Page 1

Sammenslutningen af Kræftafdelinger

Årsrapport 2017

www.skaccd.org


Et spændende år for SKA Året går på hæld, julemåneden nærmer sig. Det er lysenes tid, men for SKA er lysene ved at blafre ud. Region Hovedstaden har udmeldt, at man ikke ønsker at støtte SKA økonomisk fremover, det vil sige fra engang i 2018. Det er en udmelding, der skal tages stilling til, når det nye regionsråd træder sammen den 19. december.

Ansvarshavende redaktør: Peter Michael Vestlev Redaktion: Henrik Reinberg Simonsen Design & grafisk tilrettelæggelse: Mayapapaya ved Maya Ikeda Madsen Tryk: Hertz Bogtrykkergården a/s Forsidefoto: Ditte Valente På billedet: Overlæge Frede Donskov, overlæge Seppo Langer og juniorspeaker Nina Bjerre Andersen

SKA ÅRSRAPPORT 2017

Dette sker på et tidspunkt, hvor SKA står stærkere end længe. SKA har haft et af sine mest succesrige år med – i skrivende stund, inden årsmødet – indtil videre 18 kurser besøgt af 630 kursister. Der er foretaget en opdatering af protokoldatabasen, således at den er up-to-date takket være de to medicinstuderende Rebecca Margolinsky og Sirin Haddad og overlæge Gosia Tuxen, som har ledet dette arbejde. Vi har haft AC-medarbejder, speciallæge i onkologi Birgitte Seierøe til at gennemgå vores medicamina-håndbog, som hun er ved at transformere til en moderne e-baseret håndbog med løbende opdatering. SOTA – SKA’s såkaldte State Of The Art-kurser– fandt sted for første gang på Nordsjællands Hospital, Hillerød i oktober, under kyndig ledelse af overlæge Claus Kamby. SOTA er et program, hvor SKA organiserer undervisning decentralt på de enkelte sygehuse i form af 2-3 timers gå hjem-møder og det første kursus havde med cirka 40 fremmødte en god start med dialog og erfaringsudveksling. Næste kursusdag er den 11. januar på Rigshospitalet, og herefter går turen til Herlev og Næstved senere i foråret 2018. Senere fortsætter vi i de øvrige diagnoseområder.


Årsrapport 2017 Nye projekter er på vej, blandt andet ACP-kompetencekurser for sygeplejersker i samarbejde med Region Sjælland. Håber vi. Region Sjælland har meldt ud, at man gerne vil overtage SKA og fortsætte virksomheden således, at vi fortsat kan betjene de Sjællandske Kræft Afdelinger (SKA) med undervisning, databaseservice og medicamina-håndbog. Region Sjælland overgår til Sundhedsplatformen den 25. november, og dette sjællandske samarbejde kan understøtte behovet for en fælles undervisningsindsats. Selv om Region Hovedstaden vil trække sig ud af det formaliserede samarbejde i SKA, regner vi stadig med, at vi vil have Region Hovedstaden blandt vore kunder til vore kurser. Den 30. november har vi årsmøde. Velkommen til det. Vi glæder os over, at over 100 engagerede sundhedsprofessionelle allerede har tilmeldt sig, hvad der kan ende med at blive det sidste

Peter Michael Vestlev lægelig leder af SKA

årsmøde i SKA – men som også kan være det første møde, hvor Fugl Føniks i form af et Region Sjælland-baseret SKA kan lette. SKA´s mission er at styrke de sundhedsprofessionelle indenfor kræftbehandling. Vi håber, at denne mission kan fortsætte. Det kan den kun takket være de mange kursusledere, der har stået for indholdet af kurserne og som har været drivkraften til at finde de mange undervisere, der i løbet af 2016 og 2017 har delt deres viden med kursisterne. De mange opgaver, der har været en del af en sådan kursusvirksomhed, af protokoldatabasen, af medicamina-håndbogen ville ikke være blevet til noget uden sekretariatets entusiasme, engagement og viden. Sekretariatsmedlemmerne og deres viden er SKA´s kerneværdi, som vi håber at vi kan fortsætte med at høste, uagtet hvilken fremtid vi bevæger os ind i. SKA er vidensformidling. Viden er en vedvarende attrået værdi.

