne. Temat tożsamości jest bardzo osobisty, więc jest on także przeżywany przez każdego uczestnika z wielkimi emocjami. Uczestnicy subiektywnie określają siebie samych i  widzą, że często nie jest to proste. Na warsztatach mamy uczestników z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Estonii, Węgier, Niemiec i Polski. I naprawdę każdy z nich zastanawia się najpierw, kim jest, a potem w jaki sposób temat tożsamości może przekazać młodzieży, również z rodzin dysfunkcyjnych lub w trudnej sytuacji życiowej. Dzielimy się swoimi doświadczeniami i sądzę, że są to dla wszystkich uczestników bardzo drogocenne wskazówki i informacje.

Nagroda dla młodych dziennikarzy

M

iędzynarodowy projekt „Spotlight on Human Rights – Młodzi dziennikarze w trasie na Białorusi, w Niemczech i Polsce” w 2011 roku otrzymał nagrodę Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” program EUROPEANS FOR PEACE 2010/2011. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kreisau-Initiative e.V. wraz ze swoimi partnerami: Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Center for International Studies z Mińska na Białorusi.

• Po 22 latach do Krzyżowej ponownie przyjechał Rüdiger von Fritsch, obecny ambasador Niemiec w Polsce, który w 1989 roku z ramienia RFN był odpowiedzialny za organizację Mszy Pojednania. W Sali Balowej Pałacu spotkał się z  Zarządem Fundacji „Krzyżowa” oraz jej pracownikami.

18 / rok w krzyżowej 2011

Nowa Rada Fundacji W listopadzie odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Fundacji. 10 nowych członków wzięło udział w swoich pierwszych obradach. Rada Fundacji składa się z  przedstawicieli z  polskich i międzynarodowych organizacji oraz reprezentantów rządu Polski i Niemiec. Oficjalne powitanie nowych członków Rady odbyło się w  Sali Balowej Pałacu

w Krzyżowej. Zarząd Fundacji „Krzyżowa” przedstawił wszystkich członków i  wręczył również kilku osobom wyróżnienia i  podziękowania za wspólną pracę. Dyplom otrzymał Ondřej Matějka, Michael Korff, Zygmunt Worsa oraz Anna Michalak-Pawłowska i  Eva Feldmann-Wojtachnia, która powołana została na przewodniczącą Rady Fundacji.

O projekcie opowiada Nina Lüders, koordynator projektu, Kreisau-Initiative e.V.: Wszystko zaczęło się w 2005 roku w miejscowości Pritzhagen, w której to spotkali się pierwsi uczestnicy projektu z Polski i Niemiec, interesujący się dziennikarstwem. Tam powstały pierwsze teksty, zdjęcia, zawiązały się pierwsze przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. To wtedy młodzi dziennikarze ruszyli w  swoją podróż - od miejsca zetknięcia się granic trzech państw, aż po Bałtyk. Przeprowadzali wywiady, robili zdjęcia, zbierali materiały. Od tego momentu projekt odbywał się regularnie. W latach 2010/2011 udział w  nim wzięła również młodzież z  Białorusi. Tematyką przewodnią była kwestia praw człowieka w  tych trzech państwach - projekt nosił tytuł: „Spotlight on Human Rights – Młodzi dziennikarze w  trasie na Białorusi, w  Niemczech i  Polsce”. Uczestnicy rozmawiali o  prawach człowieka w  poszczególnych

państwach, uczyli się krytycznie spojrzeć na problematykę z dziennikarskiego punktu widzenia, przeprowadzając przy tym rozmowy z przedstawicielami różnych grup społecznych w różnych krajach. Efektem projektu były oczywiście teksty, także zdjęcia i filmy, które zaprezentowane zostały w Berlinie, w kawiarni „Das Nest”, w ramach programu „Erzählcafé” organizowanego przez Kreisau-Initiative e.V. Młodzi dziennikarze, trenerzy i  oczywiście ja jesteśmy na prawdę bardzo dumni z tej nagrody. Z radością i pasją przeprowadzamy ten projekt, więc mogę powiedzieć, że ta nagroda była dla nas „wisienką na torcie”! W październiku 2012 odbędzie się kolejna edycja projektu „Young Journalists on Tour – Tracing Sustainability“. Tym razem udział weźmie młodzież z Polski, Niemiec, Czech, Mołdawii i Ukrainy. www.krzyzowa.org.pl / 19


c LISTOPAD c PAŹDZIERNIK Nr.