Niels Henrik Holländer formand for forretningsudvalget i SKA S. 3


SKA I KRONER OG ØRER

SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017

Økonomi SKA har de sidste par år økonomisk udviklet sig i en konsoliderende retning. Der er således akkumuleret et overskud i 2016 på ca. 200.000 og SKA´s formue var ved årsskiftet 2016/2017 på ca. 4.5 millioner kroner. Overskuddet skyldes delvist, at der har været flere medarbejdere, der er aftrådt (Lene Bie og Louise Rolin), og selvom der er ansat flere konsulenter til erstatning har udgiften til disse været mindre end den sparede løn. Hovedtallene ses nedenfor: Økonomisk udvikling Der er i året realiseret et overskud på 202.874 kr. Det akkumulerede overskud kan herefter opgøres således: Overført fra tidligere år 4.306.646 kr. Årets resultat 202.874 kr. Overført til næste år 4.509.520 kr. De foreliggende tal er baseret på foreløbigt regnskab modtaget fra revisionsfirmaet, ved trykketidspunktet afventede SKA stadig det formelt godkendte regnskab.

S. 5


OVERBLIK Anders Bonde Jensen, overlæge, AUH Anders Mellemgaard, overlæge, Herlev Hospital Anders Vittrup Christensen, juniorspeaker, Regionshospitalet Herning Andreas Habicht, statistiker Ane Rytter, cand.scient i kl. ernæring, leder af Rigshospitalets Ernæringsenhed Anne-Marie Gerdes, professor, Rigshospitalet Annette Jørgensen, GCP-enheden, Aarhus Arno Victor Nielsen, filosof Benny Vittrup, overlæge, Herlev Hospital Bent Falk, tidligere sygehuspræst, psykoterapeut Beth Lilja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital Betina Lund Nielsen, sygeplejerske, ph.d Bettina Poulsen, sygeplejerske Bo Snedker Boman, psykolog, Roskilde Sygehus Camilla Schrøder, cand.psych.aut, specialist i sundhedspsykologi Caroline B. Thomsen, juniorspeaker, Vejle Sygehus Charlotte D. Lyng, projektleder, sygeplejerske, Lyngby-Taarbæk Kommune Christina H. Ruhlmann, læge ph.d, AUH Christina Nyborg, juniorspeaker, OUH Christina Sylvester-Hvid, ekstern lektor, ph.d., Københavns Universitet Christoffer Johansen, professor, Rigshospitalet Claus Andrup Kristensen, overlæge, Rigshospitalet Claus Fristrup, overlæge, ph.d., kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital Claus Kamby, overlæge, Rigshospitalet Claus Nielsen, professor, overlæge, lektor, cand.scient., Rigshospitalet Ditte Nielsen, sygeplejerske, sexologisk rådgiver, Rigshospitalet Dorte Højsted, skuespiller Dorte Nielsen, professor, Herlev Hospital Dorthe Furstrand Lauritzen, ph.d. stud. Frede Donskov, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital Gitte Strauss, overlæge, Glostrup Hospital Hanne Falk, juniorspeaker, Herlev Hospital Hanne Storgaard, MSD Helle Pappot, overlæge, Rigshospitalet Henrik Schmidt, overlæge, AUH Iben Ordrup, MSD Inge-Marie Svane, professor, overlæge, CCIT, Herlev Hospital Inna Chen, læge, Herlev Hospital Jeanette Hallundbæk, stratetisk rådgiver, Hallundbæk Consult Jeanette Haar Ehlers, overlæge, Roskilde Sygehus Jens Nielsen og Marianne Kibenich, patient og pårørende Jeppe Friborg, overlæge, Rigshospitalet Jesper Olsen, organisations- og udviklingskonsulent, UCN act2learn Jesper V. Kragh, medicinhistoriker, ph.d. KU Jon K. Bjerregaard, afdelingslæge, ph.d., Odense Universitetshospital Jonna Bornemark, docent i filosofi Julie Midtgaard, seniorforsker, psykolog, ph.d., UCSF Jørgen I. Jensen, forfatter og teolog Karen Anna Riis Pedersen, sygeplejerske, Rigshospitalet Karen Trier, Forskningskoordinator, Center for Kræft og Sundhed, København

SKA ÅRSRAPPORT 2017

Følge n har h de oplæ oldt g SK A- på et kurs i 201 us 6:


Årsrapport 2017 Karin Birtø, sygeplejerske, MR, Center for Kræft og Sundhed, København Karina Steffensen, overlæge, Vejle Sygehus Kathrine S. Weile, juniorspeaker, AUH Katrine Kirk, konsulent hos PAR3 og tidligere patient Kim Jørgensen, lektor, ph.d. stud. Kirsten Guldager, sexolog, psykoterapeut og fysioterapeut Kristine Madsen, juniorspeaker, Rigshospitalet Lars Henrik Jensen, overlæge, Vejle Sygehus Leonora Christina Skov, forfatter og litteraturanmelder ved Weekendavisen Lisa Gruschy, forskningssygeplejerske, Rigshospitalet Lisa Sengeløv, overlæge, Herlev Hospital Lise Bjerrum Thisted, sygeplejerske, Rigshopitalet Lise Munk Plum, kl. sygeplejespecialist, Rigshopitalet Lise Ventzel, ph.d., Århus Universitetshospital Lotte Blicher Mørk, præst, Rigshospitalet Mads Agerbæk, overlæge, AUH Mads Hald Andersen, prof., ph.d., CCIT, Herlev Hospital Marco Donia, læge, ph.d. Mariann Bach Nielsen, master i retorik og formidling, 2vejskommunikation Marianne Lyngsø, projektsygeplejerske, AUH Mette Aabo, socialrådgiver, Center for Kræft og Sundhed, København Mikael Rørth, prof., overlæge, Rigshospitalet Morten Ebbe Juul Nielsen, lektor i filosofi, KU Nanette Quistorff, afdelingssygeplejerske, Lukashuset, Sankt Lukas Naveed Baig, koordinator, Etnisk Ressourceteam Niels Fristrup, juniorspeaker, AUH Niels Henrik Holländer, overlæge, SKA-formand Ole Raakjær, hospicepræst, Kamelianergaarden Per Pfeiffer, professor, OUH Per Thor Straten, professor, Herlev Hospital Pernille Hilgart, skuespiller Peter Iversen, professor, overlæge, Rigshospitalet Peter la Cour, sundhedspsykolog Peter Michael Vestlev, overlæge, lægelig leder, SKA Phillip Lange Møller, inspektør, Sundhedsstyrelsen Preben Kok, præst Rana Bahij, juniorspeaker, OUH Randi Nordahl, pårørende, efterladt Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Signe Ladegaard Harder, juniorspeaker, OUH Siri Beier Jensen, institutleder, tandlæge, ph.d. Svend Ottesen, overlæge, Roskilde Sygehus Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d., Rigshospitalet Sørine Gotfredsen, teolog Thomas Gorlen, praktiserende læge Tina S. M. Dam, kræftsygeplejerske, Onkologisk Afdeling, AUH Trine Lembrecht, læge, ph.d., Odense Universitetshospital Trine Nøttrup, overlæge, Herlev Hospital Ulrik Lassen, overlæge, Rigshospitalet Vibeke Parner, overlæge, Herlev Hospital