Projekt

Uczestnicy

Organizatorzy Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego Witkowice; Szkoła nr 16 Połock/ Białoruś; Graf-Soden-Realschule Friedrichshafen/Niemcy; MDSM Krzyżowa

121

Polsko-niemiecko-białoruska wymiana szkolna

Uczniowie z Polski, Niemiec i Białorusi

122

„Fair-Life” - warsztaty dla młodzieży z mniejszymi szansami

Młodzież ze szkół specjalnych z Polski i Niemiec

Ośrodek Socjoterapii w Walimiu; Schule Neustadt, Schlesweig-Holstein/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

123

Soroptimist International - polskoniemieckie spotkanie kobiet

Kobiety z Klubów Soroptimist z Polski i Niemiec

Soroptimist International Michendorf Potsdam/Niemcy; MDSM Krzyżowa

124

Warsztaty dla młodzieży z Niemiec „Żyć odpowiedzialnie – w dordze do człowieczeństwa I wzajemnego szacunku”

Uczestnicy z Niemiec

IMPULS e. V. Weißwasser/Niemcy; MDSM Krzyżowa

125

„Fit for Mobility” - jak być mobilnym w dzisiejszych czasach. Warsztaty dla młodzieży 

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Ukrainy, Czech i Rumunii

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

126

„Moja Historia - Twoja Historia” warsztaty historyczne

Uczestnicy z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

Uczestnicy z Belgii

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Belgien V. o. G. Bruxelles/ Belgia; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

Uczestnicy z Niemiec

Amt für Kirchliche Dienste in der EKBO Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern Berlin/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

127

128

Pobyt studyjny

Podróż studyjna

20 / rok w krzyżowej 2011

129

„Budujemy mosty: Marzenia” międzynarodowe warsztaty edukacji inkluzywnej

Młodzież z Polski, Niemiec, Litwy, Turcji

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

130

„Gastronomiczna wymiana fachowa” – warsztaty dla młodzieży z mniejszymi szansami

Uczestnicy ze szkół gastronomicznych z Polski i Niemiec

Zespół Szkół Gastronomicznych Wrocław; Annedore-Leber Oberschule Berlin/Niemcy; Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

131

„Moja Historia - Twoja Historia” warsztaty historyczne

Młodzież z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

132

Warsztaty muzyczne orkiestry dętej

Młodzi muzycy z Oberseifersdorf Zittau/Niemcy

Orkiestra dęta Oberseifersdorf Zittau/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

Uczestnicy z Polski, Niemiec, Grecji, Włoch, Estonii, Hiszpanii, Węgier

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego; MDSM Krzyżowa

Uczniowie z Zespołu Szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy

Zespół Szkół Technicznych im.Stanisława Lema, Skwierzyna; Oberstufenzentrum MOL Abteilung 4 Seelow/Niemcy; College at Mykolayiv State University n amed after Sukhomlynskyi Mykolayiv/Ukraina; MDSM Krzyżowa

c LISTOPAD 133

134

„Diverse Youth” - problem tożsamości w międzynarodowych spotkaniach młodzieży – warsztaty dla trenerów i multiplikatorów

Polsko-niemiecko-ukraińska wymiana szkolna

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej Pyskowice; Liceum im. Alberta Einsteina, Opole; Graf-StauffenbergGymnasium, Flörsheim a. Main/ Niemcy; MDSM Krzyżowa

135

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Młodzież ze szkół z Polski i Niemiec

136

Warsztaty historyczne dla studentów

Studenci Wyższej Szkoły Zawodowej w Hof/Niemcy

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

137

„Z przeszłością w przyszłość” regionalna konferencja dla uczniów i nauczycieli szkół UNESCO z Dolnej Saksonii i Bremy

Uczniowie i nauczyciele z Niemiec z Dolnej Saksonii, Bremy i Polski

Landeskoordination UNESCO-ProjektSchulen Niedersachsen und Bremen, Lüneburg/Niemcy; MDSM Krzyżowa

138

Polsko-niemieckie spotkanie szkół UNESCO

Przedstawiciele szkół w Lüneberg/Niemcy i z Wrocławia

Zespół Szkół Ekola Wrocław; Landeskoordination UNESCO-ProjektSchulen Niedersachsen und Bremen, Lüneburg/Niemcy; MDSM Krzyżowa

139

„Practice Peace” – gra symulacyjna na temat naruszania praw człowieka

Młodzież z Polski, Niemiec, Izraela, Palestyny

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

140

Polsko-niemiecka wymiana szkolna

Uczniowie z Polski I Niemiec

Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży Lubsko; Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln/Niemcy; MDSM Krzyżowa