S. 7


OVERBLIK

”Tusind tak for tre meget lærerige, intense og ikke mindst underholdende dage! Jeg oplevede undervisererne engagerede og velforberedte. Undervisningen havde et videnskabeligt afsæt, samtidig med, at den var praksisnær i og med, at der blev taget eksempler fra hverdagen, som vi alle, i en eller andet form, kunne genkende og relatere til. Det være sig cases, situationer eller dilemmaer. I undervisningen indgik meget gruppe- og refleksionsarbejde. Det gjorde, at vi kom hinanden ved, og lærte hinanden at kende, baggrund og motivation. Og jeg mødte nogle ildsjæle, der arbejder hårdt for at hjælpe andre mennesker, hvilket er enormt inspirerende! Kurset har givet mig mod til at turde tage ansvar. Det har rykket mig, og givet mig viden at tage med mig tilbage til min afdeling, og også videre i mit arbejdsliv.” Sygeplejerske om SKA’s 3-dageskursus i Palliation

SKA er for · sygeplejersker · forskningssygeplejersker · læger · ph.d.-studerende SKA ÅRSRAPPORT 2017

· forskere · portører · SOSU-assistenter · sekretærer · psykologer

· præster · fysioterapeuter · diætister · ergoterapeuter · socialrådgivere


Årsrapport 2017

715 18 kursister var på et SKA-kursus i 2016

I alt

kurser, inklusiv Post-ASCO og årsmødet, afholdt SKA i 2016

S. 9


VIDENSDELING MELLEM LANDETS KRÆFTAFDELINGER

på, jder sen i e b r a a SKA oldatab bliver k d o t a r o at pr højere g kerne. k i u n endn gt på kli bru

Overlæge Gosia Tuxen, leder af Herlev Hospitals Team MA, konsulent hos SKA. Foto: Kaare Smith

Et nyt team har kyndig hånd om protokollerne SKA og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om en database, der giver oversigt over alle igangværende protokoller inden for onkologi, hæmatologi, børnekræft og kræftkirurgi. Protokoldatabasen er således til klinisk brug, Kræftens Bekæmpelses udgave er lavet i lægmands sprog, så patienter også kan holde sig ajour. SKA har skabt et helt nyt hold til at tage hånd om protokoldatabasen. I front er den anerkendte brystonkolog Gosia Tuxen, der bliver assisteret af to medicinstuderende, Sirin Haddad og Rebecca Margolinsky.

SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017

Hvordan arbejder SKA med protokoldatabasen? Rebecca Margolinsky står for kontakten med de forskellige KFE’er og HFE’er og indhenter nye protokoller herfra. SKA modtager løbende lister fra afdelinger, hvor alle åbne protokoller er noteret. Disse lister sammenholdes med databasen for at identificere de protokoller, der er lukket for inklusion siden sidste opdatering – samt for at identificere, hvilke nye protokoller, vi skal oprette i databasen. (Vi har, for at gøre kontakten med KFE mere flydende, oprettet en fælles e-mail adresse, som KFE’er m.m. altid kan benytte.) For at oprette de nye protokoller indhenter vi enten selve protokollen eller et EudraCT nummer (som vi bruger til at finde protokolresuméet online), samt patientinformationen, som Kræftens Bekæmpelses kommunikationsteam bruger, når de senere opretter det patientvenlige resume på deres del af databasen. SKA står for at videresende patientinformationerne til KB, da det letter samarbejdet med KFE’erne. Når protokollerne er indhentet, står Sirin Haddad for at indtaste de nye protokoller i databasesystemet. Hun identificerer de relevante oplysninger og indtaster dem i databasen, hvorefter Gosia Tuxen står for den lægefaglige godkendelse af protokollerne, som finder sted, før de offentliggøres på SKAs hjemmeside. Drejer det sig om en hæmatologisk protokol, sender vi endvidere besked om den til overlæge Henrik Sengeløv, der er lægelig konsulent på disse. Henrik Sengeløv underretter os, såfremt han finder grund til at ændre i protokollen. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

Rebecca Margolinsky introducerer protokoldatabasen til de fremmødte klinikere på første SOTA-kursus på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

S. 11


Vi har siden foråret arbejdet på at standardisere sprogbruget i databasen med hensyn til hvilke faglige udtryk, vi bruger, og hvordan vi opbygger de nye protokoller, når vi indfører dem. Udfordret af kirurgiske protokoller Det er tydeligt, at de to største områder i databasen er det hæmatologiske og det onkologiske. SKA har altid haft udfordringer med at indhente de kirurgiske protokoller, da der ikke findes særlige forskningsenheder på de kirurgiske afdelinger. Vi har derfor måttet søge os frem til åbne kirurgiske protokoller på clinicaltrials.gov, og skal i løbet af oktober i gang med et større arbejde, hvor vi vil forsøge at tage kontakt til samtlige af de protokolansvarlige, vi har identificeret. De protokoller, der drejer sig om børnecancer, modtager vi besked om fra børneonkolog Kjeld Schmiegelow, som selv opretter de nye protokoller i databasen. Rebecca og Sirin står derfra for at tilrette protokollerne sprogligt og formmæssigt jf. den standardisering, vi arbejder på at indføre. Protokollerne sendes til sidst tilbage til Kjeld Schmiegelow, der står for den endelige godkendelse og publicering på hjemmesiden. Et mindre efterslæb, forventes indhentet inden 2018 Da vi i vores reminder-runder i maj og august for alvor har fået gang i et flydende samarbejde med KFE’erne, har vi også identificeret rigtig mange protokoller, vi ikke før har haft kendskab til, og brugt meget tid på at opdatere databasen og lukke gamle protokoller. Derfor har vi for tiden et større efterslæb af nye protokoller, som vi skal indføre i systemet. Det drejer sig om ca. 30 protokoller, som vi forhåbentligvis har fået bugt med inden udgangen af november. / Rebecca Margonlinsky, SKA

Et efterslæb af protokoller på nuværende tidspunkt efter vores opdateringsrunder, som kommer til at få antallet af nyoprettede protokoller til at stige en del inden udgangen af 2017. *Estimatet er 3/2 af delår 2017, hvis samme produktivitet fortsættes

ska-protokoller.rigshospitalet@regionh.dk SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017 NY VIDEN OM ONKOLOGI NYLIGT HJEMBRAGT FRA USA

Post-ASCO med flot fremmøde og professionelle oplæg fra yngre læger 135 deltagere var med til at skabe endnu et tætpakket arrangement, der bød på 9 indlæg om de store onkologiske sygdomsområder.

Hvad er Post-ASCO?

Udveksling og netværk på årets Post-ASCO. Foto: Ditte Valente

SKA sender hvert år i samarbejde med medicinalindustrien en gruppe yngre læger til den onkologiske verdenskongres ASCO i Chicago. Opgaven: at indsamle den vigtigste nye viden inden for hvert deres diagnosområde. Resultatet bliver derefter præsenteret til et SKA-arrangeret symposium i København, Post-ASCO.

ts CO, f åre En a er fra AS studie, i . tor e PROdhis erne d hove vækken seområd en d sigts dan agno et op n for di på, hvor kan få e r lå ud arbejde historier el i s A u K sk d n S bo gani . slags mere or gningen æ l en ram prog Professor Per Pfeiffer fra OUH og professor Dorte Nielsen fra Herlev Hospital var igen i år mødeledere og ordstyrere, der både sørgede for, at tidsplanen klappede, og at der var indsigtsfulde spørgsmål til alle oplæg. Foto: Ditte Valente S. 13


SKA BLIVER MERE SYNLIG 1/3

SKA kommer ud på afdelingerne SKA ønsker at sikre kræftafdelingerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland den optimale faglighed. Således vil SKA fremover tilbyde SOTA-møder ude på afdelingerne, hvor eksperter inden for de forskellige diagnoseområder opdaterer personalet om de nyeste forskningsresultater, behandlingsmuligheder m.m Første SOTA blev afholdt på Nordsjællands Hospital i oktober og temaet var brystkræft. Professor, cheflæge hos Kræftens Bekæmpelse Niels Kroman og overlæge, plastikkirurg Rikke Bredgaard var blandt oplægsholderne på første SOTA om brystkræft. Fotos: Kaare Smith

SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017 SKA BLIVER MERE SYNLIG 2/3

SKA NYT bliver skarpere på holdningsstoffet I årets løb har SKA NYT haft bidrag fra bl.a. Lone Frank, Cai Grau, Ældre Sagen, Peter Grundtvig Sørensen, Christoffer Johansen, LIF og mange mange flere. Der er kommet mere debatstof i form af hele to klummer: Den ene, FRA MIT HJØRNE, er en depeche med skiftende skribenter, den anden klumme, FSK HAR ORDET, serverer indspark, debat og opsange fra Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker. Oplaget på det fysiske blad er steget til 600; derudover udsendes SKA NYT elektronisk til en stor læserskare. Skriv til henrik.reinberg.simonsen@regionh.dk, hvis du har kommentarer eller forslag til bladet.

N AF KRÆFTAFD

ELINGER

SKA NYT udkommer 5 gange om året

SAMME

NSLUTN

INGEN

AF KRÆFTA

faglig viden

til dig, der

arbejder

682

ISSN 1901-5

LUTNINGE

3/2017

ÆLD RE OG

KRÆ FT

eret Individualis g behandlin ant er højrelev

med kræft

CR ISPR

hver ændende ”Det er sp e” på arbejd dag at gå

GE RE PO RTA BIL LED SM ØD ET FR A ÅR

4/2017

TAFDE KRÆF

arbejder

august

med kræft

14. ÅRGAN ISSN 1901-56 G 82

KRA M

9 yngre læger beretter om ny forskning fra ASCO Annual Meeting inden for hvert sit onkologiske område.

faglig

viden

til dig

, der

arbejd

er me

d kræ

nove 5/2017 mber 14.

ft

ISSN

LU NG

EK RÆ

ÅRG ANG 1901 -5682

FT

WCLC 2 ambit 017: Beh an io højere nerne b dlingsliver

SÆRNUMMER: POST-ASCO

ME D EN, INT ERV IEW NDT VIG SØR ENS PET ER GRU SPITAL HO HER LEV

e al kunn ”Man sk ” alt lidt om

til dig, der

Træning kan reducere tumorvæk st med op til 60 %

se, svært at n ”Det er se n proces hvorda edres” kan forb

W ME D FO R INT ERVIEGIS K SEL SK AB ON KO LO TU DE RE ND E INS ME DIC

faglig viden

EN AF

14. ÅRGANG ISSN 1901-5682

LINGE

R

SAMMENS

juli

faglig viden til dig, der arbejder med kræft

TNING

arbejd

ENSLU

LUTNINGE

FDELING

ER

SAMMENS

r feb14.rua ÅRGA NG

til dig, der

SAMM

faglig viden

1/2017

SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER

N AF KRÆFTAFD

ELINGER

2/2017

april

G 14. ÅRGAN 82 ISSN 1901-56

er med kræft

INT ERV IEW BEN TE KLA ME D RLU ND PED CEN TER ERS EN, FOR AKT IV SUN DHE D

”Der er en polariserin i gang” g

IN TE RV M AR IE W M ED IA SE NF NN E NO ØLGE RD RF OR HA NS EN EN IN ,

GE N ”Hove d mang problem et lende inform er ation ”

NYE KUR

7 SER I 201

SOTA: STATE OF THE ART-KURSER UDE PÅ MEDLEMSAFDELINGERNE!

FØR STE SOT PÅ NO RDS A-KURS US BLIV ER JÆL LAN DS HO SPITAL

FØ RS PÅ RI TE SO TA I 20 GS HO SPITAL 18 BL IV ER ET

S. 15


SKA BLIVER MERE SYNLIG 3/3

Sociale medier Følg SKA på de sociale medier og bliv orienteret, når SKA slår nye spændende kurser op m.m.