141

„Wymiana szkolna na 6! - jak organizować międzynarodowe spotkania młodzieży” - seminarium dla nauczycieli oraz pedagogów

Nauczyciele i pedagodzy z Polski i Niemiec

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego; MDSM Krzyżowa

www.krzyzowa.org.pl / 21


Pragniemy podziękować instytucjom, firmom i urzędom wspierających nas finansowo i rzeczowo w realizacji projektów młodzieżowych w 2011 roku: Akademia Ewangelicka w Berlinie Dom Kultury Dorożkarnia Europejska Sieć „Pamięć i Solidarność”

Klub Soroptimist International

Federalne Ministerstwo do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży

Komisja Europejska - program „Młodzież w Działaniu” Kreisau Initiative e.V.

Firma Edbus z Wrocławia

Landesvereinigung kulturelle Kinderund Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.

Firma VWD z Krzyżowej Fundacja Badań nad Dyktaturą SED, Berlin Fundacja Edukacji dla Demokracji, program RITA 142

„Forum Dialog” - polsko-niemieckie warsztaty edukacji wielokulturowej

143

Polsko-niemieckie warsztaty dla studentów

Uczniowie z Polski i Niemiec

Studenci z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa Uniwersytet Wrocławski; Pädagogische Hochschule Freiburg/Niemcy; MDSM Krzyżowa Hillersche Villa e.V. Soziokultur im Dreiländereck Zittau/Niemcy; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

Pobyt studyjny

Pracownicy z Hillersche Villa z Zittau/Niemcy

145

Dolnośląskie Forum Polityczno-Gospodarcze

Przedstawiciele samorządów regionu, biznesu i III sektora Dolnego Śląska, politycy, naukowcy i przedstawiciele polskich i europejskich polityków, świata nauki oraz mediów.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Infrakom Sp. Z o.o.

146

Seminarium wprowadzające w ramach konkursu „Spotkajmy się pojutrze” , organizowanego przez PolskoNiemiecką Współpracę Młodzieży

Polscy i niemieccy partnerzy projektów

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Poczdam/Niemcy

144

147

Pobyt studyjny

Uczestnicy z Niemiec

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus Deutsch-Europäisches Forum Düsseldorf/Niemcy; MDSM Krzyżowa

148

„Krajobraz przeżyć” - warsztaty ekologiczne

Młodzież z Polski i Niemiec

Kreisau Initiative e.V.; MDSM Krzyżowa

149

Debata młodzieży „Moja przyszłość na Dolnym Śląsku”

Młodzież z Polski

Fundacja Edukacji Międzynarodowej Wrocław, MDSM Krzyżowa

150

Warsztaty arteterapii zajęciowej

Dorosłe osoby niepełnosprawne z różnych ośrodków z Polski i z Niemiec

MDSM Krzyżowa

Młodzież licealna z Polski i Izraela

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego Dzierżoniów; Hebrew Reali School Hajfa/Izrael; Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego – Miejsce Pamięci

Polsko-izraelska wymiana szkolna

22 / rok w krzyżowej 2011

Fundacja Freya von Moltke dla Nowej Krzyżowej Fundacja im. Roberta Boscha Fundacja Konrada Adenauera Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość, Program EUROPEANS FOR PEACE Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundusz Solidarności na rzecz Mobilności Młodzieży Fundusz Wyszehradzki Grupa badawcza „Młodzież i Europa” przy Uniwersytecie Monachijskim

Miejsce Pamięci Niemieckiego Ruchu Oporu w Berlinie Ministerstwa Edukacji Narodowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Panorama Racławicka we Wrocławiu Parafia Ewangelicko Augsburska w Świdnicy Pax Christi in Bistum Aachen Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Warszawa, Poczdam) Starostwo Powiatowe w Świdnicy Urząd Gminy Świdnica Wagony Świdnica

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, urzędom, uczelniom wyższym, organizacjom partnerskim za zaufanie i przeprowadzenie w Krzyżowej szkoleń, konferencji i imprez integracyjnych. Zapraszamy Państwa do współpracy!

c GRUDZIEŃ

151

Kampania Niemieckiego Związku Piłki Nożnej „Kinderträume 2011”

Adaga SC Caspar asset management S.A. Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o. KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Lukas Bank S.A. Marco der Pole S.J M. Frysztacki, R. Kawęski Melody Tours -biuro podróży PKP CARGO WAGON-JAWORZYNA ŚLĄSKA Polfarmex S.A. Poltronic S.A QSTeam Agencja Eventowa S.C. Rekman Sp. z o.o. SCA Hygiene Products Skanska S.A. Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne Stary Jaworów Sp. z o. o. Südzucker Polska S.A. Unit4 Teta S.A. VB Leasing Polska S.A. Venditum Sp. z o. o. Viessmann Sp. z o. o. Volvo Polska Sp. z o. o. Wago Elwag Sp. z o. o.