Deltager på årets Post-ASCO. Foto: Ditte Valente

SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017 TVÆRREGIONALT SAMARBEJDE

Andel af medlemmer fra forskellige regioner i 2016 Øvrige (KB, kommuner, industri, m.m.) 37 %

Region Sjælland 14 %

Øvrige regioner 9%

Region Hovedstaden 40 %

S. 17


FLERE LÆGEFAGLIGE KRÆFTER OM BORD

Flere konsulenter i SKA Ud over overlæge Gosia Tuxen er også Birgitte Seierøe Pedersen tiltrådt i en konsulentfunktion hos SKA. Birgitte er onkologisk speciallæge med ITefteruddannelse, hun har været på blandt andet Herlev Hospital og har ligeledes arbejdet med IT-udvikling i Region Hovedstadens Center for IT, Medico og Telefoni. Hos SKA skal Birgitte kaste et kritisk blik på Medicamina-håndbogen og hvordan, SKA-grundlægger Heine Høi Hansens oprindelige tanker med dette opslagsværk kan omsættes i en ny arbejdsvirkelighed. Det er således besluttet, at SKA går væk fra selv at vedligeholde præparatbeskrivelser i Medikamina-håndbogen, da det ikke er en tidssvarende løsning. Relevante præparater fra pro.medicin.dk skal derimod downloades via webservices og erstatte det nuværende indhold – gerne udvidet med ekstra informationer, som kan komme onkologer til gode, heriblandt produktresuméer hos Lægemiddelstyrelsen og mulighed for at ’klynge’ præparater sammen inden for eksempelvis diagnoseområder på samme måde, som det i dag er muligt i protokoldatabasen. SKA håber at præsentere de første spadestik af opdateringsarbejdet på årsmødet i 2017, videre udvikling vil fortsætte i 2018.

Ny lægefaglig konsulent hos SKA: Birgitte Seierøe Pedersen.

SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017 ET BLIK I KRYSTALKUGLEN

Planlagte kurser i 2018 Kræft i et ulighedsperspektiv Sekretæren og kræftpatienten Aktiv sundhed og kræft Onkologi for ansatte i medicinalindustrien De unge alvorligt syge – patienter mellem 16 og 26 år og deres netværk Tabu og myter i et liv med alvorlig sygdom - for præster og psykologer Senfølger efter kræft hos voksne Bivirkninger til immunterapi

Meget mere følger; hold dig orienteret på www.skaccd.org S. 19


OVERBEVISENDE FREMMØDE TIL SAMTLIGE SKA’S KURSER

Fyldte kurser i 2017 Mænd og kræft (Hotel Admiral, 12. januar) Statistik I + II (IDA Mødecenter, 28. februar + 14. marts) Onkologi for ansatte i medicinalindustrien (Hotel Admiral, 6-9. marts) Bivirkninger til immunterapi (Hotel Admiral, 16. marts) Supportive care (Hotel Admiral, 27-30. marts) Tværfagligt seminar om den døende kræftpatient (Hotel Admiral, 3-4. april) Ovariecancer - symposium (IDA Mødecenter, 27. april) Kræft i et ulighedsperspektiv (Hotel Admiral, 4. maj) 30 kursister deltog, da engagerede oplægsholdere belyste ulighed, tro og kulturforskelle. Her fik deltagerne mulighed for at drøfte praksis, problemer og potentialer i forhold til de stadig mere forskelligartede patienter, der strømmer gennem klinikkerne. Smertebehandling af kræftpatienter (Hotel Admiral, 17. maj) Børnepalliation og kommunikation (Hotel Kong Arthur, 22. maj) Mødet med kræftpatienten i kommunerne I + II (Hotel Kong Arthur, 27. september + 9. november) Post-ASCO (Ida Mødecenter, 16. juni) Aflys Sorg og sørgende - i klinisk arbejde med kræftpatienter te k grun urser (Hotel Admiral, 11. september) man det Aktiv sundhed og kræft (Hotel Skt. Petri, 7. december) g tilme lende lding : 0

Fotos: Kaare Smith

SKA ÅRSRAPPORT 2017

Hvad er socialt, og hvad er etnisk, spurgte lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Maria Kristiansen.


Årsrapport 2017

Lektor Maria Kristiansen var med til at udforme dagens program sammen med SKA’s projektsygeplejerske.

Dette kursus var overvejende besøgt af sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere.

Kursister drøfter selv dagens tema(er). Workshops, netværk og plenumdiskussion er en vigtig del af mange SKA-kurser.

Naveed Baig fra Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet redegjorde om kultur, tro og kræft.

Workshops om forskelligheden i arbejdet med kræftpatienter i 2017.

S. 21


FORMALIA

Formålsparagraf Sammenslutningens formål er at varetage afdelingernes fælles klinisk onkologiske, videnskabelige samt uddannelsesmæssige interesser såvel nationalt som internationalt. SKA skal indsamle, koordinere og formidle information om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Sundhedsvæsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende. Desuden har SKA til formål at fremme samarbejdet imellem de deltagende afdelinger inden for videnskabelige og uddannelsesmæssige aktiviteter; og endvidere at standardisere og kvalitetssikre diagnostik, behandling, pleje og kontrol af onkologiske patienter. SKA organiserer efteruddannelseskurser inden for specifikke aspekter af klinisk onkologi for medarbejdere inden for sundhedsvæsenet og andre personer med interesse for specialet.

” … fantastisk formidling, godt med artikelgennemgang i grupper …” Ung læge om kurset ”Statistik I+II

… meget spændende og relevante præsentationer… Deltager til Post-ASCO Symposium

… god styring, interessante emner… Deltager til Post-ASCO Symposium

SKA ÅRSRAPPORT 2017


Årsrapport 2017 FORMALIA

FORRETNINGSUDVALG Formand Niels Henrik Holländer Lægelig leder Peter Michael Vestlev Afdelingssygeplejerske Charlotte Belli Afdelingssygeplejerske Louise Rolin Klinikchef professor Ulrik Lassen Overlæge Ditte Nielsen Ledende overlæge dr. med. Lisa Sengeløv Konstitueret ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen

REPRÆSENTANTSKABET INKLUDERER DERUDOVER: Overlæge Steen Ingeberg Ledende oversygeplejerske Hanne Rode Afdelingssygeplejerske Anette Greve Overlæge Ole Larsen Overlæge Jim Stenfatt Larsen Overlæge Morten Mau-Sørensen Ledende projektsygeplejerske Lone Jensen

Ledende overlæge Thomas Broe Christensen

“… meget virkelighedsnær træning af kommunikation …” Hospicepersonale i evaluering af kurset ”Børnepalliation og komnunikation

”… statistik blev for mig gjort mindre ’farligt’…” Ung læge om kurset ”Statistik I+II

S. 23


SKA’s Sekretariat Lægelig leder Peter Michael Vestlev peter.michael.vestlev@regionh.dk Kursusleder Fahimeh Z. Andersen fahimeh.andersen@regionh.dk Projektsygeplejerske Hanne Skovfoged hanne.skovfoged.hansen@regionh.dk

Protokoller: ska-protokoller.rigshospitalet@regionh.dk SKA Sekretariat Rigshospitalet, afsnit 9601 Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf: 35454090 www.skaccd.org

Projektsygeplejerske Marianne Cumberland marianne.cumberland@regionh.dk Kursussekretær Susanne Justesen susanne.justesen@regionh.dk Informationsmedarbejder Henrik Reinberg Simonsen henrik.reinberg.simonsen@regionh.dk

Vi kan bruge dit bidrag!

Kontakt SKA, hvis du eller din afdeling ønsker understøttelse til uddannelse, vidensdeling eller andet

SKA ÅRSRAPPORT 2017

SKA Årsrapport 2017  
SKA Årsrapport 2017  

Årsrapport med orientering om årets vigtigste begivenheder, økonomi m.m.