Capella Cracoviensis Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Fundacja na Rzecz Psów Pracujących Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut” Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Starostwo Powiatowe w Świdnicy Starostwo Powiatowe w Złotoryi Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Miejski w Świdnicy Urząd Pracy w Wałbrzych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Związek Pracodawców Dolnego Śląska Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

www.krzyzowa.org.pl / 23


333

Wykorzystanie ośrodka (osobodoba) w 2011 roku

280 137 Goście Krzyżowej w 2011 roku

Poza tym w ramach

3835

uczestnicy programów MDSM goście Centrum Konferencyjnego, programy gościnne i pobyty indywidualne uczestnicy programów Akademii Europejskiej

oprowadzeń Polska

i warsztatów

Niemcy

jednodniowych

Unia Europejska

3167

Europa Wschodnia

uczestnicy programów Miejsca Pamięci

Inne Kraje

Krzyżową dodatkowo odwiedziło 5968 osób.

Obłożenie ośrodka i ilość gości w 2011 roku była rekordowa w ciągu ostatnich pięciu lat! Przychody Fundacji w 2011 roku – łącznie 6 902 954 zł

działalność programowa działalność programowa (dotacje) projekty PO KL

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

działalność gospodarcza sponsoring i darowizny

27370 25132 25664 25447 28355

529 Koszty Fundacji w 2011 roku - łącznie 7 194 295 zł

6163

5968

Goście Fundacji „Krzyżowa” i Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego

utrzymanie ośrodka w Krzyżowej

24 / rok w krzyżowej 2011

koszty działalności programowej

Uczestnicy programów kilkudniowych

koszty projektów PO KL

Uczestnicy konferencji i szkoleń

koszty działalności gospodarczej

Uczestnicy programów jednodniowych

koszty ogólnoadministracyjne

Goście indywidualni

4053 www.krzyzowa.org.pl / 25


W roku 2011 Fundacja realizowała 5 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o charakterze międzysektorowym, szkoleniowym oraz przeciwdziałającym wykluczeniom społecznym. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” - projekt innowacyjny ukierunkowany na wsparcie sektora małego i średniego biznesu oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych. „Zostań specjalistą w swojej branży” – szkolenia dla pracowników z branży turystycznej i gastronomicznej – dla recepcjonistów, kelnerów, barmanów itp. „Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej impulsem do efektywnego zarządzania i budowania jakości usług hotelarskich” - szkolenia skierowane do przedsiębiorców i pracowników branży hotelarskiej z Dolnego Śląska. „Zainwestuj w różnorodność” - celem projektu było utworzenie 3 partnerstw lokalnych (okolice regionów Wrocław, Wałbrzych/Kłodzko, Jelenia Góra) oraz 1 partnerstwa regionalnego, które wraz z Ekspertami ds. Strategii opracowywały strategie na rzecz wdrażania idei zarządzania różnorodnością na Dolnym Śląsku. „Edukacja dla Komunikacji - Dzieci i młodzież z Krzyżowej chcą uczyć się języków obcych” – projekt dla 20 dzieci z Krzyżowej i okolicznych wsi, którego celem jest zwiększenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego oraz zwiększenie samooceny dzięki udziałowi w warsztatach pedagogicznych.

SYSTEM PRO BONO FUNDACJI „KRZYŻOWA” Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienie Europejskiego pragnie zachęcić Państwa do realizacji celów biznesowych i zaangażowania w działalność społeczną poprzez współpracę z nami. Stworzyliśmy kompleksowy system wsparcia PRO BONO pod honorowym patronatem prof. Władysława Bartoszewskiego, który określa zasady sponsorowania działalności Fundacji „Krzyżowa”. Społeczne zaangażowanie biznesu jest bardzo pozytywnie postrzegane przez klientów, kontrahentów oraz pracowników firm. Dzięki temu firmy i przedsiębiorstwa zachowują równowagę między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym.

Sieć Krzyżowa Najważniejszym kapitałem Fundacji „Krzyżowa” jest zaangażowanie ludzi - pracowników i przyjaciół Krzyżowej. Organizacja działa dzięki partnerskiej współpracy osób z różnych krajów pracujących zawodowo lub społecznie.

1% to dla nich naprawdę dużo Sam zdecyduj, na co idą Twoje podatki Przekaż 1% podatku dochodowego na integracyjne projekty młodzieżowe realizowane przez naszą Fundację.

Fundacja „Krzyżowa” jest jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego KRS 0000084948

26 / rok w krzyżowej 2011

www.krzyzowa.org.pl / 27


Krzyżowa - miejsce spotkań i dialogu

Kontakt Zarząd Rafał Borkowski rafal@krzyzowa.org.pl Annemarie Franke franke@krzyzowa.org.pl Monika Kretschmann monika@krzyzowa.org.pl MDSM Monika Kretschmann monika@krzyzowa.org.pl +48 74 85 00 308 Miejsce pamięci Annemarie Franke franke@krzyzowa.org.pl +48 85 00 367 Akademia Europejska Dr Elżbieta Opiłowska opilowska@krzyzowa.org.pl +48 74 85 00 300 Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” Beata Czech beata.czech@krzyzowa.pl +48 85 00 365 www.icc.krzyzowa.pl www.hotelspichlerz.pl Kreisau-Initiative e.V. Daniel Wunderer wunderer@kreisau.de www.kreisau.de Fundacja Freyi von Moltke dla Nowej Krzyżowej Dr Agnieszka von Zanthier avz-berlin@kreisau.de www.fvms.de Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowej Janusz Witt jawitt@wroclaw.home.pl +48 71 341 02 59

28 / rok w krzyżowej 2011

Członkowie Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (od 11/2011) Eva Feldmann-Wojtachnia Przewodnicząca

Witold Urban Wiceprzewodniczący

Michał Czapliński Oliver Engelhardt Eva Feldmann-Wojtachnia o. Norbert Frejek Ekkehard Geiger Ole Jantschek Ewa Janowska Ulrike Kind Rafał Kocot Witold Leśniak Ondřey Matějka dr Marcin Miodek Helmuth Caspar von Moltke Daniel von Moltke Darius Müller Prof. Władysław Narkiewicz

Ks. Waldemar Pytel Marek Stanielewicz Stephan Steinlein Magdalena Świtała-Koślacz przedstawiciel Rządu RP dr Gottfried Zeitz przedstawiciel Rządu RFN

W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo-konferencyjny.

Członkowie Rady Nadzorczej

XVIII-wieczny pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Profesjonalne zaplecze konferencyjne, baza noclegowa, a także możliwości rekreacyjne i osobliwości regionu sprawiają, że Krzyżowa jest idealnym miejscem

Grzegorz Warzocha Przewodniczący

wypoczynku, konferencji, spotkań biznesowych, integracyjnych i rodzinnych.

dr Benedikt Schneiders Wiceprzewodniczący

Dochód Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego zasila działalność programową Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Mark Huessy Anna Michalak-Pawłowska Josef-Michael Samol (do 03/2012) Michael Korff (od 04/2012)

Członkowie Rady ds. MDSM Krzyżowa Josef-Michael Samol Przewodniczący Wioletta Matysek-Szumilas Ulrich Ballhausen Dorothee Jäckering przedstawiciel Rządu RFN dr Patrycja Sokołowska przedstawiciel Rządu RP

Marek Stanielewicz Kazimierz Szepiela Zenon Tagowski Meike Völker

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” Sp. z o.o. Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze Recepcja Hotel „Spichlerz”, tel. + 48 74 8 500 200 + 48 74 8 500 220, + 48 519 333 530 faks: + 48 74 8 500 220 hotel@krzyzowa.org.pl www.krzyzowa.pl

www.krzyzowa.org.pl / 29


Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest organizacją pożytku publicznego – prowadzi działalność bez na stawienia na osiąganie zysku. Wszystkie przychody służą finansowaniu merytorycznej pracy lub wykorzystywane są na utrzymanie ośrodka. Działalność Fundacji finansowana jest z dotacji przyznawanych na realizację konkretnych projektów. Rada Nadzorcza i Rada Fundacji pracują społecznie.

Zespół pracowników Fundacji to międzynarodowa grupa doświadczonych specjalistów w dziedzinie edukacji międzynarodowej i komunikacji społecznej.

Zachęcamy do wspierania projektów Fundacji „Krzyżowa”. Dotacje przekazywane są na konto Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego PL 03 1090 2369 0000 0006 0201 9216 z dopiskiem darowizna na cele statutowe Fundacji „Krzyżowa” można odliczyć od podstawy opodatkowania.

KRS: 0000084948 Nr konta: 03 1090 2369 0000 0006 0201 9216

sdsadas  

dfsdfs fdsfsdfsdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you